Cevap Yaz
18 Nisan 2024, 21:25 - Betül Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin günlük hayatında ve okul hayatında en çok zorlanabileceği konular arasında bulunan 7 sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 18-19-20-21-22-23 ve 24‘teki ders kitabı cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları Apperance and Personality

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Bilim ve Kültür Yayınları

Look at the pictures and write short paragraphs to compare these people.
Çeviri: Bu insanları karşılaştırmak için resimlere bakın ve kısa paragraflar yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Bilim ve Kültür Yayınları

Prepare a poster of a famous person you like and describe his / her appearance and personality.
Çeviri: Beğendiğiniz ünlü bir kişinin posterini hazırlayın ve onun görünüşünü ve kişiliğini tanımlayın.

 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Find five words that describe personality and five for appearance in the word search, circle and write.
Çeviri: Kelime arama, daire içine alma ve yazmada kişiliği tanımlayan beş kelime ve görünüş için beş kelime bulun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Bilim ve Kültür Yayınları1

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Bilim ve Kültür Yayınları

2 Write the opposites of the given adjectives.
Çeviri: Verilen sıfatların zıt anlamlılarını yazınız.

Cevap:7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Bilim ve Kültür Yayınları

3 Read the speech bubbles and match with the pictures.
Çeviri:  Konuşma balonlarını okuyun ve resimlerle eşleştirin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Bilim ve Kültür Yayınları

Write the comparative forms of the following adjectives.
Çeviri: Aşağıdaki sıfatların karşılaştırmalı biçimlerini yazınız.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Bilim ve Kültür Yayınları

5 Look at the pictures and compare these two girls. Use the given adjectives.
Çeviri: Resimlere bakın ve bu iki kızı karşılaştırın. Verilen sıfatları kullanın.
Cevap:

Anne is more punctual than jane.Anne is more easy-going than Jane. Anne is more selfish than jane. Anne is slimmer than jane.

Jane is taller than Anne. Jane is more honest than Anne .Jane is more outgoing than Anne .Jane is smarter than Anne.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Bilim ve Kültür Yayınları

6 Write a short paragraph and describe Helen by using the given words.
Çeviri: Kısa bir paragraf yazın ve Helen’i verilen kelimeleri kullanarak tanımlayın.
Cevap: Helen is a cute with blue eyes and long wavy hair.She is thin and tall. She is 1.72m.


7 Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinleyin ve boşlukları doldurun.

Hello. My name’s Frank. I’m a football player. I’m __medium___ (1) and ____slim___ (2). My younger brother, Alex, is _tall__ (3) than me. He can play basketball very well. I usually spend my time in my room. Alex is more ___outgoing__ (4) than me. He has a lot of friends. I’m more ___punctual___ (5) than him. I don’t like being late, but Alex is __more relaxed___ (6). He doesn’t care such things. I hope he’ll be more ___carefull___ (7) in the future.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Bilim ve Kültür Yayınları

8 Read the dialogue.
Çeviri: Diyaloğu okuyun.

a Write True (T) or False (F).
Çeviri: Doğru (T) veya Yanlış (F) Yaz.
Cevap:

1. Henry is Jack’s best friend.(T)

2. Henry is never stubborn.(F)

3. Jack is shorter than Henry.(T)

5. Sophie is selfish and stubborn.(F)

4. Sophie is Jack’s sister.(F)

6. Sophie’s hair isn’t curly(T)

Write a short paragraph and describe your best friend’s personality and appearance.
Çeviri: Kısa bir paragraf yazın ve en iyi arkadaşınızın kişiliğini ve görünüşünü tanımlayın.

Cevap:
My best friend is Ahmet.Ahmet is very handsome. He is always honest and generous.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 Bilim ve Kültür Yayınları

Do the quiz!
Çeviri: Testi yapın!
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 pasifik yayınları


10 Answer the following questions.
Çeviri: Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Are you easy-going or not? (1. Uysal mısınız, değil misiniz?)
Cevap: No, I am easy -going. ( Hayır, ben rahatım.)

2. What do you look like? (2. Neye benziyorsun?)
Cevap: I’m tall. I have  got short blonde hair. I have got green eyes.(Ben uzunum. Kısa sarı saçlarım var. Yeşil gözlerim var.)

3. What are you like? (3. Nasılsın?)
Cevap: I’m honest and generous. ( Dürüst ve cömertim.)

4. Do you look like your mum or dad?   (4. Annene mi babana mı benziyorsun?)
Cevap: I like both of them.(ikisinede benziyorum.)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.