Cevap Yaz
3 Ocak 2024, 21:15 - Betül Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanan 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları bilim ve kültür yayınları sayfa 10-11-12-13-14-15-16 ve 17. sayfanın cevaplarını paylaştık. Apperance and Personality ünitesinin bulunduğu bu sayfalar içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları Apperance and Personality

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 Bilim ve Kültür Yayınları

a. What do you look like?
Çeviri:  Nasıl görünüyorsun?
Cevap:  I’am tall.I have curly hair. I have brown eyes. I am slim.


b. What is your best friend like?
Çeviri: En iyi arkadaşın nasıl biri?
Cevap: She is smart, honest and generous. He likes helping people.


1 Match the words with the definitions and write. One word is extra.
Çeviri:  Kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.
Cevap: 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 Bilim ve Kültür Yayınları


2 Fill in the blanks with the given words. One word is extra.
Çeviri: Boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz. Bir kelime ekstradır.
Cevap: 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Listen and circle the correct word.
Çeviri: Dinleyin ve doğru kelimeyi daire içine alın.
Cevap: 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11 Bilim ve Kültür Yayınları


2 Listen and circle the words that describe Thomas.
Çeviri:  Thomas’ı tanımlayan kelimeleri dinleyin ve daire içine alın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11 Bilim ve Kültür Yayınları2

3 Listen and write their names; Janet, Peter, Emma or Robert.
Çeviri: Dinleyin ve isimlerini yazın; Janet, Peter, Emma veya Robert.
Cevap: 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11 Bilim ve Kültür Yayınları3

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Read the following speech bubble.
Çeviri: Aşağıdaki konuşma balonunu okuyun.
Sally is my best friend. She’s tall and beautiful with long brown hair and greenyes. She’s always honest, generous and easy-going. (Sally benim en iyi arkadaşım. o uzun ve uzun kahverengi saçlı ve yeşilli güzel gözler. O her zaman dürüst, cömert ve kolay ve kesintisiz ilerleme.)


Now, describe the appearance and personality of someone you know. Use the clues below.
Çeviri:Şimdi, tanıdığınız birinin görünüşünü ve kişiliğini tanımlayın. Kullan aşağıdaki ipuçları.
Cevap: I have a friend . His name is Ahmet. He is handsome with green eyes. He is slim and tall. He is patient and honest. (Ben bir arkadaşım var . Adı Ahmet. Yeşil gözlü yakışıklıdır. O ince ve uzun. Sabırlı ve dürüsttür.


2 Work in groups. Ask and answer questions and fill in the chart below.
Çeviri:  Gruplar halinde çalışın. Soruları sorun ve cevaplayın ve aşağıdaki tabloyu doldurun.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 Bilim ve Kültür Yayınları

 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Look at the picture and guess what the text in activity 3 is about.
Çeviri: Resme bakın ve 3. aktivitedeki metnin ne hakkında olduğunu tahmin edin.
Cevap: The text is about personal appearance. (Metin kişisel görünüşle alakalıdır.)

2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri:Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.
Cevap:

 

A: It tells about their relationship and characteristics.

B: There are close friends.

C: Jim is with blue eyes and straight brown hair. Mike has black hair and green eyes. He is cute  with his freckles and nice slime.

D: Jim likes staying  at home in his free time but Mike always  hangs out with his friends.


a Write True (T) or False (F) according to the paragraph.
Çeviri : Paragrafa göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

1. Mike has blue eyes and brown hair.(F)

2. Jim is Mike’s best friend.(F)

3. Jim is taller than Mike. 6. Mike is a selfish boy.(T)

4. Mike likes meeting his friends.(F)

5. Jim is a clever boy.(F)


Make two comparisons about Jim and Mike’s personalities and complete the chart.
Çeviri: Jim ve Mike’ın kişilikleri hakkında iki karşılaştırma yapın ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:

Mike is more stubborn than Jim.(Mike, Jim’den daha inatçıdır.)

Jim  is taller than Mike. (Jim, Mike’tan daha uzundur.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Bilim ve Kültür Yayınları

4 Read the paragraphs and match them with the pictures.
Çeviri: Paragrafları okuyun ve resimlerle eşleştirin.
Cevap:7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Bilim ve Kültür Yayınları

Now, fill in the chart according to the paragraphs.
Çeviri: Şimdi tabloyu paragraflara göre doldurun.
Cevap:7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Bilim ve Kültür Yayınları


5 Read the sentences and circle the correct words that describe Mandy.
Çeviri: Cümleleri okuyun ve Mandy’yi tanımlayan doğru kelimeleri daire içine alın.
Cevap:7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Bilim ve Kültür Yayınları2

Now, find out Mandy’s personality.
Çeviri: Şimdi, Mandy’nin kişiliğini öğren.

Cevap:
1. She goes everywhere on time. She’s ____a puncual_______.
2. She has a lot of friends. She’s ___an outgoing_______________.
3. She never tells lies. She’s ____an honest______________.
4. She buys gifts for her friends. She’s ____a generous______________.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Bilim ve Kültür Yayınları

6 Read the paragraph.
Çeviri: Paragrafı okuyun.

a Complete the sentences according to the paragraph.
Çeviri: Cümleleri paragrafa göre tamamlayınız.
Cevap:

1. Rosie’s father is handsome with __broown eyes and black hair__.

2. Helen has _blue eyes__ and _long straight blonde hair_.

3. Tom is __younger__ and __taller__ than Rosie.

4. Sheila is a __older_ and ___more easy-going__ than Rosie.

5. Rosie is a __stubborn__ girl.


b Read the paragraph again and circle the correct option.
Çeviri: Paragrafı tekrar okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Look at the pictures and describe them.
Çeviri:  Resimlere bakın ve tanımlayın.
Cevap:

Beths is a young beatiful girl.She has got long straight blonde hair.

Joe is handsome man. He is short blonde hairrand blue eyes. He is thin.

Nazan has long curly hair.Her eyes are green.  


2 Work in pairs and ask questions to your partner about his/her family members.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve eşinize aile üyeleri hakkında sorular sorun.
Cevap:

– Do you have a brother, Ahmet ?
+ Yes, I do.
– What does she look like?
– He is handsome. He has straight brown hair.
+ What is he like?
– He is punctual, honest and smart.


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 10-11-12-13-14-15-16-17. Sayfa, Apperance and Personality ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.