Cevap Yaz
20 Mart 2024, 0:48 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 98-99-100-101-102-103-104. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 98-99-100-101-102-103-104. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102-103-104 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 98-99-100-101-102-103-104. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 98-99-100-101-102-103-104. Sayfa Cevapları Celebrations

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Bilim ve Kültür Yayınları

Read the invitation card on page 96 again. Then, prepare a birthday party invitation and mention about the following titles.
Çeviri: 96. sayfadaki davetiyeyi tekrar okuyun. Ardından bir doğum günü partisi davetiyesi hazırlayın ve aşağıdaki başlıklardan bahsedin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Bilim ve Kültür Yayınları


1- Organize a surprise party. Prepare a list for needs, food, drinks, guests and an invitation card for the guests.
Çeviri: Sürpriz bir parti düzenleyin. İhtiyaç, yiyecek, içecek, misafir listesi ve misafirler için bir davetiye hazırlayın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Bilim ve Kültür Yayınları3


2- Expand your visual dictionary with new words.
Çeviri: Görsel sözlüğünüzü yeni kelimelerle genişletin.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 Bilim ve Kültür Yayınları

1- Match the words with the pictures. Then, write what Jane should do to organize a great party. One word is extra.
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Ardından, Jane’in harika bir parti düzenlemek için ne yapması gerektiğini yazın. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 Bilim ve Kültür Yayınları
1- Jane should make cookies.
(Jane kurabiye yapsın.)
2- Jane should wrap the gifts.
(Jane, hediyeleri paketlemeli.)
3- Jane should buy a cake.
(Jane bir pasta almalı.)
4- Jane should decorate the house.
(Jane evi dekore etmeli.)
5- Jane should prepare cards.
(Jane kartları hazırlamalı.)

Now, add three more suggestions. (Şimdi, üç öneri daha ekleyin.)
1- Jane should buy beverage. (Jane içecek almalı.)
2- Jane should call his friends.
(Jane arkadaşlarını aramalı.)
3- Jane should buy hats.
(Jane şapka almalı.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Bilim ve Kültür Yayınları

2- Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinle ve boşlukları doldur.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Bilim ve Kültür Yayınları


3- Build up sentences / questions.
Çeviri: Cümleler / sorular oluşturun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Bilim ve Kültür Yayınları2


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 Bilim ve Kültür Yayınları

4- Put the sentences in order to make a dialogue.
Çeviri: Diyalog kurmak için cümleleri koyun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 Bilim ve Kültür Yayınları


Now, answer the questions.
Çeviri: Şimdi Soruları cevaplayın.

1. What is Ruth planning to do?
Çeviri: Ruth ne yapmayı planlıyor?
Cevap: Ruth trying to plan a surprise part for his friend Helen.
(Ruth, arkadaşı Helen için sürpriz bir rol planlamaya çalışıyor.)


2. Who can help Ruth?
Çeviri: Ruth’a kim yardım edebilir?
Cevap: Mike helps Ruth.
(Mike, Ruth’a yardım eder.)


3. What should Ruth do for the party?
Çeviri: Ruth parti için ne yapmalı?
Cevap: First, Ruth should prepare a guest list.
(İlk olarak, Ruth bir konuk listesi hazırlamalıdır.)


4. What did Ruth forget to do?
Çeviri: Ruth ne yapmayı unuttu?
Cevap: Ruth forgot to buy the gifts.
(Ruth hediyeleri almayı unuttu.)


5. Where does Mike suggest to go? Why?
Çeviri: Mike nereye gitmeyi öneriyor? Neden?
Cevap: Mike suggest to go shopping mall, Because Ruth forgot to buy th gifts.
(Mike alışveriş merkezine gitmeyi önerir, çünkü Ruth hediyeleri almayı unuttu.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102 Bilim ve Kültür Yayınları

5- Match the questions with the answers. One answer is extra.
Çeviri: Soruları cevaplarıyla eşleştirin. Bir cevap fazladan.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102 Bilim ve Kültür Yayınları


6- Suppose you are giving a party. Make a to-do list.
Çeviri: Diyelim ki bir parti veriyorsunuz. Yapılacaklar listesi yapın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102 Bilim ve Kültür Yayınları2


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Bilim ve Kültür Yayınları

7- Look at the list and write what these people should do.
Çeviri: Listeye bakın ve bu kişilerin ne yapması gerektiğini yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Bilim ve Kültür Yayınları


8- Use the given sentences and complete the dialogue.
Çeviri: Verilen cümleleri kullanın ve diyaloğu tamamlayın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Bilim ve Kültür Yayınları4


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104 Bilim ve Kültür Yayınları

9- Do the quiz!
Çeviri: Testi yap!

1- Here are the __.
Cevap: a. candles


2- Bill: __ you like some cake?
Peter: Yes, please.
Cevap: a. Would


3- Mary: I got a lot of __ for my birthday.
Cevap: c. presents 


4. The __ thing you should do is to prepare a guest list, then you can arrange the rest of the party.
Cevap: a. first


5. Holly: I need some beverages.
Kimmy: What are beverages?
Holly: They are __.
Cevap: d. drinks


10- Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. Do you give parties on your birthday?
Çeviri: Doğum gününüzde parti veriyor musunuz?
Cevap: Yes, I give parites on my birthday.
(Evet, doğum günümde partiler veririm.)


2. What should you do to organize a great party?
Çeviri: Harika bir parti düzenlemek için ne yapmalısınız?
Cevap: I should order cake and invite friends.
(Pasta sipariş edip arkadaşlarımı davet etmeliyim.)


3. What do you need for giving a party?
Çeviri: Parti vermek için neye ihtiyacınız var?
Cevap: I need balloons and beverages for giving a party.
(Parti vermek için balonlara ve içeceklere ihtiyacım var.)


4. How many guests do you usually invite to your party?
Çeviri: Partinize genellikle kaç misafir davet edersiniz?
Cevap: I usually 10 guests invite to my party.
(Partime genellikle 10 misafir davet ederim.)


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 98-99-100-101-102-103-104. Sayfa, Celebrations Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.