Cevap Yaz
14 Şubat 2024, 21:32 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 90-91-92-93-94-95-96-97. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 90-91-92-93-94-95-96-97. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Celebrations Ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94-95-96-97 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 90-91-92-93-94-95-96-97-98. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 90-91-92-93-94-95-96-97. Sayfa Cevapları Celebrations

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Bilim ve Kültür Yayınları

a. Do you think it is easy to organize a party? Why?
Çeviri: Parti düzenlemek kolay mı sanıyorsunuz? Neden?
Cevap: Yes, I think easy to organize a party. Because party is very funny actives, so when organize a part, we have a lot of fun. What we do with fun is easy.
(Evet, parti düzenlemek kolay bence. Parti çok eğlenceli aktiviteler olduğu için, bir bölümü organize ederken çok eğleniyoruz. Eğlenerek yaptığımız şey kolaydır.)


b. What do you need for a great party?
Çeviri: Harika bir parti için neye ihtiyacınız var?
Cevap: I think, friends are required for a big party. The more friends we have, the bigger the party will be.
(Bence büyük bir parti için arkadaşlar gereklidir. Ne kadar çok arkadaşımız olursa, parti o kadar büyük olur.)


1- Use the given words in the box and fill in the blanks. One word is extra.
Çeviri: Kutuda verilen kelimeleri kullanın ve boşlukları doldurun. Bir kelime fazladandır.
Cevap:

1. I’m giving a _fancy_ dress party on Sunday.

2. We have a lot of food, but no _beverages_.

3. Tom wants to _arrange_ a birthday party for his sister.

4. Let’s _wrap_ the gifts before the guests come.


2- Make your own sentences by using the following words.
Çeviri: Aşağıdaki kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi oluşturunuz.
Cevap:

1. decorate _My mom decorated the house_.
2. invite _Friends invited me to friend birthday_.
3. organize _I organized a huge party_.


3- Suppose you’re giving a birthday party. Tick (✓) the things you need. Then, complete the list.
Çeviri: Diyelim ki bir doğum günü partisi veriyorsunuz. İhtiyacınız olan şeyleri işaretleyin (✓). Ardından listeyi tamamlayın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Bilim ve Kültür Yayınları

1- Listen and write what these people need for their parties. Mention the quantities.
Çeviri: Bu insanların partileri için neye ihtiyaçları olduğunu dinleyin ve yazın. Miktarları belirtin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Bilim ve Kültür Yayınları


2- Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinle ve boşlukları doldur.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Bilim ve Kültür Yayınları2


3- Listen and number the pictures.
Çeviri: Resimleri dinleyin ve numaralandırın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Bilim ve Kültür Yayınları3


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Bilim ve Kültür Yayınları

1- Look at the list below and talk about the sequence of the things you should do.
Çeviri: Aşağıdaki listeye bakın ve yapmanız gerekenlerin sırası hakkında konuşun.
Cevap:

What should we do next? (Bir sonraki adımda ne yapmalıyız?)
Write the invitation cards. (Davet kartlarını yazın.)


2- Take some notes for your party. Then, work in pairs, ask and answer.
Çeviri: Partiniz için bazı notlar alın. Ardından çiftler halinde çalışın, sorun ve cevaplayın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 Bilim ve Kültür Yayınları

1- Look at the pictures and guess what they are talking about.
Çeviri: Resimlere bakın ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.
Cevap: Parti organize ediyor olabilir.


2- Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri: Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What is Martha planning to do?
Çeviri: Martha ne yapmayı planlıyor?
Cevap: Martha planning to organize a welcome party for his brother.
(Martha, erkek kardeşi için bir hoş geldin partisi düzenlemeyi planlıyor.)


b. What should Martha do to organize a party?
Çeviri: Martha bir parti düzenlemek için ne yapmalıdır?
Cevap: Martha should buy a lot of balloons, some party hats and two or three gifts.
(Martha bir sürü balon, birkaç parti şapkası ve iki ya da üç hediye almalı.)


3- Open your books. Listen again and do the exercises.
Çeviri: Kitaplarınızı açın. Tekrar dinle ve alıştırmaları yap.

a- Complete the sentences according to the dialogue.
Çeviri: Cümleleri diyaloğa göre tamamlayın.
Cevap:

1. Martha needs help for _party_.

2. Martha should first prepare a _guest list_.

3. Kevin offers to bring _some music CDs_.


b- Tick (✓) the things Martha needs.
Çeviri: Martha’nın ihtiyaç duyduğu şeyleri işaretleyin (✓).
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Bilim ve Kültür Yayınları

4- Martha arranged a welcome party for her brother. Now, they are at the party. Work in groups of three and act out the conversation.
Çeviri: Martha, erkek kardeşi için bir hoş geldin partisi düzenledi. Şimdi partideler. Üçlü gruplar halinde çalışın ve konuşmayı canlandırın.


a- Match and complete the sentences. One answer is extra.
Çeviri: Cümleleri eşleştirip tamamlayınız. Bir cevap fazladan.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Bilim ve Kültür Yayınları


b- Read the dialogue again and write True (T) or False (F).
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Bilim ve Kültür Yayınları3


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Bilim ve Kültür Yayınları

5- Read the e-mail.
Çeviri: E postayı oku.


a- Write six things Doris needs for the party.
Çeviri: Doris’in parti için ihtiyaç duyduğu altı şeyi yazın.
Cevap:

1- Some balloons and candles. (Birkaç balon ve mum.)
2- Beverages.
(İçecekler.)
3- Party hats.
(Parti şapkaları.)
4- Cake and snacks.
(Kek ve atıştırmalıklar.)
5- İnvitation cards.
(Davetiye kartları.)
6- Gifts.
(Hediyeler.)


b- Write what these people are doing for the party.
Çeviri: Bu insanların parti için ne yaptığını yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Bilim ve Kültür Yayınları

6- Read the invitation card and answer the questions.
Çeviri: Davetiyeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What kind of party is Kate having?
Çeviri: Kate ne tür bir parti veriyor?
Cevap: Costumes party.
(Kostüm partisi.)


2. When is the party?
Çeviri: Parti ne zaman?
Cevap: Saturday, 10 th May.
(10 Mayıs Cumartesi.)


3. What time does the party start?
Çeviri: Parti ne zaman başlar?
Cevap: 6 – 12 p.m.
(6 – 12 öğleden sonra)


4. What should the guests wear at the party?
Çeviri: Davetliler partide ne giymeli?
Cevap: They should wear hero or fancy character costume.
(Kahraman ya da süslü karakter kostümü giymeliler.)


5. Why should the guests join the party?
Çeviri: Misafirler neden partiye katılmalı?
Cevap: They should join the party to share happy hours.
(Mutlu saatleri paylaşmak için partiye katılmalılar.)


7- Imagine you are joining Kate’s party. Which character would you like to be? Why?
Çeviri: Kate’in partisine katıldığınızı hayal edin. Hangi karakter olmak isterdin? Neden?
Cevap: I would like to be superman. Because he’s so cool. He is my favourite chracter. I watched all movies about him.
(süpermen olmak isterdim Çünkü o çok havalı. O benim en sevdiğim karakterdir. Onunla ilgili tüm filmleri izledim.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Bilim ve Kültür Yayınları

1- Suppose you are the host of a party. Work in pairs. Make suggestions and accept or refuse them.
Çeviri: Bir partinin ev sahibi olduğunuzu varsayalım. Çiftler halinde çalışın. Önerilerde bulunun ve bunları kabul edin veya reddedin.
Cevap:

Would you like some pizza? (Biraz pizza ister misin?)
Yes, I would. They’re so delicious. (Evet, isterim. Çok leziz olmuşlar.)
Would you like some lemonade with you? (Yanına limonata ister misin?)
No, I don’t really like lemonade, I can have orange juice. (Hayır, limonata pek sevmem portakal suyu alabilirim.)


2- Look at the pictures and talk about the quantities.
Çeviri: Resimlere bakın ve miktarlar hakkında konuşun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Bilim ve Kültür Yayınları


3- Make a list of the things you need for the party you are giving. Build up short dialogues as in the example.
Çeviri: Vereceğiniz parti için ihtiyacınız olan şeylerin bir listesini yapın. Örnekte olduğu gibi kısa diyaloglar oluşturun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Bilim ve Kültür Yayınları3


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 90-91-92-93-94-95-96-97. Sayfa, Celebrations Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.