Cevap Yaz
26 Mart 2024, 21:28 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 122-123-124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 122-123-124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Public Buildings ünitesine ait çalışmalarında bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125-126-127-128-129 Cevapları konusunu paylaştık.  Public Buildings ünitesinin bulunduğu konu ile ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 122-123-124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 122-123-124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları Public Buıldings

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 Bilim ve Kültür Yayınları

a. Which public buildings are there in your city / town?
Çeviri: Şehrinizde/kasabanızda hangi kamu binaları var?
Cevap: Fire station, Chemist’s, Music Store, Hospital, Coffee Shop.
(İtfaiye, Eczane, Müzik Mağazası, Hastane, Kahve Dükkanı.)


b. How often do you go to an amusement park or an art gallery?
Çeviri: Ne sıklıkla lunaparka veya sanat galerisine gidersiniz?
Cevap: I always go to an amusement park or an art gallery.
(Her zaman bir eğlence parkına ya da bir sanat galerisine giderim.)


1- Match the words with the pictures. One word is extra.
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Bir kelime fazladandır.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 Bilim ve Kültür Yayınları


2- Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.
Cevap: 

1. Where can I buy cupcakes from? From a(n) _coffee shop_.
2. Where can I ride a roller coaster? At a(n) _reilway station_.
3. Where can I find this medicine? At a(n) _chemist’s_.
4. Where can I get some CDs from? From a(n) _music store_.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Bilim ve Kültür Yayınları

1- Listen and write the places these people went and their reasons.
Çeviri: Bu insanların gittikleri yerleri ve sebeplerini dinleyin ve yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Bilim ve Kültür Yayınları


2- Listen and number the buildings.
Çeviri: Dinle ve binaları numaralandır.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Bilim ve Kültür Yayınları


3- Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinle ve boşlukları doldur.
Cevap: 

Hi. I’m Jane. I had a truly busy Saturday. What did I do? Okay, let me tell you. I went to the _bakery_(1) to buy some fresh muffins. Then, I met my friend at the _coffee shop_(2), and we chatted for a while. My mother called and told me to be at the _shopping mall_(3) at three. So, I hurried there. Later on, we went to the _game store_(4) to buy a gift for my brother’s birthday. Finally, we arrived at the _movie theatre_(5) just before the doors closed.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 Bilim ve Kültür Yayınları

1- Work in pairs. Ask and answer as in the example.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi sorun ve cevaplayın.
Cevap: 

Why do you go to a chemist’s? (Neden bir eczaneye gidiyorsun?)
To buy medicine. (İlaç satın almak için.)


2- Read the dialogue. Then, work in pairs and build up similar dialogues.
Çeviri: Diyaloğu oku. Ardından, çiftler halinde çalışın ve benzer diyaloglar oluşturun.
Cevap: 

How often do you go to the chemist’s? (Eczacıya ne sıklıkla gidersin?)
I never go to chemist’s, because I never be ill. (Asla eczaneye gitmem çünkü asla hastalanmam.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125 Bilim ve Kültür Yayınları

1- Look at the picture and guess what they are talking about.
Çeviri: Resme bakın ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.
Cevap: They may be talking where they are going.
(Nereye gittiklerini konuşuyor olabilirler.)


2- Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri: Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What did Lucy do yesterday?
Çeviri: Lucy dün ne yaptı?
Cevap: She went to the bakery to buy some bread and bagels. She wen to the shopping mall to get some decorations for her brother’s birthday. She met her friends at the movie theater to watch a film and has some fun.
(Biraz ekmek ve simit almak için fırına gitti. Kardeşinin doğum günü için bazı süslemeler almak için alışveriş merkezine gitti. Film izlemek için arkadaşlarıyla sinemada buluştu ve biraz eğlendi.)


b. Why did Henry call Lucy?
Çeviri: Henry neden Lucy’yi aradı?
Cevap: He will go to the art gallery to see the latest paintings.
(Son tabloları görmek için sanat galerisine gidecek.)


3- Open your books. Listen and read the dialogue. Then, do the exercises.
Çeviri: Kitaplarınızı açın. Diyaloğu dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

a- Make a list of the places Lucy went yesterday.
Çeviri: Lucy’nin dün gittiği yerlerin bir listesini yap.
Cevap: 

1- Bakery (Fırın)
2- Shopping mall (Alışveriş Merkezi)
3- Movie theater (Sinema)
4- Grocery (Bakkal)
5- Police station (Polis Merkezi)


b- Write why Lucy went to the places in part a.
Çeviri: Lucy’nin bölüm a’daki yerlere neden gittiğini yazın.
Cevap: 

1- To buy some bread and bagels. (Biraz ekmek ve simit almak için.)
2- To get some decorations. (Bazı süslemeler almak için.)
3- To watch films. (Film izlemek için.)
4- Have some fun. (Biraz eğlen.)
5- Some stole her bag, to report it. (Bazıları ihbar etmek için çantasını çaldı.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 Bilim ve Kültür Yayınları

4- Read the sentences, match them with the correct pictures and fill in the blanks.
Çeviri: Cümleleri okuyun, doğru resimlerle eşleştirin ve boşlukları doldurun.
Cevap: 

(d) 1. You should go to the _amusemnt park_ to have fun.
(c) 2. You can see a doctor at the _hospital_ when you are ill.
(b) 3. You may find some fresh cookies at the _bakery_.
(e) 4. You should visit the _art gallery_ to see the latest paintings.
(f) 5. You can get some eggs, milk and vegetables from the _market_.
(a) 6. You may buy some pills at the _chemist’s_.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 Bilim ve Kültür Yayınları

5- Read the text. Then, write True (T) or False (F).
Çeviri: Metni okuyun. Ardından Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 Bilim ve Kültür Yayınları


6- Read Frank’s to-do list and number the pictures according to it.
Çeviri: Frank’in yapılacaklar listesini okuyun ve resimleri ona göre numaralandırın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 Bilim ve Kültür Yayınları4


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 Bilim ve Kültür Yayınları

7- Circle the correct words.
Çeviri: Doğru kelimeleri daire içine al.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 Bilim ve Kültür Yayınları


8- Read the paragraph.
Çeviri: Paragrafı oku.

a- Complete the sentences.
Çeviri: Cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1. Tony went to the chemist’s to _his mother’s vitamins_.
2. Tony went to the city hall to _the bedding ceremony_.
3. Tony went to the department store to _buy a new suit_.
4. Tony went to the coffee shop to _rest and eat the most delicous chocolate cake_.


b- Where was Tony on Saturday? Answer.
Çeviri: Tony Cumartesi günü neredeydi? Cevap.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 Bilim ve Kültür Yayınları1


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 122-123-124-125-126-127-128-129. Sayfa, Public Buildings Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.