Cevap Yaz
30 Nisan 2023, 10:50 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 114-115-116-117-118-119-120. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 114-115-116-117-118-119-120. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Dreams ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118-119-120 Cevapları konusunu paylaştık. Dreams ünitesine ait çalışmaların olduğu konuda eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 114-115-116-117-118-119-120. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Dreams

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Write your predictions about future events in a short paragraph. Use the following headings and the given expressions.
Çeviri: Gelecekteki olaylarla ilgili tahminlerinizi kısa bir paragrafta yazın. Aşağıdaki başlıkları ve verilen ifadeleri kullanın.
Cevap: 

I think _there will be more disasters. I believethere will be more wars in the future. I guess there will be very important developments in scince. Probably, technology will develop fast. Definitely, people will be healthier_.


1- Read the following letter. Then, write a simple letter about your dreams and expectations of the future.
Çeviri: Aşağıdaki mektubu okuyun. Ardından, geleceğe dair hayalleriniz ve beklentileriniz hakkında basit bir mektup yazın.
Cevap: 

Dear Life, (Sevgili Hayat)
15 years later, married and had a family happy I’ıı be. A wife who loves me and 4 children. A housewife, and my children buyutene, the profession, but I’ıı do it when I want, and I will continue. A profession, I want to be a Fashion designer. It really is a profession that I love, and that I am capable of. This, too.. I am the creator is all about fashion, and I have a lot of drawing. The famous exhibition of some of my drawings took place. This bright most of my friends in the future, he says. But to choose this profession and English Teacher of great help for future lighting, thank you very much. (15 yıl sonra evlendim ve mutlu bir ailem oldu. Beni ve 4 çocuğumu seven bir eş. Ev hanımıyım ve çocuklarım bu mesleği satın alıyor ama ben istediğim zaman yapıyorum ve devam edeceğim. Bir meslek, Moda tasarımcısı olmak istiyorum. Gerçekten sevdiğim ve yapabileceğim bir meslek. Bu da.. Ben modanın yaratıcısıyım ve çok fazla çizimim var. Bazı çizimlerimden oluşan ünlü sergi gerçekleşti. Bu parlak arkadaşlarımın çoğu gelecekte diyor. Ama bu mesleği seçmeniz ve İngilizce Öğretmeni’nin geleceği için ışık tutması için çok teşekkür ederim.)


2- Expand your visual dictionary with new words.
Çeviri: Görsel sözlüğünüzü yeni kelimelerle genişletin.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1- Fill in the charts.
Çeviri: Grafikleri doldurun.
Cevap: 

DEFINITELY!
1- I will have a diploma. (Diplomam olacak.)
2- I will  buy a great house. (Harika bir ev alacağım.)
3- I will  buy expensive car. (Pahalı araba alacağım.)
4- I will  get married. (Evleneceğim.)
5- I will  have two childs. (İki çocuğum olacak.)

MAYBE!
1- I will be doctor. (doktor olacağım.)
2- I will have a dog. (Bir köpeğim olacak.)
3- I will be bad person. (Kötü biri olacağım.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2- Listen and tick (✓) the pictures mentioned in Hüseyin’s speech. Track 32
Çeviri: Hüseyin’in konuşmasında geçen resimleri dinleyin ve işaretleyin (✓).
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 Bilim ve Kültür Yayınları


Now, write about Hüseyin’s dreams for his future.
Çeviri: Şimdi Hüseyin’in geleceği ile ilgili hayallerini yazın.
Cevap: 

He will buy a house. (Bir ev satın alacak.)
He will a diploma. (Diploması olacak.)
He will get a car. (Bir araba alacak.)
He will have a successful carrer. (Başarılı bir kariyere sahip olacaktır.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

3- Tick (✓) the ones you will do in the future and write a short paragraph.
Çeviri: Gelecekte yapacaklarınızı işaretleyin (✓) ve kısa bir paragraf yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117 Bilim ve Kültür Yayınları
I will work hard an attend a university. I will get a job and buy a house. Than I will get married and have children. I will adopt a dog.
(Çok çalışacağım ve bir üniversiteye gideceğim. İş bulup ev alacağım. Daha sonra evlenip çocuklarım olacak. Bir köpek sahipleneceğim.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

4- Write six things that will happen in the world. Use the given adjectives.
Çeviri: Dünyada olacak altı şeyi yazın. Verilen sıfatları kullanın.
Cevap: 

1- The world will be a peaceful place. (Dünya barışçıl bir yer olacak.)
2- Everyone will try to be popular. (Herkes popüler olmaya çalışacak.)
3- Everything will be excellent. (Her şey mükemmel olacak.)
4- The internet will be much more famous. (İnternet çok daha ünlü olacak.)
5- Water will be very important. (Su çok önemli olacak.)
6- The world will be better. (Dünya daha iyi olacak.)


5- Look at the list and write which one you will/won’t do in the future.
Çeviri: Listeye bakın ve gelecekte hangisini yapacağınızı/yapmayacağınızı yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118 Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

6- Read the sentences and respond to the predictions with the appropriate expressions below.
Çeviri: Cümleleri okuyun ve tahminlere aşağıdaki uygun ifadelerle yanıt verin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119 Bilim ve Kültür Yayınları


7- Make predictions about the following.
Çeviri: Aşağıdakiler hakkında tahminde bulunun.
Cevap: 

1. Write two things that you’ll do next year.
a. _I will go to Marmaris_.
b. _I will buy new sport shoe_.


2. The place you’ll live in the future.
_I will live in İzmir_.


3. The pet you think you’ll have.
_I will have a dog_.


4. The activities you’ll do.
_I will do bungee jumping_.


5. The job you’ll have in the future.
_I will be a engineer_.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

8- Do the quiz!
Çeviri: Testi yap!

1. Kathie has a lot of ____________ for her future.
Cevap: c. dreams 


2. Joe: I can ____________ the future. For example, I will definitely go to a university.
Cevap: d. predict


3. The Internet will _________ more popular in the future.
Cevap: b. become


4. Maria: I think I ____________ have a great job in the future.
Cevap: d. will


5. Henry: Do you think I will be successful in my career?
Roy: _____________.
Henry: Thank you.
Cevap: a. Definitely


9- Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. What are your future dreams?
Çeviri: Gelecek hayalleriniz neler?
Cevap: I will great engineer.
(Harika bir mühendis olacağım.)


2. Where do you think you will live in the future?
Çeviri: Gelecekte nerede yaşayacağınızı düşünüyorsunuz?
Cevap: I will in İstanbul.
(İstanbul’da olacağım.)


3. Do you have a career plan for the future?
Çeviri: Geleceğe yönelik bir kariyer planınız var mı?
Cevap: Yes, I have a career plan fot the future.
(Evet, gelecek için bir kariyer planım var.)


4. Can you make a guess for the future of the world?
Çeviri: Dünyanın geleceği için bir tahminde bulunabilir misiniz?
Cevap: Yes, I can make a guess for the future of the world.
(Evet, dünyanın geleceği için bir tahminde bulunabilirim.)


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 114-115-116-117-118-119-120. Sayfa, Dreams Ünitesi Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.