Cevap Yaz
30 Ocak 2024, 17:53 - Betül Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 65-67-68-69-70-71-72. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 65-67-68-69-70-71-72. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 65-66-67-68-69-70-71 ve 72‘nin cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 65-67-68-69-70-71-72. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 65-67-68-69-70-71-72. Sayfa Cevapları Wild Animals

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Work in pairs and make simple suggestions to protect wildlife.
Çeviri:  Çiftler halinde çalışın ve vahşi yaşamı korumak için basit önerilerde bulunun.
Cevap:

What should we do to protect environment?
We shouldn’t litter places.


2 Prepare a speech about wildlife and present it to the class.
Çeviri: Yaban hayatı hakkında bir konuşma hazırlayın ve sınıfa sunun.

Cevap: Wild life is getting worse by the day. Because humans hunt them unconsciously. If we continue in this way, we will have disrupted the ecosystem of the world. (Vahşi yaşam gün geçtikçe kötüye gidiyor. Çünkü insanlar onları bilinçsizce avlarlar. Bu şekilde devam edersek, dünyanın ekosistemini bozmuş olacağız.)


Search the Internet and take notes about the reasons why some animals became extinct. Then, share it with your friends.
Çeviri: İnternette arama yapın ve bazı hayvanların neslinin tükenmesinin nedenleri hakkında not alın. Ardından, arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

  • People hunt them for their fur.
  • People destroy their habitat.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 Bilim ve Kültür Yayınları

Read the following text. Then, write a paragraph describing wildlife animals. Search the Internet if you need help.
Çeviri: Aşağıdaki metni okuyun. Ardından vahşi hayvanları anlatan bir paragraf yazın. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın.

Cevap: Wild animals live in deserts, forests, and raindforests. They hunt eachother. Some of them eat grass  and leaves. They don’t need people to survive. People shouldn’t harm wildlife. (Vahşi hayvanlar çöllerde, ormanlarda ve yağmur ormanlarında yaşar. Birbirlerini avlarlar. Bazıları ot ve yaprak yerler. Hayatta kalmak için insanlara ihtiyaçları yok. İnsanlar vahşi yaşama zarar vermemeli.)


Choose two wild animals and prepare a poster describing them, then make suggestions to protect wild animals.
Çeviri: İki vahşi hayvan seçin ve onları anlatan bir poster hazırlayın, ardından vahşi hayvanları korumak için önerilerde bulunun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 Bilim ve Kültür Yayınları

  • Stop hunting the animals for their skin, fur or teeth.
  • Vaccinate them against diseases.
  • Protect animal habitats, or they will all die.
  • Don ‘t damage their habitats.
  • Educate people about wildlife, so they can learn how to protect it.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Write the names of the animals you see in the pictures in the correct column.
Çeviri: Resimlerde gördüğünüz hayvanların isimlerini doğru sütuna yazınız.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Bilim ve Kültür Yayınları

2 Fill in the blanks with the given words. One word is extra.
Çeviri:  Boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

1. Forests are the ___habitat___ of the animals.

2. A lot of snakes are ___poisonous__.

3. Animals ___attack___ when they are in danger.

4. Camels can survive in the ___deserts___ for a long time.

5. Wild animals live in the ____jungle___.

6. The whales are the most __enormous___ mammals.

7. Tigers usually ____hunt____ during the day.

8. We shouldn’t keep the animals in the ___cages___.

3 Listen and fill in the blanks.
Çeviri:  Dinleyin ve boşlukları doldurun.
Some animals ___became__(1) extinct because people __hunted___(2) them for their furs or skins. They __destroyed___(3) their habitats and __damaged_(4) the jungles. People always ___harm____(5) wild animals because they __are___(6) afraid of them. In fact, the animals aren’t dangerous creatures. They just want to ____protect___(7) themselves. We should ___save__(8) them. We ____give__(9) a lot of harm to the animals, now it is time to ___stop____(10) it

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Bilim ve Kültür Yayınları

4 Rewrite the sentences. Use should / shouldn’t.
Çeviri:  Cümleleri yeniden yazın. Kullanmalı / kullanmamalı.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Bilim ve Kültür Yayınları


5 Match the words with the correct pictures. One word is extra.
Çeviri:  Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Bilim ve Kültür Yayınları

6 Read the paragraphs and match them with the correct animals. One picture is extra.
Çeviri: Paragrafları okuyun ve doğru hayvanlarla eşleştirin. Bir resim ekstra.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Bilim ve Kültür Yayınları

7 Fill in the charts. Give four examples for each category.
Çeviri: Tabloları doldurun. Her kategori için dört örnek veriniz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Bilim ve Kültür Yayınları


8 Draw or stick a picture of a wild animal and write a paragraph about it.
Çeviri: Vahşi bir hayvanın resmini çizin veya yapıştırın ve onunla ilgili bir paragraf yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Bilim ve Kültür Yayınları8 (1)
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Bilim ve Kültür Yayınları3

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 Bilim ve Kültür Yayınları

9 Do the quiz!
Çeviri: Testi yapın!
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 Bilim ve Kültür Yayınları


1. What do you know about wildlife? (1. Yaban hayatı hakkında ne biliyorsun?)
Cevap: It’s animals that aren’t domasticated. ( Evcilleştirilmemiş hayvanlardır.)

2. Where do the wild animals live? (2. Yabani hayvanlar nerede yaşar?)
Cevap: They live in jungles, desert, grassland. (Ormanlarda, çöllerde, çayırlarda yaşarlar.)

3. What should we do to protect wildlife? (3. Yaban hayatını korumak için ne yapmalıyız?)
Cevap: We should educate people about wildlife. ( İnsanları yaban hayatı hakkında eğitmeliyiz.)

4. What is the largest animal in the world? (4. Dünyanın en büyük hayvanı hangisidir?)
Cevap: It is blue whale. (Mavi balinadır.)


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 65-67-68-69-70-71-72. Sayfa, Wild Animals Ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde hayvanlar ile ilgili kazanımların bulunduğu bu sayfa cevapları içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak biliirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.