Cevap Yaz
28 Nisan 2024, 15:26 - Furkan Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Apperance and Personality konusunun bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9-10-11-12-13-14 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları Appearance and Personality

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen to the words/phrases and repeat.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri dinleyin ve tekrar edin.

slim/thin → ince/zayıf
of medium → orta
weight → kilo
plump → tombul

short → kısa
of medium → ortalama
height → yükseklik
tall → uzun

dark → karanlık
brown → kahverengi
fair → adil
ginger → zencefil
blond(e) → sarışın

straight → düz
wavy → dalgalı
curly → kıvırcık
short → kısa
long → uzun

black → siyah
brown → kahverengi
blue → mavi
green → yeşil
hazel → ela

young → genç
middle-aged → orta yaşlı
old → yaşlı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları MEB Yayınları

2. Match the statements with the photos. There is an extra one.
Çeviri: İfadeleri fotoğraflarla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.
Cevap:

  • 1) Helen has got long wavy brown hair with light brown eyes. (a)
  • 2) Melanie is short and plump. She wears a headscarf. (d)
  • 3) Brian is short. He has curly red hair. He wears glasses. (b)
  • 4) My buddy, Enna has got straight blonde hair. ()
  • 5) Sam is tall and slim. He has blue eyes. He wears glasses. (c)

3. Match the adjectives with the statements. There is an extra one.
Çeviri: Sıfatları ifadelerle eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.
Cevap:

1. easy-going __f__
2. stubborn __d__
3. generous __g__
4. honest __e__
5. outgoing __a__
6. punctual __c__
7. smart ____
8. selfish __b__


a. He/She is friendly, talks a lot and likes meeting new people. (Arkadaş canlısıdır, çok konuşur ve yeni insanlarla tanışmayı sever.)
b. He/She doesn’t care about other people. (Diğer insanları umursamaz.)
c. He/She arrives on time. (Zamanında varır.)
d. He/She doesn’t change his/her ideas easily. (Fikirlerini kolay kolay değiştirmez.)
e. He/She always tells the truth. (Her zaman doğruyu söyler.)
f. He/She is relaxed and not easily upset or worried. (Rahattır ve kolayca üzülmez veya endişelenmez.)
g. He/She gives presents or money to other people . (Başkalarına hediyeler veya para verir.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

4. Answer the questions.

1. Which one is more important for you? Appearance or personality? Why?
Çeviri: Sizin için hangisi daha önemli? Görünüş mü yoksa kişilik mi? Neden?
Cevap: I think personality is more important. Getting along with others and being able to share things is more valuable than appearance.
 (Bence kişilik daha önemli. Başkalarıyla iyi geçinmek ve bir şeyleri paylaşabilmek görünüşten daha değerlidir.)

2. Who is your English teacher? What does he/she look like?
Çeviri: Senin İngilizce öğretmenin kim? O neye benziyor?
Cevap: My English teacher is Tusem. She treats me well. She’s a nice guy and very smart.
(İngilizce öğretmenim Tusem. Bana iyi davranır. O iyi birisi ve çok zeki.)


5. Listen to the text and tick.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

6. Listen to the text again and complete the statements. (Metni tekrar dinleyin ve ifadeleri tamamlayın.)

1. Mrs. Woods isn’t young. She is __middle aged__ .
2. She is beautiful with __curly__ hair and blue eyes.
3. She gave gifts to the whole class, so she is __generous__ .
4. He is __serious__ because he doesn’t make jokes and rarely smiles.
5. Mr. Cooper is a good looking man, __tall__ and __slim__ .


KEEP IN MIND ! (AKLINDA TUT!)

What is he/she like? (O nasıl biri?)
He/She is thoughtful and smart. (Düşünceli ve akıllıdır.)

What does he/she look like? (O neye benziyor?)
He/She is tall and slim. (O uzun ve incedir.)
He/She has (got) dark straight hair and hazel eyes. (Koyu düz saçları ve ela gözleri var.)
He/She is tall and slim with dark straight hair and hazel eyes. (Uzun boylu ve zayıftır, koyu düz saçlı ve ela gözlüdür.)

What does he/she like? (Nelerden hoşlanır?)
He/She likes archery and reading poems. (Okçuluğu ve şiir okumayı sever.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları

SPEAKING

7. Work in pairs. Ask and answer the questions to fill in your charts.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Tablolarınızı dolduracak soruları sorun ve cevaplayın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları


8. Describe your deskmate’s appearance and personality.
Çeviri: Sıra arkadaşınızın görünüşünü ve kişiliğini anlatın.
Cevap:

He is tall and fat. (O uzun ve kiloludur.)
He has brown hair and blue eyes. (Kahverengi saçlı ve mavi gözlüdür.)
He is smart and hardworking (O çalışkan ve zekidir.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

9. Answer the questions.

1. Who is your best friend? Why?
Çeviri: En iyi arkadaşın kim? Neden?
Cevap: My best friend is Sena. We have a lot of fun with her and play games together. (En yakın arkadaşım Sena’dır. Onunla çok eğleniyoruz, birlikte oyunlar oynuyoruz.)

2. What does he/she look like?
Çeviri: Neye benziyor?
Cevap: Sena is tall, thin and black hair. (Sena uzun boylu, ince ve siyah saçlıdır.)

3. What is he/she like?
Çeviri: Nasıl biri?
Cevap: She is very stubborn but funny. (Çok inatçıdır ama komiktir.)


10. Read the texts and write the names under the photos.
Çeviri: Metinleri okuyun ve fotoğrafların altına isimleri yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

My name is Rose. I’m tall and slim. I am the first student to come into the class every morning because I don’t like being late. I have got straight long hair and I wear glasses. I’m good at science so I am in science club. My science teacher says I am smart. (Benim adım Rose. Uzun ve zayıfım. Her sabah derse gelen ilk öğrenci benim çünkü geç kalmayı sevmiyorum. Düz uzun saçlarım var ve gözlük takıyorum. Bilimde iyiyim bu yüzden bilim kulübündeyim. Fen bilgisi öğretmenim akıllı olduğumu söylüyor.)


My name is Mary. I’m a seventh grade student. I am not tall. I’m of medium weight with brown eyes. I wear a headscarf. I study a lot and do my homework regularly. I like searching new things and reading in the library. I am a real bookworm. I’m an easygoing person. I don’t like spending time alone. (Benim adım Mary. Ben yedinci sınıf öğrencisiyim. Uzun değilim. Orta kiloluyum ve kahverengi gözlüyüm. Başörtüsü takıyorum. Çok çalışıyorum ve ödevlerimi düzenli olarak yapıyorum. Yeni şeyler araştırmayı ve kütüphanede kitap okumayı seviyorum. Ben gerçek bir kitap kurduyum. Ben rahat bir insanım. Yalnız vakit geçirmeyi sevmiyorum.)


I’m Carl. I’m thirteen years old. I have got brown hair and brown eyes. I can play basketball well and I am in the school team. I get on well with my friends in the team. I’m outgoing and talkative, so I have a lot of friends. (Ben Carl. On üç yaşındayım. Kahverengi saçlarım ve kahverengi gözlerim var. Basketbolu iyi oynayabiliyorum ve okul takımındayım. Takımdaki arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Dışa dönük ve konuşkan biriyim, bu yüzden birçok arkadaşım var.)


11. Read the texts again and complete the statements. There is an extra one.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun ve ifadeleri tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.
Cevap:

outgoing – selfish – short – punctual – smart – hardworking

1. Mary is a/an __hardworking__ student because she studies a lot.
2. Mary is __short__ and of medium weight.
3. Carl is __outgoing__ so he has a lot of friends.
4. Rose comes to school early because she likes being __puctual__ .
5. Rose is __smart__ and her science teacher is fond of her.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.