Cevap Yaz
24 Ekim 2023, 14:23 - Furkan Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Apperance and Personality konusunun bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15-16-17-18-19 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları Appearance and Personality

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

12. Read the texts again and write T (True)/F (False) /NI (No Information). Correct the false statements.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun ve T (Doğru)/F (Yanlış) /NI (Bilgi Yok) yazın. Yanlış beyanları düzeltin.
Cevap:

[F] 1. Mary wears eyeglasses.
Cevap: Mary doesn’t wear eye galsses.

[F] 2. Mary likes to be alone.
Cevap: Mary doesn’t like to be on her own.

[T] 3. Carl’s classmates are shorter than him.
[NI] 4. Mary, Carl and Rose are close friends.
[F] 5. Carl hasn’t got many friends.
Cevap: Carl has got a lot of friends.

[F] 6. Rose is of medium height and plump.
Cevap: Rose is tall and slim.

[T] 7. Rose comes to school on time.


13. Write the comparative forms of the adjectives.
Çeviri: Sıfatların karşılaştırmalı hallerini yazınız.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

14. Fill in the blanks with the comparative forms of the adjectives in Activity 13.
Çeviri: Boşlukları Etkinlik 13’teki sıfatların karşılaştırmalı formlarıyla doldurun.
Cevap:

1. My twin brother is lazy and relaxed. His room is always in a mess, but I am __tidier__ than him.
2. Taha likes sharing his toys but his sister doesn’t. Taha is __more generous__ than his sister.
3. Boby has a few friends. Brian has a lot of friends. Brain is __more outgoing__ than Boby.
4. My father is 95 kilos. My mother is 55 kilos. My dad is __fatter__ than my mum.
5. Mete designed a new machine and won the competition. He is __smarter__ than the other participants.


WRITING

15. Ask questions to your friends about their characteristics and complete the table.
Çeviri: Arkadaşlarınıza onların özellikleriyle ilgili sorular sorun ve tabloyu doldurun.
Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları


16. Look at the table in Activity 15. Make comparisons about your friends.
Çeviri: Etkinlik 15’teki tabloya bakın. Arkadaşlarınızla ilgili karşılaştırmalar yapın.
Cevap:

Nisa is older than Meryem.
Nisa is more generous than Meryem because bigger.
Meryem smarter and hardworking than Nisa.
Nisa is tidier and shorter than Meryem.
Meryem is fatter than Nisa.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

17. Prepare a poster of a celebrity. Describe his/her appearance and personality.
Çeviri: Bir ünlünün posterini hazırlayın. Görünüşünü ve kişiliğini tanımlayın.
Cevap: Burcu Özberk is a beautiful woman with long straight hair and brown eyes. He is tall and slim. She is very hardworking in her profession. She is known for helping people.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

CHECK YOURSELF (KENDİNİ KONTROL ET)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

TEST YOURSELF

1. Group the adjectives.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

2. Complete the statements with the adjectives in the box. There is an extra one.
Çeviri: İfadeleri kutudaki sıfatlarla tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.
Cevap:

stubborn – punctual – clumsy – honest – selfish – outgoing – hardworking – beautiful

1. Merlin is never late for the meetings. He is always __punctual__ .
2. My brother often breaks things in the kitchen. He’s really __clumsy__ .
3. Melinda is more __outgoing__ than me. She has a lot of friends and she often meets them.
4. Julia is a/an __beautiful__ woman with her long wavy blonde hair and big blue eyes.
5. I usually see James studying and reading. He is a/an __hardworking__ student.
6. Liz always thinks of herself first. She is __selfish__ .
7. You can’t change Daniel’s mind easily. He is very __stubborn__ .

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the text and write “Jenny” or “Carol”.
Çeviri: Metni okuyun ve “Jenny” veya “Carol” yazın.
Cevap:

Hi, I’m Mark. I live in New York City. I have two sisters. Carol is 19 and Jenny is 16 years old. Jenny is sometimes late to school, but she is very clever. She is very good at science and technology. She also helps us with our homework. She is a shy girl. She prefers reading books and listening to music to going out with her friends. Carol is social and she has a lot of friends. She meets them after school. She is a funny girl and she always makes jokes. She is never late to school. Everybody loves her very much. (Merhaba, ben Mark. New York şehrinde yaşıyorum. İki kız kardeşim var. Carol 19, Jenny ise 16 yaşında. Jenny bazen okula geç kalıyor ama çok zeki. Bilim ve teknolojide çok iyidir. Ayrıca ödevlerimizde bize yardımcı oluyor. O utangaç bir kız. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmak yerine kitap okumayı ve müzik dinlemeyi tercih ediyor. Carol sosyal ve birçok arkadaşı var. Okuldan sonra onlarla tanışır. Komik bir kızdır ve her zaman şaka yapar. Okula asla geç kalmıyor. Herkes onu çok seviyor.)

1. __Jenny__ is younger than __Carol__ .
2. __Carol__ is more punctual than __Jenny__ .
3. __Jenny__ is smarter than __Carol__ .
4. __Carol__ is more outgoing than __Jenny__ .
5. __Carol__ is more cheerful than __Jenny__ .


4. Look at the pictures and make comparative statements.
Çeviri: Resimlere bakın ve karşılaştırmalı açıklamalar yapın.
Cevap:

1) Watson is older than Kim
Kim is younger than Watson.

2) Clark is shorter than Lee.
Lee is taller then Clark.

3) Scott is stronger than ailen.
Ailen is weaker than Scott.

4) The grosshopper is more hardworking than the ant.
The ant is lazier than the gasshopper.

5) Paul is fatter than Jason.
Jason is slimmer than Paul.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

MY VISUAL DICTIONARY

Find/Draw the pictures of the new words in this unit.
Write the meanings under the pictures.
Çeviri: Bu ünitedeki yeni kelimelerin resimlerini bulun/çizin. Resimlerin altına Türkçe kelimeleri yazın
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.