Cevap Yaz
19 Şubat 2024, 19:30 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 51-52-53-54-55. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 51-52-53-54-55. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Wild Animals ünitesine ait cevapların yer aldığı 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51-52-53-54-55 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 51-52-53-54-55. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 51-52-53-54-55. Sayfa Cevapları Wild Animals

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

READING

12. Answer the questions.
Çeviri:
Soruları cevapla.


1. Have you got a pet? If yes, what is it?
Çeviri:
Evcil hayvanın var mı? Eğer evet ise, bu nedir?
Cevap: Yes there is. I have a 3 year old white cat. (Evet, var. 3 yaşında beyaz bir kedim var.)


2. Did you ever go to a zoo? If yes, when did you go and what did you see there?
Çeviri:
Hiç hayvanat bahçesine gittin mi? Cevabınız evet ise ne zaman gittiniz ve orada ne gördünüz?
Cevap: Yes I went. I went last year. I saw lions, elephants, monkeys and snakes there. (Evet, gittim. Geçen sene gittim. Orada aslan, fil, maymun, yılan gördüm.)


3. How should we behave animals?
Çeviri: Hayvanlara nasıl davranmalıyız?

Cevap: We must treat animals compassionately. (Hayvanlara merhametli davranmalıyız.)


13. Read the conversation and tick the animals.
Çeviri: Konuşmayı okuyun ve hayvanları işaretleyin.

Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

14. Read the conversation again and complete the statements.
There is an extra one.
Çeviri:
Konuşmayı tekrar okuyun ve ifadeleri tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.
Cevap:

1. Children are usually afraid of …wild….. animals.
2. They are not free and they miss their …habitat….. .
3. We also save …endangered….. species at the zoos.
4. Many species are under the threat of …extinction…. .
5. We shouldn’t …hunt…. animals.


15. Read the conversation again and answer the questions.
Çeviri: Konuşmayı tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Where are the reporter and Sam?
Çeviri:
Muhabir ve Sam nerede?
Cevap: They are at the zoo. (Hayvanat bahçesindeler.)


2. What can children see at the zoo?
Çeviri: Çocuklar hayvanat bahçesinde neler görebilir?
Cevap: They can see eagles, snakes, lions, crocodiles, giraffes, tigers and other species at the zoo.
(Hayvanat bahçesinde kartal, yılan, aslan, timsah, zürafa, kaplan ve diğer türleri görebiliyorlar.)


3. Do the animals like zoos? Why? Why not?
Çeviri:
Hayvanlar hayvanat bahçelerini sever mi? Neden? Neden?
Cevap: No, they don’t like zoos because they miss their habitat and the wildlife. (Hayır, hayvanat bahçelerini sevmiyorlar çünkü yaşam alanlarını ve yaban hayatını özlüyorlar.)


4. How many species are there in the zoo?
Çeviri: Hayvanat bahçesinde kaç tür var?
Cevap: There are more than six hundred species.
(Altı yüzden fazla tür var.)


5. What should we do to protect the wildlife?
Çeviri: Yabani hayatı korumak için ne yapmalıyız?
Cevap: We should protect wildlife. We shouldn’t hunt animals.
(Yabani hayatı korumalıyız. Hayvanları avlamamalıyız.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları

16. Combine the statements with “because”.
Çeviri:
İfadeleri “çünkü” ile birleştirin.
Cevap:

1. The tiger ate its prey. It was hungry.
→ The tiger ate its prey because it was hungry.

2. We shouldn’t hunt animals. They are important for the balance of the nature.
→ We shouldn’t hunt animals because they are important fot the balance of the nature.

3. The cheetah caught its prey. It ran faster.
→ The cheetah caught its prey because it ran faster.

4. Snakes are reptiles. They don’t have legs.
→ Snakes are reptiles because they don’t have legs.

5. The elephant is small. It is one year old.
→ The elephant is small because it is one year old.


17. Fill in the blanks with “should/shouldn’t”.
Çeviri: Boşlukları “yapmalı/yapmamalı” şeklinde doldurun.
Cevap:

1. You ……should…… be careful. You may hurt the bird.
2. We ……shouldn’t…… hunt wild animals.
3. Animals ……should…… live in their habitats.
4. We ……should…… take action for endangered species.
5. We ……shouldn’t…… run after the animals on the streets.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları

WRITING

18. Prepare a handout about endangered animals.
Write about their characteristics.
Çeviri:
Nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında bir broşür hazırlayın. Özelliklerini yazın.


PROJECT

19. Prepare a poster describing two wild animals.
Make suggestions to protect these wild animals.
Present it to your classmates.
Çeviri: İki vahşi hayvanı anlatan bir poster hazırlayın. Bu vahşi hayvanları korumak için önerilerde bulunun. Sınıf arkadaşlarınıza sunun.

Cevap:


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları

TEST YOURSELF

1. Complete the statements with the correct forms of the verbs.
Çeviri: İfadeleri fiillerin doğru biçimleriyle tamamlayın.

Cevap:

1. We …..adopted…… (adopt) two cats last year.
2. I ….saw….. (see) a pig in the jungle yesterday.
3. People ….hunt…… (hunt) elephants for their ivory.
4. Mammoths ……lived…… (live) in America, Asia , Europe and Africa 4000 years ago.
5. The dogs ….bark…. (bark) when they see a cat.
6. Some species …..went…. (go) extinct because people …..overhunted….. (overhunt) them in the twentieth century.
7. Turtles ….eat…… (eat) grass and herbs.


2. Read the text and circle the correct options.
Çeviri:
Metni okuyun ve doğru seçenekleri daire içine alın.
Cevap:

1. Polar bears are ……… mammals.
Cevap: c. marine


2. Polar bears live in ………. .
Cevap: d. the Arctic


3. Their ………. keeps them warm.
Cevap: a. blubber


4. Their skin is ……… .
Cevap: d. black


5. Mother polar bears generally give birth to ………. babies at once.
Cevap: b. two


6. ……….. is the biggest threat to their survival.
Cevap: a. Climate change

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.