Cevap Yaz
4 Mart 2024, 21:17 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Celebrations ünitesinin bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71-72-73-74-75-76-77 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları Celebrations

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen to the words/phrases and repeat.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri dinleyin ve tekrarlayın


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

2. Complete the statements with the words in the boxes. There is an extra one.
Çeviri: İfadeleri kutulardaki kelimelerle tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

1. Jack ….organized….. a fancy dress party last Saturday.
2. We need a lot of balloons, some cookies and ….beverages…. for the party.
3. First, you should prepare a ….guest…. list.
4. Her parents will …decorate…. the room for the graduation party.
5. You should …wrap….. the presents before the party.


3. Match the statements with the pictures. There is an extra one.
Çeviri: İfadeleri resimlerle eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

4. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. Do you like parties? Why?/Why not?
Çeviri: Partileri sever misin? Neden?/Neden olmasın?

Cevap: I like parties. Because it’s a lot of fun. (Partileri severim. Çünkü çok eğlenceli geçiyor.)


2. What kind of parties do you like?
Çeviri: Ne tür partilerden hoşlanırsınız?

Cevap: I enjoy costume parties. (Kostümlü partilerden hoşlanırım.)


5. Listen to the dialogue. Which photo is about the text?
Çeviri: Diyaloğu dinle. Hangi fotoğraf metinle ilgilidir?

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları


6. Listen to the dialogue again. Which shopping list belongs to Tina and Brian?
Çeviri: Diyaloğu tekrar dinleyin. Hangi alışveriş listesi Tina ve Brian’a ait?

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları1


7. Listen to the dialogue again and put the events in the correct order.
Çeviri: Diyaloğu tekrar dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları2


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

8. Complete the statements. There is an extra one.
Çeviri: İfadeleri tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

1. Oh! What a crowded place. There are …a lot of…. guests.
2. There is only ….a little…. milk in the bottle. It isn’t enough for making a cake.
3. We need …a few…. invitation cards. We texted many of the guests.
4. There isn’t …any…. cheese in the fridge. We need to buy some.
5. We need ….some…. more apples. I think three apples aren’t enough for the apple pie.


9. Circle the correct one.
Çeviri: Doğru olanı yuvarlak içine alın.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

10. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. Which celebrations do you like? Why?
Çeviri: Hangi kutlamaları seversiniz? Neden?

Cevap: I love birthday celebrations and weddings. Because we eat a lot of cake. (Doğum günü kutlamalarını ve düğünleri severim. Çünkü bolca pasta yeriz.)


2. What do you need to organize a party?
Çeviri: Bir parti düzenlemek için neye ihtiyacınız var?

Cevap: To organize a party, I need decorations, organization, desserts, drinks, invitations and music. (Parti düzenlemek için süslere, organizasyona, tatlılara, içeceklere, davetiyeye ve müziğe ihtiyacım var.)


11. Read and match the celebrations with the texts. There is an extra one.
Çeviri: Kutlamaları okuyun ve metinlerle eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

12. Read the texts again and write T/F/NI. Correct the false statements.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun ve T/F/NI yazın. Yanlış beyanları düzeltin.

Cevap:

(T) 1. Martha wants to organize a party with her friends at the university.

(F) 2. Charlie asks his friends to help him for the organization.
→ He asks his aunt Clara, Charlotte, uncle David and Thomas to help him.

(NI) 3. Charlie’s aunt doesn’t accept his offer.

(F) 4. Emma is planning a slumber party.
→ Olivia is organizing a slumber party for her birthday party.

(T) 5. Olivia invites her friends to her party.


13. Read the texts again and answer the questions.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Who is organizing a surprise party?
Çeviri: Kim sürpriz parti düzenliyor?

Cevap: Charlie is organizing a surprisc party. (Charlie sürpriz bir parti düzenliyor.)


2. What does Martha need for the party?
Çeviri: Martha’nın parti için neye ihtiyacı var?

Cevap: A lot of decoration objects snacks, beverages and cake. (Pek çok dekorasyon objesi atıştırmalıklar, içecekler ve pastalardır.)


3. What does Charlie want to buy for his parents?
Çeviri: Charlie ailesine ne almak istiyor?

Cevap: He wants to buy a photo albüm for his parents. (Anne ve babasına bir fotoğraf albümü almak istiyor.)


4. What kind of party is Olivia organizing?
Çeviri: Olivia ne tür bir parti düzenliyor?

Cevap: A slumber party. (Bir pijama partisi.)


5. Who did Olivia invite to her party?
Çeviri: Olivia partisine kimi davet etti?

Cevap: She invited Beth, Megan, Jessica, Sophia and Emma. (Beth, Megan, Jessica, Sophia ve Emma’yı davet etti.)


14. Work in pairs. Ask and answer questions about an arrangement.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bir düzenlemeyle ilgili sorular sorun ve yanıtlayın.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.