Cevap Yaz
25 Nisan 2024, 18:46 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125-126-127-128. Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125-126-127-128. Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Bookworms ünitesinin cevaplarının yer aldığı 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125-126-127-128 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125-126-127-128. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 122-123-124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları Bookworms

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 Hecce Yayıncılık

1. Look at the pictures and fill in the blanks. 
Çeviri: Resimlere bakın ve boşlukları doldurun.

Cevap:

1. I didn’t know what “poet” meant. I looked it up in a ….dictionary…. .
2. The librarian lent me a ….novel…., “A Tale of Two Cities”. Its author is Charles Dickens.
3. I found some interesting information in the ….magazine….. .
4. Orhan Veli Kanık is my favorite poet. I love his ….poems…. .
5. I buy a …newspaper…. every day.
6. My friend gave me Ömer Seyfettin’s ….story…. book as a present.


2. Answer the questions. 
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. You don’t know the meaning of a word. What do you do?
Çeviri: Bir kelimenin anlamını bilmiyorsun. Ne yapıyorsun?

Cevap: I look it up in the dictionary. (Sözlükten bakarım.)


2. You want to learn about the news. What do you buy?
Çeviri: Haberleri öğrenmek istiyorsunuz. Ne satın alırsın?

Cevap: I buy newspapers. (Gazete satın alırım.)


3. You want to learn about your favorite pop star. What do you buy?
Çeviri: En sevdiğiniz pop yıldızı hakkında bilgi edinmek istiyorsunuz. Ne satın alırsın?

Cevap: I buy magazines. (Magazin dergisi satın alırım.)


4. What kind of books do you prefer reading?
Çeviri: Hangi tür kitapları okumayı tercih edersiniz?

Cevap: I prefer reading history books. (Tarih kitapları okumayı tercih ederim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Hecce Yayıncılık

3. Read the text and fill in the blanks. Then, listen and check.
Çeviri: Metni okuyun ve boşlukları doldurun. O zaman dinle ve kontrol et.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Hecce Yayıncılık


4. Read the verbs below. Find the past forms of them in the text above and write. Go to page 182 and check your answers. 
Çeviri: Aşağıdaki fiilleri okuyun. Yukarıdaki metinde bunların geçmiş hallerini bulunuz ve yazınız. 182. sayfaya gidin ve cevaplarınızı kontrol edin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Hecce Yayıncılık1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 Hecce Yayıncılık

5. Read the text in activity 3 again and write True (T), False (F) or No Information(NI). 
Çeviri: Etkinlik 3’teki metni tekrar okuyun ve Doğru (T), Yanlış (F) veya Bilgi Yok(NI) yazın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 Hecce Yayıncılık


6. Look at the underlined words in the text in activity 3. Then, fill in the blanks with “up, at, for”. 
Çeviri: Etkinlik 3’teki metinde altı çizili kelimelere bakın. Ardından boşlukları “yukarı, at, for” ile doldurun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 Hecce Yayıncılık1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125 Hecce Yayıncılık

7. Read the text and answer the questions.
Çeviri: Metni oku ve soruları yanıtla.

1. Where did Esma go yesterday? 
Çeviri: Esma dün nereye gitti?

Cevap: She went to the library. (Kütüphaneye gitti.)


2. Who is Shakespeare?
Çeviri: Shakespeare kimdir?

Cevap: He is the famous British poet and playwright. (Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarıdır.)


3. Where did she find some interesting information about Shakespeare? 
Çeviri: Shakespeare hakkında bazı ilginç bilgileri nerede buldu?

Cevap: She found some interesting information in the literature magazines. (Edebiyat dergilerinde ilginç bilgiler buldu.)


4. Did she understand the poems easily? 
Çeviri: Şiirleri kolayca anladı mı?

Cevap: No, she didn’t. (Hayır, yapmadı.)


5. What did she use to learn the meanings of the words in the poems? 
Çeviri: Şiirlerdeki kelimelerin anlamlarını öğrenmek için ne kullandı?

Cevap: She used a dictionary. (Sözlük kullandı.)


6. Did Shakespeare perform his plays? 
Çeviri: Shakespeare oyunlarını sahneledi mi?

Cevap: Yes, he did. (Evet yaptı.)


7. Are you interested in poetry? Do you like poems? If yes, who is your favorite poet?
Çeviri: Şiirle ilgileniyor musun? Şiirleri sever misin? Cevabınız evet ise en sevdiğiniz şair kimdir?

Cevap: Yes, I enjoy poetry. My favorite poet is Orhan Veli because of his simple yet profound verses. (Evet, şiirden hoşlanıyorum. Sade ama derin dizelerinden dolayı en sevdiğim şair Orhan Veli’dir.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 Hecce Yayıncılık

8. Listen and label the books.
Çeviri: Kitapları dinleyin ve etiketleyin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 Hecce Yayıncılık

9. Cut out the pictures. Listen and paste them. 
Çeviri: Resimleri kesin. Dinleyin ve yapıştırın.

Cevap: There is a teddy bear on my bed. The clock is over the map. The pink box is next to the bed and the brown box is in front of the bookcase. The vase is between the laptop and the books. There is a bell under my table. There are books on the shelf. (Yatağımda bir oyuncak ayı var. Saat haritanın üzerindedir. Pembe kutu yatağın yanında, kahverengi kutu ise kitaplığın önünde. Vazo dizüstü bilgisayar ve kitapların arasındadır. Masamın altında bir zil var. Rafta kitaplar var.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 Hecce Yayıncılık


10. Now, write about the room in activity 9. 
Çeviri: Şimdi aktivite 9’da oda hakkında yazın.

Cevap: There is a bear on my bed. There is a clock above the map. There is a ball under the table. There is a map on the table. (Yatağımın üstünde ayı var. Haritanın üstünde saat var. Masanın altında top var. Masanın üstünde harita var.)


11. Talk about your own bedroom. 
Çeviri: Kendi yatak odanız hakkında konuşun.

Cevap: When I enter my bedroom, there is my wardrobe on the right, my bed opposite, my desk, my clipboard and my dirty basket on the left. (Yatak odama girince sağda elbise dolabım, karşıda yatağım, solda çalışma masam, panom ve kirli sepetim var.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 Hecce Yayıncılık

12. It’s May now. Look at last month’s magazine below. What is it about?
Çeviri: Şimdi Mayıs ayı. Geçen ayın dergisine aşağıdan bakın. Neyle ilgili?

Cevap: It’s about books / bookworms / literature. (Kitaplarla / kitap kurtlarıyla / edebiyatla ilgili.)


13. Read last month’s magazine again and write: What did you do?
Çeviri: Geçen ayki dergiyi tekrar okuyun ve yazın: Ne yaptın?

Cevap:

I joined a short story contest last month. I borrowed new books from the library. I gave my old magazines to the mini library. Auther Jane Glenn came to our school and signed her books. I bought a new dictionary. (Geçen ay bir kısa öykü yarışmasına katıldım. Kütüphaneden yeni kitaplar ödünç aldım. Eski dergilerimi mini kütüphaneye verdim. Auther Jane Glenn okulumuza geldi ve kitaplarını imzaladı. Yeni bir sözlük aldım.)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.