Cevap Yaz
16 Mayıs 2024, 21:03 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142-143-144. Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142-143-144. Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Saving The Planet konusunun yer aldığı 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142-143-144 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142-143-144. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 138-139-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Saving The Planet

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 Hecce Yayıncılık

1. Listen to the song and write “Reuse, Reduce and Recycle” into the blanks.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve boşluklara “Yeniden Kullan, Azalt ve Geri Dönüştür” yazın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Hecce Yayıncılık

2. Look at the signs. What do they mean? Match the parts and find. One is extra. 
Çeviri: İşaretlere bakın. Ne demek istiyorlar? Parçaları eşleştirin ve bulun. Biri ekstra.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Hecce Yayıncılık


3. What do Mrs. Williams and Bob do to save the environment? Listen and tick. 
Çeviri: Bayan Williams ve Bob çevreyi kurtarmak için ne yapıyorlar? Dinle ve işaretle.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Hecce Yayıncılık1


4. What do you do to save energy and protect the environment? Work in pairs and talk about it. 
Çeviri: Enerji tasarrufu ve çevreyi korumak için neler yapıyorsunuz? Çiftler halinde çalışın ve bunun hakkında konuşun.

Cevap:

– I turn off the lights in rooms I don’t use, so I don’t waste it. (Ben kullanmadığım odaların ışığını kapatırım, israf etmem.)
+ I also keep my environment clean and recycle.
(Ben de çevremi temiz tutar, geri dönüşümü sağlarım.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Hecce Yayıncılık

5. Read the notices and find the suitable titles. Find the extra title. 
Çeviri: Bildirimleri okuyun ve uygun başlıkları bulun. Ekstra başlığı bulun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Hecce Yayıncılık


6. Read the notices again. List and say Do’s and Don’ts. 
Çeviri: Bildirimleri tekrar okuyun. Yapılacak ve Yapılmayacakları listeleyin ve söyleyin.

Cevap:

Do’s:

 • Use a cloth bag or reuse plasttic bags.
 • Turn the tap off while brushing your teeth. 
 • Save paper. Use the other sides of your paper. 
 • Keep the fridge door closed. 
 • Recycle paper, packaging and other products. 

Don’ts:

 • Don’t turn up the heat.
 • Don’t buy products with lots of packaging.
 • Don’t turn on the lights in a sunny day.
 • Don’t use paper towels.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Hecce Yayıncılık

7. What are they doing in the pictures below? 
Çeviri: Aşağıdaki resimlerde ne yapıyorlar?

Cevap:

 • Children are riding bicycles. (Çocuklar bisiklet sürüyor.)
 • The plug is inserted into the socket. (Fiş prize takılıyor.)
 • They are recycling bottles. (Şişeleri geri dönüştürüyorlar.)
 • He/ She is turning off the light. (Işığı kapatıyor.)
 • They are picking up the garbage. (Çöpleri topluyorlar.)

8. Listen and circle the pictures above. Which picture is extra?
Çeviri: Yukarıdaki resimleri dinleyin ve daire içine alın. Hangi resim ekstra?

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Hecce Yayıncılık


9. Read the notices. Match them to the pictures in activity 7. Which notice is extra? 
Çeviri: Bildirimleri okuyun. Bunları etkinlik 7’deki resimlerle eşleştirin. Hangi bildirim ekstradır?

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Hecce Yayıncılık1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Hecce Yayıncılık

10. Look at the pictures below. What are they doing? Then, tell them what to do. 
Çeviri: Aşağıdaki resimlere bakın. Onlar ne yapıyor? Daha sonra onlara ne yapacaklarını söyleyin.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Hecce Yayıncılık


11. Look at the pictures in activities 7 and 10 again. Prepare two notices for them. 
Çeviri: 7. ve 10. aktivitedeki resimlere tekrar bakın. Onlar için iki bildirim hazırlayın.

Cevap:

 • Join our community bike rides every Sunday! Have fun and stay heathy while helping to reduce air pollution. (Her Pazar topluluk bisiklet gezilerimize katılın! Hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olurken eğlenin ve sağlıklı kalın.)
 • Keep our streets clean: please do not throw litter from your car. Use a trash bag inside your vehicle and dispose of it properly. (Sokaklarımızı temiz tutun: lütfen arabanızdan çöp atmayın. Aracınızın içinde bir çöp torbası kullanın ve onu uygun şekilde atın.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143 Hecce Yayıncılık

12. Listen and fill in the blanks with the words below. Then, act it out.
Çeviri: Dinleyin ve aşağıdaki sözcüklerle boşlukları doldurun. Sonra harekete geç.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143 Hecce Yayıncılık


13. Read the definitions below. Find and write the words from activity 12. 
Çeviri: 

Cevap:

1. …reduce..: to make something less or smaller in size, quantity, price, etc.
2. …enviranment..: the natural world
3. …save..: to keep something / somebody safe.
4. …cut down..: to make something fall down by cutting it
5. …reuse..: to use again
6. …picle up..: to lift something up
7. …litter..: small pieces of rubbish such as paper, cans and bottles


14. Read the dialogue in activity 12 again and answer the questions. 
Çeviri: Etkinlik 12’deki diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. How can we reuse our clothes?
Çeviri: Kıyafetlerimizi nasıl yeniden kullanabiliriz?

Cevap: We can give them to our cousins or someone who needs them. (Kuzenlerimize ya da ihtiyacı olan birine verebiliriz.)


2. Should we plant trees?
Çeviri: Ağaç dikmeli miyiz?

Cevap: Yes, we should. (Evet yapmalıyız.)


3. What do the factories use?
Çeviri: Fabrikalar ne kullanıyor?

Cevap: They use electricity. (Elektrik kullanıyorlar.)


4. Should we reduce fossil fuel use?
Çeviri: Fosil yakıt kullanımını azaltmalı mıyız?

Cevap: Yes,we should. (Evet yapmalıyız.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144 Hecce Yayıncılık

15. Look at the pictures. Write “should” or “shouldn’t” into the blanks.
Çeviri: Resimlere bakmak. Boşluklara “yapmalı” ya da “yapmamalı” yazın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144 Hecce Yayıncılık

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.