Cevap Yaz
24 Aralık 2023, 20:37 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47-48. Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47-48. Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Downtown ünitesine ait çalışmaların yer aldığı 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47-48 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47-48. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Downtown

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Hecce Yayıncılık

1. Listen and find: Where does Sandy live?
Çeviri: Dinleyin ve bulun: Sandy nerede yaşıyor?

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Hecce Yayıncılık

2. Listen again and tick the words or phrases you hear.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve duyduğunuz kelime veya cümleleri işaretleyin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Hecce Yayıncılık


3. Listen again and complete the sentences. Then, match them to the pictures in activity 1. 
Çeviri: Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın. Daha sonra bunları aktivite 1’deki resimlerle eşleştirin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Hecce Yayıncılık1


4. Look at the pictures of Arlington in activity 1. Write True (T) or False (F) for the sentences. Correct the false sentences.
Çeviri: Etkinlik 1’deki Arlington resimlerine bakın. Cümlelerin başına Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış cümleleri düzeltin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Hecce Yayıncılık2


5. Describe Arlington and the people using the pictures in activity 1. 
Çeviri: Arlington’u ve aktivite 1’deki resimleri kullanan insanları tanımlayın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Hecce Yayıncılık

6. Choose the correct answers. Then, say.
Çeviri: Doğru yanıtları seçin. Sonra söyle.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Hecce Yayıncılık

7. Work in groups. A volunteer mimes an action. The others guess it.
Çeviri: Gruplarla çalışmak. Bir gönüllü bir eylemi taklit eder. Diğerleri bunu tahmin ediyor.

Cevap:

– You are dancing. (Sen dans ediyorsun.)
+ Oh yes. You know right. (Oo evet. Doğru bildin.)


8. Work in pairs. Look at the picture. 
Student A: Choose a character.
Student B: Ask questions and find him / her.

Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Resme bak.
Öğrenci A: Bir karakter seçin.
Öğrenci B: Soru sorun ve onu bulun.

Cevap: 

– Are you drinking water? (Su mu içiyorsun?)
+ No, I don’t drink water. (Hayır, su içmiyorum.)
– Are you talking on the phone? (Telefonla mı konuşuyorsun?)
+ Yes I am talking. (Evet, konuşuyorum.)
– You are Arya. (Sen Arya’sın.)
+ Yes, you guessed it right. (Evet, doğru bildin.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Hecce Yayıncılık

9. Listen and match the people to their names. 
Çeviri: Dinleyin ve insanları isimleriyle eşleştirin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Hecce Yayıncılık


10. Listen again and write True (T) or False (F). 
Çeviri: Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

Cevap:

(T) 1. Martin is reading Clara’s e-mail.
(T) 2. Clara is talking on the phone.
(T) 3. Pete is skipping a rope.
(F) 4. John is slimmer than Pete.
(T) 5. June is shorter than Sandy


11. Now, cover the picture above and describe it. 
Çeviri: Şimdi yukarıdaki resmi örtün ve açıklayın.

Cevap:

  • Sue is roller skating. (Sue paten sürüyor.)
  • Sand is playing ball with June. (Sand, June ile top oynuyor.)
  • June is playing ball with Sand. (June, Sand ile top oynuyor.)
  • John is sitting leaning against the tree trunk and talking on the phone. (John ağacın gövdesine yaslanarak oturmuş telefonla konuşuyor.)
  • Pete is jumping rope. (Pete ip zıplıyor.)

12. Work in pairs.
Student A: Label the children in the picture below. Describe them.
Student B: Guess who is who.
Then, swap the roles.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın.
Öğrenci A: Aşağıdaki resimdeki çocukları etiketleyin. Onları tanımlayın.
Öğrenci B: Bil bakalım kim kim?
Daha sonra rolleri değiştirin.

Cevap: 

  • Sandy flies a kite. (Sandy uçurma uçuruyor.)
  • June is running. (June koşuyor.)
  • Sue is playing ball. (Sue top oynuyor.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Hecce Yayıncılık1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Hecce Yayıncılık

13. Read Martin’s homework and answer his questions. 
Çeviri: Martin’in ödevini okuyun ve sorularını yanıtlayın.

I want to write about Manchester and Warwick. My cousin, Sandy lives in Manchester. It is a big city. Big and noisy! Actually, my hometown, Warwick, is smaller and quieter than Manchester. The buildings are tall there. The buildings are shorter and older here in Warwick. The life in my town is easier and cheaper than the life in Manchester.

Manchester is more crowded than my town. Traffic in Manchester is worse than in Warwick. There are cinemas, cafés, shopping malls, theatres in that city. It is more famous than Warwick. I think it is more interesting and enjoyable than Warwick.

What do you think? Which is better, Manchester or Warwick?

Manchester ve Warwick hakkında yazmak istiyorum. Kuzenim Sandy Manchester’da yaşıyor. Büyük bir şehir. Büyük ve gürültülü! Aslında memleketim Warwick Manchester’dan daha küçük ve sessiz. Orada binalar yüksek. Warwick’te binalar daha kısa ve daha eski. Kasabamdaki hayat Manchester’daki hayattan daha kolay ve ucuz.

Manchester benim şehrimden daha kalabalık. Manchester’daki trafik Warwick’tekinden daha kötü. O şehirde sinemalar, kafeler, alışveriş merkezleri, tiyatrolar var. Warwick’ten daha ünlüdür. Warwick’ten daha ilginç ve keyifli olduğunu düşünüyorum.

Ne düşünüyorsun? Hangisi daha iyi, Manchester mı yoksa Warwick mi?

Cevap: Warwick is better. Because I don’t like traffic, crowds and noise. (Warwick daha iyi. Çünkü trafikten, kalabalıktan ve gürültüden hiç hoşlanmam.)


14. Read and tick the correct sentences. 
Çeviri: Doğru cümleleri okuyup işaretleyin.

Cevap:

(x) 1. Manchester is bigger and noisier than Martin’s hometown.
() 2. Warwick is more expensive than Manchester.
() 3. Martin thinks that Warwick is more interesting than Manchester.
(x) 4. The buildings in Manchester are taller and newer.


15. Answer the questions. Then, work in pairs and ask and answer more questions.
Çeviri: Soruları cevapla. Daha sonra ikili olarak çalışın ve daha fazla soru sorun ve yanıtlayın.

1. Is Warwick big or small?
Çeviri: Warwick büyük mü yoksa küçük mü?
Cevap: Warwick is small.
(Warwick küçük.)


2. Is Warwick noisier than Manchester?
Çeviri: Warwick Manchester’dan daha mı gürültülü?
Cevap: No, Manchester is louder.
(Hayır, Manchester daha gürültülü.)


3. Is Manchester more crowded than Warwick?
Çeviri: Manchester Warwick’ten daha mı kalabalık?
Cevap: Yes, Manchester is more crowded than Warwick.
(Evet, Manchester Warwick’ten daha kalabalık.)


4. Are the buildings in Warwick shorter than the buildings in Manchester?
Çeviri: Warwick’teki binalar Manchester’daki binalardan daha mı kısa?
Cevap: Yes, shorter.
(Evet, daha kısa.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Hecce Yayıncılık

16. Categorize the words and compare Manchester and Warwick.
Çeviri: Kelimeleri kategorilere ayırın ve Manchester ile Warwick’i karşılaştırın.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Hecce Yayıncılık


17. Write adjectives for Bodrum and İstanbul. Then, compare them. 
Çeviri: Bodrum ve İstanbul için sıfatlar yazınız. Daha sonra bunları karşılaştırın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Hecce Yayıncılık1

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.