Cevap Yaz
28 Nisan 2024, 16:56 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 170-177-178. Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 170-177-178. Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Veri Analizi konusunun bulunduğu 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-177-178 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 170-177-178. Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 170-177-178. Sayfa Cevapları Veri Analizi

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları ATA Yayıncılık

Elif, matematik dersinin ilk iki yazılısından 72 ve 68, performans görevi ve projeden 90 ve 80 puan aldı. Elif, üçüncü yazılıdan en az kaç puan alırsa karnesine yazılan puan 75’ten büyük olur? Açıklayınız
Cevap: 

İlk olarak kaç not olacak o sayıyı 75 ile çarparız.
75 . 5 = 375
Verilen sayıların toplamı → 72 + 68 + 90 + 80 = 310
375 – 310 = 65 
Ortalamasının 75’ten büyük olması için en düşük 66 alması gerekir. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

68, 76, 40, 102, 66, 48, 76
1. Tolga, her gün kitap okumaktadır. Tolga’nın, kitabından 1 hafta boyunca günlük okuduğu sayfa sayıları yukarıda verilmiştir. Buna göre Tolga, günde ortalama kaç sayfa kitap okumuştur?

Cevap: 

68 + 76 + 40 + 102 + 66 + 48 + 76 = 476
476 ÷ 7 = 68 ortalama okuduğu sayfa sayısı


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları ATA Yayıncılık

2. Yandaki sütun grafiğinde, dört yıl boyunca bir ülkede gerçekleşen buğday ihracatı belirtilmektedir.
Buna göre ülkenin dört yıl boyunca, yıllık gerçekleşen buğday ihracatı miktarlarının ortalaması kaç bin tondur?

Cevap:

150 + 200 + 300 + 250 = 900 ton
900 ÷ 4 = 225 ton ortalama


3. Sekiz sayıdan oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması 22’dir. Veri grubundan 44 ve 24 sayıları çıkarılırsa son durumda veri grubunun aritmetik ortalaması kaç olur?
Cevap:

8 . 22 = 176 toplam
44 + 24 = 68 çıkarılan sayı
176 – 68 = 108 toplam
8 – 2 = 6 sayı kalır
108 ÷ 6 = 18 olur


98, 100, 100, 96, 100, 104, 102, 100, 100, 100
4. Bir hastanenin dâhiliye servisinde 10 gün boyunca tedavi edilen günlük hasta sayıları yukarıda verilmiştir. Hastanenin dâhiliye servisinde 10 gün boyunca günlük ortalama kaç hastanın tedavi edildiğini bulunuz.

Cevap:

98 + 100 + 100 +96 + 100 + 104 + 102 + 100 + 100 + 100 = 1000
1000 ÷ 10 = 100 ortalama hasta


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Bir astronomun 5 günlük gözlem yapma süreleri, yandaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre astronom, günlük ortalama kaç dakika gözlem yapmıştır?
Cevap:

Toplam → 300 + 240 + 320 + 260 + 270 = 1390 dakika
Ortalama → 1390 ÷ 5 = 278 dakika


6. 20, 28, 12, 40, 60, 36, 76, 50, 38, 40, 72, 18, 60, 56, 18, 46, 37, 26, 30, 22
Bir kitapçıda 20 gün boyunca satılan kitap sayıları, yukarıda verilmiştir. Kitap sayıları ile oluşturulan veri grubunun açıklığı kaçtır?

Cevap: 

Açıklık → En büyük değer – en küçük değer
En büyük → 76
En küçük → 12
Açıklık → 76 – 12 = 64


7. 62, 40, 80, 60, 24, 60, 52, ▲
Emel’in 8 gün boyunca dakika birimi ile günlük çalışma süreleri, yukarıda verilmiştir. Emel, günde ortalama 1 saat ders çalıştığına göre yukarıdaki veri grubunun açıklığı kaçtır?

Cevap: 

Ortalama 1 saat çalıştığına göre;
60 . 8 = 480 dakika

Toplam → 62 + 40 + 80 + 60 + 24 + 60 + 52 = 378
480 – 378 = 102
▲ = 102


8. Burak : 15, 14, 13, 17, 16, 15 Meltem: 20, 10, 20, 10, 13, 17
Burak ile Meltem’in, girdikleri 6 deneme sınavında yaptığı Türkçe netleri, yukarıda verilmiştir. Türkçe netlerine göre hangi öğrencinin Türkçe dersinden daha başarılı ya da tutarlı olduğunu yorumlayınız.

Cevap: 

Burak’ın aritmetik ortalamasını alırsak;
15 + 14 + 13 + 17 + 16 + 15 =90
90 ÷ 6 = 15

Meltem’in aritmetik ortalamasını alırsak;
20 + 10 + 20 + 10 + 13 + 17 = 90
90 ÷ 6 = 15 

İkisi de eşit başarıdadır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.