Cevap Yaz
26 Nisan 2024, 21:37 - Selin Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 131-132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 131-132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 131-132-133. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap: 

1. Türkiye 36° – 42° kuzey paralelleri ile 26° – 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.
2. Türkiye’de dört mevsimin belirgin şekilde yaşanması Türkiye’nin mutlak konumunun sonucudur.
3. Türkiye’de batıdan doğuya doğru yükselti artar.
4. Yurdumuzda güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır.
5. Ülkemizde kıyılardan uzak iç kesimlerde karasal iklim görülür.
6. Yer şekilleri nüfusun dağılışında etkili olan doğal faktörlerdendir.
7. Sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği yerlerde nüfus fazladır.
8. Kutuplara yakın olan yerlerde kutup iklimi görülmektedir.


B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap: 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları


9. Gün içerisinde değişkenlik gösteren hava olayları (e)

10. Sınırları belirli alanda yaşayan insan sayısı (c)

11. Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte kalan düzlükler (b)

12. Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yer (d)

13. Akarsular tarafından yarılmamış çevresine göre alçakta kalan geniş düzlükler (a)

14. Herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değeri (f)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olması, bu iklim tiplerinin görüldüğü yerlerdeki insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.
Cevap: İklim tiplerinin farklı olmasından dolayı insanların yaşamları farklılık göstermektedir. Giyim tarzları, evlerinin yapısı, yedikleri yiyecekler farklıdır.


16. Ülkemizde yükseltinin sıcaklık, ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Cevap: 

Yükseltinin az olduğu yerlerde: Nüfus fazla, ekonomi gelişmiş, ulaşım kolay ve sıcaklık yüksektir.
Yükseltinin fazla olduğu yerlerde: Nüfus seyrek, ekonomi gelişmemiş, ulaşım zor ve sıcaklık düşüktür.


17. Atlaslarınızdan yararlanarak farklı kıtalardan Akdeniz iklimi, Kutup iklimi, Muson iklimi veya Ekvatoral iklim özelliğinin görüldüğü üç ülke belirleyiniz. Seçtiğiniz ülkeler ile o ülkelerde görülen iklim tiplerini boşluklara yazınız.
Cevap: 

a) Hindistan → Muson iklimi
b) Antarktika → Kutup iklimi
c) Brezilya → Ekvatoral iklim

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından değildir?
Cevap: A) Akdeniz’den Karadeniz’e doğru sıcaklık azalır.


19. Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fizikî haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir?
Cevap: D) Sivas 


20. Şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi faktörler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişmesinde tarım, sanayi ve turizm faaliyetleri bir arada etkili olmuştur?
Cevap: C) İzmir

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 133 Ders Kitabı Cevapları

21.
-Yazları sıcak ve kurak geçer.
-Bitki örtüsü makidir.
-Güneşli gün sayısı fazladır.
Yukarıda verilen özellikler harita üzerindeki numaralandırılmış yerlerden hangisine aittir?
Cevap: C) 3 


22.
I. İklim
II. Turizm
III. Toprak
IV. Sanayi
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri nüfusun yeryüzünde dağılışına etki eden doğal faktörlerdendir?
Cevap: B) I ve III


23. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde nüfus fazladır. Verilen açıklamaya bağlı olarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfus fazladır?
Cevap: D) Zonguldak


24. Verilen grafik aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine aittir ?
Cevap: B) Karadeniz iklimi 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.