Cevap Yaz
1 Mart 2024, 10:03 - Betül Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 6. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-123-124 ve 125’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık konusunda Ünite Değerlendirme Çalışmaları’nı cevapladık.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Dünya’nın Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline ne denir?
Cevap: Geoit

2. Dünya’yı tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan hayalî çizgiye ne denir?
Cevap: Ekvator

3. Bir kutup noktasından başlayarak Ekvator’u dik olarak kesip diğer kutup noktasına doğru uzandığı varsayılan hayalî çizgilere ne denir?
Cevap: Meridyen

4. Dünya üzerinde bulunan herhangi bir yerin paralel ve meridyenlere göre belirtilmesine ne denir?
Cevap: Mutlak konum

5. Yeryüzündeki derin ve geniş çukurları dolduran büyük su kütlelerine ne denir?
Cevap: Okyanus

6. Ekvator’dan başlayıp kuzey ve güney kutup noktalarına doğru Ekvator’a yatay şekilde uzandığı varsayılan hayalî çizgilere ne denir?
Cevap: Paralel

7. Kendine bağlı adalarla beraber çevresi sularla kaplı büyük kara parçalarına ne denir?
Cevap: Kıta

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenici 5. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap:2,3,5,6

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap: 1,4,7

1)Antarktika adası ekvatorun güneyinde yer almaktadır.
4)Dünya yüzeyinde okyanusların kapladığı alan, kıtaların kapladığı alandan daha fazladır.
7)Avrupa kıtası ekvatorun kuzeyinde yer almaktadır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

1. (…Y…)
2. (…D…)
3. (…Y…)
4. (…D…)
5. (.…Y…)
6. (…D…)
7. (…D…)
8. (…Y…)

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Cevap:
1. …Göreceli…. konum bir yerin okyanus, deniz, komşu ülkeler, yer altı ve yer üstü kaynaklarına bakılarak belirtilir.

2. Ülkemiz, mutlak konumundan dolayı …ılıman….. iklim kuşağında yer alır.

3. Ülkemizde dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçlarına göre soğuk olması …bakı.. durumundan kaynaklanmaktadır.

4. Karasal iklimin bitki örtüsü …bozkır.. dır.

5. …Nüfus . sınırları belli bir alan içinde yaşayan insan sayısıdır.

6. Ülkemizin doğusunda nüfusun az olmasının sebebi …yeryüzü şekilleri……. engebeli olmasıdır.

7. Tropikal ürünlerden olan kahve ve kakao …ekvatoral….. iklim bölgesinde yetiştirilir.

8. ..Muson…. ikliminin görüldüğü yerlerde yazın yağışlar fazladır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 121 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 121 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 122 Ders Kitabı Cevapları

E. Aşağıda paralellerin ve meridyenlerin özellikleri karışık olarak verilmiştir. Bu özelliklerin başındaki numaraları paralel veya meridyen kutularından uygun olana yazınız.
Cevap:

Paralellerin Özellikleri=1,3,5,7,9,12
Meridyenlerin Özellikleri=2,4,6,8,10,11


F. Aşağıda Türkiye’nin coğrafi konumuyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunların mutlak konum ile mi yoksa göreceli konum ile mi ilgili olduğununu noktalı yerlere yazınız.

1)Ülkemiz; Ekvator’un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer alır.
Cevap: Mutlak konum

2)Ülkemize kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir.
Cevap: Mutlak konum

3)Ülkemiz Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir.
Cevap: Göreceli konum

4)Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.
Cevap: Göreceli konum

5)Ülkemiz ılıman kuşakta yer alır.
Cevap: Mutlak konum

6)Ülkemiz zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir.
Cevap: Göreceli konum

7)Ülkemiz, Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği yerde bulunur.
Cevap: Göreceli konum

8)Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasında 666 km’lik uzaklık vardır.
Cevap: Mutlak konum

9)Ülkemiz Orta Doğu petrollerine yakın önemli bir yerde bulunur.
Cevap: Göreceli konum

10)Ülkemizde dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır.
Cevap: Mutlak konum

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

Ğ.Aşağıdaki Dünya haritası üzerinde numaralandırılan kıtalar rakamlarla, okyanuslar harfle gösterilmiştir. Bunların isimlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

1)Kuzey Amerika

2)Güney Amerika

3)Afrika

4)Avrupa

5)Asya

6)Okyanusya

7)Antarktika

A)Büyük Okyanus
B)Atlas Okyanusu
C)Hint OkyanusuAşağıda ülkemizin farklı yerlerinde görülen bazı iklim özellikleri verilmiştir. Buna göre uygun eşleştirmeleri yapınız.
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 124 Ders Kitabı Cevapları

H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Bir yerin mutlak konumunu belirlemek için aşağıdakilerden hangilerini kullanırız?
Cevap: B) Meridyen ve paralelleri

2. Yeryüzü şekilleri engebeli olduğu için bu şehirde iklim şartları uygun değildir. Bu yüzden ulaşım gelişmemiştir. Nüfus ise azdır. Bilgileri verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B) Ardahan

3. Aşağıda verilenlerden hangisi İstanbul,Ankara, İzmir, Adana gibi illerimizin nüfuslarının fazla olmasında diğerlerinden daha fazla etkilidir?
Cevap: A) Sanayinin gelişmiş olması

4. Özellikleri verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Ekvatoral iklim

5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin temel beşerî coğrafya özellikleri arasında yer almaz?
Cevap: D) Nüfus, ülkenin her yerine eşit şekilde dağılmıştır.

6. Emine, Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Gemiyle dünyanın en büyük okyanusunu geçerek nüfusun en fazla olduğu kıtaya ulaşmak istemektedir. Buna göre Emine’nin sırasıyla aşağıda verilen hangi okyanus ve kıtadan geçmesi gerekmektedir?
Cevap: A) Büyük Okyanus – Asya kıtası

7. Toprağın verimli olduğu yerlerde tarım, bir ekonomik faaliyet olarak yapılmaktadır. Bu yerlerin çevresinde ise nüfus genellikle fazladır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu yerlere örnektir?
Cevap: B) Erzurum Platosu ve çevresi

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

8. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus sayımlarının amaçlarından birisi değildir?
Cevap: D) İnsanların temel ihtiyaçlarını tespit etmek

9. Aşağıda verilenlerden hangisine kutup iklimi bölgesinde rastlamak mümkün değildir?
Cevap: C) Kahve ağacı

10. Türkiye’nin mutlak konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: C) 36°-42° Kuzey Paralelleri ile 26°-45° Doğu Meridyenleri arasında bulunmaktadır.

11. Ülkemizin sadece mutlak konumunu bilen bir öğrenci aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşamaz?
Cevap: D)Ülkemiz, zengin yer altı ve yer üstü kayhaklarına sahiptir

12. Bu bilgilere göre ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A)İklim özellikleri insanların günlük yaşamları üzerinde etkilidir.


I. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizi jeopolitik açıdan dünya üzerinde önemli hâle getiren göreceli konum özelliklerini ifade ediniz.
Cevap: Ülkemizin çevresi denizlerle kaplıdır.
4 mevsim yaşanır.
Ortalama yükselti fazladır.
Toprakları elverişlidir.

2. Aynı gün ve aynı saatte yapılan sıcaklık ölçümlerinde Antalya’nın Erzurum’a göre daha sıcak olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun sebeplerini açıklayınız.
Cevap: Ekvatordan uzaklaştıkça hava soğur ve Antalya dan Erzuruma gidilirken ekvatordan uzaklaşıp kuzey kutbuna yaklaşırız,ayrıca yerden yükseldikçe de hava soğur Erzurumun yüksekliği Antalyadan fazladır.Bu yüzden aynı gün içinde aynı saatte soğukluk iki şehirde farklıdır.

3. Ülkemizin temel beşerî coğrafya özelliklerinin neler olduğunu belirtiniz.
Cevap: Ülkemizin temel beşeri coğrafya özellikleri sanayileşmenin olduğu yerlerde nüfus artmıştır, aynı şekilde tarım, yeraltı kaynakları,turizm ve ulaşımın olduğu yerlerde nüfus fazladır.

4. Muson ikliminin görüldüğü yerde bulunan insanların yaşantılarının nasıl etkilendiğini açıklayınız.
Cevap: Muson ikliminin görüldüğü yerde yağmur ve rüzgar çok olduğu için sel su baskınları çok fazladır bu insanların hayatlarını olumsuz etkiler.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.