Cevap Yaz
20 Mayıs 2024, 19:58 - Selin Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 224-225-226-227. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 224-225-226-227. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Türk kadını medeni kanun ile sosyal ve ekonomik anlamda erkeklerle aynı hakları elde etmiştir.

2. Cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı vekâlet eder.

3. Milletin hür iradesiyle seçtiği hükûmeti güç ve silah kullanarak devirme girişimine darbe denir.

4. Monarşi tek bir kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.

5. Türk kadını seçme hakkını ilk kez 1930 yılında belediye seçimlerine katılarak elde etmiştir.

6. Hukuk devleti olmanın başlıca koşulu hukuk üstünlüğünün kabul edilmesidir.

7. Haklarımız ve sorumluluklarımız anayasa ile güvence altına alınmıştır.

B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap:

8. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi (g)
9. Egemenliğin bir gruba ait olması (f)
10. Televizyon, Genel Ağ, radyo, gazete vb. kitle iletişim araçları (d)
11. Siyasi ve sosyal hayatta dinin egemen olduğu yönetim biçimi (a)
12. Vatandaşların hak ve ödevlerinin de yer aldığı temel yasa (e) 
13. Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi (ç) 
14. Yasamadan sorumlu organ (c)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 225 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız. 

15. TBMM’nin yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu yazınız.
Cevap: 

  • Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.
  • Bütçe hesaplamalarını ve kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

16. Aziz milletimizin 15 Temmuz gecesinde yediden yetmişe tek vücut olarak darbe girişimine karşı çıkmasını demokrasi bilincimizin gelişimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Böyle şeyler olunca hepimiz gururlanıyoruz. Halkın bir olup darbeye karşı çıkması, demokrasiyi daha da güçlendirdiğini düşünüyorum.

17. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin engellenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?
Cevap: Günümüzde birçok çalışma yapılmaktadır. Reklamlarda, dizilerde dahi örnek oluşturmak için yapılan çalışmalar var. Bunların haricinde vakıflar da vardır.

18. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yönetim yapısını oluşturan yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Bu devlet organları arasında kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Her biri birbirinden bağımsızdır. Ülkemizde bu devlet organları ayrı ayrı temsil edilmektedir.

19. MADDE 67- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
Anayasamızın bu maddesi ile verilen seçme seçilme hakkının anayasal güvence altına alınma sebebi nedir?
Cevap: Eğer güvence altına alınmazsa eşitlik olmaz. Bu yüzden herkes seçme ve seçilme hakkında sahiptir.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

20. Sorunun Cevabı: D) Yargının bağımsızlığı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 226 Ders Kitabı Cevapları

21. Sorunun Cevabı: C) Milletvekili seçme ve seçilme

22. Sorunun Cevabı: B) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

23. Sorunun Cevabı: B) Sivil Toplum Kuruluşları

24. Sorunun Cevabı: D) Hayvan satış yeri açmak

25. Sorunun Cevabı: A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir.

26. Sorunun Cevabı: B) Okul temsilcisinin okul idaresi tarafından belirlenmesi

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 227 Ders Kitabı Cevapları

27. Sorunun Cevabı: C) III

28. Sorunun Cevabı: A) Dinî kurallar devlet yönetiminde etkilidir.

29. Sorunun Cevabı: A) Halkın yönetime katılmasını sağlamak

30. Sorunun Cevabı: C) Dilekçe Hakkı

31. Sorunun Cevabı: D) Seyahat

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.