Cevap Yaz
21 Mayıs 2024, 20:02 - Selin Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 255-256-257. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 255-256-257. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 255-256-257. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 255 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Projesi ile tarihî İpek Yolu’nun canlandırılması amaçlanmaktadır.

2. Bakü-Tiflis-Ceyhan Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki boru hattı projesidir.

3. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütününe popüler kültür denir.

4. Türkiye, 2017-2021 yılları için UNESCO Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştır.

5. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliği sağlayan kuruluşa TİKA denir.

6. Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya .

7. Türk kültürünün araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve uluslararası alanda tanıtılmasını amaçlayan kuruluş TÜRKSOY .

B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap:

8. Türkiye’nin dünyada uluslararası sorunların çözümünde takip ettiği politika (ç)

9. 13 Aralık 2017’de İstanbul’da Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden uluslararası kuruluş (g)

10. Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygı ilkesi (f)

11. Türkiye adına yurt dışında okullar açan kuruluş (e)

12. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal alması (dış alım) (a)

13. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devleti (b)

14. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satması (dış satım) (c)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 256 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız. 

15. Dış ticaretin ülkelerarası ilişkilerde ekonominin yanı sıra başka hangi alanlarda etkileri olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Sosyal, kültürel olarak da etkili olmuştur. 

16. Millî kültürümüzün popüler kültürden olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için bize düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Bizi biz yapan kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız.

17. Aralık 2017’de İstanbul’da toplanan, Türkiye’nin de dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisine göre, Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin tanındığı ilan edilmiştir. Bu bildiriden yola çıkarak Türkiye’nin uluslararası alandaki rolü hakkında düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Türkiye’nin buradaki rolü büyüktür ve bu sevindirici bir durumdur.

18. Türk Cumhuriyetleri ile olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Aşağıda verilen boşluklara düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: 

Kültürel: Daha fazla geziler yapılabilir.

Sosyal: Ziyaretler arttırılabilir.

Siyasi: Siyasi partilerle ilişkiler güçlendirilebilir.

Ekonomik: Ticari faaliyetler arttırılabilir.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

19. Sorunun Cevabı: A) Dünya barışı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 257 Ders Kitabı Cevapları

20. Sorunun Cevabı: B) Anne babanın elini öpmek

21. Sorunun Cevabı: A) Haberleşme teçhizat ve cihazları-Tekstil ürünleri

22. Sorunun Cevabı: C) II ve IV

23. Sorunun Cevabı: D) Barışçı bir devlet

24. Sorunun Cevabı: C) Komşu devletlerin içişlerine müdahale etmeye

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.