Cevap Yaz
3 Nisan 2024, 14:45 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 199-200-201-202. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı 199-200-201-202. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin liseye hazırlık sınavı sürecinde en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Değerlendirmesi konusunun bulunduğu 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202 Cevapları konusunu paylaştık. 5. Ünite Değerlendirmesi konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 199-200-201-202. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

7.Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 199-200-201-202. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Berkay Yayıncılık

1. [LN, yandaki KLM’nın açıortayıdır. m(MLN) = 2x – 25° ve m(KLN) = x + 35° olduğuna göre x kaç derecedir?
Cevap:
D) 60°

x + 35 = 2x – 25
x = 35 + 25
x = 60°


2. Yandaki şekilde a // b ve c, a ile b’yi kesen bir doğrudur. m (ABC) = 2y-40°, m(DBE) = x + 15°, m(BEH) = y + 10° ve m(KEH) = 3z’dir.
Buna göre x, y ve z açı ölçüleri kaç derecedir?
Cevap:

2y – 40 = y + 10
y = 50°

x + 15 = y + 10
x + 15 = 50 + 10
x+ 15 = 60
x = 45°

3z = 180 – (y + 10=
3z = 180 – 60
3z = 120
z = 40°


3. Yandaki şekilde m, n ve z doğruları verilmiştir. m(KLN)=78° m(TMU)= 93° Olduğuna göre m ile n doğrularının birbirine paralel olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap:  m ile n doğruları birbirine paralel değildir.


4. Bir açının ölçüsü ile ters açısının ölçüsü toplamı 130°dir. Buna göre açının bütünlerinin ölçüsü, açının ölçüsünden kaç derece fazladır?
Cevap: C) 50°

180 – 130 = 50 °


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Berkay Yayıncılık

5. Yandaki çokgen, bir düzgün sekizgendir. Şekilde verilenlere göre x açı ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

x – 40 = 135
x = 135 + 40
x = 175°


6. Bir düzgün yedigenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap:  (7 – 2) x 180 = 900°


7. Bir düzgün otuzgenin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap:  360°


8. Yandaki ABCDE beşgeninde m(BAE) = 109°, m(AED)  = 125° , m(EDF) = 90°, m(BCD) = 108° ise m(ABC) = x kaç derecedir?
Cevap: C) 108°

109 + 125 + 108 + 90 = 432°
540 – 432 = 108°

9. Bir dörtgen ve yedigen çiziniz. Çizdiğiniz çokgenlerin köşegenlerini belirtiniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Berkay Yayıncılık

10. Yandaki ABCD dikdörtgeninde |AC| köşegen, m(DAC) = X + 10° ve m(BCA) = 2x – 40° ise x kaç derecedir?
Cevap:

x + 10 = 2x – 40
x = 40 + 10
x = 50°

11. Yandaki ABCK yamuğunda m(KA B) = y – 10°, m(ABC) = 61°, m(BCK) = x + 10° ve m(AKC) = 123°’dir. Buna göre x + y toplamı kaç derecedir?
Cevap: D) 176

123 + 61 = 184°
360 – 184 = 176°
x + 10 + y – 10 = 176
x + y = 176°


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Berkay Yayıncılık

12. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) a. Yamuğun paralel kenarları yoktur.
(D) b. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine diktir.
(Y) c. Paralelkenarın iç açılarının ölçüleri her zaman 90°dir.
(Y) ç. Dikdörtgenin köşegenleri her zaman birbirine diktir.
(D) d. Karenin tüm kenar uzunlukları eşittir.
(D) e. Karenin bir köşegeni, kareyi iki eş parçaya ayırır.


13. Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde |AB| = 25 cm, |AK| = 20 cm, |BK| = 15 cm ise |BH| kaç cm’dir?
Cevap: 24


14. Yandaki PRST dik yamuğunda |TS|= 6 cm ve |PR| = 18 cm’dir. Yamuğun alanı 60 cm2 ise çevre uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:

((18 + 6) x |TP|) ÷ 2 = 60 cm²
24 TP = 60 x 2 = 120
|TP| = 5 C-cm
18 + 6 + 5 + 13 = 42 cm


15. Yanda, Esra Hanım’ın bahçesinin planı kareli kâğıt üzerine çizilmiştir. Verilenlere göre bahçede çim ekili alan kaç m² dir?
Cevap: 64


16. Yandaki O merkezli çemberde m(AOB) = 60°, |ACB| =88 cm ise çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm’dir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

|ABC|/ 2pr = (AOC)/360
88 = (2 x 3 x r)/ 60/360
88 = 6r . 1/6
88 = r


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayıncılık

17. Aşağıdaki çemberlerde verilenlere göre x açı ölçülerini bulunuz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayıncılık

18. Bir dairenin alanı 75 cm²dir. Dairenin yarıçap uzunluğu 2 katına çıkarılırsa alanı kaç cm2²olur?
Cevap:

Dairenin alanı = π x r²
75 = π x r²
75 = π x 2r²
75 x 4 = 300


19. Yandaki O merkezli dairede, m(AOB) =120° ve mavi daire diliminin alanı 15 cm² ise dairenin alanı kaç cm² dir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

120°    15 cm²
360°   x cm° 
120x = 360 x 15
x = 45


20. Yandaki tabloda, bazı dairelerin yarıçap uzunlukları (cm) veya alanı (cm²) verilmiştir. Buna göre tablodaki renkli bölgelere uygun sayıları yazınız (p’yi 3 alınız.).
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayıncılık


21. Yandaki M merkezli dairede, MK =8 cm ve mor daire diliminin alanı 80 cm² ise m(TMK) kaç derecedir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

Alan = πr² = 3 x 8² = 192 cm²
192 cm²     360°
80  cm ²    x°
192x = 360 x 80
192x = 28 800
x = 150°


7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 199-200-201-202. Sayfa, 5. Ünite Değerlendirmesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.