Cevap Yaz
28 Kasım 2023, 15:38 - Seher Yazdı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 64-65-66. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 64-65-66. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ünitemizi Değerlendirelim konusunun bulunduğu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 64-65-66 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 64-65-66. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 64-65-66. Sayfa Cevapları Ünitemizi Değerlendirelim

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Cahiliye Dönemi’nde insanlar arasındaki ayrımcılığa dair örnekler veriniz.
Cevap: Kadın erkek eşit değildi, kız çocukları okula gönderilmezdi.

2. Adalet kavramını açıklayarak sosyal adaletle ilgili örnekler veriniz.
Cevap: Adalet; hakka hukuka uygun olan, doğruluk demektir. Peygamber efendimizin Yahudiler ve müşrikler arasında adaleti sağlamaya çalışması sosyal adalet kavramıdır.

3. Emanet ne demektir? Açıklayınız.
Cevap: Birinin bize geçici olarak verdiği mal veya eşyaya sahip çıkmamız.

4. Allah’ın (c.c.) insanlara vermiş olduğu emanetler nelerdir? Yazınız.
Cevap: Rabbimin bize vermiş olduğu en büyük emanet bedenimizimdir. 

B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız.

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını emrettiği evrensel ilkelerden biri değildir?
Cevap: B) Makam

Her türlü sapmanın ve haksızlığın karşıtı olup bir şeyi ait olduğu yere koymak, onun hakkını vermek, eşit ve denk yapmak anlamlarına gelir.
6. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Adalet

“Allah (c.c.) size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisâ suresi, 58. ayet.)
7. Yukarıda verilen ayette yer alan emanet kavramı ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Yönetim

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

8. Ticari hayatta karşılaşılabilen aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi kul hakkına girmez?
Cevap: D) Peşin veya vadeli satmak

9. Kişinin Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda hassas davranmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Takva

C. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

  • 10.“Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık.” (Hucûrat suresi, 13. ayet)
  • 11.İslam dinine göre insanlar Allah’ın (c.c.) teklifleri karşısında eşittir.
  • 12.”… Beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur.” (İbn Hanbel, Müsned, C 5, 411.)
  • 13.Hırsızlık ve gasp gibi malların haksız yollardan elde edilmesine şiddetli cezalar getirilmesi mal dokunulmazlığı ile ilgilidir.

Ç. Soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.  

Hz. Peygamber Medine’de Benî Salim yurdunda kıldırdığı ilk Cuma namazının hutbesinde takvadan ayrılmayan kimsenin Rabb’ini memnun edeceğini, Rabb’i katında değerinin artacağını bildirerek insanlara şu öğüdü vermiştir: “…Sizlere takvayı tavsiye ediyorum. Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a en hayırlı tavsiyesi, onu ahirete teşvik etmesi ve Allah’tan korkarak takva sahibi biri olmasını emretmesidir. Allah’ın sizi sakındırdığı şeylerden sakınınız! Bundan daha üstün bir öğüt ve bundan daha üstün bir hatırlatma yoktur….” (İbn Kesir, el-Bidaye, C 4, s. 526-527.)
14.Hz. Peygamber Medine’de ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?
Cevap: Beni Salim bölgesinde kılmıştır.

15.Takvayı Peygamberimiz nasıl tarif etmiştir?
Cevap: : “…Sizlere takvayı tavsiye ediyorum. Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a en hayırlı tavsiyesi, onu ahirete teşvik etmesi ve Allah’tan korkarak takva sahibi biri olmasını emretmesidir. Allah’ın sizi sakındırdığı şeylerden sakınınız! Bundan daha üstün bir öğüt ve bundan daha üstün bir hatırlatma yoktur”

16.Hz. Peygamber’in insanlara tavsiyesi doğrultusunda takvalı olmak için neler yapabilirsiniz?
Cevap: Ahirete teşvik etmemiz ve Rabbimin bizden sakındığı şeylerden sakınmalıyız

D. Aşağıda verilen kavramları ve açıklamaları uygun şekilde eşleştiriniz.

  1. Kamu malı (E)
  2. Haksız yoldan mal edinme (C)
  3. Peygamberimizin hac sırasında yaptığı konuşma (B)
  4. Devletin temeli olan çok önemli bir uygulama (A)
  5. Daha sonra alınmak üzere verilen eşya (D)

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

E. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede geçen bazı kavramlar ve isimler gizlenmiştir. Bunları bularak renkli kalemle işaretleyiniz.

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 66 Ders Kitabı Cevapları

 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.