Cevap Yaz
24 Mart 2024, 20:33 - Sena Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 140-141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 140-141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 140-141 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 140-141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 140-141. Sayfa Cevapları Kendimizi Değerlendiriyoruz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 140 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap: 

1. (D) Kil tablet, papirüs ve parşömenler önemli yazı taşıyıcılarıdır.


2. (Y) Ali Kuşçu XVI. yüzyılda Amerika kıtasını içine alan bir Dünya haritası çizmiştir.


3. (Y) Buharlı makinenin icadı ile kısa sürede binlerce kitap basılmış çok sayıda okuyucu bilinçlenmiştir.
Matbaanın icadı ile kısa sürede binlerce kitap basılmış çok sayıda okuyucu bilinçlenmiştir. 


4. (D) Newton yaptığı çalışmalarla kuyruklu yıldızların ve uzay gemilerinin izlediği ve izleyeceği yolu hesaplamıştır.


5. (D) XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmeler, günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına katkı sağlamıştır


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
Cevap: 

1. Kütle Çekim Kanunu’nu …….Newton……. bulmuştur.

2. Günümüz fabrikalaşmasının temeli …….buhar makinesi…….. icat edilince atılmıştır.

3. Günümüzde kullandığımız alfabe ……Fenike…….. Uygarlığı tarafından bulunmuştur.

4. Abbasiler, bilimsel çalışmaların yapılması için …….Beyt’ül-Hikme…….. adında bir akademi kurmuştur.

5. Mısırlılar yazılarını Nil Nehri kenarında yetişen bitkiden yapılan ……papirüs……. üzerine yazmıştır.


C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
Cevap:

1. Robot biliminde çalışmalar yaptı.→ El-Cezri

2. Sosyolojinin (toplum bilimi) kurucusu olarak bilinir.→ İbn-i Haldün

3. XV. yüzyılda Avrupa’da hareketli harflerle baskı tekniğini geliştirdi.→ Johannes Gutenberg

4. Kitâbü Mîzâni’l-hikme adlı eserinde yer çekiminin varlığından bahsetti.→ El Hazini

5. İngiltere’de maden ocaklarını basan suyu dışarı pompalamayı sağlayan bir makine geliştirdi.→ Thomas Savery


7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 141 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Sorunun Cevabı D) I,II ve III  şıkkıdır.

2. Sorunun Cevabı C) Yaptığı çalışmalar yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır. şıkkıdır.

3. Sorunun Cevabı C) Deney gözlem ile buluşlar mükemmelleşir. şıkkıdır.

4. Sorunun Cevabı D) Türkiye’de bilimin gelişmesi için gerekli ortam anayasa ile güvence altına alınmıştır.  şıkkıdır.


E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

Soru: Bir ülkede bilimin gelişmesi için gerekli şartın ne olduğunu yazınız.
Cevap: Bilim insanlarına destek verilmelidir. Özgür düşünce benimsenmelidir. Ülke teknolojiye ve bilime açık olmalı ve her türlü ihtiyaç devlet tarafından karşılanmalıdır.


F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Matbaanın icadıyla hangi gelişmeler yaşandı?
Cevap:
– Okur yazarlık artmıştır
– Cahil düşünceler terk edilmiştir
– Kitaplar ucuzlamıştır
– Herkes istediği bilgiye ulaşabilmiştir


2. Geçmişten günümüze kadar yazının geçirdiği değişiklikler nelerdir?
Cevap:

– Sümerler çivi yazısını icat etti
– Mısırda ”Hiyeroglif” denilen ilk resimli yazı icat edildi
– Fenikelliler tarafından bugün ki alfabenin temelleri atıldı
– Yunanlar 26 harfli alfabeyi geliştirdi
– Romalılar Yunan alfabesini 21 harfli Latin alfabesine dönüştürdü


3. Bilginin muhafaza edilmesinde kullanılan araç gereçlerdeki değişimin sebepleri nelerdir?
Cevap: İnsanların ihtiyaçlarının artması ve teknolojinin gelişmesiyle bu araçlarda değişim ve gelişim gerçekleşmiştir.


4. Orta Çağ’da Avrupa’daki bilim insanları buluşlarını açıklayamazken Türk-İslam bilginleri el üstünde tutulmuştur. Bunun temel sebebi nedir?
Cevap: Çünkü Orta Çağ’da bilime değer verilmezken İslam alimleri ve İslam dünyasında bilime ve bilim insanlarına önem gösterilir değer verilirdi.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 140-141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları, Kendimizi Değerlendiriyoruz başlıklı konunun içindeki çalışmaları cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.