Cevap Yaz
9 Aralık 2023, 16:57 - Furkan Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 41-42-43-44-47-48-49. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 41-42-43-44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 41-42-43-44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Osmanlı Devletinin Kuruluşu

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 41 Ders Kitabı Cevapları

Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?
Cevap: Minyatürleri incelediğimizde askerler genellikle at üstünde savaşan ve yaya birliklerin başında büyük beyaz bir başlık olduğunu görebiliyoruz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 42 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik Zamanı

Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap: Kültürel miras, atalarımızın yaptıkları yani gelenek ve göreneklerimizi günümüzde koruyup devam ettirmek anlamına geliyor.

2. Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: Devletimiz kültürel mirası koruyarak bizim milli benliğimizi koruyor. Çünkü milli benliğimizi kaybedersek başka milletlerin esiri oluruz.
3. Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?
Cevap: Osmanlı Devleti fethettiği yerlere kervansaraylar, camiler, medreseler ve daha bir çok eser kazandırmıştır.

4. Restorasyon projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?
Cevap: Restorasyon projeleri sayesinde Balkan Devletleri-Türkiye ilişkileri kuvvetlenmekte ve iki ülkenin mirası canlandırılmaktadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 43 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik Zamanı

İskân politikasının sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız.

Askerî: Devletin uzak topraklarında asayiş sağlandı.
Ekonomik: İnsanlar devletin kendine sevgi-saygı gösterdiğini anlayınca vergiyi aksatmadı.
Siyasi: Başka devletlerin, Osmanlı üzerinde azınlıklar aracılığı ile isyan çıkarmasını engelledi.
Kültürel: Bir çok kültür bir arada bulunduğu için her milletin kültürü zenginleşti.


? Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?
Cevap: Osmanlı Devletinin hedefi batı olduğu için Avrupa’lı devletler bir gün sıranın kendisine geleceğini anlamışlardır. Bu nedenle birlik olup ittifak yapmışlardır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

? Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Buna karşılık Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır. Bu durumun sebebi nedir?
Cevap: Rumeli topraklarında İskan politikası uygulandığı için halk devletine bağlı kalmıştır. İskan politikası Anadolu topraklarında tam mânasıyla uygulanmadığı için Anadolu toprakları devletten ayrılmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik Zamanı

Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Metinlerde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?
Cevap: Metinlerde devşirme şeklinde asker alma sisteminden bahsedilmiştir.

2. Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?
Cevap: Alınan çocuklar Yeniçeri ocağına asker olmaktadır.
3. Çocuklar neden Türk ailelere verilmektedir?
Cevap: Çocuklar Türk kültür ve göreneklerini öğrenmeleri için Türk aileleri verilmektedir.

4. Saray için seçilen çocukların özellikleri neler olabilir?
Cevap: Saray için seçilen çocuklar zeki, çalışkan ve devlet işine aklı yatan kişiler olabilir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?
Cevap: Osmanlı toplumunda yönetenler, devleti ve halkı yönetir ve halktan vergi alır. Yönetenler ise devletin yönetim şekline uyarak emirleri yerine getirir, devlete vergi verir.

Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Cevap: Günümüzde toplum yapısı Osmanlı’daki gibi fazla değildi. Osmanlı zamanında bir çok etnik kökenden insan vardı. Ancak günümüzde bu daha azdır. Ekonomik açıdan günümüz teknolojisi sebebiyle sanayileşme artmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik Zamanı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları


Etkinlik Zamanı

Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet hâline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız.

Coğrafi Konum: Anadolu toprakları Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konumda olduğu için fetihler hızlanmıştır.

İskan Politikası: Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda iskan politikasını uygulayarak otorite boşluğunda o topraklarda isyan çıkmasını engellemiştir.
Askeri Yapı: Osmanlı Devleti devşirme sistemi, tımar sistemi gibi asker sistemleriyle profesyonel orduya sahip olmuştur bu fetihleri etkilemiştir.

Adaletli Yönetim: Halk adaletle yönetildiği için devletine bağlı hale gelmiştir ve isyan çıkarmamıştır.

Anadolu Beylikleriyle İlişkiler: Osmanlı Devleti Anadolu Beylikleri ile sıkı tuttuğu ilişkiler sayesinde Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamış ve isyan çıkarmamışlardır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.