Cevap Yaz
7 Şubat 2024, 20:16 - Aysel Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Kara Toprak metnine ait çalışmaların yer aldığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-14-15-16 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16. Sayfa Cevapları Kara Toprak

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 Dörtel Yayıncılık

Hazırlık Çalışmaları

1. “Halk şairi” sözünden ne anlıyorsunuz? Sizde çağrıştırdıklarıyla ilgili sınıfta beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Şiirini halkı için yazan kişi diyebiliriz.

2. Bildiğiniz halk şairlerinin adlarını sınıfta söyleyiniz.
Cevap: Aşık Veysel ve Yunus Emre bildiğim halk şairleridir.

3. Âşık Veysel’in bir şiirini kendi sazı ve sesinden sınıfta dinleyiniz. Şiirin içeriğini değerlendiriniz.
Cevap: Şiirin içeriğinde asıl dostunun kara toprak olduğundan bahsediyor. Toprağa ne verse fazlasıyla geri aldığını anlatıyor.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Dörtel Yayıncılık

1.Etkinlik

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Dörtel Yayıncılık


2.Etkinlik

Aşağıdaki özellikleri okuyunuz.
a. Yazı, alt alta sıralanan satırlardan oluşmuş.
b. Her satır büyük harfle başlamış.
c. Yazı, dörder satırlık (dizelik) bölümler hâlinde yazılmış.
ç. Her satırdaki hece sayısı birbirine eşit tutularak bir ahenk sağlanmış.
d. Satır sonlarında ses benzeşmelerine yer verilerek (sarıldım, topraktır, yoruldum, topraktır vb.) belli bir uyum sağlanmıştır.

Okuyanda ve dinleyende yoğun duygular uyandıran, derin etkiler bırakan böyle yazılara şiir, yazanlarına da şair denir.

Okuduğunuz metinde yukarıdaki özelliklerden hangilerine yer verilmiştir? Değerlendiriniz.
Cevap: Alt alta sıralan satırlardan oluşmuştur. Bu satırlar büyük harfle başlamıştır. Yazı dörder satırlık dizeler halinde yazılmıştır. Her satır 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Ses benzeşmeleriyle de uyum sağlanmıştır.


3.Etkinlik

Okuduğunuz şiiri şekil özellikleri yönünden değerlendiriniz.
Cevap: Dörtlük şeklinde yazılmıştır. Nazım biçimi koşmadır ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.


4.Etkinlik

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyip yazınız.

Konusu: Toprağı kendisine sadık olarak tek dostu bilmesi.
Ana Duygusu: Toprağa karşı duyduğu saygı ve sevgi.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Dörtel Yayıncılık

5.Etkinlik

Metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin tekrarlanan dördüncü dizeleri şiire anlam ve ahenk yönünden nasıl bir katkı sağlıyor?
Cevap: Nakarat özelliği veriyor.

2. Şairin, toprağı kendine en sadık yâr olarak görmesinin sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Toprağa ne verse daha fazlasını alması ve toprağın vefalı olması diyebiliriz.

3. Şair, toprağın maddi özellikleriyle ilgili hangi görüşlere yer veriyor?
Cevap: Hakkın gizli hazinesinin toprak olduğunu söylüyor.

4. Şair, dördüncü kıtada (dörtlükte) neyi dile getirmek istiyor?
Cevap: İnsan neslini Adem’den beri getirdiğini, meyve verdiğini insanlara yol olduğunu anlatmak istiyor.

5. “Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan” ve “Hakk’ın gizli hazinesi toprakta” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Toprağın bereket olduğunu ve insanlar için büyük bir zenginlik olduğunu anlatıyor.


6.Etkinlik

Okuduğunuz şiirden kişileştirme, tezat ve abartma söz sanatlarına örnekler bulup yazınız.

Kişileştirme(Teşhis): Sadık yarim kara topraktır, yüzün yırttım tırnağınan elinen, kolun açmış yollarımı gözlüyor

Karşıtlık(Tezat):  Allah kula yakın kulda Allah’a, işkence yaptıkça bana gülerdi

Abartma(Mübalağa): Her gün tepesinde götürdü,  bir çekirdek verdim dört bostan verdi.


7.Etkinlik

Aşağıdaki dizelerde çekim eki almış kelimelerin altını çizerek aldıkları çekim eklerini gösteriniz.

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yarim kara topraktır

Altını çizdiğim kelimeler iyelik(aitlik) eki almıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Dörtel Yayıncılık

8.Etkinlik

“Cömertlik, dostluk, kardeşlik, paylaşma, güven” duygularından birini çağrıştıracak bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.

Yaşayalım Cömertçe

Eli boldur,
Gözü tok.
Gönlü boldur,
Gözü yok.

Bilinir cömertliğiyle,
Sevilir bu özelliğiyle.
O da bilir ki,
Ne verirse alır misliyle.


Sonraki Derse Hazırlık

Dostluk ve dostlukla ilgili atasözü, deyim, özdeyişler derleyiniz.
Cevap:

  • Dostun attığı taş baş yarmaz.
  • Dost acı söyler.
  • Dost kara günde belli olur.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.