Cevap Yaz
20 Şubat 2024, 17:14 - Aysel Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 17-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 17-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları konusunun da yer aldığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17-19-20-21-22-23 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 17-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 17-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Dost Acı Söylemeli

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 Dörtel Yayıncılık

Hazırlık Çalışmaları

1. Sizce iyi bir dostta hangi özellikler olmalı? Açıklayınız.
Cevap: Sadık, güvenilir ve saygılı olmalı.

2. Günümüz toplumundaki dostluk ve arkadaşlıklar nasıldır? Tartışınız.
Cevap: Bence günümüz dostluklarında saygı ve sevgi ön planda ve güzeldir.

3. Dostlukla ilgili bulduğunuz atasözü, deyim ve özdeyişleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

  • Dost acı söyler.
  • Dostun attığı taş baş yarmaz.
  • Dost başa düşman ayağa bakar.

1. Etkinlik

Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Tahminim: Dostların birbirlerine hatalarını üzecek olsa da söyleyeceklerini anlatıyor olabilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Dörtel Yayıncılık

2.Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilemediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup tahminlerinizle karşılaştırınız.

dost: Arkadaş
civanmertlik: Yiğit ve genç 
kadirbilirlik: Kıymet bilen 
hak: Adalet
adalet: Hak
vicdan azabı: Mahcubiyet
vazife: Görev
fikir arkadaşı: Dost


3.Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını öğrenip yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını belirleyiniz.

dal budak salmak: Kendini bırakmak, salmak. Kişinin kendini bıraktığını anlatmak için yazılmıştır.

içinden çıkamamak: Ne yapacağını bilmemek. Kararsız kaldığını belli etmek için yazılmıştır.

bataklığa sürüklenmek: Yolunu şaşırmak. İşin yoldan çıktığı anlamını vermek için yazılmıştır.

(birini) çekip çevirmek: Huyunu suyunu düzeltmek. Anlatımı pekiştirmek için yazılmıştır.

(birinin karşısına) aslanlar gibi çıkmak: Korkusuzca çıkmak. Abartma kullanılarak metni zenginleştirmiştir.

göz yummak: Görmezden gelmek. Mecaz anlam kullanarak metnin anlamı zenginleştirilmiştir.

uçuruma yuvarlamak: Yoldan çıkmak. Yolunun kötüye gittiğini anlatıyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Dörtel Yayıncılık

4.Etkinlik

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılı ifadelere örnekler bulup yazınız.

Öznel yargılı ifadeler: Dostlarımıza çok kötülük ediyoruz, yaptığı edepsizlik, ihanet ve alçaklıktır. Bu gibi sözler özneldir.

Nesnel yargılı ifadeler:  Şu kadar senelik dostum bu adam benim, cümlesi nesnel bir yargıdır.

5.Etkinlik

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dost sözü sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Yazınız.
Cevap: Dost kelimesi benim için yoldaş, sırdaş gibi anlamları çağrıştırıyor.

2. Yazar, dostumuza hangi durumlarda kötülük yaptığımızı söylüyor?
Cevap: Yanlışlarını söylemeyerek ve hatta destekleyerek yanlış yaptığımızı söylüyor.

3. İki kişinin dost olabilmesinin nedenleri nedir? Yazınız.
Cevap: Ortak zevkler ve fikirler olabilir.

4. Yazar, dostumuza nasıl davranırsak ihanet etmiş olacağımızı belirtiyor?
Cevap: Hataları karşısında sessiz kalırsak ihanet etmiş olabileceğimizi söylüyor.

5. Yazar, iyi bir dosta düşen vazifeyi hangi örnekle açıklıyor?
Cevap: Yazar iyi bir dosta düşen vazifenin, sevdiği insanı korumak, onu uyandırmak,çok yanlış yola giderken görürse kolundan tutup çevirmektir diyor.

6. “Son pişmanlık fayda vermez.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Hata yapıp yapıp pişman olmanın geç olduğunu anlatmak istiyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Dörtel Yayıncılık

6.Etkinlik

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.
Ana Fikir: Dostluğun hatalarını da söyleyebilmek olması.
Yardımcı Fikir:

  • Dostlarına hatalarını söylemenin kötülük olmadığı.
  • Dostlarının hatalarını görmezden gelip desteklediğimiz.
  • İyi bir dosta düşen vazifeyi anlatıyor.

7.Etkinlik

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

(…)
“Aristo demiş ki: “Ey dostlarım dünyada dost yoktur.” Ustası Sokrates’ın başına gelenlere bakınca Aristo’ya hak vermemek zor. Büyük bilge görmüş gerçeği. Dost sandıklarının dost olmadığını. Sokrates’ın da ölüme korkusuzca gidişi bundandı belki, yaşamaya karşı duyduğu bezginlik de. Dostsuz, dostluksuz bir dünyada yaşamaktansa ölmek daha iyi elbet… Bizim eski bir şairimiz
de bunu anlatmıyor mu? “Dünyayı seninle sevmişim ey dost.” Tek bir mısrada dostluğun taşıdığı
engin anlam ne güzel belirtilmiş! Dünya ancak sevgiyle, dostlukla güzelleşiyor. Pinti çıkarların
egemen olduğu bir dünya, dünya mıdır, yoksa cehennem mi?”
(…)

Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır?
Cevap: Tanık gösterme ve anlatımı pekiştirmeli bir anlatımdan yararlanılmıştır.

Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Cevap: Örnek vererek ve alıntı yaparak anlatılan düşünce geliştirilmiştir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Dörtel Yayıncılık

8.Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini ve eklerin işlevlerini örnekteki gibi altını çizerek belirleyiniz.

Zaman zaman dostlarımıza çok fenalık ediyoruz.
ed-(i)yor-uz geniş zaman, 1. çoğul kişi

Adam doğru yolda değil, bunu biliyorum.
Cevap: Bil-(i)-yor-um → geniş zaman, 1. tekil şahıs

Bir yerlerden geldim bu konuya.
Cevap: Gel-(d)-im→bilinen geçmiş zaman, 1. tekil şahıs

Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle bir cevapla ifade edebileceğimi zannediyorum.
Cevap: Zanned-(i)-yor-um →geniş zaman, 1. tekil şahıs

Bunu yapamazsanız onlara iyilik değil, kötülük etmiş olursunuz.
Cevap: Olursun-uz  –> 2. çoğul kişi eki

Dünyayı seninle sevmişim ey dost.
Cevap: Sev-miş-im→geçmiş zaman, 1. tekil şahıs

“Dünyada dost vardır.” ilkesini yaratmaya çalışın.
Cevap: Çalış-ın → emir kipi

Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda.
Cevap: Söyle-(n)-me-miş→ olumsuzluk eki, duyulan geçmiş zaman

Ne desem eski, ne yazsam boş.
Cevap:

Hayır, hayır, şiiri, yazını başkaları da seviyor, onlarla da selamlaşıyoruz, görüşüyoruz. Ama niye dost olamıyoruz?
Cevap: Sev-(i)-yor→ ek fiil eki,geniş zaman 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Dörtel Yayıncılık

“Toplum Hayatında Dostluğun Önemi” Konulu Bilgilendirici Bir Yazı konusunun bir diğer içeriğini bu bağlantıdan inceleyebilirsin!

9.Etkinlik

“Toplum hayatında dostluğun önemi” konulu bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşacak şekilde planlayınız. Yazınıza uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanabilirsiniz. Yazınızı oluştururken açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi anlatım biçimlerinden yararlanabilirsiniz.
Cevap: 

Dostluk Hazinesi
Yüzyıllar boyu şiirlere, masallara romanlara konu olan şey dostluktur. Peki nedir dostluk? Sadece birlikte vakit geçirebileceğin biri mi? Yoksa daha mı fazlası? Bence çok daha fazlasıdır. Dostluk insanlar için çok önemli bir bağdır. Tabii bu gerçek bir dostluksa.. Nasıl olur gerçek dostluk derseniz. Bence her şeyden önce sadakattir. Araya yollar, yıllar ve ölüm bile girse bağlı olmaktır birbirine. Yanlışlarını söylemek, hatalarını anlatmak, yaptığı işlerde desteklemektir birbirini. Çok sevdiğimiz bir dostumuzu kendine getirmek için bazen ağır da olsa gerçeği söyleyebiliriz. Boşuna dememişler dost acı söyler diye. Lise yıllarında uzunca boylu esmer bir sıra arkadaşım vardı. Birbirimizi çok severdik teneffüslerde birbirimizle konuşmak için can atardık. Bütün sınıf arkadaşlarımız derste hocayı dinlemek yerine konuşurken biz teneffüsleri beklerdik. Çünkü birazda fedakarlıktır dostluk. Demem o ki çok kıymetli bir hazinedir dostluk. Değerini bilip, nesilden nesile en güzel şekilde ilerletmek dileğiyle.


Sonraki Derse Hazırlık

Vatan ve dil sevgisini anlatan atasözü, özdeyiş ve deyimler tespit ediniz.
Cevap:

  • Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.
  • Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez.
  • Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş.

Memleketimizin niçin değerli olduğunu araştırınız.
Cevap: Çünkü memleketimiz büyük zaferler ve uğraşlar sonucu kazanılmıştır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.