Cevap Yaz
27 Nisan 2023, 10:20 - Furkan Yazdı

7. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Tema Değerlendirme Çalışmaları konusuna ait çeşitli çalışmaların ve etkinliklerin bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230-231-232 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ÖZGÜN Yayınları Sayfa 230-231-232. Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

7. TEMA DEĞERLENDIRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki metni okuyunuz. 

B. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. 

1. Dört tavuk ne yapmış?
Cevap: Tavuklar kartal yuvasına girerek bir yumurta çalmışlar.

2. Kümesteki tavuklar ne düşünmüş?
Cevap: Kümesteki tavuklar, yumurtanın büyük bir tavuğa ait olduğunu düşünmüştür.

3. Yumurtayı sahiplenen anne tavuk, yavrusuna neler anlatmış?
Cevap: Anne tavuk, yavrularının tehlikelerden nasıl korunması gerektiğini aynı zamanda nasıl besleneceklerini öğretmişlerdir.

4. Kartalı gören yavrusuna, anne tavuk hangi öğütleri vermiş?
Cevap: Kartalı gören yavrusuna, anne tavuk “Sakın ona özenme, asla onun gibi olamazsın! Sen bir tavuksun ve bir tavuk gibi yaşamalısın” diyerek öğütler vermiştir.

5. Metnin ana fikri nedir?
Cevap: Başka kişilerin görüşlerine, eleştirilerine aldırış etmeden, kendi fikir ve düşüncelerimizi öz güvenli bir şekilde yerine getirmemiz gerekir. Başkalarının lafına aldırış edersek kendi gücümüzün sınırlarını keşfedemeyiz.

6. Metinde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır?
Cevap: Metin içerisinde betimleyici ve öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

C. Aşağıdaki cümleleri, anlam özellikleriyle eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 231 Ders Kitabı Cevapları


Ç. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) 1. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen sözcükler büyük harfle başlar.

(D) 2. Kitap, dergi vb.nde başlıklardaki sözcüklerin tüm harfleri veya yalnızca ilk harfleri büyük yazılır.

(Y) 3. Soru eki “mi” gelenekselleşmiş olarak bitişik yazılır.

(Y) 4. “Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa bitişik yazılır.

(D) 5. Bağlaç olan “da, de” ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.

(D) 6. Şiirde, bütün dizeler büyük harfle başlar.

(Y) 7. İkilemeler bitişik yazılırken pekiştirmeler ayrı yazılır.

(D) 8. Kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere “özdeyiş (vecize)” denir.


D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır?
Cevap: C) İlkokuldan beri karşılıklı mektuplaştığım iki arkadaşım var. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamdan kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur?
Cevap: B) Boyacı, ücretini alamadığı için işi bıraktı. 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: A) Bütün duyduklarımı ve duymadıklarımı sana anlatacağım. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı vardır?
Cevap: D) Tek bir ağaçtan başka hiçbir şey yoktu koca meydanda… 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil yoktur?
Cevap: B) Bir işe başlamadan o işin artılarını ve eksilerini düşünmek gerekir.


E. Defterinize “Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Zeki insanlar kendi zekasının yanı sıra bir başka insanında zekasının kullanılmasının eksik parçaların oturmasına yardımcı olacağını bilir. Bu nedenden ötürü zeki insanlar başka insanlara da ihtiyaç duyar. Yeni fikirler, yeni düşünceler, yardımcı görüşler her zaman daha ileriye gitmemizi sağlar.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Thomas Alva Edison (Tomıs Alva Edison) ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmadan edindiğiniz bilgileri sınıf panosunda sergilemek üzere yazınız.
Cevap: Amerikalı bir mucit ve iş adamıdır. Hak sahibi olduğu bir çok patent mevcuttur. Telgrafhane’de çalışmış, mors alfabesini öğrenmiş, elektrik aydınlatma şirketini kurmuş aynı zamanda elektrikli ampullerin kullanımında büyük rol oynamıştır.


2. Aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze gelişimini araştırınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 232 Ders Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.