Cevap Yaz
16 Ekim 2022, 7:14 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Tourism konusunun da bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları Tourism

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 MEB Yayınları

L – 1 Lesson

Warm Up

Write the names of the famous city squares under the pictures. Share them with your classmates.
Çeviri: Ünlü şehir meydanlarının isimlerini resimlerin altına yazın. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 MEB Yayınları


Activity 1

Listen to the recording. Tick (✓) the sentences True or False.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin (✓).
Cevap:

1) Orkhon Inscriptions are modern monuments. [FALSE]

2) They date back to the Göktürks. [TRUE]

3) Tuscany is at the countryside in Italy. [TRUE]

4) There aren’t any historic sites in Tuscany. [FALSE]

5) Toronto is a rural city. [FALSE]

6) It has a modern architecture [TRUE]


Activity 2

Suppose that you are going on a holiday with your family. What type of places do you prefer? Why? Answer the question by using the phrases.
Çeviri: Diyelim ki ailenizle tatile gidiyorsunuz. Ne tür yerleri tercih edersiniz? Neden? Soruyu cümleleri kullanarak cevaplayınız.
Cevap: I prefer ancient places. I think they are beautiful.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 MEB Yayınları

L – 2 Lesson

Activity 1

Tick (✓) the tourist attractions you prefer visiting.
Çeviri: Ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz turistik yerleri işaretleyin (✓).
Cevap: 

[] Mosques
[X] Caves
[X] Castles
[] Museums


Activity 2

Read the journal entries. Suppose that you visit both cities. How would you feel?
Çeviri: Günlük girişlerini okuyun. Her iki şehri de ziyaret ettiğinizi varsayalım. Nasıl hissederdin?
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 MEB Yayınları


Activity 3

Read the journal entries again. Answer the following questions.
Çeviri: Günlük girişlerini tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.
Cevap:

1-) What is Şanlıurfa famous for?
Cevap: It is famous for its stories about prophets.

2-) Where can you visit in Şanlıurfa?
Cevap: I can visit Harran Castle

3-) What is the worldwide ceremony in Konya?
Cevap: Şeb-i Arus Celebrations

4-) What can you taste in Konya?
Cevap: You can taste Etli Ekmek, Tandır and Tirit.

5-) Which city do you prefer visiting? Why?
Cevap: I prefer visiting Şanlıurfa because it is more exciting.


Activity 4

Where have you been to in Turkey? Express your experiences.
Çeviri: Türkiye’de nerelere gittin? Deneyimlerinizi ifade edin.
Cevap: I went to Adana. I’ve visited Clock Tower and Stone Bridge.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 MEB Yayınları

L – 3 Lesson

Activity 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 MEB Yayınları


Activity 2

Work in pairs. Read the dialogue. Exchange information about tourism and share your favorite tourist attractions by giving details as in the sample dialogue.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu oku. Örnek diyalogdaki gibi ayrıntılar vererek turizm hakkında bilgi alışverişinde bulunun ve en sevdiğiniz turistik yerleri paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 MEB Yayınları

L – 4 Lesson

Activity 1

Match the words/ phrases with the related titles.
Çeviri: Sözcükleri/deyimleri ilgili başlıklarla eşleştirin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 MEB Yayınları


Activity 2

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrases in the box.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelimeler/ifadeler ile doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 MEB Yayınları

Activity 3

Share your favorite tourist attraction by making simple comparisons as in the sample.
Çeviri: Örnekteki gibi basit karşılaştırmalar yaparak en sevdiğiniz turistik yeri paylaşın.
Cevap: My favorite tourist attraction is Phuket Island. It has more accomodations than Mostar. It’s tropical climate is more appealing.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 MEB Yayınları

L – 5 Lesson

Activity 1

Scan the brochure. Choose the correct answer.
Çeviri: Broşürü tarayın. Doğru cevabı seç.
Cevap: 

1 Safranbolu is in the northeast of ….…………………… .
Cevap: b Karabük


2 Safranbolu is in ……………………… World Heritage List.
Cevap: c UNESCO


3 Mostly ……………………… are common in Safranbolu.
Cevap: a bed and breakfast pansions


Activity 2

Read the brochure. Where can you stay in Safranbolu?
Çeviri: Broşürü okuyun. Safranbolu’da nerede kalınır?
Cevap: You can stay in Safranbolu in its budget pensions.


Activity 3

Read the brochure again. Write a similar one about your favorite tourist attraction. Use the steps.
Çeviri: Broşürü tekrar okuyun. En sevdiğiniz turistik yer hakkında benzer bir şey yazın. Adımları kullanın.
Cevap: My favorite toruist attraction is Roma. It is on the Western region of Italy. Colosseum and Castel Sant’Angelo Hotels and bed and breakfast.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 MEB Yayınları

L – 6 Lesson

Activity 1

Go around in the classroom. Ask the questions to two of your friends. Tick (✓) their answers in the chart.
Çeviri: Sınıfta dolaşın. Soruları iki arkadaşınıza sorun. Cevaplarını çizelgede işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 MEB Yayınları


Activity 2

Share the results in the classroom.
Çeviri: Sonuçları sınıfta paylaşın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 MEB Yayınları

S – 7 Self-assessment

How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).
Cevap:

I can understand specific information from oral texts. (Sözlü metinlerdeki belirli bilgileri anlayabilirim.)

I can express preferences and comparisons for tourist attractions. (Turistik yerler için tercihleri ve karşılaştırmaları ifade edebilirim.)

I can find specific information from texts about tourism. (Turizmle ilgili metinlerden özel bilgiler bulabilirim.)

I can design a brochure about tourist attractions (Turistik yerler hakkında bir broşür tasarlayabilirim)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 MEB Yayınları

1. Match the words with the pictures. (There are two extra words.)
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin. (İki fazla kelime var.)
Cevap:

 1. bridge
 2. castle
 3. rural
 4. square
 5. urban
 6. fountain

2. Put the sentences into the correct order.
Çeviri: Cümleleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

[3] a. After that, we travelled to see the great migration of wildebeest and zebra.

[4] b. We joined a safari in Serengeti National Park, Tanzania.

[2] c. Firstly, our tour guide informed us about the place, ecosystem and the wild life of the National Park.

[5] d. We departed that place with unforgettable memories at the end of the day.

[1] e. Last year, I spent a month in Africa with my friend.


3. Find the missing letters.
Çeviri: Eksik harfleri bulun.
Cevap:

 1. TOURIST
 2. TRIP
 3. SEASIDE
 4. ISLAND
 5. HISTORIC
 6. PROVINCE
 7. HOLIDAY
 8. FAMOUS

4. Read the texts. Which questions don’t have their answers? Tick (✓) them.
Çeviri: Metinleri okuyun. Hangi soruların cevapları yok? Onları işaretleyin (✓).
Cevap:

[✓] 1. What is the climate?
[✓] 2. What is the price of the tour?
[] 3. Where did they stay?
[✓] 4. Who did they go with?
[✓] 5. What did they taste?
[] 6. What are the tourist attractions of the cities?
[] 7. Who visited these cities?

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 MEB Yayınları

Activity 1

Solve the puzzle.
Çeviri: Yapbozu çöz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 MEB Yayınları


Activity 2

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya kelime öbeği ile tamamlayın. O zaman harekete geç.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 MEB Yayınları

Activity 3

Match the questions with their answers. (There is one extra answer.)
Çeviri: Soruları cevaplarıyla eşleştirin. (Fazladan bir cevap var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 MEB Yayınları


Activity 4

Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Match the questions with their answers.(There is an extra answer.)
Cevap:

1. Italy / is / Venice / of / in the northeast / .
Cevap: Venice is in the northeast of Italy.

2. Venice / Gondolas / are / the symbol / of / .
Cevap: Gondolas are the symbol of Venice

3. popular / is / Venice / Why / ?
Cevap: Why is Vevince popular?

4. the weather / in / What / is / Venice / like / ?
Cevap: What is the weather like in Venice?

5. you / What / in / can / Venice / do / ?
Cevap: What can you do in Venice?

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 MEB Yayınları

Activity 5

Here are eight of the World Heritages in Turkey. Look at the map and the pictures. Write your preferences. State your personal opinions and make simple comparisons.
Çeviri: İşte Türkiye’deki Dünya Miraslarından sekizi. Haritaya ve resimlere bak. Tercihlerinizi yazın. Kişisel görüşlerinizi belirtin ve basit karşılaştırmalar yapın.
Cevap:

 1. Id prefer visiting Selimiye Mosque because it is fascinating.
 2. I’ rather visit the City of Safranbolu because it is ancient and exciting.
 3. I prefer visiting Archaeological Site of Ani because I am interested in history.
 4. I’d rather visit Archaeological Site of Troy because it is ancient.
 5. I prefer visiting Cappadocia because it has beautiful landscapes.
 6. I’d rather visit Ephesus because I like historical places.
 7. I do not prefer visiting Nemrut Mountain because it is not interesting.
 8. I’d rather not visit Xanthos-Letoon because I don’t think it is interesting.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa, Torusim Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.