Cevap Yaz
13 Mart 2024, 14:05 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Adventures ünitesine ait çalışmalarında yer aldığı 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları Adventures

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 MEB Yayınları

L – 1 Lesson

Warm Up

Look at the pictures. Put them in a risk order according to you from 1 (min) to 4 (max). Share them with your classmates.
Çeviri: Resimlere bak. Bunları size göre 1 (min) ile 4 (max) arasında bir risk sırasına koyun. Onları sınıf arkadaşlarınla paylaş.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 MEB Yayınları


Activity 1

Listen to the recording. Put the jobs into the correct order.
Çeviri: Kaydı dinle. İşleri doğru sıraya koyun
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 MEB Yayınları


Activity 2

Choose two risky jobs in Activity 1. Write a short and simple paragraph comparing them. Use the adjectives in the box.
Çeviri: Faaliyet 1’de iki riskli iş seçin. Bunları karşılaştıran kısa ve basit bir paragraf yazın. Kutudaki sıfatları kullanın.
Cevap: I think being a firefighter is more challenging then being a teacher. I also think being an air traffic controller is boring. Being an astronaut is more exciting and interesting. Travelling in space can be fascinating. I would like to be an astronaut.
(İtfaiyeci olmanın öğretmen olmaktan daha zor olduğunu düşünüyorum. Ayrıca hava trafik kontrolörü olmanın sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Astronot olmak daha heyecan verici ve ilginç. Uzayda seyahat etmek büyüleyici olabilir. Astronot olmak istiyorum.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 MEB Yayınları

L – 2 Lesson

Activity 1

1) Who takes the most risk?
Cevap: c) a fighter pilot

2) Who is the first Turkish person succeeded to fly?
Cevap: b) Hezarfen Ahmed Çelebi

3) Who is the first female fighter pilot in the World?
Cevap: a) Sabiha Gökçen


Activity 2

Read the brochure. How can you describe these pilots?
Çeviri: Broşürü oku. Bu pilotları nasıl tarif edebilirsin?
Cevap: The work they do is very risky and exciting. (Yaptıkları iş çok riskli ve heyecan verici.)


Activity 3

Read the brochure again. Answer the following questions.
Çeviri: Broşürü tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.
Cevap:

1 How many supersonic jets are there?
Cevap: They are 7 supersonic fighter jets.

2 What are their professions?
Cevap: They are fighter pilots.

3 How can you describe their job?
Cevap: Their job is an extreme and adventurous.

4 Why is their job risky?
Cevap: Because they perform all manoeuvres manually.

5 When did they start to perform?
Cevap: They started in 1992.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 MEB Yayınları

L – 3 Lesson

Activity 1

Study the sentences in the boxes.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin.


Activity 2

Suppose that you go on a summer holiday. Choose two sports and compare them as in the sample.
Çeviri: Bir yaz tatiline gittiğinizi varsayalım. İki spor seçin ve bunları örnekteki gibi karşılaştırın.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 MEB Yayınları

L – 4 Lesson

Activity 1

Look at the pictures. Tick (✓) the extreme sports.
Çeviri: Resimlere bak. Ekstrem sporları işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 MEB Yayınları


Activity 2

Listen to the recording. Write the names of the extreme sports.
Çeviri: Kaydı dinle. Ekstrem sporların isimlerini yazın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 MEB Yayınları


Activity 3

Work in pairs. Compare sports by expressing your preferences and reasons as in the sample.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi tercihlerinizi ve nedenlerinizi ifade ederek sporları karşılaştırın.
Cevap: 

A: Which extreme sports do you prefer? Mountain Biking or Skydiving?

B: I prefer Mountain Biking.

A: Why do you prefer it?

B: Because I think it is more exciting and enjoyable.

A: What do you need for this sport?

B: I need mountain bikes, helmets, elbow pads, knee pads and wristbands.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 MEB Yayınları

L – 5 Lesson

Activity 1

Work in pairs. Brainstorm about the extreme sports. Fill in the mind map with your ideas.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Doğa sporları hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.
Cevap: 

Extreme Sports

  • Adrenalin
  • Enjoyable
  • Horror
  • Passion

Activity 3

Read the text again. Match the bold words with their definitions.
Çeviri: Metni tekrar oku. Kalın sözcükleri tanımlarıyla eşleştirin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 MEB Yayınları


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 72-73-74-75-76. Sayfa, Adventures Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.