Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 9:58 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-103-104-105-106. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-103-104-105-106. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Chores ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-103-104-105-106. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106. Sayfa Cevapları Chores

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 MEB Yayınları

L – 1 Lesson

Warm Up

Match the halves and make phrases. Share them with your classmates.
Çeviri: Yarımları eşleştirin ve cümleler kurun. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 MEB Yayınları


Activity 1

Listen to the recording. Circle the correct words/ phrases.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru kelimeleri/ifadeleri daire içine alın.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 MEB Yayınları


Activity 2

What are your obligations? Which obligations do you like/ dislike doing? Share them with your classmates.
Çeviri: Yükümlülükleriniz nelerdir? Hangi yükümlülükleri yapmaktan hoşlanırsınız/hoşlanmazsınız? Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: I must set the table, clean up my room, feeding my cat. Well, I like feeding my cat. I disslike clean up my room.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 MEB Yayınları

L – 2 Lesson

Activity 1

Scan Hülya’s diary. Answer the following questions.
Çeviri: Hülya’nın günlüğünü tara. Aşağıdaki soruları yanıtlayın. 
Cevap:

1 What is the name of the Feast?
Cevap: Sacrifice Feast

2 How many people are there in Hülya’s family?
Cevap: There are five people.

3 What is the date of the festival?
Cevap:  20th August, Monday


Activity 3

Read the diary again. Choose the correct answers.
Çeviri: Günlüğü tekrar oku. Doğru cevapları seçin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 MEB Yayınları

L – 3 Lesson

Activity 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more example in each box.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir örnek daha ekleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 MEB Yayınları


Activity 2

Work in pairs. Read the dialogue and act out your own dialogue in the classroom.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu okuyun ve sınıfta kendi diyaloğunuzu canlandırın.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 MEB Yayınları

L – 4 Lesson

Activity 1

Tick (✓) the chores you like doing.
Çeviri: Yapmayı sevdiğiniz işleri işaretleyin (✓).
Cevap:

[X] dusting the shelves
[] vacuuming
[X] mopping
[] doing shopping
[] washing the dishes
[X] ironing
[X] cooking
[X] taking out the garbage


Activity 2

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrases in the box.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelimeler/ifadeler ile doldurunuz.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 MEB Yayınları


Activity 3

Suppose that you live in a flat with one of your classmates. Share your responsibilities by expressing your dislikes and feelings.
Çeviri: Sınıf arkadaşlarınızdan biriyle bir apartman dairesinde yaşadığınızı varsayalım. Hoşlanmadığınız şeyleri ve duygularınızı ifade ederek sorumluluklarınızı paylaşın.
Cevap: I don’t like being in the kitchen because very hot. Also, I hate vacuuming. I prefer loading the dishwasher.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 MEB Yayınları

L – 5 Lesson

Activity 1

Work in pairs. Brainstorm about your responsibilities at your school. Fill in the mind map with your ideas.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Okulunuzdaki sorumluluklarınız hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.
Cevap:

Responsibilities at your school

 • Keep quiet
 • Keep your desk clean
 • Respect your teacher
 • Don’t fight with your friends.

Activity 2

Read the journal entry. Who cleans classrooms in Japan?
Çeviri: Günlük girişini okuyun. Japonya’da sınıfları kim temizliyor?
Cevap: Japanese students clean their own classrooms by themselves instead of a janitor.


Activity 3

Read the journal entry again. Answer the following questions.
Çeviri: Günlük girişini tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.
Cevap:

1) Why do Japanese students clean their school on their own?
Cevap: It is an old school tradition.

2) Why is students’ cleaning task at their schools important?
Cevap: They think it is very important for moral responsibility.

3) What do Japanese students wear instead of shoes at their schools?
Cevap: They wear slippers.

4) What happens if a student leaves a rubbish in the classroom?
Cevap: The student on duty warns him/her.

5) How does being responsible affect the character?
Cevap: In time, these responsibilities become habit and gets student ready for the real world.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 MEB Yayınları

L – 6 Lesson

Activity 1

Put the letters into the correct order. Complete the poem.
Çeviri: Harfleri doğru sıraya koyun. Şiiri tamamlayın.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 MEB Yayınları


Activity 2

Listen and check the poem.
Çeviri: Şiiri dinleyin ve kontrol edin.


Activity 3

Write a short poem about your feelings and responsibilities. Read your poem in the class.
Çeviri: Duygularınız ve sorumluluklarınız hakkında kısa bir şiir yazın. Şiirinizi sınıfta okuyun

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 MEB Yayınları

1. Circle the correct words/ phrases.
Çeviri: Doğru kelimeleri/ifadeleri daire içine alın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 MEB Yayınları


2. Look at the chart. Write “T” or “F” in brackets.
Çeviri:  Cümleleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1) Dorothy is responsible for the dog. (F)
2) Dusting the furniture is Cüneyt’s task. (F)
3) İsmail and Dorothy are responsible for doing the laundry. (T)
4) Rita cleans up the bathroom, but Dorothy doesn’t. (F)
5) Mopping the floor is both Cüneyt’s and İsmail’s duties. (T)


3. Put the sentences into the correct order.
Çeviri: 
Cevap:

[4] a. He is good at grilling a steak.

[1] b. Generally cooking is mothers’ responsibility. Is this the same in your family?

[5] c. What other chores does your father help in your house?

[2] d. Not exactly. My father cooks delicious meals.

[3] e. Really? Which meal does he cook the best?

[6] f. He also irons the clothes.


4. Look at the pictures. Solve the puzzle.
Çeviri: Cümleleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104 MEB Yayınları

Activity 1

Find the chores and match them with the pictures. (There are two extra pictures.)
Çeviri: İşleri bulun ve resimlerle eşleştirin. (Ekstra iki resim var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 MEB Yayınları

 1. iron
 2. vacuum the floor
 3. cook the meals
 4. hang out the laundry
 5. set the table
 6. water the plants
 7. mop
 8. take out the garbage
 9. feed the dog
 10. load the dishwasher
 11. make the bed
 12. dust the shelves
 13. wash the dishes
 14. do shopping

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 MEB Yayınları

Activity 2

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın. Sonra harekete geç.
Cevap: 

Recep: Brian, What do you think about having ¹__having responsibilities__ in your family? I find them very boring.

Brian : I think it’s great. It makes our lives easier. For example, my father always does shopping and

²__cleans__ the house. My mother works hard so she needs our help. She cooks and

³__loads__ the dishwasher. My elder sister ⁴__hangs up__ the clothes and irons them. Finally, I ⁵__set__ the table in the evenings.

Recep: Wow! From now on, I start to help my family. I’m sure that I feel great with my duties. Thanks!


Activity 3

Match the pictures with the speech bubbles. (There are two extra pictures.)
Çeviri: Resimleri konuşma balonlarıyla eşleştirin. (Ekstra iki resim var.)
Cevap:

1. I’m responsible for taking my dog, Maylo, for a walk. (j)

2. Watering the plants is my task. (a)

3. I’m responsible for dusting the shelves. (h)

4. Hanging out the clothes is my responsibility. (i)

5. Cleaning the windows is my duty. (f)

6. I’m responsible for taking out the garbage. (d)

7. I’m responsible for doing the grocery shopping once a week. (c)

8. My task is washing the car every weekend. (b)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 MEB Yayınları

Activity 4

Match the questions with the correct answers. (There is an extra question.)
Çeviri: Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Ek bir soru var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 MEB Yayınları


Activity 5

1. my dog / I / for a walk / take / every morning / .
Cevap: I take my dog for a walk every morning.

2. vacuuming / My mother/ responsible for / the floor / is / .
Cevap: My mother is responsible for vacumming the floor.

3. the books / Our school library / us / wants / on time / to return / .
Cevap: Our school libary wants us to return the books on time.

4. always / shopping / My father / does / .
Cevap: My father always does the shopping.

5. is / the clothes / duty / hanging out / My brother’s / .
Cevap: My brother’s duty is hanging out the clothes.

6. responsibility / is / your / What / at home / ?
Cevap: What is your responsibility at home.

7. waters / My little sister / every weekend / the plants /
Cevap: My little sister waters the plants every weekend.


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 96-97-98-99-100-101-103-104-105-106. Sayfa, Chores Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.