Cevap Yaz
7 Mart 2024, 19:29 - Betül Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 66-67-68-69-70-71-72. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 66-67-68-69-70-71-72. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Adventures Ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66-67-68-69-70-71-72 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 66-67-68-69-70-71-72. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 65-66-67-68-69-70-71-72. Sayfa Cevapları Adventures

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 Tutku Yayıncılık

1-) Match the adventures with the photos. Wri̇te the correct letters in the boxes.
Çeviri:  Maceraları fotoğraflarla eşleştirin. Kutulara doğru harfleri yazın.
Cevap: 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65 Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 Tutku Yayıncılık

2-) Choose two of the adventure types in Part 1 (or some other adventure types) and compare them. Use the box below to give you ideas.
Çeviri: Bölüm 1’deki macera türlerinden ikisini (veya diğer bazı macera türlerini) seçin ve bunları karşılaştırın. Size fikir vermesi için aşağıdaki kutuyu kullanın.
Cevap: 

  • Flying  in a hot air baloon is more dangerous than swimming.
  • Caving is safer than climbing.
  • Taking photos of animals is less entertaining than scuba diving.

3-) What do you see in the photos? Share your ideas with your friends.
Çeviri: Fotoğraflarda ne görüyorsunuz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.


4-) Listen, check your guesses and match the names of the places with the photos above.
Çeviri: 6.1 Dinleyin, tahminlerinizi kontrol edin ve yer adlarını yukarıdaki fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 Tutku Yayıncılık


5-) Listen again and answer the questions.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.
Cevap: 

1. What’s the best time to visit Australia? (Avustralya’yı ziyaret etmek için en iyi zaman nedir?)
Cevap: The best time to visit Australia is January and february.

2. How long is the trekking route in Overland Track in Tasmania?(2. Tazmanya’daki Overland Track’teki trekking rotası ne kadardır?)
Cevap: 65 kilometers.

3. When does Australian Open Tennis Tournament take place? (3. Avustralya Açık Tenis Turnuvası ne zaman yapılır?)
Cevap: On 17th -30th January

4. How much does it cost to do bungee jumping in Kingston Park Raceway?(4. Kingston Park Raceway’de bungee jumping yapmanın maliyeti nedir?)
Cevap: It costs 146 Australian  dollars per person.

5. Why does the narrator prefer a boomerang as a gift?(5. Anlatıcı neden hediye olarak bir bumerang tercih eder?)
Cevap: She prefers boomerang because ıts cheaper.w

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Tutku Yayıncılık

What adventure types do you prefer? Why? Work in groups of three and complete the table. Use the box below to give you ideas.
Çeviri: Hangi macera türlerini tercih edersiniz? Niye ya? Üçlü gruplar halinde çalışın ve tabloyu tamamlayın. Size fikir vermesi için aşağıdaki kutuyu kullanın.
Cevap:

My Friend’s Name: Mehmet
Adventure: Scuba diving
Reason: Because it is more entertaining.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Tutku Yayıncılık

1-) Match the extreme sports with the photos. Write the numbers of the correct photos.
Çeviri: Ekstrem sporları fotoğraflarla eşleştirin. Doğru fotoğrafların numaralarını yazın.
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Tutku Yayıncılık


Listen and fill in the blanks. Then listen again and practice.
Çeviri: Dinle ve boşlukları doldur. Sonra tekrar dinleyin ve pratik yapın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Tutku Yayıncılık2


Prepare a presentation or a short video about one of the sports or games describing its rules and how to play it.
Çeviri: Bir spor veya oyun hakkında kurallarını ve nasıl oynanacağını anlatan bir sunum veya kısa bir video hazırlayın.
Cevap: A person who likes to do activities which contain adrenalin and excitement.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Tutku Yayıncılık

1-) What does “Adrenalin Seeker” mean? Look it up in a dictionary and tell what it means.
Çeviri:  “Adrenalin Arayan” ne anlama geliyor? Sözlüğe bakın ve ne anlama geldiğini söyleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Tutku Yayıncılık

3-) Read the text and answer the questions.
Çeviri: Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

1. How does Mr. Clinton feel when he moves on the rope?(1. Bay Clinton ip üzerinde hareket ettiğinde nasıl hissediyor?)
Cevap: He feels like he walks in space.

2. What’s the biggest danger in highlining?
(2. Vurgulamadaki en büyük tehlike nedir?)
Cevap: The biggest danger is wind.

3. What places do base jumpers jump off?(3. Temel jumper’lar hangi yerlerden atlar?)
Cevap: Building, antenna, bridge, or cliff.

4. What qualifications should a person have to start base jumping?(4. Bir kişinin temel sıçramaya başlaması için hangi niteliklere sahip olması gerekir?)
Cevap: A person should have hundreds of hours of practice.

5. What’s the rate of death in base jumping?(5. Üs atlamada ölüm oranı nedir?)
Cevap: One death in every, 2,317 jumps.


What do you think of the sports above? Which one would you like to try? Why or Why not?
Çeviri: Yukarıdaki sporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangisini denemek istersin? Neden veya Neden olmasın?

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Tutku Yayıncılık

1-) Match the questions that have a similar meaning. Write the correct numbers in the blanks.
Çeviri: Benzer anlama gelen soruları eşleştirin. Doğru sayıları boşluklara yazınız.
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Tutku Yayıncılık


What entertaining sports or activities have you done so far? Ask for the details about your friend’s favorite sports/activities, and then inform the class about it. Clarify your questions when needed. You may follow the examples in Part 1.
Çeviri: Şimdiye kadar hangi eğlenceli sporları veya aktiviteleri yaptınız? Arkadaşınızın en sevdiği spor/aktivitelerle ilgili ayrıntıları sorun ve ardından sınıfı bu konuda bilgilendirin. Gerektiğinde sorularınızı netleştirin. Bölüm 1’deki örnekleri takip edebilirsiniz.

 Listen and complete the information.
Çeviri: Bilgileri dinleyin ve tamamlayın.

1. When did Grayson last go on a kayaking journey?
Cevap: He went on kayaking in June.

2. What does he think about kayaking?
He thinks it is …….more adventurous…………..

3. How old should a person be to attend it?
Cevap: Older than twelve years old.

4. When is the kayaking club open?
It’s open from …..8 a.m…………………… to ……7 p.m……………

5. How much does it cost (plus safety equipment)?
It costs about ……10 to 15 dollars a day………………..


Search for an activity your friends can do. Learn about its details such as price, time, equipment, etc. Then inform your friends.
Çeviri: Arkadaşlarınızın yapabileceği bir aktivite arayın. Fiyat, süre, ekipman gibi detayları öğrenin ve arkadaşlarınıza haber verin.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 Tutku Yayıncılık

How well can you do these things? Check (✓) the boxes.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Kutuları işaretleyin (✓).
Cevap: 

I can understand the topic of a discussion about adventure.(Macera hakkında bir tartışmanın konusunu anlayabilirim)

I can talk about different sports and activities.(Farklı spor ve aktivitelerden bahsedebilirim.)

I can talk about my preferences and give reasons.(Tercihlerim hakkında konuşabilir ve nedenlerini belirtebilirim)

I can understand personal opinions and brochures.(Kişisel görüşleri ve broşürleri anlayabilirim.)

I can make simple comparisons.(Basit karşılaştırmalar yapabilirim.)

I can write about preferences and sports/activities(Tercihler ve spor/aktiviteler hakkında yazabilirim)


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 66-67-68-69-70-71-72. Sayfa, Adventures Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.