Cevap Yaz
27 Aralık 2022, 16:48 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 56-57-58-59. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 56-57-58-59. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok zorlanacağı ve en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 56-57-58-59‘un cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 56-57-58-59. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 56-57-58-59. Sayfa Cevapları The Internet

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 Tutku Yayıncılık

For what purposes do you use the Internet? Tick (✓) the boxes below. Then share them in the class. You can also say some other purposes of using the Internet.
Çeviri: İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Aşağıdaki kutuları işaretleyin (✓). Daha sonra bunları sınıfta paylaşın. İnterneti kullanmanın başka amaçlarını da söyleyebilirsiniz.
Cevap: 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 Tutku Yayıncılık


Listen and write “D” for David, “P” for Pamela in the boxes below. Put a cross (X) if a sentence is not in the conversation.
Çeviri: Dinleyin ve aşağıdaki kutulara David için “D”, Pamela için “P” yazın. Konuşmada bir cümle yoksa çarpı (X) koyun.
Cevap: 

(D) I usually play online games, but my mother gets angry with me when I spend too much time. (Genelde çevrimiçi oyunlar oynarım ama çok fazla zaman harcadığımda annem bana kızar.)

(P) I love using the social networking sites. (Sosyal ağ sitelerini kullanmayı seviyorum.)

(X) I often send emails. (Sık sık e-posta gönderirim.)

(P) I usually upload some photos and make comments about my friends’ photos. (Genelde bazı fotoğraflar yüklerim ve arkadaşlarımın fotoğrafları hakkında yorum yaparım.)

(D) I chat on the Internet because I like making new friends from other countries. (İnternette sohbet ediyorum çünkü başka ülkelerden yeni arkadaşlar edinmeyi seviyorum.)

(X) I read online computer magazines. (Çevrimiçi bilgisayar dergilerini okurum.)

(D) I always use search engines when I do my homework. (Ödevimi yaparken her zaman arama motorlarını kullanırım.)

(X) I usually visit useful websites to practice my English. (İngilizcemi geliştirmek için genellikle yararlı web sitelerini ziyaret ederim.)


Write a paragraph about your Internet habits. Use simple connectors like “and”, “but” and “because”. Then share it with your friends.
Çeviri: İnternet alışkanlıklarınız hakkında bir paragraf yazın. “Ve”, “ama” ve “çünkü” gibi basit bağlaçlar kullanın. Ardından arkadaşlarınızla paylaşın.

Cevap: I use the internet in all areas of my life. I do my homework online, play games, but I don’t spend much time on the internet. Because I think too much will be harmful and a waste of time. (İnterneti hayatımın her alanında kullanıyorum. Ödevlerimi internetten yaparım, oyunlar oynarım ama çokta vakit harcamam internette. Çünkü fazlasının zararlı olacağını ve zaman kaybı olduğunu düşünüyorum.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 Tutku Yayıncılık

Read and match the words. There can be more than one possible answer.
Çeviri: Kelimeleri okuyun ve eşleştirin. Birden fazla olası cevap olabilir.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 Tutku Yayıncılık


Listen and answer the questions.
Çeviri: Dinle ve soruları cevapla.
Cevap: 

1. What does Luke want to do? (Luke ne yapmak istiyor?)
He wants to send his project to his teacher’s e-mail.
(Projesini öğretmeninin e-posta adresine göndermek istiyor.)

2. What’s his problem? (Onun sorunu ne?)
He doesn’t know how to attach a file.
(Dosya eklemeyi bilmiyor.)

3. What’s his teacher’s email address? (Öğretmeninin e-posta adresi nedir?)
[email protected].

4. What’s the name of the project file? (Proje dosyasının adı nedir?)
Its name is ”Math Project December”
(Adı ”Matematik Projesi Aralık”)


Listen again and number the steps that Luke should follow.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve Luke’un izlemesi gereken adımları numaralandırın.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 Tutku Yayıncılık1


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 Tutku Yayıncılık

Work in groups of five. Talk about your friends’ Internet habits by completing the questionnaire below.
Çeviri: Beş kişilik gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki anketi doldurarak arkadaşlarınızın İnternet alışkanlıkları hakkında konuşun.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Tutku Yayıncılık

Do you or your parents do online shopping? What do you or your parents usually buy online? Share with your friends.
Çeviri: Siz veya aileniz internetten alışveriş yapıyor musunuz? Siz veya aileniz genellikle çevrimiçi olarak ne satın alırsınız? Arkadaşlarınla paylaş.
Cevap: Yes, they do. They buy clothes and furniture. (Evet, yapıyorlar. Giysi ve mobilya satın alırlar.)


Look at the credit card below. Can you complete the blanks?
Çeviri: Aşağıdaki kredi kartına bakın. Boşlukları tamamlar mısınız?
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Tutku Yayıncılık


Listen and circle the correct ones.
Çeviri: Dinleyin ve doğru olanları daire içine alın.
Cevap: 

1. He wants to ………….. .
a. buy a flight ticket  (uçak bileti al)

2. He wants a ……………. .
b. one way ticket (tek yönlü bilet)

3. What is the departure date? (Kalkış tarihi nedir?)
b. April 21 (21 Nisan)

4. He will buy a ……….. ticket.
b. non-refundable (iade yapılmaz)

5. What happens if he chooses the refundable ticket price? (İade edilebilir bilet fiyatını seçerse ne olur?)
a. He can make changes. (Değişiklik yapabilir.)

6. What’s the CVV number of his credit card? (Kredi kartının CVV numarası nedir?)
a. 345


Listen again and tick (✓) the sentences/phrases you hear in the conversation.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve konuşmada duyduğunuz cümleleri/ifadeleri işaretleyin (✓).
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Tutku Yayıncılık1


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 56-57-58-59. Sayfa, The Internet ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde internet dünyası ile ilgili ingilizce kazanımların bulunduğu 8. sınıf ingilizce ders kitabının cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.