Cevap Yaz
7 Eylül 2023, 23:21 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin sınava girecekleri bu yıl içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 50-51-52-53-54‘ün cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları On The Phone

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50 Tutku Yayıncılık

Work in groups of five. Complete the sentences with your own information. Then share your ideas with your friends.
Çeviri: Beş kişilik gruplar halinde çalışın. Cümleleri kendi bilgilerinizle tamamlayın. Ardından fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: 

1. I think I won’t __go on a holiday__ in the summer. (Yazın tatile çıkmayı düşünüyorum.)

2. I hope I’ll __see my grand parents__ on my next birthday. (Umarım bir sonraki doğum günümde büyükannem ve büyükbabamı görürüm.)

3. I hope I’ll __go to university__ when I turn 18. (Umarım 18 yaşıma geldiğimde üniversiteye giderim.)

4. I believe I’ll __be a teacher__ when I graduate from university. (Üniversiteden mezun olduğumda öğretmen olacağıma inanıyorum.)

5. I’ll probably __get merried__ in my thirties. (Muhtemelen otuzlu yaşlarımda evleneceğim.)


Listen, follow and complete the phone conversation with the words below.
Çeviri: Dinleyiniz, takip ediniz ve aşağıdaki kelimelerle telefon görüşmesini tamamlayınız.
Cevap: 

Grace : Grace __speaking__ .

Carter : Hi, Grace. This is Carter. Where are you?

Grace : I’m in the cafe outside of the school. I’ll drink __something__. What about you?

Carter : Well, I don’t know. I guess I will go to the library to study.

Grace : Why don’t you join me and drink a coffee with me first?

Carter : It sounds great, but __how long__ will you stay there?

Grace : Well, I think I’ll be here about an hour.

Carter : Good! I’ll arrive there in ten minutes. I’ll __also__ tell you something.

Grace : What’s it about?

Carter : I’ll give the __details__ when I arrive.

Grace : OK, see you.


Listen to the rest of the conversation and answer the questions.
Çeviri: Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve soruları cevaplayın.
Cevap: 

1. What will Carter drink? (Carter ne içecek?)
Carter will drink caffee.
(Carter kahve içecek.)

2. What will probably Carter buy for Kevin? (Carter, muhtemelen Kevin için ne alacak?)
Carter will buy him a pair of sunglasses.
(Carter ona bir güneş gözlüğü alacak.)

3. When will they meet to buy the gift? (Hediyeyi almak için ne zaman buluşacaklar?)
They will meet tomorrow after school.
(Yarın okuldan sonra buluşacaklar.)


Write a phone conversation with your partner and then act it out in the class. Follow the steps below.
Çeviri: Partnerinizle bir telefon görüşmesi yazın ve ardından sınıfta canlandırın. Aşağıdaki adımları takip et.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51 Tutku Yayıncılık

For what purposes do you or your family members phone a call center? Put a tick (✔) in the blanks.
Çeviri: Siz veya aile üyeleriniz çağrı merkezini hangi amaçlarla ararsınız? Boşluklara işaret (✔) koyunuz.
Cevap: 

(✔) to make a complaint (şikayet etmek)

(✔) to change/return a product (bir ürünü değiştirmek/iade etmek)

() to report problems with delivery (teslimatla ilgili sorunları bildirmek için)

(✔) to learn about a bill (bir faturayı öğrenmek)

() to book a flight ticket (uçak bileti ayırtmak için)

() to learn about something more (bir şey hakkında daha fazla bilgi edinmek için)

(✔) to buy something (bir şey almak için)

(✔) to ask for a service (bir hizmet istemek için)


Listen and circle the correct options.
Çeviri: Dinleyin ve doğru seçenekleri daire içine alın.
Cevap: 

1. The customer wants to fly to London. (Müşteri Londra’ya uçmak istiyor.)

2. She will fly alone. (Tek başına uçacak.)

3. She wants a single ticket. (Tek bilet istiyor.)

4. She will fly on December 8. (8 Aralık’ta uçacak.)

5. She will fly at 17:30. (17:30’da uçacak.)

6. Her name is Abigail. (Adı Abigail.)

7. Her date of birth is July 12, 1990. (Doğum tarihi 12 Temmuz 1990’dır.)

8. She must confirm her ticket in three days. (Biletini üç gün içinde onaylaması gerekiyor.)


Imagine that you want to make a flight reservation, and your partner is the travel agent. Create your own telephone conversation. Add information about the destination of the flight, departure and arrival time, ticket price, etc. You may use the structures below to help you.
Çeviri: Bir uçak rezervasyonu yapmak istediğinizi ve partnerinizin seyahat acentesi olduğunu hayal edin. Kendi telefon görüşmenizi oluşturun. Uçuşun varış yeri, kalkış ve varış saati, bilet fiyatı vb. bilgileri ekleyin. Size yardımcı olması için aşağıdaki yapıları kullanabilirsiniz.
Cevap:

_Turkish_ Airlines. How may I help you? (Türk havayolları. Size nasıl yardım edebilirim?)

I’d like to make a reservation from _Adana_ to _İstanbul_ on  _Tuesday_. (Salı günü Adana’dan İstanbul’a rezervasyon yaptırmak istiyorum)

Single or return? (Tek mi dönüş mü?)

How much does a single/return flight cost? (Tek/dönüş uçuş ücreti ne kadardır?)

Business or economy class? (İşletme mi yoksa ekonomi sınıfı mı?)

Can I have your name/birthday/phone number, please? (Adınızı/doğum gününüzü/telefon numaranızı alabilir miyim lütfen?)

Your flight is reserved. (Uçuşunuz rezerve edilmiştir.)

The flight leaves from _Adana_ at _09.00_ , and it arrives in _İstanbul_ at _11.30_ . (Uçak Adana’dan 09.00’da kalkıyor ve 11.30’da İstanbul’a varıyor.)

You must confirm your reservation via _call center_ or _website_ in  _two_ days. (Rezervasyonunuzu iki gün içinde çağrı merkezi veya web sitesi aracılığıyla onaylamanız gerekir.)

Thank you. (Teşekkürler.)

You’re welcome. Have a good flight. (Rica ederim. İyi uçuşlar.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52 Tutku Yayıncılık

Sometimes, we may not understand what people say. Study the expressions below when we want somebody to repeat what he or she has just said. Tick (✓) the ones you usually use.
Çeviri: Bazen insanların ne dediğini anlamayabiliriz. Birinin az önce söylediklerini tekrar etmesini istediğimizde aşağıdaki ifadeleri inceleyin. Genelde kullandıklarınızı işaretleyin (✓).
Cevap: 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52 Tutku Yayıncılık


Listen and practice similar conversations.
Çeviri: Benzer konuşmaları dinleyin ve pratik yapın.


Listen and write down the messages.
Çeviri: Mesajları dinleyin ve yazın.
Cevap: 

A: Can you teel him to call Mrs. Evans as soon as possible? (Mümkün olan en kısa sürede Bayan Evans’ı aramasını söyler misiniz?)

B: Could you tell her that we’ll meet up at 6 c’clock at the Cafe Goriat, pleased? (Ona, saat 6’da Cafe Goriat’ta buluşacağımızı söyler misin, memnun musun?)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 Tutku Yayıncılık

Read and complete the conversation. Then listen and check your answers.
Çeviri: Konuşmayı okuyun ve tamamlayın. Ve sonra dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.
Cevap: 

Secretary : Horizon Car Sales. _may_ I help you? (Horizon Araba Satışları. Size yardım edebilir miyim?)

Mr. Smith : Hello! This is Dominic Smith. Could you put me _through_ to Mr. Black, please? (Merhaba! Bu Dominik Smith. Beni Bay Black’e bağlayabilir misin lütfen?)

Secretary : Let me try to _connect_ you. _hold on_ (phone rings three times). I’m sorry. There’s no answer. May I take a message? (Seni bağlamaya çalışmama izin ver. bekleyin (telefon üç kez çalar). Üzgünüm. Cevap yok. Bir mesaj alabilir miyim?)

Mr. Smith : Can you please tell him that Dominic called? (Lütfen ona Dominic’in aradığını söyler misin?)

Secretary : Of course, sir. Goodbye. (Tabi efendim. Güle güle.)


Listen and answer the questions.
Çeviri: Dinleyin ve soruları yanıtlayın.
Cevap: 

1. Who’s calling? (Kim arıyor?)
Payton

2. What will she do? (Ne yapacak?)
Visit her friend
(onun arkadaşını ziyaret et)

3. How late will she be? (Ne kadar geç kalacak?)
Two hours
(İki saat)


Listen to the phone messages. There are two mistakes in each message. Correct the mistakes.
Çeviri: Telefon mesajlarını dinleyin. Her mesajda iki hata var. Hataları düzelt.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 Tutku Yayıncılık


Read the information in the boxes and make a phone call.
Çeviri: Kutulardaki bilgileri okuyun ve bir telefon görüşmesi yapın.

Student A: You are calling a friend. You want to talk to your friend, but his/her brother/sister answers the phone. Your friend is not available at the moment. Leave a message for him/her. (Öğrenci A: Bir arkadaşınızı arıyorsunuz. Arkadaşınızla konuşmak istiyorsunuz ama telefona erkek kardeşi/kız kardeşi cevap veriyor. Arkadaşınız şu anda müsait değil. Onun için bir mesaj bırakın.)

Student B: You are at home and your home phone rings. A friend of your brother/sister is calling. He/ She wants to talk to your brother/sister, but he/she is not available at the moment. Ask the caller to leave a message and write down the message. (Öğrenci B: Evdesiniz ve ev telefonunuz çalıyor. Erkek/kız kardeşinizin bir arkadaşı arıyor. Erkek kardeşinle/kız kardeşinle konuşmak istiyor ama şu anda müsait değil. Arayandan bir mesaj bırakmasını ve mesajı yazmasını isteyin.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 Tutku Yayıncılık

Work in groups of four. Imagine that one of you works at the call center of an international company. The other three people are customers, and they phone the call center one by one. Read the role cards below and act out a call center drama in the class.
Çeviri: Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. Birinizin uluslararası bir şirketin çağrı merkezinde çalıştığını düşünün. Diğer üç kişi müşteri ve çağrı merkezini tek tek arıyorlar. Aşağıdaki rol kartlarını okuyun ve sınıfta bir çağrı merkezi dramasını canlandırın.


How well can you do these things? Check (✓) the boxes.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Kutuları işaretleyin (✓).

I can follow a phone call. (Bir telefon görüşmesini takip edebilirim.)

I can make a phone call and respond to questions. (Bir telefon görüşmesi yapabilir ve soruları yanıtlayabilirim.)

I can understand the vocabulary in a phone conversation. (Bir telefon konuşmasındaki kelimeleri anlayabilirim.)

I can express my decisions made at the moment of conversation. (Konuşma anında verdiğim kararları ifade edebilirim.)

I can write short and simple conversations. (Kısa ve basit konuşmalar yazabilirim.)


8.Sınıf İngilizce Ders kitabı Cevapları 50-51-52-53-54. Sayfa, On The Phone ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.