Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 10:47 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 46-47-48-49. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 46-47-48-49. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok zorlanabileceği ve en çok ihtiyaç duyduğu ders kitaplarından olan 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49‘un cevaplarını paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 46-47-48-49. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 46-47-48-49. Sayfa Cevapları On The Phone

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Tutku Yayıncılık

Match the ways of communication with the photos. Write the correct letters in the boxes.
Çeviri: Fotoğraflarla iletişim yollarını eşleştirin. Doğru harfleri kutucuklara yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Tutku Yayıncılık


Listen and write the number of the people in the order you hear.
Çeviri: Dinleyin ve kişi sayısını duyduğunuz sıraya göre yazın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Tutku Yayıncılık1


How do you communicate with your friends? Why? Share your ideas with your classmates.
Çeviri: Arkadaşlarınızla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Neden? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: I communicate with my friends online. Because in that way I can reach them whenever I want. (Arkadaşlarımla internet üzerinden iletişim kurarım. Çünkü bu şekilde onlara istediğim zaman ulaşabiliyorum.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Tutku Yayıncılık

In what ways did people communicate throughout history? Give examples.
Çeviri: İnsanlar tarih boyunca hangi yollarla iletişim kurdular? Örnekler ver.
Cevap: They communicated by smoke signals and letters. (Duman sinyalleri ve mektuplarla iletişim kurdular.)


Read the text and answer the questions below. Give short answers where possible.
Çeviri: Metni okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız. Mümkünse kısa cevaplar verin.
Cevap: 

1. For what purpose did Chinese soldiers use smoke signals? (Çinli askerler duman sinyallerini hangi amaçla kullandılar?)
To warn their commanders.
(Komutanlarını uyarmak için.)

2. Who invented the first printing machine? (İlk matbaa makinesini kim icat etti?)
J. Guttenberg

3. What were the first words on the telephone? (Telefondaki ilk sözler nelerdi?)
Mr. Watson. Come here. I want to see you. (Bay Watson. Buraya gel. Seni görmek istiyorum.)

4. When did John Logie Baird make the first transatlantic television transmission? (John Logie Baird ilk transatlantik televizyon yayınını ne zaman yaptı?)
In 1927
(1927’de)


Read the text and write the dates of the ways of communication.
Çeviri: Metni okuyunuz ve iletişim yollarının tarihlerini yazınız.
Cevap: 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Tutku Yayıncılık


What are the latest technological developments in communication? Give some examples.
Çeviri: İletişimde son teknolojik gelişmeler nelerdir? Bazı örnekler verin.
Cevap: Smart phones. We are able to use them by touching their screens and that makes them more functional. (Akıllı telefonlar. Ekranlarına dokunarak kullanabiliyoruz ve bu da onları daha işlevsel hale getiriyor.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Tutku Yayıncılık

Write your favorite smartphone applications for the things below.
Çeviri: Aşağıdaki şeyler için favori akıllı telefon uygulamalarınızı yazın.
Cevap: 

1. improve a foreign language: ……google translate….. (bir yabancı dili geliştirmek: Google Çeviri)

2. find my way in the traffic: …..google maps….. (trafikte yolumu bul: google haritalar.)

3. share my ideas and opinions: ….twitter…. (fikirlerimi ve görüşlerimi paylaş: twitter)

4. play an educative game: …..trivia crack…. (eğitici bir oyun oynayın: trivia crack)

5. solve puzzles: ….word….. (bulmaca çözmek: kelime.)

6. make a video: ….camera…. (video çek: kamera)

7. learn the lyrics of a song: …..spotify….. (şarkının sözlerini öğrenin: spotify.)

8. translate a sentence: …..google translate….. (bir cümleyi tercüme et: google tercüme)

9. practice my lessons: ….google…. (derslerime çalış: google)

10. buy something online: …..hepsiburada…. (online bir şeyler satın al: hepsiburada)

11. learn how to cook something: …..YouTube…. (bir şeyler pişirmeyi öğrenin: YouTube)

12. give tips about a foreign country: …..eksisözlük….. (yabancı ülke tüyoları verin: eksisözlük)

13. order something to eat: ….yemeksepeti…… (yemek ısmarlamak: yemeksepeti)

14. help the people in need: …..google…… (ihtiyacı olanlara yardım edin: google)


Choose a smartphone application in the previous activity and give some information about it in the class.
Çeviri: Bir önceki etkinlikte bir akıllı telefon uygulaması seçin ve sınıfta bununla ilgili bilgi verin.
Cevap: Youtube is an application that makes it easy to reach movies, recipes, series episodes we missed, music and much more. (Youtube film, yemek tarifleri, kaçırdığımız dizi bölümleri müzikler ve daha bir çok şeye ulaşmakta kolaylık sağlayan bir uygulamadır.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 Tutku Yayıncılık

What will the people in the photos do? Match the sentences with the photos.
Çeviri: Fotoğraflardaki insanlar ne yapacak? Cümleleri fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap: 

1. I am sure he/she will help disabled children. (Engelli çocuklara yardım edeceğine eminim.)

2. I think they will donate clothes for the people in need. (İhtiyacı olanlara kıyafet bağışlayacaklarını düşünüyorum.)

3. I guess they will plant trees. (Sanırım ağaç dikecekler.)

4. He/She will probably give medical care in Tanzania. (Muhtemelen Tanzanya’da tıbbi bakım verecektir.)

5. I suppose they will collect garbage for a clean environment. (Sanırım temiz bir çevre için çöp toplayacaklar.)

6. I believe they will send materials to the refugees. (Mültecilere malzeme göndereceklerine inanıyorum.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 Tutku Yayıncılık


What kind of voluntary work will you do for the sake of your country or the world? Share your ideas with the class.
Çeviri: Ülkeniz veya dünya için ne tür gönüllü çalışmalar yapacaksınız? Fikirlerinizi sınıfla paylaşın.
Cevap: I hoppe I’ll provide food to the people in Africa. (Umarım Afrika’daki insanlara yiyecek sağlarım.)


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 46-47-48-49. Sayfa, On The Phone ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.