Cevap Yaz
5 Aralık 2023, 13:41 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanmakta olan 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 40-41-42-43-44‘ün cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları In The Kitchen

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Tutku Yayıncılık

Match the countries and the dishes/food with the photos. Which one(s) do you prefer the most? Share your choices with your friends.
Çeviri: Ülkeleri ve yemekleri/yiyecekleri fotoğraflarla eşleştirin. En çok hangisini/hangilerini tercih edersin? Seçimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Tutku Yayıncılık


Look at the dishes/food in Part 1 and tell two ingredients for them.
Çeviri: Bölüm 1’deki tabaklara/yiyeceklere bakın ve onlar için iki malzeme söyleyin.
Cevap: Two of the ingredients for sushi are meat and bread. (Suşi malzemelerinin ikisi et ve ekmektir.)


Search the Internet for some other international dishes/food. Find some photos and the ingredients for them. Then share them in the class.
Çeviri: Diğer bazı uluslararası yemek/yemekler için İnternet’te arama yapın. Birkaç fotoğraf ve onlar için gerekli malzemeleri bulun. Daha sonra bunları sınıfta paylaşın.
Cevap:

Taco  (Mexican Cuisine) (Meksika Mutfağı)

8 taco shells. (8 taco kabuğu.)
500 g minced meat. (500 gr kıyma.)
5 tablespoons of olive oil (5 yemek kaşığı zeytinyağı)
1 onion (1 soğan)
2 tomatoes (2 domates)
1 red pepper (1 kırmızı biber)
1 yellow pepper (1 sarı biber)
1 green pepper (1 yeşil biber)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41 Tutku Yayıncılık

Read the ingredients and the steps of the recipe and put the photos in the correct order.
Çeviri: Tarifin malzemelerini ve adımlarını okuyun ve fotoğrafları doğru sıraya koyun.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41 Tutku Yayıncılık


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Tutku Yayıncılık

Read the text again. Then match the words in bold with their probable meanings.
Çeviri: Metni tekrar okuyun. Ardından koyu yazılan kelimeleri olası anlamlarıyla eşleştirin.
Cevap: 

1. lengthwise ……..B……..
2. tsp …….A………
3. plastic wrap ……..C…….. 
4. seaweed …….H……… 
5. sprinkle ……..F…….. 
6. forward ……..E…….. 
7. dish ………G……. 
8. everywhere …….D……


Write the recipe for a meal. Use the words like first, second, next, then, after that and finally.
Çeviri: Yemek tarifi yazın. Birinci, ikinci, sonraki, sonra, ondan sonra ve nihayet gibi kelimeleri kullanın.
Cevap: 

1- First collect all your ingredients and make sure your food processor is put together correctly. (Öncelikle tüm malzemelerinizi toplayın ve mutfak robotunuzun doğru şekilde bir araya getirildiğinden emin olun.)

2- Second, add flour, sugar, salt and yeast into the food processor and pulse to mix ingredients. (İkinci olarak, un, şeker, tuz ve mayayı mutfak robotuna ekleyin ve malzemeleri karıştırmak için nabız atın.)

3- Then, add butter or margarine and mix for 15-20 seconds, or until mixed thoroughly. (Ardından tereyağı veya margarini ekleyip 15-20 saniye veya iyice karışana kadar karıştırın.)

4- Remove dough from mixing bowl and let it rest on a lightly floured surface for 20 minutes. (Hamuru karıştırma kabından çıkarın ve hafifçe unlanmış bir yüzeyde 20 dakika dinlendirin.)

5- If molding, put dough into the greased mold pan and cover. (Kalıplama yapıyorsanız, hamuru yağlanmış kalıp tepsisine koyun ve kapatın.)

6- Preheat oven to 375º F (191 ºC) (Fırını 375º F’ye (191 ºC) önceden ısıtın)

7- Bake for 45 minutes in a greased pan. (Yağlanmış bir tavada 45 dakika pişirin.)

8- Set bread onto a cooling rack, let cool, nd enjoy! (Boncukları bir soğutma rafına yerleştirin, soğumaya bırakın ve keyfini çıkarın!)


Exchange your work with your partner and evaluate your partner’s reci̇pe i̇n Part 6. Use the checklist below. What else can you do to improve your partner’s work? Share your ideas with your partner.
Çeviri: Partnerinizle çalışmanızı değiş tokuş edin ve partnerinizin tarifini Bölüm 6’da değerlendirin. Aşağıdaki kontrol listesini kullanın. Partnerinizin işini geliştirmek için başka ne yapabilirsiniz? Partnerinizle fikirlerinizi paylaşın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Tutku Yayıncılık

Complete the word search puzzle. The words can be in every direction.
Çeviri: Kelime arama bulmacasını tamamlayın. Kelimeler her yönde olabilir.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Tutku Yayıncılık


Say the tongue twister about a “Good Cook” below as fast as you can.
Çeviri: Aşağıda bir “İyi Aşçı” ile ilgili tekerlemeleri olabildiğince hızlı söyleyin.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Tutku Yayıncılık

Read the information below and prepare a recipe poster.
Çeviri: Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bir tarif posteri hazırlayın.
Cevap: 

1- First collect all your ingredients and make sure your food processor is put together correctly. (Öncelikle tüm malzemelerinizi toplayın ve mutfak robotunuzun doğru şekilde bir araya getirildiğinden emin olun.)

2- Second, add flour, sugar, salt and yeast into the food processor and pulse to mix ingredients. (İkinci olarak, un, şeker, tuz ve mayayı mutfak robotuna ekleyin ve malzemeleri karıştırmak için nabız atın.)

3- Then, add butter or margarine and mix for 15-20 seconds, or until mixed thoroughly. (Ardından tereyağı veya margarini ekleyip 15-20 saniye veya iyice karışana kadar karıştırın.)

4- Remove dough from mixing bowl and let it rest on a lightly floured surface for 20 minutes. (Hamuru karıştırma kabından çıkarın ve hafifçe unlanmış bir yüzeyde 20 dakika dinlendirin.)

5- If molding, put dough into the greased mold pan and cover. (Kalıplama yapıyorsanız, hamuru yağlanmış kalıp tepsisine koyun ve kapatın.)

6- Preheat oven to 375º F (191 ºC) (Fırını 375º F’ye (191 ºC) önceden ısıtın)

7- Bake for 45 minutes in a greased pan. (Yağlanmış bir tavada 45 dakika pişirin.)

8- Set bread onto a cooling rack, let cool, nd enjoy! (Boncukları bir soğutma rafına yerleştirin, soğumaya bırakın ve keyfini çıkarın!)


Display your work in the class. Go around the class. Ask and answer questions about your friends’ recipes. You may talk in Turkish when necessary.
Çeviri: Çalışmanızı sınıfta sergileyiniz. Sınıfın etrafında dolaşın. Arkadaşlarınızın tarifleriyle ilgili sorular sorun ve yanıtlayın. Gerektiğinde Türkçe konuşabilirsiniz.


How well can you do these things? Check (✓) the boxes.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Kutuları işaretleyin (✓).

I can understand description of how to make a dish. (Bir yemeğin nasıl yapıldığının açıklamasını anlayabilirim.)

I can ask and answer questions about how to make a dish. (Bir yemeğin nasıl yapılacağı ile ilgili sorular sorabilir ve cevaplayabilirim.)

I can give a description of a process. (Bir sürecin tanımını verebilirim.)

I can understand texts about cooking. (Yemek pişirme ile ilgili metinleri anlayabilirim.)

I can write about how to make a dish. (Nasıl yemek yapılır hakkında yazabilirim.)

I can guess the meanings of unknown words in a text. (Bir metindeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin edebilirim.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 40-41-42-43-44. Sayfa, In The Kitchen ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veya hatalı bir durum ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.