Cevap Yaz
28 Eylül 2023, 12:51 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği ve içerisinde Friendship ünitesine ait çalışmalarında bulunduğu 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 10-11-12-13-14’ün cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları Friendship

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 Tutku Yayıncılık

Listen and fill in the blanks with the words below. Then sing along.
Çeviri: Dinleyiniz ve boşlukları aşağıdaki kelimelerle doldurunuz. Sonra birlikte şarkı söyleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 Tutku Yayıncılık


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11 Tutku Yayıncılık

Tick (✔) the quotation/proverb below that best describes friendship in your opinion. Then share the quotations/proverbs about friendship in Turkish.
Çeviri: Aşağıdaki alıntıyı/atasözü size göre arkadaşlığı en iyi tanımlayanı işaretleyin (✔). Ardından dostlukla ilgili Türkçe alıntıları/atasözleri paylaşın.
Cevap: 

(✔) Friends show their love in times of trouble, not in happiness. (Euripides) (Arkadaşlar sevgilerini mutlulukta değil, zor zamanlarda gösterirler.)

(✔) Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend. (Albert Camus) (Arkamdan yürüme; liderlik etmeyebilirim. Önümde yürüme; takip etmeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol.)

(✔) Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. (Helen Keller) (Karanlıkta bir arkadaşla yürümek, ışıkta yalnız yürümekten daha iyidir.)

() You never really know your friends from your enemies until the ice breaks. (Eskimo Proverb) (Buz kırılana kadar arkadaşlarınızı düşmanlarınızdan asla tam olarak tanıyamazsınız.)

(✔) The road to a friend’s house is never long. (Danish Proverb) (Bir arkadaşın evine giden yol asla uzun değildir.)


Can a person with the personal traits below be your best friend? Tick (✓) or cross (✘).
Çeviri: Aşağıdaki kişisel özelliklere sahip bir kişi en iyi arkadaşınız olabilir mi? İşaretleyin (✓) veya çarpı (✘).
Cevap: 

(✓) honest (açık sözlü)
(X) jealous (kıskanç)
(✓) understanding (anlayışlı)
(✓) tactful (düşünceli)
(X) sneaky (sinsi)
(✓) generous (cömert)
(X) self-centered (ben merkezli)
(✓) caring (ilgili)
(✓) fair (adil)
(✓) loyal (sadık)
(X) bad-tempered (köyü huylu)
(X) mean (kastetmek)
(X) aggressive (agresif)
(✓) adventurous (maceracı)
(X) arrogant (kibirli)
(✓) helpful (yardımsever)
(X) unreliable (güvenilmez)
(X) stubborn (inatçı)
(✓) amusing (eğlenceli)
(✓) determined (azimli)


What are the personal traits of a good and a bad friend to you? Why? Share your reasons with your classmates.
Çeviri: Size göre iyi ve kötü bir arkadaşın kişisel özellikleri nelerdir? Neden? Nedenlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: To me, a good friend is reliable and loyal. A bad friend is unreliable and jealous. Because being jealous of your friend makes all kinds of betrayal. (Bana göre iyi bir arkadaş güvenilir ve sadıktır. Kötü bir arkadaşta güvenilmez ve kıskançtır. Çünkü dostunu kıskanmak her türlü ihaneti yaptırır.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 Tutku Yayıncılık

Match the sentences with the photos.
Çeviri: Cümleleri fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap:

(2) We sometimes have slumber parties with the girls. We chat about many things all night. (Bazen kızlarla pijama partileri yaparız. Bütün gece birçok şey hakkında sohbet ediyoruz.)

(1) I love going to the theater with my friends. I really like the atmosphere there. (Arkadaşlarımla tiyatroya gitmeyi seviyorum. Oradaki atmosferi gerçekten seviyorum.)

(3) We celebrate our friends’ birthdays at a nice place every year. (Arkadaşlarımızın doğum günlerini her yıl güzel bir yerde kutlarız.)

(4) I like having a picnic with my family. It’s very relaxing. (Ailemle piknik yapmayı severim. Çok rahatlatıcı.)

(6) Amusement parks! My friends and I love spending time there. It’s so exciting. (Lunapark! Arkadaşlarım ve ben orada vakit geçirmeyi seviyoruz. Oldukça heyecan verici.)

(5) We have great fun at the concerts. We listen to music and dance for hours. (Konserlerde çok eğleniyoruz. Saatlerce müzik dinleyip dans ediyoruz.)


What other things do you like doing with your friends or family? Why? Discuss in your group and then share the interesting ones with the class.
Çeviri: Arkadaşlarınız veya ailenizle başka neler yapmaktan hoşlanırsınız? Neden Grubunuzda tartışın ve ilginç olanları sınıfla paylaşın.
Cevap:

I like going on holidays with my family because it’s fun. (Ailemle tatile gitmeyi seviyorum çünkü eğlenceli.)

I like to drink coffee on the beach with my friends, because it is peaceful. (Arkadaşlarım ile sahilde kahve içmeyi seviyorum, çünkü huzur verici.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Tutku Yayıncılık

Scan the menu below and add one more food/drink to each category.
Çeviri: Aşağıdaki menüyü tarayın ve her kategoriye bir yiyecek/içecek daha ekleyin.
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Tutku Yayıncılık


Imagine that you are at a restaurant with your family or friends. Look at the menu above and order your dishes and drinks. Follow the example.
Çeviri: Aileniz veya arkadaşlarınızla bir restoranda olduğunuzu hayal edin. Yukarıdaki menüye bakın ve yemeklerinizi ve içeceklerinizi sipariş edin. Örneği takip edin.
Cevap: 

Waiter: What would you like? (Garson: Ne istersiniz?)
You: Lentil Soup, Tomato salad, fish and lemonade, please. (Siz: Mercimek Çorbası, Domates salatası, balık ve limonata lütfen.)


Imagine that you are a waiter at a restaurant and your friends are customers. Ask three of your friends for their orders and complete the table below.
Çeviri: Bir restoranda garson olduğunuzu ve arkadaşlarınızın müşteriniz olduğunu hayal edin. Üç arkadaşınızdan siparişlerini isteyin ve aşağıdaki tabloyu doldurun.
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Tutku Yayıncılık1


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Tutku Yayıncılık

Listen and circle what Barbara orders on the menu.
Çeviri: Dinleyin ve Barbara’nın menüde ne sipariş ettiğini daire içine alın.
Cevap: 

Waiter : Hello! May I take your order? (Merhaba! Siparişinizi alabilir miyim?)

Adam : Yes, please. Barbara! What would you like to have? (Evet lütfen. Barbara! Ne almak isterdiniz?)

Barbara : Well, I’d like lentil soup first. (Önce mercimek çorbası istiyorum.)

Waiter : Lentil soup. OK. What would you like to have for a main course? (Mercimek çorbası. TAMAM. Ana yemek olarak ne yemek istersiniz?)

Barbara : I’d like a mixed kebab, please. (Karışık kebap istiyorum lütfen.)

Waiter : All right. Would you like to have a dessert? (Tamam. Tatlı yemek ister misin?)

Barbara : Yes. I’d like a piece of apple pie. (Evet. Bir parça elmalı turta istiyorum.)

Waiter : All right. And would you like anything to drink? (Tamam. Ve içecek bir şey ister misin?)

Barbara : No, thank you. (Hayır teşekkürler.)


Read and practice the conversation.
Çeviri: Konuşmayı okuyun ve uygulayın.


Listen to the rest of the conversation and write down what Adam orders.
Çeviri: Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve Adam’ın siparişlerini yazın.
Cevap: 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Tutku Yayıncılık


Work in groups of three. Imagine that one of you is a waiter/waitress and the others are customers at a restaurant. Write a role play and act it out in the class. Study the box below to help you.
Çeviri: Üçlü gruplar halinde çalışın. Birinizin garson/garson olduğunu ve diğerlerinin bir restoranda müşteri olduğunu hayal edin. Bir rol oyunu yazın ve sınıfta canlandırın. Size yardımcı olması için aşağıdaki kutuyu inceleyin.
Cevap: 
What would you like? (Ne alırsınız?)
I’d like to have a chicken soup. (Tavuk çorbası istiyorum.)
Would you like some te? (Biraz çay ister misin?)
No, thanks. (Hayır teşekkürler.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 10-11-12-13-14. Sayfa, Friendship ünitesine ait çeşitli çalışmaların bulunduğu bu sayfalarda eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bize yorumlar bölümünden yazarak bildirimde bulunabilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.