Cevap Yaz
29 Eylül 2023, 20:09 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde bir yandan LGS sınavına da hazırlanmakta olan 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve en zorlu kitaplardan olan 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 22-23-24-25-26-27‘ye ait cevapları paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları Teen Life

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Tutku Yayıncılık

Read and number the daily routines from the first thing you do to the last one on a typical day. Cross (✘) the routines that you don’t do.
Çeviri: Tipik bir günde yaptığınız ilk şeyden sonuncusuna kadar günlük rutinleri okuyun ve numaralandırın. Yapmadığınız rutinleri çaprazlayın (✘).
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Tutku Yayıncılık


Use the time expressions below and talk about your daily routines in the class. Follow the example below.
Çeviri: Aşağıdaki zaman ifadelerini kullanın ve sınıfta günlük rutinleriniz hakkında konuşun. Aşağıdaki örneği uygulayın.

Cevap:
I get up at 7:00 am on weekdays. I have breakfast until 7:30 and get ready. Then I set off, my class starts at 8:00. I leave for lunch at 12:00. At 13:30 we go back to class. I leave school at 15:30. I’m home at 14:00. I do my homework until 18:00. We have dinner at 18:30. I play games from 19:00 to 20:30 and sleep at 21:00.
(Hafta içi sabah 7:00’da kalkarım. 7:30’a kadar kahvaltı yapıp hazırlanıyorum. Sonra yola çıkıyorum 8:00’da dersim başlıyor. 12:00 da öğle arasına çıkıyorum. 13:30’da tekrar derse giriyoruz. 15:30’da okuldan çıkıyorum. 14:00’da evde oluyorum. 18:00’a kadar ödevlerimi yapıyorum. 18:30’da akşam yemeği yiyoruz. 19:00’dan 20:30’a kadar oyun oynuyorum ve 21:00’da uyuyorum.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Tutku Yayıncılık

Read the text. Check (✓) the correct boxes. Correct the false statements.
Çeviri: Metni oku. Doğru kutuları işaretleyin (✓). Yanlış ifadeleri düzeltin.
Cevap: 

(T) 1. Jessica gets up early in the morning. (Jessica sabah erken kalkar.)

(F) 2. Jessica walks to school. (Jessica okula yürüyerek gider.)
She skates to school.
(Okula patenle gidiyor.)

(F) 3. Nicole listens to pop music. (Nicole pop müzik dinler.)
She loves rap, doesn’t listen to pop.
(Rap’i sever, pop dinlemez.)

(T) 4. Nicole surfs the Internet. (Nicole internette gezinir.)

(F) 5. Peter thinks heavy metal is unbearable. (Peter, ağır metalin dayanılmaz olduğunu düşünüyor.)
He listens to heavy metal. Jessica hates it. (Ağır metal dinliyor. Jessica bundan nefret ediyor.)

(T) 6. Peter has training on weekends. (Peter’ın hafta sonları antrenmanı var.)


Write a paragraph about your daily routines.
Çeviri: Günlük rutinleriniz hakkında bir paragraf yazın.

Cevap: I get up early on weekdays. I have  breakfast with my parents at 7:30 then go to school at 8:45. I listen to my teachers until 12:00 o’clock and after that I have lunch at 12:30. (Hafta içi erken kalkarım. 7:30’da ailemle kahvaltı yaparım, sonra 8:45’te okula giderim. Öğretmenlerimi saat 12:00’ye kadar dinlerim ve ondan sonra 12:30’da öğle yemeği yerim.)


Exchange your work with your friend. Check and correct your friend’s paragraph. Use the checklist below. What else can you say to improve your friend’s work?
Çeviri: Çalışmanızı arkadaşınızla değiştirin. Arkadaşınızın paragrafını kontrol edin ve düzeltin. Aşağıdaki kontrol listesini kullanın. Arkadaşınızın çalışmasını geliştirmek için başka neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Tutku Yayıncılık


Share your daily routines with the class. Use your paragraph in Part 4.
Çeviri: Günlük rutinlerinizi sınıfla paylaşın. Bölüm 4’teki paragrafınızı kullanın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 Tutku Yayıncılık

Match the photos with the activities. Write the numbers of the correct photos.
Çeviri: Fotoğrafları etkinliklerle eşleştirin. Doğru fotoğrafların numaralarını yazın.
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 Tutku Yayıncılık


Write two more activities in the table below. Tick (✓) the correct statements and cross (✘) the incorrect ones in your opinion. What else can you say about different activities? Follow the example.
Çeviri: Aşağıdaki tabloya iki etkinlik daha yazın. Size göre doğru ifadeleri işaretleyin (✓) ve yanlış olanları işaretleyin (✘). Farklı etkinlikler hakkında başka neler söyleyebilirsiniz? Örneği takip edin.

Cevap: 

I think skydiving is exciting but it is also dangerous. (Bence paraşütle atlama heyecan verici ama aynı zamanda tehlikeli.)

I think playing soccer is fun, but it is also very tiring. (Futbol oynamanın eğlenceli olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda çok yorucu.)
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 Tutku Yayıncılık1


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25 Tutku Yayıncılık

Talk about your friend’s opinions about sports. You may use the questions below to help you.
Çeviri: Arkadaşınızın sporla ilgili görüşleri hakkında konuşun. Aşağıdaki soruları size yardımcı olması için kullanabilirsiniz.


Listen and complete the conversation with the words in the box.
Çeviri: Dinleyin ve kutudaki kelimelerle konuşmayı tamamlayın.
Cevap:

Alex : You look really fit, Claire. Do you ……always….. exercise? (Gerçekten fit görünüyorsun, Claire. Her zaman egzersiz yapar mısın?)

Claire : Yes, I do. I ……usually….. get up early and I run for an hour. (Evet ediyorum. Genelde erken kalkarım ve bir saat koşarım.)

Alex : Wow! That’s good. (Vay! Bu iyi.)

Claire : By the way, I …….sometimes…… swim at the pool, too. (Bu arada ben de bazen havuzda yüzüyorum.)

Alex : Really? How often do you swim? (Yok canım? Ne sıklıkla yüzersin?)

Claire : Well, I swim once or twice a week. (Haftada bir veya iki kez yüzüyorum.)

Alex : Do you ever go to the gym? (Hiç spor salonuna gittin mi?)

Clair : Yes, I do. But I …….rarely…… go there. Three or four times a month. What about you, Alex? How often do you exercise? (Evet ediyorum. Ama nadiren oraya giderim. Ayda üç veya dört kez. Ya sen Alex? Ne sıklıkla egzersiz yaparsın?)

Alex : Well, I …….never……. exercise, but I ……..often….. play computer games. I think I am too lazy. (Hiç egzersiz yapmam ama sık sık bilgisayar oyunları oynarım. Sanırım çok tembelim.)


Listen to the rest of the conversation. Write “A” for Alex and write “C” for Claire in the boxes.
Çeviri: Geri kalan konuşmaları dinle. Kutulara Alex için “A” ve Claire için “C” yazın.
Cevap: 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25 Tutku Yayıncılık


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 Tutku Yayıncılık

What activities do you do regularly? How often do you do those activities? Write a short paragraph and give some details.
Çeviri: Düzenli olarak yaptığınız aktiviteler nelerdir? Bu aktiviteleri ne sıklıkla yapıyorsunuz? Kısa bir paragraf yazın ve biraz ayrıntı verin.
Cevap:

I go jogging with my father every morning. We jog around our neighborhood together. I like playing football very much. I play football with my friends in school everyday. I also like basketball but I am not very good at playing basketball so I prefer watching basketball matches on TV. When I am in the house, I like surfing the ınternet and playing online games with my friends. I spend time with my family too. We wtch movies together once a week. (Her sabah babamla koşuya giderim. Mahallemizde birlikte dolaşıyoruz. Futbol oynamayı çok seviyorum. Okulda arkadaşlarımla her gün futbol oynarım. Ben de basketbolu severim ama basketbol oynamakta pek iyi değilim, bu yüzden televizyonda basketbol maçlarını izlemeyi tercih ederim. Evdeyken internette gezinmeyi ve arkadaşlarımla çevrimiçi oyunlar oynamayı severim. Ben de ailemle vakit geçiriyorum. Haftada bir birlikte film izleriz.)


How often do they do those activities? Ask and answer about the favorite free time activities of your friends. Ask for some details in turn. Then share the interesting ones with your friends. Use the information in Part 4. Follow the example.
Çeviri: Bu aktiviteleri ne sıklıkla yapıyorlar? Arkadaşlarınızın favori boş zaman aktivitelerini sorun ve cevaplayın. Sırayla bazı ayrıntılar isteyin. Sonra ilginç olanları arkadaşlarınızla paylaşın. Bölüm 4’teki bilgileri kullanın. Örneği izleyin.

Cevap: 

Ahmet takes taekwondo classes three times a week. He takes his classes with his brother, Melih. (Ahmet haftada üç gün tekvando dersi alıyor. Derslerini kardeşi Melih ile birlikte alır.)

They usually attend the classes 8 p.m. in weekdays. (Genellikle hafta içi akşam 8’de derslere katılırlar.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 Tutku Yayıncılık

Listen and number the types of music from 1 to 8 in the order you hear.
Çeviri: Dinleyin ve müzik türlerini 1’den 8’e kadar duyduğunuz sıraya göre numaralandırın.
Cevap: 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 Tutku Yayıncılık


Add one more type of music to the list. Then tick (✓) what you think about the types of music. You may tick (✓) more than one box.
Çeviri: Listeye bir müzik türü daha ekleyin. Ardından müzik türleri hakkında ne düşündüğünüzü (✓) işaretleyin. Birden fazla kutucuğu (✓) işaretleyebilirsiniz.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 Tutku Yayıncılık1


Talk about music and the types of music. Use the information given in the box to give you some ideas.
Çeviri: Müzik ve müzik türleri hakkında konuşun. Size fikir vermesi için kutuda verilen bilgileri kullanın.
Cevap: 
I really hate pop music. I think it is unbearable. (Pop müzikten gerçekten nefret ediyorum. Bence dayanılmaz.)

I prefer jazz to beatbox. (Jazz’ı beatbox’a tercih ederim.)

I like listening to rap but I don’t like beatbox. (Rap dinlemeyi severim ama beatbox’ı sevmiyorum.)


8 Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 22-23-24-5-26-27. Sayfa, Teen Life ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir kısım ile karşılaşmanız durumunda bize bu durumu yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.