Cevap Yaz
30 Kasım 2023, 19:42 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 28-29-30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 28-29-30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 28-29-30-31-32-33-34‘ün cevaplarını paylaşmış bulunuyoruz. Bu sayfalar içerisinde öğrencilerin en çok ihtiyaç duyacağı Teen Life ünitesine ait çeşitli kazanımların çalışmaları bulunmaktadır. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 28-29-30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 28-29-30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları Teen Life

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 Tutku Yayıncılık

Read and complete the conversation with the words below.
Çeviri: Aşağıdaki sözcükleri kullanarak konuşmayı okuyup tamamlayınız.
Cevap: 

Sandra : Dad, do you like listening to ……rap….. ? (Baba, rap dinlemeyi sever misin?)

Mr. Connor : Rap? No, I don’t think so. I prefer listening to jazz. (Rap? Hayır, sanmıyorum. Caz dinlemeyi tercih ederim.)

Sandra : That’s …..interesting…. Who’s your favorite singer? (Bu çok ilginç En sevdiğiniz şarkıcı kim?)

Mr. Connor : My favorite singer is Louis Armstrong. I ……rally….. love him. (En sevdiğim şarkıcı Louis Armstrong. Ben onu seviyorum.)

Sandra : I don’t know much about him. Why do you like him? (onun hakkında pek bir şey bilmiyorum. Neden onu seviyorsun?)

Mr. Connor : Well, I ……think……. I love his voice and the rhythm in his songs. Would you like to listen to one of his songs? (Sanırım sesini ve şarkılarındaki ritmi seviyorum. Şarkılarından birini dinlemek ister misiniz?)

Sandra : I’d ……love…… to, Dad. (Çok isterim baba.)


Listen and check your answers. Then practice the conversation.
Çeviri: Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin. Ardından konuşma alıştırması yapın.


Listen to the rest of the conversation and answer the questions below.
Çeviri: Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın. 
Cevap: 

1. What types of music does Mrs. Connor like? (Bayan Connor ne tür müziklerden hoşlanır?)
She likes pop and rock.
(Pop ve rock sever.)

2. What is Sandra’s favorite type of music? (Sandra’nın en sevdiği müzik türü nedir?)
Her favourite type of music is rap.
(En sevdiği müzik türü rap’tir.)

3. Why does Sandra like it? (Sandra neden seviyor?)
Because she finds it fun.
(Çünkü eğlenceli buluyor.)


Work in groups of six. Complete the table with the most popular ones in your group. Then share findings with your classmates.
Çeviri: Altı kişilik gruplar halinde çalışın. Grubunuzdaki en popüler olanlarla tabloyu tamamlayın. Ardından bulgularınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 Tutku Yayıncılık

Listen to the song and complete the blanks with the words in the box.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve kutudaki kelimelerle boşlukları tamamlayın.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 Tutku Yayıncılık


Listen again and sing along.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve birlikte şarkı söyleyin.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 Tutku Yayıncılık

Do you have any friends from other countries? If so, how do you contact them?
Çeviri: Başka ülkelerden arkadaşın var mı? Eğer öyleyse, onlarla nasıl iletişime geçiyorsunuz?
Cevap: No not. (Hayır yok.)


Look at the title and the photos below and guess where they are from and what the text is about. Then scan the text and check your guesses.
Çeviri: Aşağıdaki başlığa ve fotoğraflara bakın ve nereden olduklarını ve metnin ne hakkında olduğunu tahmin edin. Ardından metni tarayın ve tahminlerinizi kontrol edin.

Cevap: The first text describes the routine life of an Indian boy. The second text describes the routine life of an Australian girl. (İlk metinde Hindistanlı bir çocuğun rutin hayatı anlatılıyor. İkinci metinde Avustralyalı bir kızın rutin hayatı anlatılıyor.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 Tutku Yayıncılık

Look at the highlighted words in the text and do the puzzle.
Çeviri: Metinde vurgulanan kelimelere bakın ve bulmacayı yapın.
Cevap: 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 Tutku Yayıncılık


Read the text and answer the questions.
Çeviri: Metni okuyun ve soruları cevaplayın.
Cevap:

1. What does Devans do in the mornings? (Devans sabahları ne yapar?)
He brushes his teeth, takes a bath and gets dressed in the mornings.
(Sabahları dişlerini fırçalar, banyo yapar ve giyinir.)

2. How does he go to school? (Okula nasıl gidiyor?)
He goes to school by bus.
(Okula otobüsle gider.)

3. What’s his favorite movie? (En sevdiği film nedir?)
His favorite movie is 3 idiots.
(En sevdiği film 3 aptal.)

4. What does he do after dinner? (Akşam yemeğinden sonra ne yapar?)
He usually surfs the ınternet.
(Genelde internette gezinir.)

5. Where does Hailey live? (Hailey nerede yaşıyor?)
She lives in the countryside of Queen Sland, Australia. (Avustralya, Queensland kırsalında yaşıyor.)

6. What time does she go to school? (Ne zaman okula gidiyor?)
She goes to school at 8 a.m.
(Sabah 8’de okula gidiyor.)

7. Who’s her favorite singer? (En sevdiği şarkıcı kim?)
He favorite singer is Kylie Minogue.
(En sevdiği şarkıcı Kylie Minogue.)


What are the similarities and differences when you compare yourself with Devans or Hailey? Write two similar and two different things. Then share them with the class.
Çeviri: Kendinizi Devans veya Hailey ile karşılaştırdığınızda benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? İki benzer ve iki farklı şey yazın. Daha sonra bunları sınıfla paylaşın.
Cevap:

Devans goes to school by bus, and I go to school by bus, too. (Devans okula otobüsle gidiyor, ben de okula otobüsle gidiyorum.)

Hailey lives in the countryside, but I live in the city. (Hailey kırsalda yaşıyor ama ben şehirde yaşıyorum.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 Tutku Yayıncılık

What do you usually do with your family? How often do you do those things? What do you like/dislike doing most with them? Share your ideas with your friends.
Çeviri: Ailenle genellikle ne yaparsın? Bunları ne sıklıkla yapıyorsun? Onlarla en çok ne yapmaktan hoşlanırsın/hoşlanmazsın? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

Cevap: I like to eat with my family and we eat together every evening. I don’t like working together either. Because I don’t like doing business. (Ailemle beraber yemek yemekten hoşlanırım ve her akşam birlikte yeriz. Beraber iş yapmaktan da hoşlanmam. Çünkü iş yapmayı sevmiyorum.)


What do you think of the teenagers in your country? Write the letters of the appropriate statements below in the related boxes. You can write more than one letter.
Çeviri: Ülkenizdeki gençler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki uygun ifadelerin harflerini ilgili kutucuklara yazınız. Birden fazla harf yazabilirsiniz.
Cevap: 

(A) taking selfies (selfie çekmek)

(B) being respectful of the elderly relatives (yaşlı akrabalara saygılı olmak)

(C) walking around in their local area (kendi yerel bölgesinde dolaşmak)

(B) being realistic (gerçekçi olmak)

(A) using photo and video sharing applications (fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarını kullanma)

(D) following the rules (kuralları takip et)

(C) playing video games (video oyunları oynamak)

(B) behaving fairly (adil davranmak)

(D) learning about their history and traditions (tarihlerini ve geleneklerini öğrenmek)

(B) saving money (Para biriktirmek)

(A) keeping up with the latest fashion (en son modayı takip etmek)

(D) being honest with their friends and parents (arkadaşlarına ve ebeveynlerine karşı dürüst olmak)

(A) sharing something on social media (sosyal medyada bir şey paylaşmak)

(D) protecting their cultural heritage (kültürel miraslarını korumak)

(A) being a video blogger (video blogger olmak)

(C) writing comments on trending topics (trend olan konulara yorum yazmak)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 Tutku Yayıncılık

What do the people below think of teenagers? Listen and put a tick (✔) or a cross (✘).
Çeviri: Aşağıdaki insanlar gençler hakkında ne düşünüyor? Dinleyin ve bir tik (✔) veya çarpı (✘) koyun.
Cevap: 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 Tutku Yayıncılık


Make a short presentation about yourself in the class. Use the phrases below to help you.
Çeviri: Sınıfta kendiniz hakkında kısa bir sunum yapın. Size yardımcı olması için aşağıdaki ifadeleri kullanın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 Tutku Yayıncılık

Write a short paragraph about a music band and state the characteristics of the band.
Çeviri: Bir müzik grubu hakkında kısa bir paragraf yazın ve grubun özelliklerini belirtin.
Cevap: 
Manga is mostly known by their rock songs which they awarded once by Eurouision. They make rock songs where they talk about love and passion. Manga also does songs for kids. (Manga, daha çok Eurovision tarafından bir kez ödüle layık görülen rock şarkılarıyla tanınıyor. Aşk ve tutku hakkında konuştukları rock şarkıları yaparlar. Manga ayrıca çocuklar için şarkılar da yapıyor.)


Make a short presentation of the music band that you have chosen. You may show some photos, album covers and/or short performances to make your presentation interesting.
Çeviri: Seçtiğiniz müzik grubunun kısa bir sunumunu yapın. Sunumunuzu ilginç kılmak için bazı fotoğraflar, albüm kapakları ve/veya kısa performanslar gösterebilirsiniz.


How well can you do these things? Check (✓) the boxes.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Kutuları işaretleyin (✓).

I can listen and understand sentences about what people like, dislike or prefer. (İnsanların neyi sevdiğini, neyi sevmediğini veya neyi tercih ettiğini anlatan cümleleri dinleyebilir ve anlayabilirim.)

I can listen and understand sentences about daily routines. (Günlük rutinlerle ilgili cümleleri dinleyebilir ve anlayabilirim.)

I can ask and answer about likes, dislikes and preferences. (Beğendiklerim, beğenmediklerim ve tercihlerim hakkında soru sorabilir ve cevaplayabilirim.)

I can express likes, dislikes and preferences. (Sevdiklerimi, sevmediklerimi ve tercihlerimi ifade edebilirim.)

I can read and understand texts about daily routines, likes and dislikes. (Günlük rutinler, hoşlandığım ve hoşlanmadığım şeylerle ilgili metinleri okuyabilir ve anlayabilirim.)

I can write about my daily routines and activities. (Günlük rutinlerim ve aktivitelerim hakkında yazabilirim.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.