Cevap Yaz
2 Aralık 2022, 21:23 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Torusim ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74-75-76-77-78-79-80 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81. Sayfa Cevapları Tourism

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Tutku Yayıncılık

Lesson 1

1-) Match the popular tourist attractions with the photos.
Çeviri: Popüler turistik yerleri fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap: 

[5] Masai Mara, Kenya
[4] Samarkand, Uzbekistan
[1] Venice, Italy
[6] The Alps, Swiss
[2] Bodrum, Turkey
[3] Ephesus, Turkey


2-) Which tourist attractions in Part 1 do you prefer visiting? Choose your top two ones and give your reasons. Use the words in the box to help you. Follow the example
Çeviri: Bölüm 1’deki hangi turistik yerleri ziyaret etmeyi tercih edersiniz? En iyi iki tanesini seçin ve nedenlerinizi belirtin. Size yardımcı olması için kutudaki kelimeleri kullanın. Örneği takip edin
Cevap: I would love to see the Alps. High mountains, great plains look very beautiful.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Tutku Yayıncılık

Lesson 2

1-) What do you know about Andalucia and Spain? Share your ideas with your friends.
Çeviri: Endülüs ve İspanya hakkında ne biliyorsun? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: Andalusia is an Islamic state founded in Spain.

2-) Where can you see the things below? Read the brochure and write the names of the correct cities in the blanks.
Çeviri: Aşağıdaki şeyleri nerede görebilirsin? Broşürü okuyun ve boşluklara doğru şehirlerin adlarını yazın.
Cevap:

1. Golden beaches : In Marbella
2. White villages : __In Cadiz__
3. Torre del Oro : __In Seville__
4. Alhambra Palace : __In Granada__


3-) Read the text again and answer the questions.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
Cevap:

1. Which seasons is the weather usually good in Andalucia?
Cevap: It is usually good in autmn and spring.

2. What two activities can you see in Andalucia?
Cevap: Flamenco and bullflighting.

3. What two dishes can you eat in Andalucia?
Cevap: Migas and salmorejo.

4. How old is the Great Mosque in Cordoba?
Cevap: It is 1200 years old.


4-) Which of the places/things in Andalucia would you like to see? Give your reasons in the class.
Çeviri: Endülüs’teki yerlerden/şeylerden hangisini görmek istersiniz? Sınıfta nedenlerinizi belirtin.
Cevap: I would like to see the Great Mosque in Cordoba because I like the structure of mosques.
(Cordoba’daki Ulu Cami’yi görmek istiyorum çünkü camilerin yapısını beğeniyorum)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Tutku Yayıncılık

Lesson 3

1-) Look at the photos. What are their names? Where are they? What else do you know about them? Share your ideas with your friends.
Çeviri: Fotoğraflara bak. Onların isimleri ne? Neredeler? Onlar hakkında başka ne biliyorsun? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Tutku Yayıncılık


2-) Look up the words below in a dictionary and find out their meanings.
Çeviri: Aşağıdaki kelimeleri sözlükten araştırınız ve anlamlarını öğreniniz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Tutku Yayıncılık


3-) Listen and number the photos in the order you hear. Put a cross (X) for the ones that are not in the recording.
Çeviri: Fotoğrafları duyduğunuz sırayla dinleyin ve numaralandırın. Kayıtta olmayanlar için çarpı (X) koyunuz.
Cevap: ((Fotoğrafları yukarıdaki resimde numaralandırdık.))

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Tutku Yayıncılık

4-) Listen again and answer the questions below. Give short answers.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Kısa cevaplar verin.
Cevap:

1. When did the construction of Colosseum end?
Cevap: In the year 80.

2. What’s the capacity of Colosseum?
Cevap: 50 thousand

3. How many magnificent rock structures does Petra contain?
Cevap: 8 hundred

4. When did Johann Ludwig Burckhardt rediscover Petra?
Cevap: In 1812

5. What’s the oldest and longest construction project in history?
Cevap: The Great Wall

6. Why did the emperors of China build the Great Wall of China?
Cevap: To stop the attacks from north.


5-) Search for Machu Picchu, the Taj Mahal and Chichen Itza on the Internet. Write down some information about them. Then make groups of four and exchange your information about these places with your friends. Make comparisons while you exchange information.
Çeviri:  İnternette Machu Picchu, Tac Mahal ve Chichen Itza’yı arayın. Onlar hakkında biraz bilgi yazın. Daha sonra dörder kişilik gruplar oluşturun ve arkadaşlarınızla bu yerler hakkında bilgi alışverişinde bulunun. Bilgi alışverişinde bulunurken karşılaştırmalar yapın.

Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Tutku Yayıncılık

Lesson 4

1-) Look at the photos below. What do you know about them? Share your ideas with your friends.
Çeviri: Aşağıdaki fotoğraflara bakın. Onlar hakkında ne biliyorsun? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: Horon is a type of dance unique to the Black Sea.
(Horon, karadeniz özgü bir dans türüdür.)


2-) Read the text and answer the questions.
Çeviri: Metni oku ve soruları yanıtla.
Cevap:

1. When did Fatih Sultan Mehmet conquer Trabzon?
Cevap: In 1461

2. What’s the population of the city?
Cevap: 758 237

3. What’s the climate like?
Cevap: Warm and rainy.

4. What are the tourist attractions?
Cevap: Sümela Monestery, Uzungöl, Ayasofya Mosque.

5. Where can visitors stay?
Cevap: Bed and breakfast hotels, hostels, state gueshouses.

6. What are the special/traditional dishes?
Cevap: Kuymak hamsi, buğulama, akçabat.

7. What’s the name of the folk dance in Trabzon?
Cevap: Horon.


3-) Compare Trabzon and Antalya in terms of tourism with your friends. Write down five differences and then share them with the class.
Çeviri: Arkadaşlarınızla turizm açısından Trabzon ve Antalya’yı karşılaştırın. Beş farkı yazın ve ardından sınıfla paylaşın.
Cevap:

  • In my opinion there are very good beaches in Antalya.
  • In my opinion Sumele Monastery makes Trabzon interesting.
  • Antalya can be preferred because of the temperature.
  • In my opinion Antalya is better because it is a developed city.
  • In my opinion Trabzon can be preferred due to its beautiful weather.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 Tutku Yayıncılık

Lesson 5

1-) Give an example for the types of holiday below.
Çeviri: Aşağıdaki tatil türlerine örnek veriniz.
Cevap:

A holiday in the countryside: Uzungöl
A seaside holiday: Bodrum
A holiday on the mountain: Palandöken
A city-sightseeing: Nevşehir


2-) Pair Work: What type of vacations do you prefer going? A city sightseeing, a seaside vacation, a vacation on the mountain or a vacation in the countryside? Why? Give examples and make comparisons. You may use the words in the box to help you.
Çeviri: Çift Çalışma: Ne tür tatillere gitmeyi tercih edersiniz? Şehir gezisi mi, deniz tatili mi, dağda tatil mi yoksa kırsalda tatil mi? Niye ya? Örnekler verin ve karşılaştırmalar yapın. Size yardımcı olması için kutunun içindeki kelimeleri kullanabilirsiniz.
Cevap: I’d rather go on vacation at the mountain because I can breathe fresh air, I can climb and riding mountain bike.


3-) Listen and circle the best options.
Çeviri: Dinleyin ve en iyi seçenekleri daire içine alın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 Tutku Yayıncılık

4-) Pair Work: What’s your favorite tourist destination? Ask for details about your partner’s favorite destination and take notes. You may ask the questions below.
Çeviri: Eşli Çalışma: En sevdiğiniz turistik yer neresi? Partnerinizin favori destinasyonu hakkında ayrıntılı bilgi isteyin ve not alın. Aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 Tutku Yayıncılık


5-) Give information about your partner’s favorite destination to the class. Use your notes in Part 4.
Çeviri: Sınıfa partnerinizin en sevdiği yer hakkında bilgi verin. Bölüm 4’teki notlarınızı kullanın.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 Tutku Yayıncılık

Lesson 6

1-) Read the questions below and tick (✓) the ones you have done.
Çeviri: Aşağıdaki soruları okuyun ve yaptıklarınızı (✓) işaretleyin.
Cevap:

[] flown on a plane? (Uçakla uçtun mu?)

[] seen a historic place? (Tarihi bir yer gördün mü?)

[] bought an interesting gift? (İlginç bir hediye aldın mı?)

[] done an extreme sport on holiday? (Tatilde ekstrem bir spor yaptın mı?)

[] ridden a horse or a donkey? (Ata mı, eşeğe mi bindin?)

[] eaten a foreign food? (Yabancı bir yemek yedin mi?)

[] been abroad? (Yurtdışına çıktın mı?)

[] guided visitors in your city? (Şehirdeki ziyaretçiler rehberli mi?)

[] visited a museum? (Müze gezdin mi?)

[] joined a group tour? (Grup tura katıldın mı?)

[] attended a festival? (Bir festivale katıldın mı?)

[] gone sightseeing? (Gezmeye gittin mi?)

[] gotten lost in a foreign place? (Yabancı bir yerde kayboldun mu?)

[] had a bad holiday experience? (Kötü bir tatil deneyimi yaşadınız mı?)

[] stayed in an expensive hotel? (Pahalı bir otelde kaldın mı?)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 Tutku Yayıncılık

3-) Listen and write the letters of the sentences in the correct places.
Çeviri: Cümlelerin harflerini doğru yerlere dinleyin ve yazın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 Tutku Yayıncılık


4-) What are the necessary values or the things to keep on fighting for till the end for a better life, country and world? Write two of the most important things in each category below in your opinion. Use the phrases below to give you ideas.
Çeviri: Daha iyi bir yaşam, ülke ve dünya için sonuna kadar savaşmaya devam etmek için gerekli değerler veya şeyler nelerdir? Size göre her kategorideki en önemli şeylerden ikisini aşağıya yazın. Size fikir vermesi için aşağıdaki ifadeleri kullanın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 Tutku Yayıncılık


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa, Torusim Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.