Cevap Yaz
2 Ocak 2023, 14:38 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu konular arasında bulunan 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 60-61-62-63-64‘ün cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları The Internet

 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 Tutku Yayıncılık

Complete the conversation with your friend. Then listen again and check.
Çeviri: Arkadaşınızla konuşmayı tamamlayın. Sonra tekrar dinleyin ve kontrol edin.
Cevap: 

Zoe : Hello, Zoe speaking!

Benjamin : Hi, Zoe. This is Benjamin. How are you doing?

Zoe : Great, thanks.

Benjamin : Listen, Zoe. Anna and I want to buy an online flight ticket to Turkey, but this is the first time. Can you help us, please?

Zoe : Sure. First, do you want to buy a ………round trip……. (1)?

Benjamin : What do you mean ………by that exactly……… (2)?

Zoe : I mean, do you want to go and come back?

Benjamin : No, only one way.

Zoe : OK! Click one way. Then fill in the locations and departure time. Then click next.

Benjamin : From London Heathrow to Dalaman Airport on April 21. Alright. And now?

Zoe : Now, will you choose refundable or non-refundable prices?

Benjamin : Sorry, I can’t …..follo….. (3) you. Can you explain what it means?

Zoe : In other words, if you choose non-refundable, it is cheaper, but you can’t make any changes. If you choose refundable, it is more expensive, but you can make changes.

Benjamin : Well, let’s choose non-refundable then.

Zoe : Now, click next and choose the type of ……payment…… (4).

Benjamin : OK.

Zoe : Now, type the credit card number, cardholder’s name, ……expiry…….. (5) date and CVV number.

Benjamin : CVV number? What does it ……mean…… (6)?

Zoe : Look at the back of your credit card. CVV number means the last three numbers there.

Benjamin : I got it. That’s 345. Thank you for your help, Zoe.

Zoe : No problem. Take care. Bye.


Use the information below and write a conversation. Then act it out in the class.
Çeviri: Aşağıdaki bilgileri kullanın ve bir konuşma yazın. Daha sonra sınıfta canlandırın.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 Tutku Yayıncılık

Match the acronyms with the phrases below.
Çeviri: Kısaltmaları aşağıdaki ifadelerle eşleştirin.
Cevap: 

_2UNITE_ Tonight.
_WUWU_
What’s up with you?

_BTW_ By the way!
_B4N_ Bye for now.
_CU_ See you.
_F2F_ Face to face.
_GR8_ Great!
_GWS_ Get well soon!
_ILY_ I love you.
_L8R_ Later.
_LOR_ Lots of love.
_NP_ No problem!
_ASAP_ As soon as possible.
_OMG_ Oh my God!
_THX_ Thanks.
_TC_ Take care.
_U2_ You, too.
_WWU_ Where were you?


Read the texts A (on this page), B and C (on the next page) and answer the questions.
Çeviri: A (bu sayfada), B ve C (sonraki sayfada) metinlerini okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
Cevap: 

Text A: What’s Emily inviting Melissa to? (Emily, Melissa’yı neye davet ediyor?)
To her graduation ceremony.
(Mezuniyet törenine.)

Text B: What does Ann want to do with Joe at seven in the evening? (Ann akşamın yedisinde Joe ile ne yapmak istiyor?)
She wants to chat online.
(İnternette sohbet etmek istiyor.)

Text C: What’s Jack inviting Max to? (Jack, Max’i neye davet ediyor?)
To watch a movise.
(Film izlemek için.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 Tutku Yayıncılık

Read the messages in Part 2 again and answer the questions.
Çeviri: Bölüm 2’deki mesajları tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
Cevap:

1. When is Emily graduating from the middle school? (Emily ortaokuldan ne zaman mezun oluyor?)
She is graduating on June 18.
(18 Haziran’da mezun oluyor.)

2. Where will Emily’s graduation ceremony probably take place? (Emily’nin mezuniyet töreni muhtemelen nerede gerçekleşecek?)
At the gym of her school.
(Okulunun spor salonunda.)

3. What’s the problem with Joe’s Internet? (Joe’nun İnternetiyle ilgili sorun nedir?)
His ınternet doesn’t work properly.
(İnterneti düzgün çalışmıyor.)

4. What time will Max and his friends meet for the activity? (Max ve arkadaşları etkinlik için ne zaman buluşacak?)
In his house.
(Onun evinde.)


Read the information below and write a chat dialog as in Part 2.
Çeviri: Aşağıdaki bilgileri okuyun ve Bölüm 2’deki gibi bir sohbet diyaloğu yazın.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63 Tutku Yayıncılık

How many different social media accounts do you have? How many hours do you spend a day on social media? Share your ideas with your friends.
Çeviri: Kaç farklı sosyal medya hesabınız var? Günde kaç saatinizi sosyal medyada geçiriyorsunuz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: I have four social media accounts. I spend like 4-5 hours a day on social media. (4 tane sosyal medya hesabım var. Günde 4-5 saatimi sosyal medyada geçiriyorum.)


Read the brochure about social media below and choose the main idea of it.
Çeviri: Aşağıdaki sosyal medya broşürünü okuyun ve ana fikrini seçin.
Cevap: b. the statistics of social media usage.  (B. sosyal medya kullanım istatistikleri.)


Read the brochure about social media again and answer the questions. Give short answers.
Çeviri: Sosyal medya ile ilgili broşürü tekrar okuyun ve soruları cevaplayın. Kısa cevaplar verin.
Cevap: 

1. What’s the total number of active social media users in the world? (Dünyadaki toplam aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı nedir?)
More than 2,5 billion.
(2,5 milyardan fazla.)

2. In what age group is using social media the most popular? (Sosyal medyayı en çok hangi yaş grubu kullanıyor?)
Between 18 and 29.
(18 ile 29 arası)

3. How do the users mostly access social media? (Kullanıcılar sosyal medyaya en çok nasıl erişiyor?)
They mostly access via mobile devices.
(Çoğunlukla mobil cihazlardan erişirler.)

4. How many active users does the most popular social networking site have? (En popüler sosyal ağ sitesinin kaç aktif kullanıcısı var?)
1.86 billion.
(1.86 milyar.)


Choose a word or an expression about the Internet. Go to the board and try to explain what it is to your friends. You may use phrases/sentences, mimics, gestures, etc. to explain the word/ expression, but you can’t say the word/expression itself.
Çeviri: İnternet hakkında bir kelime veya ifade seçin. Tahtaya gidin ve bunun ne olduğunu arkadaşlarınıza açıklamaya çalışın. Sözcüğü/ifadeyi açıklamak için tümceler/cümleler, mimikler, jestler vb. kullanabilirsiniz, ancak kelimenin/ifadenin kendisini söyleyemezsiniz.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 Tutku Yayıncılık

Prepare a questionnaire about your friends’ Internet habits. Write 10-15 questions in your questionnaire. Share the results with your friends.
Çeviri: Arkadaşlarınızın İnternet alışkanlıkları hakkında bir anket hazırlayın. Anketinize 10-15 soru yazın. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşın.


How well can you do these things? Check (✓) the boxes.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Kutuları işaretleyin (✓).

I can understand phrases and vocabulary related to the Internet. (İnternetle ilgili ifadeleri ve kelimeleri anlayabilirim.)

I can understand the gist of oral texts. (Sözlü metinlerin özünü anlayabilirim.)

I can ask and answer about the Internet habits. (İnternet alışkanlıkları hakkında soru sorabilir ve cevaplayabilirim.)

I can make excuses; accept and refuse offers. (bahaneler üretebilirim; teklifleri kabul et ve reddet.)

I can identify the main idea of a text about the Internet habits. (İnternet alışkanlıkları ile ilgili bir metnin ana fikrini belirleyebilirim.)

I can understand the information in different materials about the Internet. (İnternetle ilgili farklı materyallerdeki bilgileri anlayabilirim.)

I can write about my Internet habits. (İnternet alışkanlıklarım hakkında yazabilirim.)

I can use the connectors “and”, “but” and “because”. (“ve”, “ama” ve “çünkü” bağlaçlarını kullanabilirim.)

I can ask and answer follow-up questions for clarification. (Açıklama için takip soruları sorabilir ve cevaplayabilirim.)


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 60-61-62-63-64. Sayfa, The Internet ünitesi içerisinde 8. sınıf ingilizce ders kitabının 5. ünitesi olan The Internet ünitesine ait çeşitli kazanımların çalışmalarını cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.