Cevap Yaz
19 Haziran 2023, 11:49 - Furkan Yazdı

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Kitabı Cevapları Nev Kitap Yayıncılık

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları Nev Kitap Yayıncılık


8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 13. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

İçindekiler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları

1. Sömürgecilik hakkında neler biliyorsunuz? Günümüzde sömürgecilik yapan devletler var mı? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Sömürgecilik az gelişmiş bir ülkeyi işgal edip yer altı ve yer üstü kaynaklarını kendi ülkesine götürüp işledikten sonra tekrar az gelişmiş ülkelere parayla kendi ürünlerini satmasıdır.

2. Sizce devletler hukuk alanında neden yenilikler yapmaya ihtiyaç duyarlar?
Cevap: Sömürgecilik çok fazla soruna yol açıyordu. En büyük örneğini 1. Dünya Savaşında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle ödediler.

3. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatında etkili olan öğretmenleri var mıdır? Sizce öğretmenler bir kişinin düşünce hayatını değiştirme konusunda etkili midir? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim-öğretim hayatında onun hayatını değiştiren öğretmenleri vardır. Öğretmenler daha bilgili ve daha tecrübeli oldukları için öğrencilerinin ileriki hayatında daha uygun ve daha başarılı olacakları yerlere gitmeleri yönünde tavsiyelerde bulunmaktadırlar.

4. Harita 1.5 üzerinde yer alan Balkan Devletleri’nin hangileri olduğu inceleyiniz. Balkanlar’da Osmanlı egemenliğindeki toprakların elden çıkmasının nedenlerini araştırınız.
Cevap: Balkan devletleri Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya’dır. Bu devletler kendi bağımsızlıklarını kazanmak ve topraklarını genişletmek için 2 defa savaş çıkarmışlardır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 14-15-16-17-18-19-20-21. Sayfa Cevapları Güçlü Avrupa’nın Doğuşu ve Osmanlı Devleti

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Avrupa devletlerinin gelişmesindeki etkenlerle ilgili bir araştırma yapınız. Sonucunu arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Avrupa devletleri 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında sömürgecilik yarışında çok ileriye gittikleri için çok hızlı bir şekilde ekonomik ve sanayi olarak gelişmeye başladı. Sömürgecilik yarışı ciddiye bindikten sonra ise 1. Dünya Savaşı ortaya çıktı.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Sanayi inkılabı sonucu bir çok ham madde ihtiyacı ortaya çıktı. Bunlardan üç siyah, üç beyaz olarak anlandırılan ham maddeler nelerdir?
Cevap:

Üç Beyaz: Un, şeker ve patiska
Üç Siyah: Kömür, demir ve petrol


Soru/yorum

Yukarıda verilen tarihi olaylar içerisinde Avrupa’nın gelişmesine en çok katkıyı hangisi sağlamış olabilir? Neden?
Cevap: Yukarıdaki tarihi olaylar içerisinde Avrupa’nın gelişmesine en çok Coğrafi Keşifler, Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı katkı sağlamıştır. Çünkü bu gelişmeler Avrupa’yı sosyal, ekonomik ve teknolojik açıdan geliştirdi.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

b. 20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Devleti

Araştırınız

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşadığı sorunların çözümü için uğraşan devlet adamları hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde İttihat ve Terakki Partisi üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk, Damat Ferid Paşa, Mehmet Vahidettin ve daha bir çok devlet adamı sorunların çözümü için uğraşmıştır.


Soru/yorum

Osmanlı Devleti’nin hangi alanlarda yenilik yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Osmanlı Devleti gelişen teknolojiye en azından ayak uydurarak kendi bilim adamlarına önem verip yeni teknoloji geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca dış borç alarak hiç kullanılmayan gereksiz israf denilebilecek saraylar yapılması yerine askeriyeye yatırım yapılabilirdi.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda verilen tarihler ve olayları eşleştiriniz.

A) I. Meşrutiyet ==> 1876
B) Tanzimat Fermanı ==> 1839
C) II. Meşrutiyet ==> 1908
D) Islahat Fermanı ==> 1856

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

Görünüşünü Söyle

Ortaya konan düşünce akımlarına ve devlet adamlarının bütün gayretlerine rağmen, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının sebepleri sizce neler olabilir?
Cevap: Osmanlı Devleti’nin tek adam yönetimiyle yani monarşi ile yönetilmesinden ötürü çağının gerisinde kalmıştır. Osmanlı’nın son zamanlarında tahta geçen padişahların çoğu deneyimsizdi bu nedenle devlet yanlış adımlar atmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Yaşadığımız şehrin toplum üzerinde ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri neler olabilir? Mustafa Kemal’in çoculuğunun geçtiği Selanik şehri ve şehrin etnik yapısı hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Yaşadığımız şehrin farklı insanlardan olması ekonomik sosyal ve kültürel açıdan zenginleştirir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı şehir olan Selanik’te böyle bir yerdi. Her etnik kökenden insan vardı. Rum, Türk, Ermeni ve daha bir çok ırka sahip insan vardı ancak huzur içinde yaşıyorlardı.


Soru/yorum

Selanik şehrinin Avrupa’ya yakın olması ve farklı kültürleri barındırması Mustafa Kemal’in yetişmesinde nasıl bir etkiye sahip olmuş olabilir?
Cevap: Atatürk’ün yaşadığı Selanik bir limankent olduğu için ekonomik ve sosyokültürel açıdan zengin bir şehirdi. Bu nedenle onun pek çok etnik kökenden insanı aynı anda tanıma şansı olup pek çok dili hızlıca öğrenmesini sağladı.


Araştrınız

Mustafa Kemal’in ataları Anadolu’dan gelerek Balkanlara yerleşen Türklerdendir. Balkanlara Türk göçlerinin ne zaman yapıldığını ve Balkanlarda başka hangi etnik unsurların yer aldığını araştırınız.
Cevap: Osmanlı Devleti’nin yükselme devrinde balkanlarda yapmış olduğu seferler sonrası balkanlarda Türk nüfusunu arttırma politikası izlenmiş ve bu sırada Atatürk’ün ailesi Balkanlara göçmüştür. Balkanlarda Türk, Rum, Arap, Roman, Sırp, Bulgar gibi pek etnik kökenden insan vardır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 22-23-24-25. Sayfa Cevapları 1.2 Mustafa Kemal’in Hayatı

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

1.2 MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI

Sıra Sizde

Mustafa Kemal’in doğum günü ve ayı kesin olarak bilinmemektedir. Yıllar sonra kendisine doğum günü sorulduğunda Mustafa Kemal:

-“Neden 19 Mayıs olmasın?” diye yanıt vermiştir.

Mustafa Kemal, sizce doğum gününü niçin 19 Mayıs olarak belirtmiş olabilir?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıp Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini yaktığı güne ithafen koymuş olabilir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Çiftlik yaşantısında yaptığı işler, Mustafa Kemal’in görev ve sorumluluk kazanmasında nasıl bir etkiye sahip olmuştur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Çiftlik yaşantısında görev ve sorumluluk kazanması onun karakterini geliştirmiş ve sorumluluk bilincinin ağırlığını bilmesine erkenden sebep olmuştur.


Görüşünü Söyle

Eğitim birliğinin olmadığı bir ülkede, insanlara toplumsal birlikteliği sağlayacak ortak değerler neler olabilir? Görüşünüzü arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Eğitim birliğinin olmaması bir kere kötü bir durum olur. İnsanlar kutuplaşabilir. Ancak yine de insanlar bayrak, vatan ve millet gibi kavramları benimseyip o toplumu bir arada tutabilir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 25 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Atatürk’te tarih sevgisinin oluşmasında tarih öğretmeninin nasıl bir etkisi vardır? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Tarih sevgisinin oluşmasında Tarih öğretmeninin onu tarih derslerine sevk etmesi sebep olmuş olabilir. Tarihin güzel yanlarını gösterip onun başarılı bir komutan olması için bunun gerektiğinide söylemiş olabilir.


Soru/Yorum

Metinde Mustafa Kemal’in hangi özelliklerini fark ettiniz? Mustafa Kemal’in ileride iyi bir lider olacağı ile ilgili olarak metinde ipuçları var mıdır? Açıklayınız
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk ailesinden gizli olarak askerlik sınavına seve seve girmesi onun başarılı bir komutan olabileceğini göstermektedir. Okuduğu okullardan başarıyla mezun olmasıda onun geleceğinin parlak olduğunu gösterir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 26-27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları 1.3 Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

1.3 Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler

Sıra Sizde

Aşağıda Atatürk’ü düşünce yönünden etkileyen kişilerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kişiler hakkındaki bilgileri aşağıdaki metinden okuyarak soruyu cevaplandırınız.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

Türk ve dünya tarhinde önemli yerlere sahip olan bu kişilerin görüşleri sizce Atatürk’ü hangi yönlerden etkilemiş olabilir? Yorumlayınız
Cevap: Bu önemli kişilikler Atatürk’ü düşünce hayatını önemli yönde etkilemiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 27 Ders Kitabı Cevapları

1.4 Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Araştırınız

Mustafa Kemal’in askerlik görevine başladığı günden beri sahip olduğu rütbeler ve kazandığı madalyalar hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatı boyunca 24 adet nişan ve madalya kazanmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 28 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Mustafa Kemal’in Pikardi Manevraları’nda hazırladığı raporunda, gelecekteki savaşlar hakkında hangi düşünceyi savunmaktadır?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk gelecekteki savaşlarda hava kuvvetleri iyi olan ülkenin savaşta daha çok başarı sağlayacağını savunmaktadır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız:

Osmanlı Devleti, İkinci Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’dan nereyi aldı?
Cevap: Osmanlı Devleti İkinci Balkan Savaşı sonucunda Edirne ve Kırıklareli’yi geri almıştır.

Osmanlı Devleti, İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra hangi antlaşmaları imzaladı?
Cevap: Osmanlı Devleti İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra İstanbul Antlaşması ve Atina Antlaşmasını imzalamıştır.


Araştırınız

Ateşemiliter ne demektir? Görevleri nelerdir? Araştırınız.
Cevap: Ateşemiliter bir ülkenin yabancı bir ülkedeki elçiliklerde askeri uzman olarak bulunan kişidir. Bu görevdeki kişiler bulunduğu ülkede kendi milliyetinden bulunan azınlık insanların haklarını korumakla ve bulunduğu ülkede kendi ulusu adına siyasi kararlar almaktadır.


Soru/yorum

Bulgaristan’ın kısa bir süre içerisinde sosyal ve kültürel alanda değişmesinin nedenlerini sınıf arkadaşlarınızla yorumlaıyız.
Cevap: Bulgaristan iki defa Balkan Savaşına katıldığı için ani göçlere sebep olmuştur. Bu nedenle ani kültürel ve sosyal değişime maruz kalmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

Mustafa Kemal’e ait bu sözlerde onun kişisel ve liderlik özelliklerinden hangi bulunmaktadır? Bu özellikler ile size ait özellikler birbirine benziyor mu? Yorumalıyız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk liderlik özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Bu sözlerde Atatürk kendini hiçe sayıp Türk milletinin kurtuluşu uğruna kendini feda edecek kadar ileriye gitmiş başarılı bir komutandır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 31 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Mustafa Kemal’in aşağıda verilen sözlerini ve gerçekleştirdiği olayları inceleyiniz. Verilen kişisel özellikleri tabloda boş olan yerlere yerleştiriniz.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 31 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

ABD’li General Mc Arthur, sizce neden Mustafa Kemal’i görmek istediğini söylüyor? Görüşünüzü söyleyiniz.
Cevap: Atatürk en zor zamanda çok başarılı kararlar alarak üstesinden geldiği için ABD’li General içinde bulunduğu zor ve problemli zamanda Atatürk’ü ziyaret edip, fikir almak istediği için olabilir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 32-33. Sayfa Cevapları 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 32 Ders Kitabı Cevapları

1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları hangileridir? Mustafa Kemal sizce bunlardan en çok hangisinden etkilenmiştir?
Cevap: Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık gibi fikir akımlarıydı. Bence Atatürk bu fikir akımlarından en çok Türkçülüğü benimsemiştir.

2. Sanayi İnkılabı sonrası Avrupa’da ortaya çıkan ve dünyada yayılmacılığı artıran gelişmeler hangileridir? Sanayi İnkılabı sonucu hangi ürünler önem kazanmıştır?
Cevap: Sanayi İnkılabı sonrası petrol, demir ve kömür gibi ham maddeler önem kazanmıştır. Bunun için özellikle Avrupa’lı devletler sömürgecilik faaliyetlerine başlamışlardır.

3. Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullar, onun fikirlerini nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullarda öğretmenleri aracılığı ile askeriyeye yönlendirilmiş olabilir. Onun parlak zekasını gören öğretmenleri ona yardımcı olmuştur.

4. Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk, Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurmuştur.

5. Mustafa Kemal’in askerî başarılarının yanı sıra yeni bir devlet kurması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Belirtiniz.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri bir deha olmasının yanı sıra devlet kurması onun siyasi bir zeka olduğunuda gösterir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

1. …Selanik Askerî Rüştiyesi…
2. …Harp Okuluna…
3. …31 Mart Olayı…
4. …Derne ve Tobruk…
5. …Şam…


C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) 1.
(D) 2.
(D) 3.
(D) 4.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 33 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. B
2. A
3. C
4. B
5. D

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 35. Sayfa Cevapları Hazırlık Yapalım

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 35 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Yapalım

1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da kurulan Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Devletlerinin hangileri olduğunu araştırınız.
Cevap:

 • Üçlü İttifak: Almanya, Avusturya/Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti.
 • Üçlü itilaf: İngiltere, Fransa, Rusya.

2. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na sizce neden girmiş olabilir?
Cevap: Osmanlı Devleti, savaş başlamadan önce yapmış olduğu Balkan Savaşları, Trablusgarp ve Ruslarla yaptığı diğer savaşlarda çok fazla toprak kaybetmişti. Topraklarını geri almak için savaşa girmiş olabilir.


3. Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde kazandığı başarılar ona askerlik hayatında ne gibi katkılar sağladığını düşünüyorsunuz?
Cevap: Çanakkale Cephesinde kazandığı başarılar sonrası halk ve diğer askerler Mustafa Kemal’e güvenmiştir. Bu ona savaş sonrası Kurtuluş Savaşı’nda daha deneyimli bir komutanlık yetisi sağlamıştır.


4. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplayınız.
Cevap: Birinci Dünya Savaşı sonrası yüzbinlerce sivilin ölmesi sonucu sivil toplum kuruluşları kurulmuştur. Devletler nezdinde savaşların önlenmesi için Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Ancak aradan 30 sene bile geçmeden 2. Dünya Savaşı patlak vermiş ve Milletler Cemiyeti kapanmıştır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 36. Sayfa Cevapları 2.1 Büyük Savaşa Doğru

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 36 Ders Kitabı Cevapları

2.1 BÜYÜK SAVAŞA DOĞRU

Araştırınız

Neden Birinci Dünya Savaşı’na “Dünya Savaşı” adı verilmiştir?
Cevap: Bu savaşa Dünya Savaşı adının verilmesinin sebebi, Dünya’da ilk defa 20’den fazla ülke birbirleri ile savaşmış ve dünyada ilk defa bir savaşta bu kadar büyük kayıplar verilmiştir. Zayiatlar bir milyondan daha fazladır.

Dünya devletlerinin karşı karşıya gelmelerinin en önemli nedeni ne olabilir? Araştırnız
Cevap: Dünya devletlerinin karşı karşıya gelmelerinin en önemli sebebi sömürgecilik yarışı ve ekonomik sebepler olabilir. Avrupalı devletler özellikle Almanya sömürge yarışından geri kaldığı için İngiltere’nin sömürgelerine göz dikmişti.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 38-39-40. Sayfa Cevapları 2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 38 Ders Kitabı Cevapları

2.2. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ

Görüşünü Söyle

Trablusgarp ve Birinci Balkan Savaşı’nı kaybeden Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme nedenlerinin neler olduğunu arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Osmanlı Devleti savaştan bir kaç yıl önce kaybettiği balkan toprakları ve trablusgarptaki topraklarını geri alma amacıyla savaşa girmiş olabilir.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nde bir yönetici olsaydınız savaşa girme konusunda düşünceniz ne olurdu?
Cevap: Birinci Dünya Savaşı’nda yönetici olsaydım savaşa tarafsız kalırdım ve boğazları tüm devletlere kapatırdım. Çünkü devletin savaşa girecek ne parası, ne askeri, ne donanması… Hiç bir şeyi yok.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 39 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Osmanlı Devleti İngiltere, Fransa ve Rusya’ya neden güvenmiyordu? Bu devletlerin daha önce Osmanlı’ya karşı nasıl bir politika izlediklerini araştırınız.
Cevap: Osmanlı Devleti hali hazırda Afrika’da sömrügesi olan bu ülkeleri kendi ülkesinide sömürge devletlerine katmak istediklerini biliyordu. Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere, Fransa ve Rusya gizli anlaşma yaparak Osmanlı’yı resmen paylaşmışlardı.


Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin kendi yanına çekme nedenlerini aşağıdaki tablodan inceleyiniz.
Cevap: Almanya, Osmanlı halifesinin hilafet gücünü kullanarak tüm Müslümanları kullanmak istemek amacıyla Osmanlı Devleti’ni yanına çekmeye çalışmıştır.


Soru/yorum: Bir devletin başka bir devlete güvenerek savaşa girmesini doğru buluyor musunuz? Görüşlerinizi açıklayınız.
Cevap: Hayır kesinlikle doğru bulmuyorum. Bir devlet savaşa girecekse kendi askerini, kendi sermayesini ve kendi silahını kullanmalıdır. Savaştan sonra güvendiğimiz o devlet bizim sürekli üstümüze çıkacaktır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 40 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

Osmanlı Devleti’ne sığınan iki Alman gemisine hangi isimler verildi.
Cevap: Osmanlıya sığınan bu gemilere Yavuz ve Midilli isimleri verilmiştir.

Bu gemiler hangi ülkenin topraklarını bombaladılar?
Cevap: Fransanın Cezayir’deki üslerini bombaladılar.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 41-42-43-44. Sayfa Cevapları Taarruz Cepheleri

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 43 Ders Kitabı Cevapları

Yardım Cepheleri

Sıra Sizde

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheleri özelliklerine göre yazınız.
Cevap:

Saldırı cepheleri: Kafkas ve Kanal cepheleri
Savunma cepheleri: Çanakkale,Suriye,Irak,Filistin,Hicaz-Yemen cepheleri

Görüşünü Söyle

Harita; 2.4. üzerinden Kut’ül Amare’nin hangi bölgede olduğunu bularak “Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta zorluk çekecektir.” sözünden ne anladığınızı söyleyiniz.
Cevap: Kut-ül Amare Kuşatması 1.Dünya Savaş’ında itilafa devletleri ile ittifak devletleri arasında geçen kahramanca bir kuşatmadır.Kelimelerle anlatılamayan bir kuşatmadır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Her yıl Gelibolu’ya gelen Anzaklar ile yine her yıl Sarıkamış’ta ataları için yürüyüş yapan Türk gençleri hangi yönden birbirine benziyorlar?Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: Ataların ruhunu şad etme, onların ne duygularla bu toprakları kazandıklarını anlama, kahraman atalarımızın orada yaşadıklarını unutmayıp verilen emeğin karşılığını verme amacıyla yapılan bir yürüyüştür.Ortak tarihi duygular vardır.

Araştırınız

Dünya haritası üzerinden Avustralya’nın ve Çanakkale’nin yerini inceleyiniz.”Anzak Günü” için gelen bu insanların ne kadar uzak bir yerden geldiğini araştırınız.
Cevap: Çok uzak bir yer olduğu için Dünya savaşı olarak geçmektedir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 45-46-47-48. Sayfa Cevapları Birinci Dünya Savaş’ında Osmanlı Devleti

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Bu tarihçi , İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Savaşı’nı kaybetmelerinin nedenini niçin Mustafa Kemal olarak görüyor?Sizce Mustafa Kemal nasıl bir komutandır?Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Çünkü Mustafa Kemal’in askeri zekası, cesur oluşu ve kahramanlığı itilaf devletlerini yıkıma uğratmıştır.Mustafa Kemal ileri görüşlü ve savaş stratejisi konusunda gayet iyi bir komutandır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

Ermeni sorunu konusunda Osmanlı arşiv belgelerine mi inanmalı yoksa iddialara mı?Neden?
Cevap: Osmanlı arşiv belgelerine inanmak gerekir.Çünkü bir iddia ortaya atıldığında bunun ispatlanması gerekir.Bu ispatlarla gerçeği konuşmak gerekir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için hangi teşkilat kuruldu?
Cevap: Milletler Cemiyeti kuruldu.


Osmanlı Devleti ile yapılan barış antlaşmasının adı nedir?
Cevap: Sevr Antlaşmasıdır.

Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller

Araştırınız

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Osmanlı Devleti’nin siyasi durumu hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Osmanlı ordusu dağıtılmış, ekonomisi çökmüş ve savaşta büyük kayıplar vermiştir.İngilizler 23 Ekim’de Limni Adasının Mondros limanında Osmanlı Devletine ateşkes yapılacağını bildirdi.Osmanlı delegeleri Wilson ilkeleri ile düzenlenmiş ortak bir metinde uzlaşacaklarını sanıyorken kayıtsız şartsız teslim belgesine benzeyen bir metini sunmuşlardır.Osmanlı zor durumda olduğu için bazı şartları kabul etmek zorunda kalmıştır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 49-50-51-52. Sayfa Cevapları 2.3 Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Osmanlı Devleti’ ni işgale hazırlanan İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’ na hangi maddeleri eklediklerini yazınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

ABD başkanı Wilson’un ilkelerine uyulduğunu düşünüyor musunuz?Sizce neden Paris Barış Konferansı’ nda bu ilkeler dikkate alınmadı? Görüşünüzü söyleyiniz.
Cevap: Uyulduğunu düşünmüyorum. Çünkü Milletler Cemiyeti İngiliz tarafını seçerek onun lehine kararlar aldı.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

İzmir’in işgali ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

İzmir’in işgaline karşı Yunanlara ilk kurşun atan gazetecinin adı nedir?
Cevap: Hasan Tahsin yada gerçek adıyla Osman Nevres’tir.


“Yaşasın Venizelos!” diye bağırmadığı için şehit edilen askerimiz kimdir?
Cevap: “Yaşasın Venizelos!” diye bağırmadığı için şehit edilen askerimiz Fethi Bey’dir.


İzmir’in işgali Türk milleti üzerinde nasıl bir etki meydana getirmiştir?
Cevap: Bu işgale çok üzülen ve kinlenen Türk milleti Kuvayı Milliye’yi kurarak Kurtuluş ordusuyla beraber düşmanı denize dökmüştür.Tüm egeyi kurtarmışlardır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Mondros Ateşkes Antlaşması’ ndan sonra başlayan işgallere karşı halkın, Osmanlı yönetiminin ve Mustafa Kemal’in tutumlarının neler olduğunu yazınız.
Cevap:

Halk: Yılardır süren savaştan bıkan halk fakir ve düşmana kinli durumdaydı.

Osmanlı yönetimi: Yönetimdeki kişilerin rahatlığı ve içerideki bazı vatan hainlerinin toprakları satma peşinde olduğundan düşman kolayca ilerliyordu.

Mustafa Kemal: İşgallere karşı bağımsızlık uğruna plan yapıp kararlı yapısıyla uyguladıktan sonra düşmanı topraklarımızdan kovmuştur.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 53-54-55. Sayfa Cevapları 2.4. Kuva-yı Milliye ve Cemiyetler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Cemiyet ve dernekler nasıl kurulmuştur? Bu kuruluşların özelikleri araştırınız.
Cevap:

 1. Gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluklardır.
 2. Hukuka ve ahlaka aykırı kurulamaz.
 3. Kazanç üzere kurulamaz.
 4. Milli Mücadele döneminde kurulan cemiyetler ve dernekler vatanı ve devleti kurtarmak amacıyla kurulmuştur.
 5. Dernekler en az 7 kişi ile kurulabilir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 55 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Osmanlı vatandaşları tarafından kurulan cemiyetlerin Milli Mücadele’ye karşı olmalarının nedeni sizce nedir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Kurulan zararlı cemiyetlerdir. Kuruluş amacı güzel ve Milli Mücadele’ye uysa da izledikleri metotlardan dolayı ve amaçlarını takip etmeyen bir davranış sergilemeleri Milli bağımsızlığa ters düşmektedir. Kurtuluşu yabancı devletlerin mandasında gördükleri için Milli Mücadele’ye karşı çıkmışlardır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları 2.5. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 56 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

1-) Mustafa Kemal’in hangi görevler ile Samsun’a gönderildiğini araştırınız.
Cevap: Samsun’ da çıkan Pontus Rum ve Türk halkı arasındaki çatışmaları engellemek için Osmanlı hükümeti tarafından görevlendirilen Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak gitmiştir.

2-) Samsun’un Millî Mücadele’deki yeri ve önemi hakkında bilgi edininiz.
Cevap: Türk kurtuluş mücadelesinin başlangıcıdır. Samsun’da verilen raporda Yunanlıların İzmir’i işgal etmesine karşı olunması ve Rum azınlığının isyanlarının bastırılması gibi amaçlardan bahsedilerek Türklerin yabancı mandalara tahammülü olmayacağının açıkça ilan edilmesi bakımından çok önemlidir.

Görüşünü Söyle

Nutuk’ta ülkenin durumu hakkında verilen bilgilere bakarak Millî Mücadele’de Mustafa Kemal’i ne gibi zorluklar beklemektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Osmanlı ordusu her tarafta yenilmiş ve savaştan bıkmış vaziyettedir. Aynı zamanda şartları ağır bir ateşkes imzalanmasından ötürü orduyu ve Atatürk’ü zor günler beklemektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 58 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Amasya Genelgesi’nde imzası olan komutanların adlarını yazınız.
Cevap:

 1. Mustafa Kemal Atatürk
 2. Rauf Orbay
 3. Ali Fuat Cebesoy
 4. Refet Bele
 5. Kazım Karabekir
 6. Mersinli Cemal Paşa

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 59 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Ermeni devleti kurulmak istenen Doğu Anadolu’daki altı ilimizin adlarını yazınız.
Cevap:

 1. Bitlis
 2. Erzurum
 3. Elazığ
 4. Sivas
 5. Diyarbakır
 6. Van

Görüşünü Söyle

Bölgesel bir kongre olarak toplanan Erzurum Kongresi’nde ulusal kararların alınmasında Mustafa Kemal’in etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kesinlikle etkisi olduğunu düşünüyorum. Erzurum kongresinde başka olmak için askerlikten istifa etmiştir. Atatürk yalnız bu kongrenin değil Milli Mücadele’nin başkanı olmuştur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 60 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Ulusal konuların görüşüleceği bir kongreye katılımın az olduğu görülmektedir. Ulusal bir kongreye katılımların engellenmeye çalışılmasının nedenleri hakkında görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. (Erzurum Kongresi Delege Sayısı: 56, Sivas Kongresi Delege Sayısı: 41)
Cevap: Yabancıların manda ve himayesini destekleyen insanlar bu kongrelere karşı çıkar. Dış güçlerin devleti dağıtmak için vatan hainlerini kullanmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Ülke genelindeki cemiyetler hangi kongrede bir çatı altında toplandı?
Cevap: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Temsil Heyeti, Batı Cephesi komutanlığına kimi atadı?
Cevap: Ali Fuat Cebesoy

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Mustafa Kemal’in kişisel özellikleri ve gerçekleştirdiği başarılar ile ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap:

Vatanseverliği: Atatürk askerliği çok severdi. Erzurum kongresine başkan olmak ve Milli Mücadeleyi başlatmak adına askerlikten istifa etti.
İdealistliği: Bu özelliği sayesinde Milli Mücadele’nin planını önceden hazırlayıp planını uygulamıştır. Hedefi Türk milletini refah bir seviyeye ulaştırmaktır. Bunun içinde elinden geleni yapmıştır
İleri Görüşlülüğü: İleri görüşlü olması sayesinde ülkenin gidişatı hakkında hemen neden sonuç ilişkisi çözüp olayları çözmek için plan yapmıştır.

Sıra Sizde

Prof. Richard Robinson Mustafa Kemal hakkındaki düşüncelerine siz bir şey eklemek isteseydiniz neler yazardınız?
Cevap:

Asker: Başarılı ve ordusuna güven veren bir komutan.
Devlet adamı: Devleti için her şeyi yapmaya hazır.
Lider: Kararlı ve güvenilir bir lider.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 63 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Karşılaştığınız zorluklar, engeller olduğunda siz de Atatürk’ü kendinize örnek alır mıydınız? Neden?
Cevap: Evet almaktayım. Atatürk bir karar almadan önce iyice düşünür, inceler ve sonra kararını verir. Bende hayatımla ilgili kararları alırken bu şekilde davranıyorum.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 64 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Millî Mücadele’de basın alanında yapılan çalışmalar ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sivas’ta çıkarılan gazetenin adı nedir?
Cevap: İRADE-İ MİLLİYE

Ankara’da hangi gazete çıkarılmıştır?
Cevap: HAKİMİYET-İ MİLLİYE

Ankara’da kurulan ajansının adı nedir?
Cevap: ANADOLU AJANSI

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 65-66-67. Sayfa Cevapları 2.6. Büyük Millet Meclisinin Açılışı

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 66 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Ülke işgal altındayken Mustafa Kemal’in milletvekili seçimleri yaptırarak bir meclis açmaya çalışmasının nedenlerini araştırınız.
Cevap: Atatürk, milletin iradesinin her şeyden üstün olduğunu, bu şekilde olmazsa hiçbir zaferin kazanılamayacağını düşündüğü için milletin kendi iradesiyle halkın temsilcilerini seçme şansı sunmuştur.


23 Nisan 1920’de açılan mecliste görev yapan milletvekillerinin mesleklerini inceleyiniz. Günümüzde hâlen görev yapan meclisteki milletvekillerinin mesleklerini araştırınız. Aralarındaki fark ve benzerliklerle ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Benzerlikler vardır ama farklılık daha fazladır. Bugünkü mecliste asker, çiftçi ve din adamı bulunmamaktadır. Atatürk her zaman çiftçileri desteklemiştir.

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı TUNA Yayıncılık Sayfa 61 Cevapları

 

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Kurucu meclis ne demektir, kurucu meclisin özellikleri nelerdir
Cevap: Yeni bir anaysa hazırlamak için oluşturulan kuruldur. Kurucu meclisin özellikleri;

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları


Güçler birliği ilkesi ne demektir? Niçin güçler birliği ilkesi uygulanmıştır?
Cevap: Yasama yürütme ve yargı yetkisinin tek elde toplanmasına güçler birliği ilkesi denir. Ülkenin durumundan mütevellit hızlı karar alınıp verilebilmesi amacıyla güçler birliği ilkesi uygulanmıştır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 68-69. Sayfa Cevapları 2.7. Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerini araştırınız.
Cevap:

 • Osmanlı Hükümeti ve İtilaf Devletleri, Milli Mücadele’nin padişah ve halifeye karşı yapıldıklarını söylemeleri
 • İngilizlerin boğazları elde etmek için ayaklanmaları desteklemesi.
 • Anadolu’da bazı kişilerin otorite boşluğundan yararlanmak istemeleri.
 • Bazı kuvay-i milliye birliklerinin halka zorba davranması
 • Azınlıkların bulundukları yere ayrı devlet kurma planları
 • Kuvayı Milliye birliklerinin bazılarının TBMM’yi tanımaması

Soru/Yorum
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları
Haritayı incelediğimizde İstanbul Hükûmeti’nin ve İtilaf Devletleri’nin desteklediği ayaklanmaların boğazlar bölgesinde meydana gelme nedeni ne olabilir?
Cevap: Boğazların etrafını aldıklarında kontrolü tam ele geçirirler. Çünkü boğazlar stratejik bir öneme sahiptir.


Görüşünü Söyle

Ülke işgal edilirken İstanbul Hükûmeti’nin kışkırtması ile Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ayaklanmalarının çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: İstanbul Hükümeti Milli Mücadeleyi savunanları vatan haini ilan etmiştir. Bu yüzden kendisine zararı olsa bile itilaf devletleri ile işbirliğine gitmiştir. Bu yüzden isyanlar çıkartmıştır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 70-71. Sayfa Cevapları 2.8. Yok Hükmünde Bir Antlaşma: Sevr

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 71 Ders Kitabı Cevapları

1) Sevr Barış Antlaşması’nın taslağı hangi konferansta hazırlandı?
Cevap: San Remo konferansında hazırlandı.


2) Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanması için padişah tarafından toplanan şûranın adı nedir?
Cevap: Saltanat şurasıdır.


3)Sevr Barış Antlaşmasında Osmanlı Devleti’ne bırakılan bölgeler nerelerdir?
Cevap: Kuzeyde Sinop, Güneyde Kayseri, Doğuda Bingöl ve Batıda İzmit-Afyon arasını kaplayan bölge bırakılmıştır.


4) Osmanlı Anayasası’na (Kanun-u Esasi) göre Sevr Antlaşması’nın geçersiz olmasının nedeni nedir?
Cevap: Mebuslar meclisinin onayından geçmeyip sadece Osmanlı hükümeti ile İtilaf devletleri arasında imzalanmış olmasından kaynaklı hukuken geçersiz bir anlaşmadır.


5) Türk halkı imzalanan bu antlaşmaya en güzel cevabı nasıl vermiştir?
Cevap: Türk halkı en güzel cevabı bu antlaşmaya karşı isyan ederek ve düşmanları topraklarından kovarak vermiştir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 72-73. Sayfa Cevapları 2.Ünite: Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 72-73 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıda verilen şekil üzerindeki eksik olan yerleri doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 72-73 Ders Kitabı Cevapları


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra yurdun işgale uğraması üzerine Padişah ve Osmanlı Hükümetinin tutumunun ne olduğunu açıklayınız.
Cevap: Padişah ve Osmanlı Hükümeti otoriteleri sarsıldığı için Milli Mücadele hareketlerine karşı çıkmışlardır ve yabancı milletlerin boyunduruğa altına girmeyi ise kabul etmişlerdir.

2. Anadolu’da kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
Cevap:

 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra antlaşmaya tepki olarak kurulmuşlardır.
 2. Amaçlarını düşman işgalinden kurtulmak ve bağımsızlığı kazanmaktır.
 3. Sivil direniş örgütü olarak önceleri yayın yoluyla mücadele ederken sonrasında silahlı mücadeleyi tercih etmişlerdir.
 4. Türk halkında milli bilincin ortaya çıkmasını sağlamışlardır.
 5. Bütün yararlı cemiyetler Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmıştır.

3. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden en önemlisi sizce hangisidir? Neden?
Cevap: Çanakkale’dir. Çünkü Çanakkale Boğazı ülkeler arasında önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Aynı zamanda Çanakkale ülkenin giriş kapısı gibidir. Oraya girildikten sonra bağımsızlığımız düşmanın elinde olurdu.

4. Osmanlı Devleti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalama nedenlerini açıklayınız.
Cevap: Osmanlı Devleti otoritesini sağlamak ve ülkenin başında kalabilmek adına itilaf devletleri ile anlaşma yoluna gitmiştir. Bu nedenle devlet için zararına bakmaksızın kendi çıkarlarına göre Sevr antlaşmasını imzalamıştır.


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.
Cevap:

1. Hazırlıklar tamamlanarak Büyük Millet Meclisi coşkulu gösterilerle … 23 Nisan 1920…… ’nu tarihinde açıldı.

2. BMM iç isyanları önlemek için 29 Nisan 1920 tarihinde …Hıyanet-i Vataniye Kanunu…. ’nu çıkardı.

3.Manda ve himaye fikrine ilk kez ….Erzurum…. Kongresi’nde karşı çıkılmasına rağmen bu fikrin kesin olarak reddedilmesi …..Sivas…. Kongresi’nde olmuştur.

4. TBMM’nin açılması ile birlikte Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem başlamış ve millî egemenliğe dayalı bir devletin temelleri …….Ankara…… kentinde atılmış oldu.


Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D)
2. (Y)
3. (Y)
4. (D)


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
Cevap:

 1. D
 2. B
 3. C
 4. C

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları 3.1 Doğu ve Güney Cephesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Yapalım

1. Cephe,otorite, Tekalif-i Milliye, başkumandan, ateşkes, taarruz, gazi, savunma, mareşal, ve milli marş kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
Cevap:

Cephe : Savaşın yapıldığı bölgeye verilen isim.
Otorite : Yaptırım koyup kullanabilme gücüdür.
Tekalif-i Milliye : Ulusal yükümlülükler adındaki emirler.
Başkumandan : Askeri bütünlükteki kara , deniz ve havadaki kuvvetlerin genel komutanı, başkomutan.
Ateşkes : Savaşı bitirmek için anlaşma yoluna gitme.
Taarruz : Saldırı.
Gazi : Yapılan savaş sonucu yaralı olarak sağ kalmak.
Savunma : Herhangi bir saldırıya karşı koyma ya da geri çekilme.
Mareşal : Askeri alanda en yüksek rütbe.
Milli marş : Bir ülkede halkın benimsediği, hükümetin onayladığı, o ülkenin bağımsızlığını ve o ülkeyi temsil eden marş.


2. Bir milletin düzenli ordu birlikleri olmadan, ülkesini işgal eden devletlere karşı başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz?
Cevap: Tam olarak bir başarı gösterebileceğine inanmıyorum. Geçici bir süreliğine yavaşlatılsa da tam çözüm değildir. Düzenli ordu olmadan girilen bir savaşta halk ciddi zararlar alır. Bu yüzden düzenli ordu kurulması gerektiğini düşünüyorum.


3. Yaşadığınız şehirde Milli Mücadele Dönemi’nde ülkemize hizmet etmiş ünlü kişiler var ise bunlar hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Benim oturduğum şehirde bulunmamaktadır.


4. Yeni kurulan bir ordunun sizce ne gibi ihtiyaçları vardır?
Cevap: Cephanelik, iyi yönetebilen bir komutan ve milli ruh lazımdır.


5. Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesinde yapılan mücadele ile ilgili yazılan ve söylenen türkü, destan, şarkı ve manilerle ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Doğu Cephesi’nde görev yapan Kazım Karabekir komutasındaki ordu kimlerden oluşmaktaydı? Bu ordunun BMM’ ye bağlanma nedenini araştırınız.
Cevap: Doğu Anadolu bölgesinden alınan asker alımları ile ordu güçlendirilmiştir.


Soru/yorum

Doğu Cephesi’nin kapanması diğer cephelere nasıl bir fayda sağlamış olabilir?
Cevap: Doğu cephesinde başarı elde eden Kazım Karabekir sayesinde bu cephe kapatılmıştır. Bu sayede kapatılan cepheden diğer cephelere askerler ve cephanelik yardımı yapılmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Maraş, Antep, Urfa ve Adana illerindeki halkın Milli Mücadele ve bağımsızlık konusunda neler yaptığını araştırınız. Bu illerin haritadaki yerlerini araştırınız.
Cevap: Halk haksız işgaller karşısında durmuş, protesto etmiş ve tertibat toplamışlardır. Vatanı kolayca bırakmayacaklarını göstermek için gece gündüz nöbet tutmuşlardır. Halkın neler yaptığını anlayabilmek için Antep’teki 12 yaşındaki Kamil’in Fransızlara karşı tutumu gösterir.
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Bayrak olayının Maraş halkı üzerinde nasıl bir etki yaptığını düşünüyorsunuz? Bayrak ve bağımsızlık hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Bayrağın dalgalanması Maraş halkının hür olduğunun göstergesidir. Bayrağın gökten indirilmesi Maraş halkı için kabul edilemez bir durumdur ve herhangi bir işin bağımsız olmadan yapılamayacağı düşüncesindedirler. Böyle bir durum bağımsızlıklarının ellerinden alındığını düşünmelerine sebep olmuştur. Bayrak olayı Maraş halkı için Fransızlarla mücadelenin başlangıcı olmuştur. Bayrağın dalgalanması Maraş halkı için bağımsızlık göstergesidir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 79 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Adına şiirler yazılan Şahin Bey sizce nasıl bir kahramandır?
Cevap: Antep’ in Gaziantep olmasındaki en büyük etkendir. Halktan biridir. Halktan biri olup düşmana karşı elinden geleni yapmıştır.


Milli birlik ve beraberliğe hangi durumlarda ihtiyaç duyarız? Açıklayınız.
Cevap: Milli birlik ve beraberlik çok önemlidir. Vatanın bağımsızlığı tehlikeye düştüğünde birlik olup elimizden geleni yapmalıyız.Görüşünü Söyle

Maraş, Antep ve Urfa halkının Milli Mücadele’deki azim ve cesaretleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:Maraş, Antep ve Urfa halkının Milli Mücadele’deki azim ve cesaretleri vatanını korumak isteyen ve bunu layıkıyla başaran halktır. Onlar herkese güç vermiştir ve umut olmuştur.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları 3.2. Batı Cephesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 80 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Yaşadığınız bölgede Milli Mücadele ile ilgili gelişmeler yaşanmış mı? Şehrinizi veya yaşadığınız yerin Milli Mücadele Dönemi’ndeki durumu hakkında araştırma yapınız.
Cevap: 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 80 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Kuva-yı Milliye birliklerinin düşmana karşı verdiği mücadelede kısmen başarısız olma nedenleri nelerdir?
Cevap: Sebebi dağınık kuvvetlerden oluşmaları, silah ve cephane yönünden yetersiz olmaları, bölgesel hareket etmeleridir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Savaş devam ederken bir anayasa yapmaya sizce neden gerek duyulmuştur? Bu anayasanın Milli Mücadele’ye nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ülke içindeki karışıkları önlemek için gerek duyulmuştur. İnsanların kafalarındaki sorulara cevap verdiği için ve ülke bir düzene girdiği için katkı sağladığını düşünüyorum.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

TBMM’nin hukuki olarak tanınması Milli Mücadele’ye nasıl bir katkı sağlamıştır?
Cevap: İnsanlara öz güven vermiş ve onların milli mücadelede daha iyi savaşmalarına katkı sağlamıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Sınır komşumuz olmayan bir devletle imzalanan bu antlaşma ile TBMM nasıl bir başarı elde etmiştir?
Cevap: TBMM’nin düşmanlara karşı ittifak kurmasını sağladı ve bir devletin TBMM’yi tanımasını sağladı.

Soru/Yorum

İstiklal Marşı’nın sizi etkileyen bölümü hangisidir? Bu bölümün sizi etkileme nedeni nedir?
Cevap:
“Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:” ile başlayan dizeler beni etkiledi.

Beni etkilemesinin nedeni şehitlerimize değer vermemiz gerektiğinden ve bu vatanı kimseye vermememiz gerektiğinin vurgulamasıdır.

Görüşünü Söyle

Türk milleti çok yakın bir zamanda, İstiklal Marşı’nın yazıldığı o günlere benzeyen bir olayla karşılaşmış mıdır? Bu olay karşısında Türk milletinin İstiklal Marşı’ndaki sözleri hatırladığını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Türk milleti İstiklal Marşı’ndan etkilenerek bütün güçleriyle savaşmışlardır. İstiklal Marşı sayesinde güven ve azimle mücadele etmişlerdir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Bolşevik nedir? Sovyetler Birliği’nin Milli Mücadele’ye sağladığı destekler hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin İkinci Kongresi’nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmada ki taraflardan Lenin yanlısı grup.

Kapitülasyonların kaldırılması ve Misakımilli’yi tanıması Milli Mücadeleye destek sağlamıştır.

Soru/Yorum

Birinci İnönü Zaferi’nden sonra 1921 Anayasası’nın kabulü, Londra Konferansı’nın düzenlenmesi, Türk-Afgan Dostluk Antlaşmasının imzalanması, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Moskova Antlaşması gerçekleştirilmiştir. Askeri bir başarının siyasal başarıları da getirdiğini düşünüyor musunuz? Neden?
Cevap: Askeri başarıların siyasal başarıları getirdiğini düşünüyorum. Çünkü savaş kazanılmış ve bu yüzden siyasal olarak da ilerlemiş oluruz ve antlaşmalar da imzalanmış olur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Mustafa Kemal’in yanda verilen sözü neden söylediğini araştırınız.
Cevap: Mustafa Kemal’in bu sözü söyleme nedeni kazanılan zaferin millete büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etmesidir.

Soru/Yorum

Eskişehir – Kütahya Savaşları düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisidir. Sizce bu yenilginin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Silah ve cephane yetersizliği ve Türk milletinin daha taarruz gücüne ulaşamaması bu yenilginin sebepleri olabilir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 88-89-90. Sayfa Cevapları 3.3. Savaş Ortamında Maarif Kongresi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 88 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Mustafa Kemal’in cephede savaş devam ederken eğitim kongresine katılmak istemesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Mustafa Kemal her ne olursa olsun eğitimin her zaman önemli olduğunu bize burada da göstermiştir. Eğitime karşı olan sevgisi çok güzel ve bundan dolayı da bizimde eğitime önem vermemiz gerekmektedir.

Sıra Sizde

Savaş devam ederken top sesleri arasında yapılan bu kongreyi, Mustafa Kemal’in eğitime verdiği önem açısından değerlendiriniz.
Cevap: Mustafa Kemal’e göre eğitimsiz bir devlet olamaz ve bundan dolayı da savaş olsa da kongreyi yapması, eğitime verdiği önemi ve sevgiyi anlamış oluruz.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 89 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Savaş öncesinde askerlere neden malzeme toplandığını, istenen ve temin edilen malzemelerin neler olduğunu araştırınız.
Cevap: Askerlere malzeme toplanmasının sebebi yeterli silah ve cephanelerinin kalmasıdır. Bundan dolayı da silah, cephane toplanmış ve askerlere temin edilmiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 90 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Elinde avucunda hiçbir şeyi olmayan Türk milletinin orduya bu kadar destek vermesinin nedenleri neler olabilir? Görüşünüzü söyleyiniz.
Cevap: Türk milleti elinde avucunda bir şey olmasa da her türlü şeyi yapabilir. Bunun sebebi vatan sevgisidir. Türk milleti vatanına ve milletine bağlı bir devlettir.

Araştırınız

Türk milletinin Tekalif-i Milliye gibi toplumsal dayanışma ve yardımlaşma konularında bugüne kadar göstermiş olduğu özveri ve fedakarlıklarla ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Türk milleti; vatanı, milleti için her şeyini ortaya koyabilecek kadar cesur bir devlet olmuştur. Vatanı için maddi manevi destek olmuştur. Bunun örneklerini Birinci Dünya Savaşı’ndan da görebiliriz. Ellerinden geldikçe yardım eli uzatmışlar ve vatanını göz ardı etmemişlerdir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 92-93-94-95. Sayfa Cevapları 3.5. Mustafa Kemal Cephede

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 92 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Sizce de Sakarya Meydan Savaşı ülkemiz için bir ölüm kalım savaşı sayılabilir mi? Yorumlayınız.
Cevap: Sakarya Savaşı bir ölüm kalım savaşıdır. Türklerin Kütahya-Eskişehir Savaşını kaybetmelerinden dolayı bu savaşta daha iyi mücadele ederek savaşı kazanmışlardır.

Araştırınız

Büyük Taarruz adını alan savaş, bölge olarak nerede başlar, nerede biter? Başkumandan olmanın şartları hakkında bilgi toplayınız.
Cevap: 26 Ağustos 1922, saat 6’da Büyük Taarruz, bugünkü Yalova, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, İzmir illeri ve içinde kalan bölgede yani tüm cephe hattında aynı anda başladı. Son olarak da Afyon tamamen Türkler tarafından geri alınmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 94 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıdaki Milli Mücadele sırasında gerçekleştirilen savaşların hangileri olduğunu yazınız.
Cevap:
Savunma savaşları: Birinci İnönü Muharebesi, İkinci İnönü Muharebesi, Kütahya-Eskişehir Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi.
Saldırı Savaşları: Büyük Taarruz.
Yenilgi ile sonuçlanan: Kütahya-Eskişehir Savaşı.
Zafer ile sonuçlanan: Birinci İnönü Muharebesi, İkinci İnönü Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 95 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Bazen savaşta kazanıp masada kaybedersiniz, bazen de her ikisini de kazanırsınız. Mudanya Ateşkes Antlaşması bunlardan hangilerine girer? Neden?
Cevap: Türkler, Büyük Taarruz Savaşını’da kazanarak bir zafer kazanmıştır. Daha sonrasında Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın olması ve istenenlerin gerçekleştirilmesinden dolayı bu da zaferle sonuçlanmıştır.

Görüşünü Söyle

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda İsmet İnönü’nün diplomatik başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: İsmet İnönü savaşlardaki başarısından dolayı bu antlaşmada TBMM hükümetini temsil etti. Bu sayede hem askeri alanda hem de diplomatik alanda başarılar elde etmiştir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 96-97-98. Sayfa Cevapları 3.6. Lozan Barış Antlaşması

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 96 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız: Lozan kenti hangi ülkededir? Genelde barış görüşmelerinin ve anlaşmalarının neden bu ülkede yapıldığını araştırınız.
Cevap: Lozan Barış Antlaşması’nın tarafsız bir ülkede yapılması istenmiştir. Genelde bu tür antlaşmalar İsviçre gibi ülkelerde meydana gelir. Lozan şehri İsviçre’dedir.


Soru/Yorum: Mustafa Kemal’in Ermeni iddiaları ve kapitülasyonlar konularında ödün vermek istememesinin sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Tamamen bağımsız olabilmek ve diğer ülkeleri isteklerinden vazgeçirebilmek.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Savaş tazminatını kim ödedi?
Cevap: Yunanistan ödedi.


Adalar nasıl paylaşıldı?
Cevap: Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye, Ege Adaları Yunanistan’a veridi.


Boğazlar konusu nasıl çözüldü?
Cevap: Boğazlarda asker olmayacağına, boğazlardan ticaret gemilerinin geçişine izin verildi.


Lozan’da Misak-ı Milli dışında kalan yerler neresidir?
Cevap: Musul’dur.


Soru/Yorum: Boğazların uluslararası bir komisyonun yönetecek olması hangi egemenlik hakkımızı ihlal etmektedir? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Misak-ı Milliye aykırı olarak Boğazlara getirilen bu uluslararası komisyon ile Türkiye’nin egemenlik hakları çiğnendi.


Soru/Yorum: Halen yürürlükte olan Lozan Barış Antlaşması, 2023 yılında 100. yılını dolduracaktır. Bu antlaşmanın bu kadar süre yürürlükte kalması onun nasıl bir antlaşma olduğunu gösterir?
Cevap: Bu antlaşmanın sürekliliğini ve uluslararası geçerli olduğunu gösterir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 99-100. Sayfa Cevapları 3.7. Milli Mücadele’nin Sanata Etkisi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Şair, Mustafa Kemal’in ruh halini hangi duygular içinde anlatmıştır?
Cevap: Şair, Mustafa Kemal’in çok güçlü ve fazlasıyla istekli olduğunu anlatmıştır.

Soru/Yorum

Atatürk ressamı neden eleştirmiştir? Sizce sanatçı gerçekleri mi yansıtmaktadır? Yorumlayınız.
Cevap: Atatürk’ün ressamı eleştirmesinin nedeni tablodaki atların o zaman ki dönemi yansıtmamasıdır. Sanatçı tabloda gerçekleri yansıtmamıştır. Çünkü Milli Mücadele’de hiç kolay zamanlar olmamıştır. Hep zorluklarla mücadele edilmiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Yukarıdaki farklı illerde Türk sanatçıları tarafından yapılan anıtları inceleyiniz. Milli Mücadele’deki vatan sevgisi ve bağımsızlık düşüncesinin sanatçıları nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Milli Mücadele sanatçıları derinden etkilemiştir. O zaman ki dönemi yansıtmak için de heykeller yapmışlardır. Bu heykeller sayesinde Milli Mücadele’nin ne kadar da önemli olduğunu ve vatanımıza karşı olan o sevginin halen devam ettiğini kanıtlamaktadır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 101-102-103. Sayfa Cevapları 3.Ünite Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan mücadele nasıl sonuçlanmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Doğu Cephesinin komutanı olan Kazım Karabekir askeri bir başarı sağlamış ve yaptığı Gümrü Anlaşmasıyla Doğu illerini güvence altına almıştır. Burada kazanılan zafer sayesinde diğer cephelere asker göndererek yardımda bulunmuştur.


2. Mehmet Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın zorluklarını ve yapılan mücadelenin büyüklüğünü nasıl anlatmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: O zamanlar halkın istiklale kavuşmak için bağlandıkları ve inandıkları şeyler vardı. Bunlar Hak, vatan ve bağımsızlık sevgisi.


3. Batı Cephesi’nde Yunanlara karşı kazanılan ilk büyük savaşın adı nedir? Bu savaşın sonuçlarını belirtiniz.
Cevap: I. İnönü Zaferidir. Bu savaş sonucunda Yunanlılar hüsrana uğramış ve geri çekilmişlerdir. Bu geri çekilmenin ardından diğer illerde bulunan Yunan askerleri de çekilerek bu zafer kazanılmış oldu.


4. Tekâlif-i Milliye kararlarının alınmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Askeri malzemelerin eksikliği, cephane eksikliği gibi ordunun savaşmak için gerekli ihtiyaçları olmadığı için Tekalif-i Milliye kararları çıkarılarak orduya destek sağlanmıştır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.
Cevap:

1. Kazım Karabekir Paşa.
2. Maraş, Antep
3. Londra Konferansı’nı
4. Başkomutanlık Meydan Savaşı
5. Ateşten Gömlek
6. Kapitülasyonlar


C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘D ”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D)
2. (Y)
3. (Y)
4. (D)
5. (D)
6. (Y)

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 102-103 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.
Cevap:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. D
 5. A
 6. D
 7. B
 8. B
 9. B
 10. D

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 105-106-107. Sayfa Cevapları Cumhuriyetçilik İlkesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Yapalım

1. Cumhuriyet sizce ne demektir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Milletin kendi ülkesini yönetecek devlet adamlarını kendisinin demokratik bir şekilde seçtiği yönetim şekline denir.


2. Atatürk’ün ulusal egemenlik konusunda söylemiş olduğu sözler hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap:
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları


3. Demokratik bir yaşamda anayasa gerekli midir?
Cevap: Anayasa her ülke için gereklidir. Anayasa sayesinde kişinin hakları korunmuş olur. Her ülkede mutlaka kötülüğe meyleden insanlar olacak ya da haksızlığa halk tarafından uğramış insanlar olacak. Devlet kurduğu demokratik anayasa sayesinde mağdur durumda olan insanların haklarını koruyabilecek.


4. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun kurulma nedenleri sizce ne olabilir? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Türk dilini korumak ve doğru bir şekilde kullanmak amacıyla Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Türk tarihindeki savaşlar, anlaşmalar gibi Türk tarihini ve geleceğini etkileyen olayların korunabilmesi ve araştırılması amacıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.


5. Sizce Atatürk, toplumsal yaşamda niçin yenilikler yapma gereği duymuştur? Düşünceleriniz söyleyiniz.
Cevap: Çünkü toplumun cahilliğe doğru ilerlediklerini ülkenin topraklarının değerli olduğunun ama toplumun bunun farkında olmayışından yola çıkarak halkı yaşamının refah ve muassır medeniyet seviyesine ulaştırmak amacıyla yenilikler yapmak iççin girişimde bulunmuştur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Cumhuriyet yönetiminin sahip olduğu özellikler hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap:
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları


Dünyada demokratik cumhuriyet ile yönetildiğini bildiğiniz devletler hangileridir? Bildiklerinizi söyleyiniz.
Cevap: Avusturya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Hindistan, Pakistan, Kenya, Polonya, Nepal.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Cumhuriyet yönetimi ile mutlakiyet ve meşrutiyet yönetimleri arasındaki farklar nelerdir? Aşağıda yazarak belirtiniz.
Cevap:

Mutlakiyet: Bir kişinin tek başına istediği gibi ülkeyi yönetmesine denir. Hakları sınırsızdır.

Meşrutiyet: Anayasa kelimesinden türeyerek oluşturulmuş sistemdir. Meclis ve yönetim seçimle belirlenip anaysa yapma hakkı meclisin elindedir.

Cumhuriyet: Cumhuriyetin kökünde bulunan cumhur kelimesi ; halk, ahali, topluluk anlamına gelmektedir. Halkın egemen olduğu yönetim biçimidir.

Farklara gelecek olursak kelime kökünde farklılık vardır ve buna bağlı olarak değişen yönetim şekilleridir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Milliyetçilik-Halkçılık-Devletçilik-Laiklik İlkeleri

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

Cumhuriyeti korumak ve cumhuriyetin devamlılığını sağlamak için bizlere düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?
Cevap: Milli birlik ve beraberlik ruhunu çocuklara öğretip yeniden ortaya çıkarırım. Tarihimi öğrenip geçmişte yapılan hataları yapmamaya çalışırım. Vatandaşlık görevlerimi ve haklarımı en iyi şekilde öğrenip uygularım.


Araştırınız

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda söylemiş olduğu sözleri araştırınız. Atatürk’ün sahip olduğu vatan ve millet sevgisinin bu sözlerde nasıl ifade edildiğini inceleyiniz.
Cevap: Atatürk vatan ve milletin bir bütün olduğunu ve aynı devletin altında tek bir millet olduğunu savunmuştur. En bilinen milliyetçilik ilkesi doğrultusunda söylemiş olduğu söz ise “Ne mutlu Türk’üm diyene!” dir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözünden siz ne anlıyorsunuz?
Cevap: Atatürk bu sözüyle Türk’ün kadim ve gururlu tarihinden ötürü yeni nesle bir hatırlatma aynı zamanda atalarıyla övünüp onları örnek almaları gerektiğini vurguladığını düşünüyorum.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

Halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ilkesinin hangi özelliklerini içerisinde barındırmaktadır?
Cevap: Halkçılık ilkesi, halkın adaletli bir şekilde yönetilmesini, huzurlu ve refah seviyeye ulaşmasını, muassır medeniyetler seviyesine ulaşmasını ve haklarının korunmasını amaçlar. Bu özellikler Cumhuriyetçilik ilkesinde de vardır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 111 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Atatürk’e ait olan yukarıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Atatürk, incelediğiniz fotoğraflarda ne yapıyor?
Cevap: Halkın geleceğini düzeltmek ve onlar için en doğru planı yapmak için halkın genci yaşlısı demeden her kesimden insanını dinlemektedir. O insanların derdine çözüm aramaktadır.


Atatürk’ün bu fotoğraflardaki davranışlarını açıklayan ilkesi sizce hangisidir?
Cevap: Halkçılık olarak düşünüyorum. Çünkü halkın içine karışıp halktan biri gibi davranmıştır. Aynı zamanda halkın refahını düşünmüştür.


Araştırınız

Toplumların gelişmesinde ekonominin rolü var mıdır? Ekonominin devlet yaşamındaki önemi konusunu arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Toplumların gelişmesinde ekonominin rolünün büyük olduğunun düşünüyorum. Ekonomi demek, halk için yatırım yapmak demektir. Yatırım için gerekli paranın olması lazımdır. Halkın refah bir ortamda yaşayabilmesi açısından da ekonomi gereklidir. Ekonomi sağlanamazsa bir çok ilkenin gerçekleştirilmesi imkansız gibi olur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Laiklik kelimesinin anlamını araştırınız. Atatürk’ün laiklik ile ilgili söylediği sözleri bularak inceleyiniz.
Cevap: Laik anlayışı benimsemiş ve onu savunan düşünce biçimidir. Atatürk, laiklik ile ilgili “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sade din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz.” sözü laikliği en güzel şekilde anlatmaktadır. 

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 113 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

Verilen fotoğrafı ve metni inceleyiniz. Atatürk’ün hangi özelliğe sahip din adamlarını sevmediğini açıklayınız.
Cevap: Atatürk, cahil ve din ile siyaseti birbirine karıştıran din adamlarını sevmezdi.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları İnkılapçılık İlkesi- Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

¦ Laiklik ile ilgili gerçekleştirilen bu aşamalar Türk halkına ne gibi yararlar sağlamış olabilir?
Cevap: Halkın saf bir şekilde dini duygularının kullanılmasının önüne geçilmiştir. Türk halkının anayasa ile yönetilerek demokratik bir yaşama zemin hazırlanmıştır.


¦ Eski ve yeni milletvekili ant içme şekillerini inceleyiniz. Günümüzde milletvekillerinin göreve başlarken söyledikleri ant içme metnini inceleyerek görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: 1924 Anayasasındaki bu yemin metninde “vallahi” kelimesi 1928’de kaldırılarak değişiklik yapıldı. Bu değişiklik laiklik ilkesini destekler.

Araştırınız

Islahat, yenilik, düzenleme ve inkılap kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
Cevap: Islahat; reform ya da iyi bir hale getirme anlamı taşımaktadır. Yenilik; gereksiz ve eski olan bir şeyin yerine gerekli, yeterli ve yeni bir şeyin getirilmesine denir. İnkılap; yeni bir alanda birdenbire yapılan köklü değişikliktir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

İnceleme / Analiz

Atatürk’ün giydiği kıyafeti inceleyiniz. Sizce Atatürk’ün giydiği kıyafetler ile inkılapçılık ilkesi arasında bir bağlantı var mıdır?
Cevap: Evet vardır. İnkılapçılık ilkesinde köklü değişim esas alınır. Görüldüğü gibi Atatürk, kıyafetinde eskiye nazaran şapka, baston ve frak giyerek kıyafet konusunda köklü bir değişim yapmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Saltanat yönetimi (monarşi) ile millî egemenlik kavramları arasındaki farkları araştırınız.
Cevap: Saltanat, monarşi gibidir. Devletin tek elden yönetildiği bir sistem olan saltanatta milletin iradesinden bağımsızdır. Milli egemenlik ise temelde devlet yöneticisinin tamamen milletin özgür kararına bırakılmış bir şekilde seçilmesi sistemidir. Saltanat yönetiminde demokratik bir seçimden söz edilemezken milli egemenliğe dayalı yönetim sistemlerinde temelde demokratik bir seçim yatar.


Soru/yorum

Saltanat kaldırıldığı hâlde halifeliğin kaldırılmamasının nedeni sizce nedir?
Cevap: Ülkenin çoğunluğu müslüman olduğundan dolayı birden kaldırıp milleti isyana sürüklememek için hemen kaldırılmamıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Bir şehrin başkent olması için ne gibi özellikler taşıması gerektiğini araştırınız.
Cevap: Bir şehrin başkent olabilmesi için o şehrin coğrafi, tarihi ve kültürel açıdan incelemek gerekir. Başkent seçilecek şehrin düşman işgaline karşı savunmalı bir yerine ve kültürel açıdan gelişmiş bir yer olmasına dikkat edilmelidir.


Araştırınız

Cumhuriyet yönetiminin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap:
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Cumhuriyetin ilanı ile yönetim alanında nelerin değiştiğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Meclis Başkanı başka hangi görevi de yürütüyordu?
Cevap: Devlet başkanlığı görevini de yönetiyordu.


Hükümeti kurmakla kim görevlidir?
Cevap: Cumhurbaşkanı, mecliste bulunan milletvekillerinden seçerek kurmaktadır.


Bakanları kim seçer?
Cevap: Bakanları milletvekilleri seçer.


Bakanlar nasıl seçiliyorlardı?
Cevap: Mecliste yer alan milletvekilleri arasından bakanlar seçilir.


Cumhurbaşkanı nasıl seçilir?
Cevap: Mecliste oylama yapılır. Oylama sonucunda en çok oyu olan alan milletvekili cumhurbaşkanı olur.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 119-120-121-122. Sayfa Cevapları Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

¦ Halifelik kurumunun oluşumu hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Halifelik, Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in vefatından sonra Hz. Ebubekir(a.s.)’ın halefi olmasıyla başlamıştır. Halifeliğin amacı müslümanları tek çatı altında toplayıp dünya sorunlarını çözüme kavuşturmaktır. Peygamberimiz(s.a.v)2in vefatından başlayıp Osmanlı zamanlarına kadar gelmiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
Cevap:

Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı vakıf işlerine bakması için Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı oluşturuldu.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 121 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda verilen 1921 ve 1924 anayasalarına ait bilgileri inceleyiniz.

1921 ve 1924 Anayasaları arasında ne gibi farlar bulunmaktadır?
Cevap: 1921 Anayasasında kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmiyor. 1924 Anayasasında kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmiştir. 1921 Anayasasında meclis hükümeti esas alınırken 1924 Anayasasında kabine sistemi esas alınmıştır.


Sizce 1921 Anayasası’nda güçler birliği ilkesi neden uygulanmış olabilir?
Cevap: 1921 Anayasasında güçler birliği esas alınırken güçler ayrılığı yasama, yürütme ve yargının farklı kollarda toplanmasıdır. Hızlı karar alınıp onaylanması amacıyla güçler ayrılığı benimsenmiştir. Kararlara uymayanları istiklal mahkemelerine taşımışlardır.


Araştırınız

Hukuk devletlerinin sahip olduğu özellikler ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap:

 • Yargı bağımsızdır.
 • Kuvvetler ayrılığı ilkesi esas alınır.
 • Mutlak güç hukukundur.
 • Bireylerin eşitliği esas alınmıştır.
 • Özgülük kaide, yasaklar istisnadır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128-129-130. Sayfa Cevapları Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

Bir ülkede iki farklı tarzda eğitim kurumu varsa eğitim birliği veya kültür birliği oluşur mu? Neden?
Cevap: Eğitim birliği ya da kültür birliği oluşması gereklidir. Çünkü farklı eğitim yönetimi şekilleri uygulanır ve birlik oluşamaz. İki tarzda eğitim kurumunun tek çatı altında toplanması daha doğru olur. Bu şekilde verilen eğitim daha doğru olur ve düzgün bir ilerleme gözlenir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Tarih boyunca çeşitli uygarlıklar kendilerini daha iyi ifade edebilmek için alfabeler oluşturmuşlardır. Uygarlıkların tarih boyunca neden farklı alfabeler kullandıkları ile ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Her uygarlık dönemin teknolojik şartları yetersiz olduğu için birbirlerinin alfabelerinden haberdar olma şansları yotku. Bu nedenle her uygarlık kendine ait bir alfabe oluşturarak bunu özellikle ticarette kullandılar.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Atatürk’e başöğretmen unvanı sizce neden verilmiştir? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Atatürk latin alfabesini ve daha bir çok medeni inkılabı ülkemizin halkına bizzat öğrettiği için başöğretmen ünvanı verilmiş olabilir.


Araştırınız

Milli tarih bilinci ile toplumsal dayanışma arasında bir bağ var mıdır? Araştırınız.
Cevap: Milli tarih ile insanlar kültürel olarak birbirine daha sıkı bağlanır ve toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirir. Bu nedenle milli tarih bilinci önemlidir ve toplumsal dayanışmaya etkisi çoktur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 127 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Türk Dil Kurumunun günümüzde yaptığı faaliyetler hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: TDK yani Türk Dil Kurumu Türk dilinin tarihini araştırmak ve gelişimini sağlamak amacıyla Atatürk’ün öncülüğünde kurulmuş bir kurumdur. Günümüzde Türk Dilini araştırmak ve yabancı kelimeleri türkçeleştirmek gibi faaliyetler yürütmektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 128 Ders Kitabı Cevapları

Türk Dil Kurumu Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmaya çalışmaktadır. Siz de aşağıda verilen örnekleri inceleyerek yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulmaya çalışınız.

YABANCI KELİME / TÜRKÇE KARŞILIĞI

Bilboard ? Reklam Panosu
Ajanda ? Andaç / Takvimli Defter
Zapping ? Kanal Değiştirmek
Fitness ? Spor Salonu

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Osmanlı Devleti zamanındaki üniversite eğitimi hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Osmanlı Devleti zamanında üniversite isimleri “Fenler Evi” anlamına gelen “Darû’l Fünûn” adı verilmiştir. Osmanlı Devleti zamanındaki “Fenler Evi” genellikle dini ilimler öğretilirdi. Bunun yanında fen bilimleride öğretilmekteydi.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Atatürk’n “Sanatsız kalan bi rmilletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünden ne anlıyorsunuz? Bu söz ile ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Sanat bir toplumu yansıtan aynadır. Bu nedenle sanat ve sanatçının olmadığı bir toplum sönük kalmış ve derdini anlatmayan bir toplumdur. Su ve güneş bitki için ne kadar önemliyse, sanat ve sanatçıda toplum için o kadar önemlidir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137. Sayfa Cevapları Toplumsal Alanında Yapılan Yenilikler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

4.5 Toplumsal Alanında Yapılan Yenilikler
a. Toplumsal Alanda Yaşanan Değişim
Şapka İnkılabı ve Kıyafette Değişiklik

Araştırınız

Osmanlı Devleti döneminde toplumun giyim şekli hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Osmanlı Döneminde devlet adamları başında büyük sarıklar olurdu. Halktan erkek insanlar başında kırmızı fes ve genelde şalvar ile gezerdi. Kadınlar yüzü ve elleri görünecek şekilde her yeri kapalı halde gezerlerdi.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 134 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken Türk büyüklerine ve alimlere ait türbelerin kapatılmaması hakkındaki görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Tekke, zaviye ve türbeler halkı yanlış yöneltebileceği için doğru bir karardır. Ancak biz kültürümüz gereği atalarımıza saygı duyarız bu nedenle Türk büyük ve alimlerimize saygı duyarız bu nedenle bu gibi türbeler kapatılmaz.


Araştırınız

Osmanlı Devleti’nde kullanılan takvim, saat ve ölçüler hakkında bir araştırma yapınız. Bu ölçülerin günümüzde kullanıp kullanılmadığını söyleyiniz.
Cevap: Osmanlı Devletinde Rumi ve Hicri takvim kullanılmaktaydı. Rumi takvim vergi hesaplaması için, Hicri takvim günlük ihtiyaçlar için kullanılırdı. Bu takvimler aynı anda Arapça, Osmanlıca, Yunanca, Bulgarca, Musevice ve Latince basılırdı. Saatlerde aynı şekilde çok dilli basılırdı.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 135 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

Ölçü ve tartı birimlerinde uluslararası sisteme geçildiğinde ülkenin ticari ilişkilerinde nasıl bir gelişme olmuştur. Düşüncelerinizi paylaşnıız.
Cevap: Uluslarası ticaret adamları aynı ölçü ve birimleri kullanarak güvenli ve anlaşılabilir ticaret yapabilme konusunda kolaylık sağlanmıştır.


Araştırınız

Ailenizin kullandığı soyadını nasıl aldığını biliyor musunuz? Soyadınızın nasıl ve ne zaman alındığı ile ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Soyadımız Cumhuriyet’in yeni kurulduğu dönemde soyadı kanununun çıkması ile birlikte aile reisimizin o zamanki büyük dedemin almasıyla alınmıştır.


Görüşünü Söyle

Soyadı Kanunun olmasaydı ne gibi sorunlaral karşılaşırdık? Görüşlerinizi paylaşınız.
Cevap: Soyadı Kanunu olmasaydı insanlar birbiri ile karışırdı. Resmi işler biribine girebilir ve ciddi sorunlar çıkabilirdi. Örneğin aynı isme sahip iki kişi istemedende olsa askere çağırılabilirdi.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 137 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Türk kadınının 1934 yılında elde ettiği seçme ve seçilme hakkının diğer ülkelerdeki tarihlerini inceleyerek bu konudaki görüşlerinizi açıklayınız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk sayesinde diğer batılı ülkelerden yıllar öncesinde Türk kadını seçme ve seçilme gibi tüm haklarını elde etmiştir. Bu ülkemizin ne kadar demokrasinin ve eşitliğin esas alındığı bir ülke olduğunu gösterir.


Araştırınız

Atatürk’ün Türk kadınlarına sosyal, siyasal, spor, sanat, bilim vb. alanlarda sağaldığı haklarla ilgili bir araştırma yapınız. Günümüzde Türk kadınının gösterdiği başarılara örnek verebileceğiniz birisi var mı? Bu kişi hakkında bilgi toplayarak araştırınız.
Cevap: Türk kadınının gösterdiği başarıya en iyi örnek Sabiha Gökçen’dir.

Sabiha Gökçen Dünya’da ilk kadın savaş pilotu olma ünvanını kazanmıştır. Eğitim masrafları Atatürk tarafından bizzat karşılanmıştır. Soyadı kanunu ile birlikte Atatürk kendisine “Gökçen” soyadını vermiştir. Bunların 32 tanesi savaş görevi olmak üzere 8000 saat havada görev süresi bulunmaktadır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Atatürk’ün ekonomi alanında söylemiş olduğu “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner…”

Atatürk’ün yukarıdaki ekonomi ile ilgili sözünün anlamını araştırınız.
Cevap: Kazanılan zaferlerin büyüklüğü pek fazla önemli değildir. Milletin doğrudan doğruya yaşamıyla, yükselişiyle, çöküşüyle ilişkili ve ilgili olan, milletin ekonomisidir.

Soru/Yorum

Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanmış olması, Atatürk’ün hangi konulara önem ve öncelik verdiğini gösterir? Görüşlerinizi açıklayınız.
Cevap: Ekonomi, millet için önemlidir. Ekonomisi iyi olmayan bir millet diğer ülkeleri yakalayamaz ve geride kalır. Bu yüzden öncelik olarak Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 140 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda verilen kelime gruplarını açıklayınız.
Cevap:

Teşvik-i Sanayi Kanunu: Devlet, sanayi kurulmasını ve geliştirmesini benimsetmek amacıyla bu kanunu çıkartmıştır.

MTA: Ülkenin yer altı zenginliklerini ortaya çıkarmak amacıyla MTA kuruldu. MTA, sanayinin de gelişmesine katkıda bulunmuştur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 142 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen ekonomik bir gelişmeden diğer ülkeler niçin etkileniyorlar? Bu konu ile ilgili görüşlerinizi söyleyiniz. Günümüzde bu duruma benzer olaylar yaşanıyor mu? Örnekler veriniz.
Cevap: Başka bir ülkede meydana gelen ekonomik kriz diğer ülkeleri de etkiler. Bunun sebebi; ihraç edilen ürünlerin, diğer ülke ekonomik krizde olduğu için ihraç edilememesidir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 143-144-145-146-147-148-149-150-151 Sayfa Cevapları Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 143 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri ile ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Savaşlardan yeni çıkmış Türk halkı sağlık alanında geri kalmıştı. TBMM bu eksikliğin farkındaydı bu nedenle sağlık alanında önemli adımlar attı. En büyük adım olarak Sağlık Bakanlığını kurdu ve sağlık işleriyle ilgili kurum olarak tayin etti.


Soru/Yorum

Devlet tarafından bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmeseydi nasıl sonuçlar ortaya çıkabilirdi? Devletin sağlık konusundaki görevlerinin neler olduğunu Anayasa’dan bulup inceleyiniz.
Cevap: Bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alınmasaydı birçok kişiye hastalık bulaşabilir ve bazıları hayatını kaybedebilirdi.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 143 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 144 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Monarşi ile yönetilen ülkeler ile cumhuriyet ile yönetilen ülkeler arasında yönetim alanında ne gibi farklar olduğunu araştırınız.
Cevap: Cumhuriyet, Egemenliğin kaynağının millete ait olduğu yönetim şeklidir. Bu sistemde yönetimde söz sahibi olanları halk seçer ve gerektiğinde halk değiştirir.

Ancak Monarşi ile yönetilen ülkelerde egemenlik tek bir kişidedir. Cumhuriyet ile monarşinin en büyük farkı budur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 145 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

“Metin İnceleme” kısmında Nutuk’un verilmiş olan bölümlerinden ne tür çıkarımlarda bulunmak mümkündür? Nutuk’un yazılma gerekçesi sizce nedir? Açıklayınız.
Cevap: Nutuk’un yazılma amacı gelecek nesillere, gerçekleşen her şeyi detaylarıyla, anlatmak ve onların da bunlardan ders çıkarmasını sağlamaktır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 146 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Nutuk, bizzat Atatürk tarafından kaleme alınan, gelecek nesillere Milli Mücadele’yi, 1919’dan 1927’ye kadar gerçekleşen olayları ……………. dayalı olarak anlatan eserdir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Cevap: C) belgelere

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 148 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Atatürk, neden “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” demektedir? Bu dönem içerisinde neler yapılmıştır? Bildiklerinizi yazınız.
Cevap: Türk milletinin kısa sürede ülkeyi düzenlemesi, geliştirmesidir. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu en büyük başarıdır.

Birçok sağlık kuruluşu kurulmuş, kongreler yapılmış, sanayiyi geliştirmek için Teşvik-i Sanayi Kanunu, sanayiye ham madde olarak katkı sağlamak için MTA kurulmuştur.

Yapılanları yeterli görmeyen Atatürk, Türk milleti için hangi hedefleri göstermiştir?
Cevap: Yurdumuzu, dünyanın en medeni memleketi seviyesine çıkarmayı planlamıştır. Milletimizi en geniş kaynaklara sahip olacak, Milli kültürü yükseltecektir.

Atatürk, bu hedefleri söyleyerek Türk milletinin bunları yapması gerektiğini, bunları da kısa sürede halledebileceğimizi bize açıkça belirtmiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyunuz. Bu hitabe ile ilgili aşağıdaki sorulara cevaplar veriniz.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin korunmasını ve yaşatılmasını neden Türk gençliğine emanet etmiş olabilir? Belirtiniz.
Cevap: Türk gençliğine emanet etmesinin nedeni, onların gelecek nesil olması, Türk gençliğinin bu milletin çocukları olması ve onların yaşananları öğrenince devletine, milletine daha iyi bakacağına inandığı için onlara bırakmıştır.

Atatürk, iç ve dış tehdit unsurları konusunda neden Türk gençliğinin dikkatli olmasını istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Çünkü bizim ülkemizi sömürge olarak kullanmak isteyen birçok ülke vardır. Onlara karşı dikkatli olmamızı istemiştir. Bu ülkenin bizim için çok değerli olduğunu vurgulayarak ona sahip çıkmamızı söylemiştir.

Atatürk, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara rağmen, Türk gençliğinin güç kaynağı ile ilgili nelere vurgu yapmış olabilir? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Tüm yaşanılabilecek olumsuzluklara rağmen bizim bu ülkeyi kurtarmamızı söylemiştir. Türk milletini kurtarmak uğruna her şeyi yapmamızı istemiştir. Atatürk, “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!” diyerek güç kaynağının kanımızda bulunduğunu belirtmiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 151 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

(D) Atatürk’ün Kanal Cephesi’nde düşmanın nereden saldıracağını bilmesi onun ileri görüşlü bir lider olduğunu gösterir.

(D) Atatürk, yaptığı tüm işlerde akla ve bilime büyük önem vermiştir.

(D) Kazandığı savaşlar ile ilgili başarılı bir komutan olduğunu gösteren Atatürk, cumhuriyeti kurarak iyi bir devlet adamı olduğunu da göstermiştir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 152-153. Sayfa Cevapları Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 152 Ders Kitabı Cevapları

4.9 Atatürk İlke ve İnkılapalrının Dayandığı Esaslar

Araştırınız

Milli birlik ve beraberik toplum yaşamında nasıl bir öneme sahiptir? Bu konu hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Milli birlik ve beraberlik toplumsal olarak önemlidir bunun en büyük etkisini Kurtuluş Savaşı’nda gördük. Halk birlik ve beraberlik ruhu içerisinde yurdundan 6 düşmanı aynı anda atmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

Soru/yorum

Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasların Türk milletine ne gibi yararlar sağladığını düşünüyorsunuz? Bu temel esaslar arasında size göre en önemli olanları hangileridir? Nedenleri ile birlikte söyleyiniz.
Cevap: Atatürk ilke ve inkılapları Türk milletine egemenliği ve bağımsızlığı sağlamıştır. Türk milleti için en önemli inkılap Egemenliğin Millete Ait Olması ve Bağımsızlık-Özgürlük inkılabıdır. Bu inkılaplar Türk milletini tam bağımsız ve egemenliğe hakim olmasını sağlamıştır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 154-155. Sayfa Cevapları Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atatürkçülüğün tanımını yapınız.
Cevap: Atatürkçülük, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını en iyi şekilde savunmak, geliştirmek ve çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarılması için çalışmaktır.


2. Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Atatürk ilkelerinin amacı Türk halkını ve Türk devletini daha refah, yaşanabilir ve çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek için yapılan düzenlemelerdir.


3. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar Milli Tarih, Milli Dil, tam bağımsızlık ve özgürlük, vatan ve millet sevgisi, muasır medeniyetler seviyesine çıkmaktır.


4. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Cumhuriyet yönetimi ile birlikte halk en doğru kararı veriyor ve yöneticilerini kendi seçiyor. Halk kendi kendini yöneterek en doğru kararları alıyor ve devletini daha ileriye götürüyor.


6. Devletçilik ilkesinin çıkış sebeplerini ve bu ilkenin önemini belirtiniz.
Cevap: Devletçilik ilkesi Cumhuriyet döneminde daha çok kullanılan bir inkılaptı. Halkın parası olmadığı için tüm kurum ve kuruluşlar devlet tarafından açılıyor ve yönetiliyordu. Ancak günümüzde özel kuruluşların olması ile birlikte bu ilke önemini nispeten yitirmiştir. Bu inkılap yerini yap işlet ve devrete bırakmıştır.


7. Laiklik ne demektir? Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Laiklik din ve devlet işlerinin ayrılması demektir. Bu sayede dinde hoşgörülük, hukuk birliği sağlanmıştır.


8. Atatürk ilkelerine niçin sahip çıkmamız gerektiğini belirtiniz.
Cevap: Atatürk ilke ve inkılapları Türk milletini ve Türk devletini daha ileriye götürmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu nedenle bu ilkelere sıkı sıkıya sarılmalı ve daha ileriye götürmeliyiz.


9. Atatürk’ün kişişel özelliklerinden akla ve bilime niçin önem verdiğini açıklayınız.
Cevap: Atatürk kişisel özelliklerinde ve sözlerinde her zaman akla ve bilime önem vermiştir. Bilim adamlarını her zaman teşvik etmiştir. İnsanımıza çok çalışmayı ve aklımızı kullanmayı öğütlemiştir.

Atatürk, “Türk; öğün, çalış, güven!” diyerek aklımızı kullanmamızı öğütlemiştir. (“öğün” kelimesi eski Türkçe’de aklını kullan anlamına gelmektedir.)


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimeleri uygun alanlara yazınız.
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları


C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. D
2. Y
3. D
4. Y
5. D

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 155 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Sorunun Cevabı: B şıkkıdır.
2. Sorunun Cevabı: A şıkkıdır.
3. Sorunun Cevabı: C şıkkıdır.
4. Sorunun Cevabı: D şıkkıdır.
5. Sorunun Cevabı: D şıkkıdır.
6. Sorunun Cevabı: D şıkkıdır.
7. Sorunun Cevabı: C şıkkıdır.
8. Sorunun Cevabı: D şıkkıdır.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 157-158-159. Sayfa Cevapları Çok Partili Hayat Denemeleri

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 157 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Yapalım

1. Çok partili hayat denildiğinde ne anlıyorsunuz? Çok partili hayata neden ihtiyaç duyarız? Bu konularla ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Farklı fikirlerin tek çatı altında toplanabilmesini ve ulusal egemenliğin sağlanmasını anlıyorum.


2. Büyük Nutuk’ta Cumhuriyetin ilk yıllarındaki demokratikleşme çabaları ile ilgili yer alan bölümleri okuyunuz.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 157 Ders Kitabı Cevapları


3. Mustafa Kemal’e neden suikast girişiminde bulunulmuştur? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Cumhuriyet’in kurulmasını istemeyenler ve Osmanlı dönemindeki halifeliği isteyenler Atatürk’ün ortadan kalkması ile eski sisteme döneceğine inandıkları için Mustafa Kemal’ e suikast girişiminde bulundular. Bu suikast girişimi Mustafa Kemal’in İzmir’e bir gün gecikmeli olarak gelmesinden kaynaklı suikast girişimi başarısız kaldı.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 158 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Siyasi partilerin kurulma amacı ile ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Siyasi partiler, aynı siyasi görüşe sahip insanların bir araya gelerek mecliste ve hükümet yönetiminde yer almak istemeleri amacı ile kurulmuştur.


Soru/Yorum

Millî egemenliğin sağlanmasında siyasi partiler nasıl bir rol oynar? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Milli egemenliğin sağlanması demokrasi ile gerçekleşir. Siyasi partilerin hangisn,nin görüşünü benimsemiş isen o siyasi partiye oy vererek cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkenin geleceğini belirlersin. Milletin temsilcisi milletvekilleri ile demokrasi sağlanmış olur.


Görüşünü Söyle

Devlet yönetiminde tek partili yönetim mi yoksa çok partili yönetim mi etkili olur? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Devlet yönetiminde çok partili yönetim etkili olur. Çünkü tek siyasi parti olması durumunda milli egemenlik sağlanamaz ve hükümeti denetleme işlerinde yolsuzluk yapılabilir. Milli egemenliğin ve demokrasinin sağlanması için çok partili yönetim olması gerektiğini düşünüyorum.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 160-161-162. Sayfa Cevapları Siyasi Partiler Kuruluyor

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Sizce Mustafa Kemal, askerlerin aynı zamanda milletvekili olmasını neden istememiştir?
Cevap: Siyasetin korunmasını ve halkın temsil ettiği kişilerin seçilmesini istediğinden dolayı askerlerin aynı zamanda milletvekili olmasını istememiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Mustafa Kemal sizce neden yeni bir parti kurulmasını istiyor? Düşüncelerinizi i söyleyiniz.
Cevap: Ulusal egemenliğin sağlanmasını ve mecliste farklı fikirlere yer vermek istediği için çok partili hayata geçmek istiyor.


Sıra Sizde

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurulan siyasi partilerinin adlarıyla ilgili aşağıda verilen kısaltmaların açılımını yazınız.
Cevap:
HF: Halk Fırkası
CHF: Cumhuriyet Halk Fırkası
TCF: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
SCF: Serbest Cumhuriyet Fırkası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Siyasi partiler ile ilgili aşağıda verilen çalışmayı yapınız.
Cevap:

Türkiye Cumhuriyetinin ilk siyasi partisi: Halk Fırkası

Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından kurulan parti: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

1929 Dünya Ekonomik Bunalım’ının yaşanması sonucu kurulan parti: Serbest Cumhuriyet Fırkası

Türkiye’nin ilk muhalefet partisinin adı: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Kurucu başkanı tarafından kapatılan parti: Serbest Cumhuriyet Fırkası

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 163-164-165. Sayfa Cevapları Demokratikleşme Çabaları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 163 Ders Kitabı Cevapları

Soru/Yorum

Sizce Atatürk, neden devlet yönetiminin saltanat şeklinde olmasını istemiyor olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Çünkü saltanatta tek bir kişi başta ve bütün kararları o veriyor. Halka her istediğini yaptırıyor. Atatürk yönetimde halkında olmasını istediği için saltanatın olmasını istemiyor.
Araştırınız

Siyasi partiler toplumda bir ihtiyaç mıdır? Siyasi partilerin devlet yönetimine katkıları hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Siyasi partiler sayesinde halk da yönetimde söz sahibi olur. Halkı temsil ettikleri için devletin bir bölümünü kapsarlar. Siyasi partiler toplum için ihtiyaçtır. Onların da yönetime katılmasını sağlar.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Atatürk’ün temel görüş olarak belirttiği düşünceler nelerdir? Bu konudaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Türkiye’nin akla ve bilime dayanan, milli egemenliğin olduğu, bağımsız ve bir bütün olması gerektiğini ayrıca geleceğe yönelik çalışmalar da yapmasını öne sürmüştür.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 165 Ders Kitabı Cevapları

5.2. MUSTAFA KEMAL’E SUİKAST GİRİŞİMİ

Soru/Yorum

Mustafa Kemal’e suikast düzenleyen kişilerin hedefi sizce nedir? Mustafa Kemal’in suikast girişiminden sonra söylediği sözün ne anlama geldiğini arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Mustafa Kemal’e suikast düzenlerlerse yaptığı inkılapların da son ereceğini düşündüler. Kendi çıkarları için planlar yaptılar. Mustafa Kemal’in söylediği söz de, onun elbet bir gün öleceğini fakat Türkiye’nin her daim yaşayacağını, kısaca Mustafa Kemal; “Ben ölsem de siz bu devleti yıkamazsınız.” demek istemiştir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 166-167. Sayfa Cevapları 5.3. Cumhuriyet Yönetimine Yönelik Tehditler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

Araştırınız

Dünya haritası üzerinde Türkiye’nin coğrafi konumunu inceleyiniz. Ülkemizin jeopolitik önemi ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Ülkemizin jeopolitik konumu çok önemlidir. Birçok ülkeyi birbirine bağlayan köprü görevi görmektedir. Bu yüzden bir takım ticari faaliyetler ülkemizden geçmektedir. Ayrıca bulunduğumuz konum; çeşitli kaynaklara, tarihi yapılara sahiptir.
Soru/Yorum

Yukarıdaki paragrafta verilen bilgiler ışığında Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili neler söylenebilir?
Cevap: Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerdedir. Bu yüzden köprü durumundadır. Her iki kıtada da topraklarımız vardır. Bundan dolayı haberleşme, ulaşım, ticaret gibi alanlarda etkin rol oynarız.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 167 Ders Kitabı Cevapları

Görüşünü Söyle

Boğazların ve Asya’yı Avrupa’yı birbirine bağlayan köprülerin ülkemiz topraklarında yer alması Türkiye’ye ne gibi katkılar sağlamaktadır? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Ulaşım, ticaret, kültür, haberleşme gibi alanlarda etkindir. Birçok ticari işler bizim ülkemizden geçtiği için bize katkı sağlar. Kültür benzerlikleri de olabilir. Ulaşım ve haberleşme daha kolaydır. Bunlara benzer daha birçok katkı sağlar.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 170-171. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkasını kurma nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Mustafa Kemal cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra çağdaş bir bir devlet olmak amacıyla birçok inkılap gerçekleştirmiştir. Bu inkılaplardan biri de siyasi bir partinin kurulmasıydı. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Fırkasını kurmuştur.

2. Atatürk, milli egemenliğin Mecliste çok parti ile temsil edilmesini niçin istemiş olabilir? Anlatınız.
Cevap: Çok partili sistem mecliste daha çok fikir, hükümeti eleştirecek bir sistem olması şarttır. Böyle olmasaydı Osmanlı Devleti’ndeki padişah sistemine benzer. Padişahın emirleri sorgusuz sualsiz kabul edilirdi. Bu nedenle Atatürk milli egemenliğin sağlanması amacıyla çok partili sistemi tavsiye etmiştir.

3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluş amaçları nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Yapılan inkılaplar ve biçimi hakkında görüş ayrılıkları olduğu için bulundukları partiden ayrılıp yeni bir parti kurdular. Böylece Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet parti olarak yerini almıştır.

4. Kendisine düzenlenen suikast girişiminden sonra Atatürk nasıl davranmıştır? Belirtiniz.
Cevap: Suikast girişiminden sonra Atatürk “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. ” demiştir.

5. Türkiye’nin jeopolitik önemi taşıdığı hangi özelliklerden kaynaklanmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirmesi, zengin kaynaklara sahip olması gibi daha birçok özelliği vardır. Bu özellikler sayesinde ülkemiz haberleşme, ulaşım, kültür ve ticaret gibi konularda daha etkindir.

6. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditlere karşı bize düşen görevler nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Her ne olursa olsun ülkemizi canımızla, kanımızla korumalıyız. Her daim birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. Atatürk’ün silah arkadaşları tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye’nin ilk muhalefet partisidir.

2. Bir devletin dünya coğrafyasında bulunduğu konumundan dolayı kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajlara jeopolitik konum denir.

3. Atatürk’e suikast girişimi İzmir şehrinde gerçekleştirilmek istendi.

4. Atatürk’ün arkadaşı Ali Fethi Okyar’dan açmasını istediği partinin adı Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır.

5. Halk Fırkası, cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır.


C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Fırkasıdır.

2. (Y) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında “Din elden gidiyor.” ibaresine yer verilmiştir.

3. (D) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı politikalar üretmesi amacıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

4. (D) İç ve dış tehditlere karşı ülkemizde milli bilik ve beraberliğimizi güçlü tutmamız gerekir.

5. (Y) Türkiye Çanakkale ve İstanbul boğazları ile Avrupa ve Afrika kıtaları arasında stratejik bir konuma sahiptir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Sorunun Cevabı: D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarıması

2. Sorunun Cevabı: B) Demokrasinin daha iyi işleyişinin sağlanması

3. Sorunun Cevabı: C) I ve II

4. Sorunun Cevabı: D) Cumhuriyet’in temellerinin sağlam ve yıkılmaz olduğu

5. Sorunun Cevabı: A) Yönetimde kargaşa yaşanır.

6. Sorunun Cevabı: C) Enerji kaynakların sahip olmayan ülkelerin etrafımızda yer alması

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 173-174-175-176. Sayfa Cevapları Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 173 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK YAPALIM

1. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış.” sözünün ne anlama geldiğini söyleyiniz.
Cevap: Milletin barışı sağlamış, diğer ülkelerle sorunu çözmüş, çağdaş bir devlet olmasını istemekteydi. Bu sözün amacı da budur.

2. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı imzalayan devletler ile bugünkü ilişkimiz hakkında bilgi toplayınız.
Cevap: Balktan Antantı ve Sadabat Paktı’nı imzalayan devletler Türkiye, Yunanistan, Yugoslavyave Romanya’dır. Bu devletler ile günümüzde yalnızca Ege Adaları ve mülteciler konusunda anlaşmazlıklar çıkmaktadır.

3. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin günümüzde halen geçerliliğini korumasının nedeni sizce ne olabilir? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Montrö Boğazlar Sözleşmesi Türkiye’nin egemenlik haklarının kısıtlanmasına engel olmuştur. Bu sebeple varlığını her zaman sürdürmesi gerekmektedir.

4. Türkiye’nin coğrafi konumunu bir harita üzerinde inceleyerek ülkemizin jeopolitik önemi hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Türkiye bir köprü görevi görmektedir. Ticaret, ulaşım, haberleşme gibi konularda diğer ülkelerden daha etkindir.

5. Türk Dışişleri Bakanlığının görevleri sizce nelerdir?
Cevap: Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasını tespit etmek, uluslararası örgütlerle ilişkilerin yürütülmesi gibi görevleri vardır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 174 Ders Kitabı Cevapları

ARAŞTIRINIZ

Cumhuriyet’in ilk yıllarında dış politikada yaşanan gelişmeler ile ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Cumhuriyet’in ilk yıllarında savaşların yerini diplomasi aldı. Lozan Antlaşması’ndan sonra kalan sorunlar çözülmeye çalışıldı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay’ın ana vatana katılması dış politikanın ne kadar başarılı olduğunun örnekleridir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 176 Ders Kitabı Cevapları

SORU/YORUM

Atatürk, milli dış politikamızın esaslarını belirlerken sizce hangi ölçütlere dikkat etmiştir? Nedenlerini açıklayınız.
Cevap: Bence ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini engelleyecek kararlar almaktan kaçınmıştır. Barış ve eşitlik ilkesine göre belirlemiştir. Çünkü egemenlik ve bağımsızlık her ülkede olmalıdır.
GÖRÜŞÜNÜ SÖYLE

Atatürk’ün milli dış politika konusunda söylemiş olduğu yukarıda verilen söz hakkında düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Aslında önemli olan milletin mutluluğudur. Kendi çabamızla bu milleti korumak ve daha iyi olmasını sağlamak gerekmektedir.

8.Sınıf Nev Kitap Yayıncılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 177-178-179-180. Sayfa Cevapları Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

GÖRÜŞÜNÜ SÖYLE

“Bu antlaşma, Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir.”

Atatürk’ün Lozan Barış Antlaşması için söylemiş olduğu bu söz hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Lozan Antlaşması; Sevr Antlaşması’ndan kalan, tamamlanmamış sorunları çözüme kavuşturmuştur. İnsanlar Sevr Antlaşması sayesinde sorunların çözüldüğünü düşünmüş fakat asıl sorunları çözen Lozan Antlaşmasıdır.
SORU/YORUM

Lozan Barış Antlaşması’nın uluslararası ilişkilerde Türkiye’ye ne gibi katkıları olmuştur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Lozan Antlaşması sayesinde Türkiye, sağlam temellere dayanan bir dış politika izledi. Barış ve güvenlik içinde yaşamak istedi ve “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini oluşturdu.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

ARAŞTIRINIZ

1923 – 1938 yılları arasında Türkiye’nin dış politikada karşılaştığı sorunlar ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap: Türkiye bu yıllar arasında birçok sorunla karşılaşmıştır. Örneğin; Musul sorunu, yabancı okullar sorunu, dış borçlar sorunu gibi.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

SORU/YORUM

Fransa’nın yabancılara ait okulların Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmasına karşı çıkmasının temel nedenleri neler olabilir?
Cevap: Eğer Milli Eğitim Bakanlığına bağlanırsa dersler ve öğretmenler değişecekti. Yabancı okulların başına Türkler geçecekti. Bu yüzden karşı çıktı.
SORU/YORUM

Sizce Musul sorunu Lozan Barış Antlaşması’nda çözümlenmiş olabilir mi?
Cevap: Bence olabilir. Çünkü Lozan Antlaşması birçok sorunu çözüme kavuşturmuştur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayıncılık Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

GÖRÜŞÜNÜ SÖYLE

Türkiye, Musul sorunu barış yolu ile çözmek için üye olmadığı halde bu sorunu Milletler Cemiyetine taşımıştır. Bu davranış Türkiye’nin dış politikada nasıl bir tutum sergilediğini gösterir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Türkiye’nin barışçıl bir politika izlediğini gösterir.
SORU/YORUM

Savaştan yeni çıkmış bir devletin dış borç ödemesinin zorluğu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Cevap: Savaştan yeni çıkan bir devletin zaten yeterince borcu, hasarı vardır. Ve bunun üzerine dış borç ödemesi çok zordur.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.