Cevap Yaz
23 Şubat 2024, 16:54 - Sena Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 149-150-151. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 149-150-151. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Türk İstiklal Marşı konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149-150-151 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 149-150-151. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 149-150-151. Sayfa Cevapları Türk İstiklal Marşı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Bayrak töreninde İstiklâl Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İstiklal Marşı okurken kendimi gururlu ve mutlu hissediyorum.


1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Temren
Tahminî Anlamı: Ok gibi batıcı silahların ucundaki sivri demir.
Cümlem: Silahının ucundaki temren çok keskindi.

Kelime/Kelime Grubu: Eşik
Tahminî Anlamı: Kapı girişi
Cümlem: Ayakkabıları evin eşiğinde soyarız.

Kelime/Kelime Grubu: Dergah
Tahminî Anlamı: Tarikat sahibi kişilerin bir araya geldikleri yer.
Cümlem: Sohbet dinlemek için dergaha gittik.

Kelime/Kelime Grubu: Güfte
Tahminî Anlamı: Şarkıların yazılı hali.
Cümlem: Müzik öğretmenimin yeni şarkısının güftesini okumamız için dağıttı.

Kelime/Kelime Grubu: Mebus
Tahminî Anlamı: Milletvekili.
Cümlem: Amcam mebusluğa katılmış.

Kelime/Kelime Grubu: İçine oturmak
Tahminî Anlamı: İçinde kalmak, içini açıtmak.
Cümlem: Söyledikleri içime oturdu.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Türk İstiklâl Marşı’nın üstün taraflarından biri şairidir. Neden?
Cevap: Çünkü Mehmet Akif Ersoy, milletine ve vatanına bağlı, sonsuz sevgi doludur. Katılacağı yarışmada dahi ödülü almayacağını belirterek katılmıştır.


2. Mehmet Âkif’in İstiklâl Marşı’nda çok güzel ifade ettiği değerler nelerdir?
Cevap: Mehmet Âkif’in İstiklâl Marşı’nda çok güzel ifade ettiği değerler bağımsızlık, korkusuzluk, Allah’a bağlılık, vatan sevgisi, bayrak sevgisidir.


3. İstiklâl Marşı’nın maddi kuvvet ile manevi kuvveti karşılaştıran ve manevi kuvveti maddi kuvvetten üstün gösteren bölümü hangisidir?
Cevap:

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.


4. Maddi kuvvete sahip olan Batı için hangi benzetme kullanılmıştır?
Cevap: Maddi kuvvete sahip olan Batı için tek dişi kalmış benzetmesi kullanılmıştır.


5. Sadece topraktan ibaret olmayan vatan, neleri kapsamaktadır? Şair, bunları unutanlara nasıl seslenmektedir?
Cevap: Sadece topraktan ibaret olmayan vatan, şehitlerimizi de kapsamaktadır. şair, bunları unutanlara şu dizelerle seslenmektedir. 

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”


3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Metindeki çocuğun Mehmet Akif Ersoy sevgisi ve İstiklal Marşı’nın yazılma süreci.

Metnin Ana Fikri: İstiklal Marşımızın Türk milleti için değeri ve önemi, Mehmet Akif Ersoy’un vatansever bir şair olması.


4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin özetini aşağıya yazınız. Özetinizi yazarken tekrar edilen ifadelere ve gereksiz olduğunu düşündüğünüz ayrıntılara yer vermeyiniz.
Cevap: Metinde, yazarın babasının kendisine Mehmet Akif Ersoy’un el yazısı ve Osmanlıca yazılmış eserini okutması ve yazarın okuyamaması anlatılmıştır. Yazar eseri okuyamayınca hırslanır  ve öğrenmeye çalışır. Öğrendikten sonra ilk babasına okur ve babasını mutlu etmesi anlatılır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde kullanılan aşağıdaki deyimlerin anlamlarını altlarına yazınız.
Cevap:

Dile getirmek
Anlamı: Bir şeyi söylemek.

Ayakta tutmak
Anlamı: Bir şeyin veya kişinin yıkılmasına izin vermemek.


6. ETKİNLİK

“İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dönemde ülkemizin durumu” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgilerden yararlanarak bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda düşüncelerinizi mantıksal bir bütünlük içerisinde ifade ederek görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanınız. Hazırladığınız sunumu öğretmeninizin yönlendirmesiyle okulunuzda düzenlenen panel, sempozyum, forum vb. ortamda sunmak üzere prova yapınız.
Cevap:

Milli Mücadele’nin en karanlık günlerinde, Anadolu toprakları işgal altındaydı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından, Mondros Antlaşması ile Türkiye’nin bağımsızlığı yok olma haline gelmiş, işgal kuvvetleri tüm ülkeyi kontrol altına almıştı. İşte bu karanlık dönemde, İstiklal Marşı’nın kaleme alındı.

Yurdumuzun dört bir yanında düşman işgalcilere karşı direniş güçleniyordu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimiz, bağımsızlığını savunmak için büyük bir inançla harekete geçti. Ancak, bu süreçte sadece silahlı mücadele yeterli değildi; milli duygularımızın daha da güçlenmesi gerekiyordu. İşte tam da bu noktada İstiklal Marşı’nın yazılma süreci TBMM tarafından başlatıldı.

Mehmet Akif Ersoy, büyük bir şair ve düşünür olarak, milletin hislerine tercüman olmak adına tarihi bir görev üstlendi. İşte o zorlu dönemde, İstiklal Marşı’nı kaleme alarak Türk milletinin yüreklerindeki özgürlüğüne verdiği önemini sözlere döktü. Şiir, Türk milletinin birlik ve beraberliğini, kararlılığını ve vatan sevgisini sözlere dökerek ifade etti.


7. ETKİNLİK

Defterinize “İstiklâl Marşı’nın yazım süreci” ile ilgili kısa bir haber metni yazınız. Yazdığınız metinde haber metinlerinde bulunması gereken altı temel unsurun (5N 1K: Kim?, Ne?, Nerede?, Ne zaman?, Nasıl?, Niçin?) bulunmasına dikkat ediniz. Bu unsurların bulunmamasının yazdığınız metnin inandırıcılığını azaltacağını unutmayınız.
Cevap:

Mehmet Akif Ersoy, dönemin zorlu şartlarında, milletin bağımsızlığına duyduğu inancı ve sevgiyi ifade edecek bir marşın ihtiyacını hissetmiştir. Bu amaçla 1920 yılında düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından açılan İstiklal Marşı Şiir Yarışması’na katılmıştır. Akif’in marşı, diğer yarışmacıların eserlerinden farklı olarak özgün bir üslup ve içerikle dikkat çekmiştir.

İstiklal Marşı’nın yazım süreci, Akif’in büyük bir özveriyle çalışmasını gerektirmiştir. Akif, milletin kurtuluş mücadelesini derinden hissederek, vatanın bağımsızlığını ve özgürlüğünü koruma azmini kaleme dökmüştür. Marşın her bir mısrası, şairin vatanseverliği ve umut dolu duygularını yansıtmaktadır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.