Cevap Yaz
3 Mart 2024, 20:42 - Sena Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 142-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 142-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Atatürk ve Milli Eğitim konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142-145-146-147-148 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 142-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 142-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Atatürk ve Milli Eğitim

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Sizce Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmenler yeni kuşağı, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni kuşak, sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap: Atatürk bu sözüyle eğitimcilerin önemli bir görevi olduğunu, gelecek nesillerin iyi bir şekilde yetişmesini sağlamaları gerektiğini anlatmak istemiştir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Muamele
Tahminî Anlamı: Davranış biçimi.
Cümlem: Öğretmenler öğrencilere güzel bir muamele ile yaklaşıyorlar.

Kelime/Kelime Grubu: Talebe
Tahminî Anlamı: Öğrenci.
Cümlem: Atatürk ilk talebeliğine Mahalle Mektebi’nde başlamıştır.

Kelime/Kelime Grubu: Kudret
Tahminî Anlamı: Güç.
Cümlem: Atatürk kudretli bir liderdi.

Kelime/Kelime Grubu: Kroki
Tahminî Anlamı: Bir yerin kuş bakışı görünümü.
Cümlem: Sınıfça okulun krokisini çizdik.

Kelime/Kelime Grubu: Şan
Tahminî Anlamı: Şöhret.
Cümlem: Bu yıl şanı dilden dile yürüdü.

Kelime/Kelime Grubu: Prensip
Tahminî Anlamı: Kişinin kendine özgü kuralları.
Cümlem: Prensiplerinde hata yapanı affetmek yoktu.

Kelime/Kelime Grubu: Dinamik
Tahminî Anlamı: Enerjik.
Cümlem: Dedem dinamik biri.

Kelime/Kelime Grubu: Temin etmek.
Tahminî Anlamı: Almak, getirmek.
Cümlem: Eksiklerini hemen temin ettik.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Atatürk’ün eğitim konusuna verdiği önem hangi sözünden anlaşılmaktadır?
Cevap: Atatürk’ün eğitim konusuna verdiği önem “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözünden anlaşılmaktadır. 


2. Atatürk’ün, Afet İnan’a mesleği ile ilgili yaptığı ilk önerisi nedir?
Cevap: Atatürk’ün, Afet İnan’a mesleği ile ilgili yaptığı ilk önerisi çocuklara geleceğin büyükleri olduğu gözüyle bakıp ona göre davranmasıdır.


3. Atatürk en çok hangi konularda okumayı seviyormuş?
Cevap: Atatürk en çok tarih, filoloji, coğrafya, sosyoloji, iktisat, hukuk ve sanat konularında okumayı seviyormuş.


4. Üniversitelerimize ve yüksekokullarımızın gençleri yetiştirmekteki başlıca görevi nedir?
Cevap: Üniversitelerimize ve yüksekokullarımızın gençleri yetiştirmekteki başlıca görevi Türk milletini medeni hale getirmek, okuma yazmayı öğretmek, memleket davalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak ve nesilden nesle aktaracak bireyler yetiştirmektir.


5. Atatürk’ün millî eğitimin başarılı olması için önerileri nelerdir?
Cevap: Atatürk milli eğitimin başarılı olması için eğitim programlarının akılcı, Türklüğü bir bütün olarak ele alınması ve uygarlık unsurlarına önem verilmesini önermiştir.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metin; herhangi bir konuda bilgi vermek, bir tezi kanıtlamak, bir gerçeği ortaya koymak ya da bir düşünceyi savunmak için mi yazılmıştır?
Cevap: Evet, metin bu amaçla yazılmıştır. Metinde Atatürk’ün eğitime verdiği önem anlatılmıştır.


2. Yazar; metinde kanıt, belge ve inandırıcı veriler sunup düşüncelerini ispatlamaya çalışmış mıdır?
Cevap: Evet, yazar Atatürk’ün metinde anlatılan konuyla ilgili sözlerine yer vererek düşünceyi ispatlamıştır.


3. Metinde açık, anlaşılır ve ciddi bir dil mi kullanılmıştır?
Cevap: Metinde açık, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılmıştır.


4. Tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslup mu kullanılmıştır?
Cevap:
Metinde tutarlı, bilimsel bir üslup kullanılmıştır. 


4. ETKİNLİK

Düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözler “özdeyiş” olarak adlandırılır. Özdeyişleri kimin söylediği bellidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki özdeyişlerini okuyunuz. Atatürk’ün bu özdeyişlerle ne anlatmak istediğini altlarına yazınız.
Cevap:

• Egemenlik milletindir.
→ Millet sonsuz özgürlüğe ve egemenliğe sahiptir.

• Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.
→ Bir sporcunun zeki, ve çevik olduğu kadar güzel ahlaka da sahip olması gerektiği anlatılmaktadır.

• Dünyada herşey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakikî yol gösterici ilimdir, fendir.
→ Dünyada her konuya yolumuzu aydınlatacak ve doğruya götürecek olan ilimdir.

• Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar.
→ Cesaret gösterilmesi gereken büyük işleri ancak güçlü devletlerin gösterebileceği ve yapabileceği anlatılmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Yukarıdaki örneklerden yararlanarak siz de tek yargılı, içinde fiilimsi olan, noktalama işaretiyle ayrılan ve bağlaçla bağlanan cümle örnekleri yazınız.
Cevap:

Pazardan meyveler aldım.
→ Cümlenin tek bir yargısı vardır.

Oyuncak bir bebek alarak küçükleri sevindirdik.
→ Cümlede fiilimsi vardır.

Uzun süre bekledik ancak istediğimiz sonuca ulaştık.
→ İki cümle bağlaçla bağlanmıştır.

Marketten istediklerimi aldı, eve kadar getirdi.
→ Birden fazla cümle noktalama işareti ile ayrılmıştır.


6. ETKİNLİK

Sınıfınızda “Atatürk’ün millî eğitime verdiği önem” konulu bir konuşma yapınız. Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Cevap:

Atatürk, ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından, milletinin eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla eğitimde reformlar yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurulması ve modern eğitim sisteminin oluşturulmasını sağladı. Atatürk, eğitimin sadece okuma, yazma ve aritmetik gibi temel becerileri öğretmekle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyordu. Ona göre, eğitim, bireyleri vatanseverlik, demokrasi, laiklik, bilimsellik ve insan hakları gibi evrensel değerlerle donatarak toplumsal bir dönüşüm sağlamalıydı.

Atatürk’ün Milli Eğitim’e verdiği önem, eğitim kurumlarının sayısının arttırılması, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve mesleki gelişiminin desteklenmesi gibi adımlarla da kendini gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve toplumun her kesimine ulaşmak için köy enstitüleri kuruldu. Bu enstitüler sayesinde kırsal kesimde yaşayan gençlere ücretsiz eğitim imkanı sunularak, onların da toplumun ilerleyişine katkı sağlaması hedeflendi.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

“Atatürk” adının size çağrıştırdığı kavramları aşağıya yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ferman Yayıncılık


Yazdığınız kavramlardan, yaşantınızdan, düşüncelerinizden ve hayallerinizden hareketle “yaratıcı yazma” yöntemine uygun olarak “Atatürk” konulu bir şiir yazınız. Şiirinizi gözden geçirirken varsa şiirinizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

ATAM

Gönlümde bir nefes Atatürk’le dolsun,
Mısralarda yankılanan zafer olsun.
Yazdıklarım dilimden değil, ruhumdan,
Uyanışın şiiri olsun, coşkun bir kalem.

Anlat ki, O Türk milletine umut oldu,
Karanlık gecelerde aydınlık doğdu.
Yiğitlik destanlarına adını kazıdı,
Hepimiz ona minnettarız, gönülden bağlıyız.

Kutlu bir liderdi, Cumhuriyet’in kurucusu,
Vatan sevgisiyle dolu, cesur bir asker.
Eserlerinde özgürlük ve çağdaşlık vardı,
Türkiye’yi çağ atlattı, büyük bir deha.

Çalıştı, inandı, millete güvendi,
Türk gençliğine yön verdi, ilham kaynağı oldu.
Laiklikle, bilimle donattı bu toprakları,
Özgürlük ateşiyle yaktı yürekleri.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.