Cevap Yaz
20 Eylül 2023, 19:38 - Sena Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 30-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 30-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Forsa metnine ait cevapların yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-33-34-35-36-37 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 30-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 30-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Türkçenin Söz Denizinde-Sevmek

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

İnsanların konuşurken kullandığı kelimeler bize o kişi hakkında ne tür bilgiler verir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: İnsanların konuşurken kullandığı kelimeler bize  0 kişinin üslubu, saygısı ve dil bilgisi hakkında bilgiler verir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Kelime/Kelime Grubu: Kınamak
Cümlem: Annem herkesin çocuğunu kınar.

Kelime/Kelime Grubu: Lehçe
Cümlem: Oğuz lehçesiyle konuşan adam bizi alaya vurdu

Kelime/Kelime Grubu: Köken
Cümlem: Atalarımızın kökeni Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır.

Kelime/Kelime Grubu: Yaygın
Cümlem: Kanser yaygın bir hastalık haline gelmiş.

Kelime/Kelime Grubu: Yavuklu
Cümlem: Dedemin geçken yavuklusu Ayşe teyzeymiş.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Sevgi ile ilgili kimlerin sözüne yer verilmiştir?
Cevap: Sevgi ile ilgili Yunus Emre’nin, Karacaoğlan’ın ve Sait Faik’in sözüne yer verilmiştir.


2. Dilimizde sevgi mesajı veren atasözlerini TDK Güncel Türkçe Sözlükten araştırınız.
Cevap: 

 • İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
 • Kalp kalbe karşıdır.
 • Yiğidi gül ağlatır gam öldürür.

3. Yunus Emre, “Sevelim sevilelim,/Dünya kimseye kalmaz.” dizeleriyle sizce ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Yunus Emre bu dizelerle dünyanın boş ve geçici olduğunu, kalıcı ve güzel olanın birbirimizi sevmek olduğunu anlatmak sitemiştir.


4. “Sev-” sözcüğünden türeyen kelimeleri ve anlamları söyleyiniz.
Cevap: Sevecen, sevgili, sevimli, sevinç kelimeleri “sev,” sözcüğünden türemiştir. Bu sözcükler sevgi ile ilgili ifadeleri belirtir. Sevgi dolu, sevilen kişi, sevmekten hoşlanan kişi gibi çeşitli anlamları bulunur.


5. İçinde “sevgi, sevmek” gibi sözcükler geçmese de bu anlamlarda kullanılan sözcük grupları nelerdir? Anlamlarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap: 

Sevi: sevgi, bağlılık, aşk.
Sevgi: Bir insana, hayvana ya da bir şeye duyulan ilgi.
Sevgili: Sevdiğimiz kişi, sevilen.
Sevim: Sevmek.
Sevimli: Sevilecek yönü olan.
Sevinç: Çok istenen bir şeyin olmasıyla duyulan mutluluk.
Sevinçli: Sevinçli olan.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız. Neden bu başlıkları tercih ettiniz? Açıklayınız.
Cevap: Bu başlıkları metinde bildirilen sevmek fiiliyle alakalı olduğu için seçtim.

 • Sevgi
 • Sevmek ve Sevilmek

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Yanlışlığı ya da doğruluğu kişiye göre değişmeyen, kanıtlanabilen cümlelere “nesnel yargı bildiren”; yanlışlığı ya da doğruluğu kişiye göre değişen, yorumlanabilen cümlelere “öznel yargı bildiren” cümleler denir. Yukarıdaki açıklamadan yararlanarak yazarın metinde kullandığı öznel ve nesnel yargı bildiren cümleleri tespit ediniz. Aşağıya bu cümlelerden örnekler yazınız.
Cevap: 

Öznel Yargı Bildiren Cümleler:

 • Dünyanın geçiciliği karşısında sevmenin, sevilmenin daha önemli olduğunu vurguluyor.

Nesnel Yargı Bildiren Cümleler:

 • Eb sözünün ev, sab sözünün sav olması gibi seb- sözü de Türkiye Türkçesinde de sevmek biçiminde değişmiştir. 
 • Sevecen, ‘acıyarak ve koruyarak seven’ anlamındadır. Yabancı kökenli şefkâtli ve müşfik de aynı anlamdadır. Sevecenlik ise ‘acıyarak ve koruyarak sevme’ karşılığındadır.

5. ETKİNLİK

Aşağıda, okuduğunuz metinden bir paragraf verilmiştir. Yazar, bu paragrafta anlatım biçimlerinden biri olan açıklayıcı anlatımdan yararlanmıştır. Siz de okuduğunuz metinden açıklayıcı anlatım örneği bularak örneğinizi noktalı alana yazınız.
Cevap: 

 • Görür görmez seven, âşık olan kimse için Türkçede kullandığımız sözümüz şıpsevdidir. 
 • ‘İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan, çoşku’ anlamında kullandığımız sevinç sözüyle yapılan sevinç yaşları (veya gözyaşları) dökmek ‘sevinçten ağlamak’, sevinci kursağında kalmak ‘bir engel sebebiyle hayal kırıklığına uğramak’, sevincinden ağzı kulaklarına varmak ile sevinçten uçmak ise ‘çok sevinmek’ anlamlarında dilimizin söz varlığında yer almaktadır. ‘

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazarın kullandığı düşünceyi geliştirme yollarını (tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, benzetme) belirleyiniz. Seçtiğiniz düşünceyi geliştirme yolunu örnekleyen paragrafı noktalı alana yazınız.
Cevap: 

 •  Eb sözünün ev, sab sözünün sav olması gibi seb- sözü de Türkiye Türkçesinde de sevmek biçiminde değişmiştir. → Karşılaştırma
 • Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’e göre sevmek sözü Türkiye Türkçesinde ‘Sevgi ve bağlılık duymak.’, ‘Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek.’, ‘Çok hoşlanmak.’, ‘Okşamak.’, ‘Yerini, şartlarını uygun bulmak.’ gibi beş ayrı anlamda kullanılmaktadır.→ Sayısal verilerden yararlanma

7. ETKİNLİK

Herhangi bir hazırlık yapmadan sınıfınızda “sevginin gücü” konulu bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan yaptığınız konuşmayı değerlendirmelerini isteyiniz.
Cevap: Sevgi, tüm canlıların hissedebildiği bir duygudur. Bir kedinin yavrusuna hissettiği sevgi, bir annenin çocuğuna hissettiği sevgi ve bir köpeğin sahibine duyduğu sevgi aynıdır. Sevgi insanları birbirine bağlayan, ilişkileri kuvvetlendiren, güven duygusunu besleyen kuvvetli bir duygudur.


8. ETKİNLİK

Defterinize 2. etkinlikte araştırdığınız atasözlerinden biriyle bir hikâye yazınız. Yazacağınız metinde öncelikle zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyiniz. Ardından yazacağınız hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarınızı planlayınız. Metni yazarken yazım kurallarına uymaya özen gösteriniz.
Cevap: Aynı köyün aynı sokağında oturan Yıldız ile Yusuf çocukluktan birbirlerine tutulmuşlar. Birbirlerine olan ilgisi yaşları büyüdükçe artmış ve onları birbirine yaklaştırmış. Evlenmeye karar veren çift kızın babasının inatçılığından hevesleri kursağında kalmışlar. Yıldız’ı her şeyden çok seven Yusuf bu duruma daha fazla dayanamayarak onunla kaçmasını istemiş. Yıldız, Yusuf’u çok sevse de babasının başını öne eğdiremem diyerek reddetmiş. Yıldızın onu reddetmesiyle Yusuf’un aşkı daha çok alevlenmiş. Senelerde geçse seni bekleyeceğim demiş ve yıllar yılları kovalamış. Yıldız’ın babası, kızının kendisine gelen talipleri görmeden reddetmesi sonunda yenik düşerek kızını Yusuf’a vermeyi kabul etmiş Bunu duyan Yıldız koşarak Yusuf’a gitmiş ve güzel haberi vermiş. ”-Gördün mü? sabredince, iki gönül bir olunca samanlık seyran oluyor” demiş.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 36-37 Cevapları Ferman Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Aşağıda Eleanor H. Porter (Elenor H. Portır) tarafından yazılan Pollyanna (Polyanna) adlı eserin iki farklı çevirmen tarafından yazılmış, iki farklı baskısından bölümler yer almaktadır. İki metni dil, anlatım ve içerik yönünden karşılaştırınız. Metinlerin farklı ve benzer yönlerini yazınız.
Cevap: 

Farklı Yönleri

 • Çevirmenleri farklıdır.
 • Anlatım biçimi farklıdır.
 • Çevirmenler anlatımda farklı pekiştirme kelimeleri kullanmıştır.

Benzer Yönleri:

 • Çevirmenler anlatımlarına öznel kelimeler kullanmışlardır.
Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.