Cevap Yaz
29 Mayıs 2024, 14:41 - Saniye Yazdı

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde lise birinci sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği ders kitapları arasında bulunan 5. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme konusunun da bulunduğu 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130-131 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları 5. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 126. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Dünyada ekvatoral ve okyanusal iklimlerde yağış rejimi düzenlidir.
2. Atmosferde yerden yükseldikçe sıcaklık ve basınç azalır.
3. Sıcaklıklar kutup ikliminde yıl boyunca 0 °C’nin altındadır.
4. Türkiye’ye güneybatıdan esen lodos sıcaklık ve yağış getiren rüzgârdır.
5. Sürekli rüzgârlar; Alize, batı ve kutup rüzgârları olmak üzere üçe ayrılır.


B Aşağıdaki tabloda verilen iklim özellikleriyle iklim tiplerini örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 126. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


C Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını soruların altında yer alan boşluklara yazınız.

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıda yer alan 7, 8 ve 9. soruları cevaplayınız.

7. Tonlarca ağırlıktaki havanın uyguladığı basıncın hissedilmemesinin nedenini açıklayınız.
Cevap: Vücudumuzdaki kan basıncının atmosferdeki kan basıncını dengelemesinden dolayı hissedilmemektedir.

8. Türkiye’nin yeryüzü şekilleri düşünüldüğünde ani basınç değişimlerinin neden olduğu rahatsızlıklara nerelerde daha çok rastlanabilir?
Cevap: Yükseltinin ani değiştiği alanlarda rahatsızlıklara rastlanmaktadır.

9. Atmosferin şekli Dünya’nın şekline benzemektedir. Buna göre mutlak konumlarını dikkate alarak aşağıdaki ülkeleri sahip oldukları troposfer kalınlıkları bakımından sıralayınız.
I. Norveç II. İtalya III. Brezilya
Cevap: III – II – I 

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 127. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan meteoroloji istasyonlarına ait sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir. Grafikleri yorumlayarak 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. soruları cevaplayınız.

10. İstasyonları, toplam yağış miktarları bakımından en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız.
Cevap: 4-1-2-3 

11. İstasyonları, ortalama sıcaklık değerleri bakımından en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralayınız.
Cevap: 1-3-4-2

12. Kış yağışları en fazla hangi istasyonda görülür?
Cevap: 1. istasyonda kar yağışları en fazladır.

13. Hangi istasyonların bulunduğu alanlarda yaz kuraklığı belirgin olarak yaşanır?
Cevap: 1-3. istasyonlarda yaz kuraklığı belirgindir.

14. Hangi istasyonun bulunduğu alanda her mevsim yağış isteyen tarım ürünleri yetişebilir?
Cevap: 4. istasyonda her mevsim yağış isteyen tarım ürünleri yetişir.

15. Don olaylarının en fazladan en aza doğru yaşandığı istasyonları sıralayınız.
Cevap: 2-3-4-1 

16. Bütün istasyonlarda en düşük sıcaklıklar aralık-ocak, en yüksek sıcaklıklar ise temmuz-ağustos dönemlerinde görülmektedir. Bu durumun temel sebebi ne olabilir?
Cevap: Bu durumun sebebi kuzey yarım kürede olmasından kaynaklıdır.

17. Yukarıda sıcaklık ve yağış grafikleri verilen istasyonlarda görülen iklimleri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
1. istasyon 2. istasyon 3. istasyon 4. istasyon
Cevap: 

  1. İstasyon : Akdeniz İklimi
  2. İstasyon: Sert Karasal İklim
  3. İstasyon: Step İklimi
  4. İstasyon: Karadeniz İklimi

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 128. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki haritadan yararlanarak aşağıda yer alan 18, 19, 20 ve 21. soruları cevaplayınız.

18. Hangi şehirlerde dört mevsim belirgin olarak yaşanır?
Cevap: New York, Lomdra, Antalya, Tokya, Cape Town ve Sidney dört mevsimi belirgin olarak yaşayan şehirlerdir.

19. Hangi şehirler, sıcak iklim özelliğine sahip ve her mevsim yağışlıdır?
Cevap: Jakarta, sıcak iklime sahip ve her mevsim yağışlıdır.

20. Murmansk’ın (Moormansk) Güneş ışınlarını Yakutsk’tan (Yekotsk) daha dar açıyla almasına rağmen Murmansk’ta ortalama sıcaklıkların daha yüksek olması nasıl açıklanabilir?
Cevap: Murmansk’da ortalama sıcaklıkların daha yüksek olması okyanus akıntısı, karasallık, denizellik olmasından kaynaklıdır.

21. Antalya’yı yazları çok sayıda yabancı turistin ziyaret etmesinde şehrin iklim özellikleri belirleyici bir rol oynar. Benzer durumun yukarıdaki şehirlerin hangisinde görüldüğünü nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Cevap: Cape Town ve Sidney’de Antalya gibi durumlar yaşanmaktadır.


Ç Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

22.
         I. Uzmanlar, bu hafta sonu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.
         II. Rize’de yılın büyük bir bölümü yağışlı geçer.
        III. Ardahan’da kış mevsimi uzun sürer.
        IV. Bursa’da sağanak yağış yüzünden evleri ve iş yerlerini su bastı.
Yukarıdaki ifadelerin hangileri hava durumu hangileri de iklimle ilgilidir?
Cevap: D) I ve IV II ve III

23.
       I. Yeryüzüne en yakın katman troposferdir.
       II. Hava olaylarının tamamı stratosfer katmanında görülür.
      III. Göktaşlarının yeryüzüne büyük parçalar hâlinde ulaşmasını mezosfer önler.
      IV. Atmosferdeki gazların en yoğun olduğu katman termosferdir.
Atmosfer katmanları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
Cevap: D) II ve IV

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 129. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

24. Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak rüzgârların esiş yönlerinde sapmalar görülür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Yarım Küre’de yer alan bir alçak basınç merkezine aittir?
Cevap: 

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 129. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

25. Yaz mevsiminde aynı sıcaklık değerlerine sahip iki ilden Antalya kıyılarında, denizden uzak olan Gaziantep’e göre bunaltıcı hava
koşulları daha etkilidir. Antalya ve Gaziantep’in hangi bakımdan farklı olması, bu durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur?
Cevap: A) Nem

26. Kars, Aksaray ve Konya gibi şehirlerde günlük sıcaklık farkı fazla iken Rize, İzmir ve Hatay gibi şehirlerde ise günlük sıcaklık farkı
azdır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Cevap: A) Nem

27.
      I. Gün içerisinde kara ve denizlerin farklı ısınması sonucu oluşur.
      II. Yükselen hava kütlesinin bir dağın yamacını aşması sonucu oluşan sıcak ve kuru rüzgârdır.
     III. Dinamik yüksek basınç alanından dinamik alçak basınç alanına doğru eser.
Yukarıda özellikleri verilen rüzgâr türleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?
Cevap: E) Meltem Fön Batı

28.
      • Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla yükselim yağışları oluşur.
      • Sıcaklık ve maksimum nem doğru orantılıdır.
      • İlkbahar mevsiminde yeryüzünde cisimlerin üzerinde oluşan su damlacıklarına kırağı denir.
      • Çöl bölgelerinde mutlak nem oranı yüksektir.
      • Ekvatoral ve okyanusal iklimlerde yağış rejimi düzenlidir.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
Cevap: B) 2

29. Farklı yarım kürelerde yer alan Türkiye ve Avustralya’da maki bitki örtüsü yaygın olarak görülmektedir. İki ülkenin farklı yarım kürelerde yer almasına rağmen benzer doğal bitki örtüsüne sahip olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) İklim özellikleri

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 130. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

30. Yukarıdaki Türkiye haritasında bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada gösterilen yerlerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) 1 numaralı yerde yıllık yağış miktarı en azdır.

31. Genellikle Akdeniz iklim kuşağı sınırları içerisinde yer alan Türkiye’de birbirinden farklı iklim tipleri görülür. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Cevap: D) Bulunulan yarım küre

32.  I. Yükselti
       II. Karasallık
      III. Doğal bitki örtüsü
      IV. Yağış rejimi
Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren harita incelendiğinde en düşük sıcaklıkların Kuzeydoğu Anadolu’da olduğu
görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında yukarıdaki nedenlerden hangileri etkili olmuştur?
Cevap: E) III ve IV

33. Yukarıdaki grafiklerde Türkiye’de yer alan iki il merkezinin 1981-2010 yılları arasındaki ortalama yağış miktarlarının mevsimlere göre
oransal dağılışı verilmiştir (%). İklim özellikleri göz önüne alındığında yağış miktarları belirtilen iller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: A) Antalya- Siirt

34. Rüzgârlar, geldikleri yerin sıcaklık ve nem özelliklerini de taşır. Buna göre yukarıdaki şekil üzerinde esiş yönleri gösterilen rüzgârlardan hangileri ulaştıkları yerin sıcaklığını yükseltir?
Cevap: C) 2 ve 4

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

35. Yukarıda 1 ve 2 numara ile gösterilen hava hareketleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: E) 1 numaralı yerde rüzgâr çevreye doğru eser.

36. Yıllık ortalama en yüksek sıcaklık değerlerinin dönenceler çevresinde görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Nem azlığı

37. Yukarıdaki eş basınç haritasında ok yönünde rüzgârların esiş yönleri gösterilmiştir. Buna göre hangi ok yönünde esen rüzgârın
hızı en azdır?
Cevap: B) 2 

38. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak sıcaklık, Ekvator’dan kutuplara doğru azalmaktadır. Ancak bazı koşullarda Ekvator’dan
kutuplara doğru sıcaklığın düzenli olarak azalmasını engelleyen faktörler bulunur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?
Cevap: A) Enlem 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.