9. Sınıf Coğrafya
Forum Başlıkları
Tarih
Özellikle Doğal Sistemler ünitesindeki etkinliklerde zorlandığım anlarda bu cevap anahtarı benim kur...
05 Nisan 2023 12:32
yazan: Furkan
1
22 Nisan 2024 16:34
yazan: Saniye
0
16:34
yazan: Saniye
0
16:34
yazan: Saniye
0
16:34
yazan: Saniye
0
16:33
yazan: Saniye
0
16:33
yazan: Saniye
0
Bu coğrafya ders kitabının cevap anahtarları gerçekten büyük bir yardımcı oldu. Bazı konularda zorla...
05 Nisan 2023 13:08
yazan: Furkan
1
Bazı coğrafya konuları gerçekten ilginç olabiliyor. Özellikle Türkiye'nin konumu ve çevresindeki den...
29 Mayıs 2023 09:37
yazan: Zülal Güneş
1
Bu etkinlikte haritalarda kullanılan renkler ve işaretler hakkında düşünmek ilginç. Haritalar, çeşit...
14:10
yazan: Zülal Güneş
1
Bu konu gerçekten ilginç. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, mevsimlerin oluşmasını ve farkl...
09:36
yazan: Zülal Güneş
1
Şehir yerleşmelerinin yapı malzemesinin seçilmesinde doğal koşullarının etkisi daha azdır. Yani, doğ...
29 Mart 2023 14:34
yazan: Zülal Güneş
1
Bölge kavramı bana her zaman belirli bir yerin karakterini çağrıştırır. Yani, belli bir coğrafyanın...
14:34
yazan: Zülal Güneş
1
Bu konuları öğrenirken gerçekten ilginç bir şeyler öğrendim. Özellikle Dünya'nın ekseninin eğik olma...
29 Mayıs 2023 09:37
yazan: Zülal Güneş
1
Doğanın yaşamımıza ve insanın doğaya etkisi hakkında düşünmek beni derin düşüncelere sürükledi. Özel...
22 Mayıs 2023 15:58
yazan: Zülal Güneş
1
doğal ortamların nasıl oluştuğunu ve etkilediklerini anlamak zorlayıcıydı. Sınıf arkadaşlarımla bu k...
15:58
yazan: Zülal Güneş
1
şunu söylemeliyim ki, bu ders gerçekten de dünyayı daha iyi anlamama yardımcı oluyor. Özellikle beşe...
15:59
yazan: Zülal Güneş
1
haritalar benim için gerçekten heyecan verici birer araç. Coğrafyaya olan ilgimi daha da artırıyorla...
29 Mayıs 2023 09:38
yazan: Zülal Güneş
2
Dünya'nın eksen etrafında dönmediğini düşünürsek, gece ve gündüz olmazdı. Hep aynı taraf aydın, hep...
22 Mayıs 2023 15:59
yazan: Zülal Güneş
1
Bu harita ve saat dilimi konuları bazen karmaşık hale gelebiliyor. Özellikle farklı saat dilimlerini...
29 Mayıs 2023 09:37
yazan: Zülal Güneş
1
Harita ödevimde birkaç soru hakkında bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. İzohips haritalarını in...
14:11
yazan: Zülal Güneş
1
Sıcaklık, rüzgar, basınç, bulutluluk, nem ve yağış gibi verilerin toplanması atmosferin ve hava olay...
14:11
yazan: Zülal Güneş
1
Hava durumu ve iklim arasındaki farkları anlamak bazen karışık gelebilir. Hava durumu, günlük değişe...
14:11
yazan: Zülal Güneş
1
Ankara'nın indirgenmiş sıcaklığını hesaplarken, yükseklik faktörünün sıcaklığı nasıl etkilediğini da...
30 Mayıs 2023 11:23
yazan: Zülal Güneş
1
Mevsimlerin hava basıncı üzerindeki etkisi hakkında düşünmeye başladım ve Dünya'nın Güneş etrafındak...
11:24
yazan: Zülal Güneş
1
Atmosferdeki su buharı gerçekten ilginç. Bu, sis, bulut ve yağış olaylarının neden gerçekleştiğini a...
14:33
yazan: Zülal Güneş
1
Bazı insanlar için karasal iklimin sert kışları ve kurak yazları yaşamayı zorlaştırabileceğini düşün...
16:14
yazan: Zülal Güneş
1
Burada, ben atmosferin katmanlarını öğrenirken, hava olaylarının troposferde gerçekleşmesinin nedeni...
05 Haziran 2023 11:46
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye’de yaz ve kış döneminde en düşük ve en yüksek sıcaklıkların nerelerde yaşandığını araştırdım...
11:52
yazan: Zülal Güneş
1
Yaşadığım yerin iklimini araştırmak ilginçti. Burada Akdeniz iklimi etkili, bu yüzden sıcak yazlar v...
11:52
yazan: Zülal Güneş
1
Bu sayfadaki coğrafya soruları bazen gerçekten karmaşık olabiliyor, ama bu defa çoğu soruyu çözebild...
11:53
yazan: Zülal Güneş
1
Yaşadığım yerde deniz, dağlar ve göller gibi doğal güzellikler ön planda. Özellikle deniz, günlük ya...
06 Haziran 2023 10:32
yazan: Zülal Güneş
1
Coğrafya kavramı, benim için dünyanın kendisiyle ilgili bir bulmacayı çözmek gibi. Dünya'nın şekli,...
10:32
yazan: Zülal Güneş
1
Enerji kaynakları ve çevre konuları hepimiz için önemli. Petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kayn...
10:33
yazan: Zülal Güneş
1
Dünya'nın şekli ve hareketiyle ilgili dersi çalışırken bazı konular benim için karmaşık hale geldi....
10:34
yazan: Zülal Güneş
1
Dünya üzerindeki iklim kuşaklarının sınırlarını belirlerken eksen eğikliği gibi faktörlerin nasıl et...
14:25
yazan: Zülal Güneş
1
Harita okurken, iki meridyen arasındaki mesafenin kutuplara yaklaştıkça nasıl kısaldığını öğrendik....
14:26
yazan: Zülal Güneş
1
Eğer yerel saatler günlük yaşamda kullanılsaydı, resmi işlerde ve iletişimde bazı karışıklıklar yaşa...
15:06
yazan: Zülal Güneş
1
Konum ve coğrafi özellikler bazen karmaşık olabilir. Özellikle Türkiye'nin nerede bulunduğunu ve bu...
15:07
yazan: Zülal Güneş
1
Boylam ve enlem konuları bazen karışık hale gelebilir. Özellikle yerel saat hesaplamaları beni zorla...
12 Haziran 2023 16:36
yazan: Zülal Güneş
1
Ben haritalara genellikle yolculuk yaparken ihtiyaç duyarım. Yolculuk yapacağım yerin nerede olduğun...
16:37
yazan: Zülal Güneş
1
Harita ve kroki arasındaki farkı anlamak benim için zor oldu. Haritalar daha kesin ve ölçekliyken, k...
16:37
yazan: Zülal Güneş
1
Piri Reis'in haritaları tarihsel olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu haritalar, Osmanlı İmparatorluğ...
16:37
yazan: Zülal Güneş
1
topografya haritaları bazen karmaşık olabilir. Özellikle yükselti farklarını anlamak ve eş yükselti...
16:46
yazan: Zülal Güneş
1
özellikle farklı harita türlerini ve projeksiyonları anlamak zorlayıcı olabiliyor. Ancak öğrenirken...
16:46
yazan: Zülal Güneş
1
Bu sayfadaki görsellerle hava olaylarını anlamak zor olabilir. Özellikle farklı hava olaylarını ayır...
13 Haziran 2023 13:29
yazan: Zülal Güneş
1
Bu sayfadaki iklim elemanlarına dair çalışmalar beni oldukça zorladı. Özellikle izobar haritaları ve...
15:46
yazan: Zülal Güneş
1
Bu sayfadaki çalışma bayağı zorlayıcıydı, özellikle rüzgar frekans grafiği oluşturmak. Rüzgarın hızı...
19 Haziran 2023 10:35
yazan: Zülal Güneş
1
Farklı bölgelerin farklı iklimlere sahip olduğunu bilmek şaşırtıcı. Örneğin, Ekvatoral iklimde sıcak...
10:44
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye'nin ikliminin bu kadar çeşitli olması gerçekten şaşırtıcı. Bazı yerler sıcak ve nemliyken di...
10:53
yazan: Zülal Güneş
1
İklim ve hava olaylarını anlamak gerçekten karmaşık olabilir. İnsanların yaşadıkları yerlerdeki ikli...
10:59
yazan: Zülal Güneş
1
Bölge kavramı iki başlığa ayrılır. Şekilsel bölgeler ve işlevsel bölgeler olarak ikiye ayrılır. Yer...
03 Nisan 2023 16:00
yazan: Zülal Güneş
1
Doğayı her zaman korumamız gerekmektedir. Dünyada her şey bir düzen içindedir. Doğayı kirletmemiz ek...
16:04
yazan: Zülal Güneş
1
Yaşadığım yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinin en önemli nedenlerinden biri doğal kaynakların sı...
30 Mart 2023 15:40
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanlar sıcak iklim olan, su kaynaklarına yakın olan, daha çok dağlıktan ziyade düz ova şeklinde ol...
29 Mart 2023 10:40
yazan: Zülal Güneş
1
Yerleşim alanları arasında farklılık olmasının sebebi yer şekilleri ve iklim koşullarıdır. Her bölge...
10:41
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye’de yerleşmeler iklim şartları, yeryüzü şekilleri, coğrafi konum gibi birçok şekle göre yapıl...
14:34
yazan: Zülal Güneş
1
Şekilsel bölgelerden doğal olan bölgelerin sınırlarının değiştirilmesi oldukça zordur. Doğal etmenle...
30 Mart 2023 10:07
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye'nin iç bölgelerinde karasal iklim görülür. Karadeniz bölgesinde ise karadeniz iklimi görülür...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme sorularını üniteleri bitirdiğim zaman çözüyorum. Bu sayede üniteyi iyic...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanlar doğal çevreden ilk olarak yaşamın temeli olan oksijen ihtiyaçlarını karşılarlar. Ayrıca orm...
10:13
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanların sırf eve iş yeri açmak istemesi için ormanlık alanları yok etmesi doğal dengeyi büyük ora...
10:14
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme ve değerlendirme sorularını sınavlarıma ön hazırlık yapmak için çözüyorum. Bu bölüm benim sına...
15:13
yazan: Zülal Güneş
1
Bugüne kadar gördüğünüz yerleşim birimlerindeki ekonomik etkinlikler ve bu yerlerin nüfusları aynı d...
15:37
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme ve değerlendirme kısımlarını sınavlarımdan önce çözmeye çalışıyorum. Bu bölüm sayesinde sınavl...
03 Nisan 2023 15:59
yazan: Zülal Güneş
1
Harita sayesinde Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeleri, Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkeleri ve Avru...
16:01
yazan: Zülal Güneş
1
Haritalı sorular coğrafi konularda bilgilenmemiz için oldukça önemlidir. Haritalar üzerinde istenile...
16:02
yazan: Zülal Güneş
1
Benim yaşadığım yerde ve yakın çevrelerde insanların çoğu doğaya oldukça iyi davranıyorlar. Bu bölge...
16:03
yazan: Zülal Güneş
1
Soruları resimlere göre yanıtlamak bence eğlenceli bir etkinlik. Yorum yapılan soruları seviyorum. B...
16:05
yazan: Zülal Güneş
1
Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.