Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 18:00 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 76-77-78. Sayfa Cevapları GÜN Yayıncılık

9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 76-77-78. Sayfa Cevapları GÜN Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 76-77-78 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 76-77-78. Sayfa Cevapları GÜN Yayıncılık

9.Sınıf GÜN Yayıncılık Coğrafya Ders Kitabı 76-77-78. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 76  Cevapları GÜN Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?
Cevap: Belirli bir ölçekte çizilmiş, düzleme aktarılmış, kuş bakışı olarak çizilmiş olması gerekmektedir. 

2. Türkiye, hangi projeksiyonla çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir?
Cevap: Türkiye konik pprojeksiyon ile çizilen harita da hata oranı daha az olur. Konik projeksiyon ile çizilen haritalarda şekil bozulur fakat alanlar korunur. 

3. Hangi tür haritalarda ayrıntı daha fazladır?
Cevap:  Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı daha fazla olur. Çünkü haritanın ölçeğini ne kadar büyütürsek o yer hakkında daha geniş çaplı görsel ortaya çıkar. 

4. Renklendirme yöntemiyle çizilen bir fiziki haritada renkler neyi ifade eder?
Cevap: Renkler yüksekliği ifade eder. 

5. Bir izohips haritasında eğimin fazla olduğu yerler nasıl gösterilir?
Cevap: Eğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler sık aralıklar ile çizilir. 

6. Fiziki haritalarda denizin derinliği nasıl gösterilir?
Cevap: Denizin rengi mavinin tonu ile ifade edilir. Derinlik arttıkça mavi o kadar koyulaşır. 


B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Cevap: 

1. Ekvator çevresi …silindirik… projeksiyon yöntemiyle çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir.
2. Haritada iki yer arasındaki gerçek uzaklığı veya bir yerin gerçek alanını hesaplayabilmek için haritanın …ölçeğinden…. yararlanılır.
3. Türkiye fiziki haritası, Türkiye mülkî idare haritası, Türkiye jeoloji haritası şeklinde haritaların adlandırılması, haritaların …konularına göre….. sınıflandırılmasının örnekleridir.
4. İzohips haritalarında kapalı çukurlar …içe doğru çizilen oklarla….. gösterilir.
5. İzohips haritalarında ovalarda eğriler …çok azdır….. .


C. Aşağıdaki soruları haritaya göre yanıtlayınız. 

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 76  Cevapları GÜN Yayıncılık

1. İzohipsler kaç metre aralıklarla geçmiştir?
Cevap: İzohipsler 500 metre aralıklarla geçmiştir. 

2. Kaç numaralı yer bir vadide bulunmaktadır?
Cevap: III numaralı alanda vadi vardır. 

3. Kaç numaralı yer bir boyunda yer almaktadır?
Cevap:  II numaralı yer boyunda yer alır. 

4. Kaç numaralı yerde bulunan bir gözlemci daha geniş bir alanı görür?
Cevap: IV numaralı yerde daha geniş alan gözükür. 

5. Kaç numaralı yer tarıma daha elverişlidir? Neden?
Cevap:  I numaralı alanda tarım daha elverişlidir. 


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 77  Cevapları GÜN Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 77  Cevapları GÜN Yayıncılık 

1. Silindirik projeksiyonla çizilen haritalarda numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde kara ve denizlerin boyutlarında bozulma daha fazla olur?
Cevap: A) I


2. Aynı büyüklükteki kâğıtlara, kâğıdın tamamını kapsayacak şekilde haritaları çizilen aşağıdaki yerlerden hangisi, daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir?
Cevap: C) Ankara


3. I. Dünya’nın küresel şekle sahip olması
II. Haritaların düzleme çizilmesi
III. Haritaların kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi
IV. Haritaların belirli bir ölçeğe göre çizilmesi
Yukarıdakilerden hangileri düz bir yüzeye çizilen dünya haritalarında kara ve denizlerin boyutlarında bozulmalar gerçekleşmesinin temel nedenidir?
Cevap: A) I ve II


4. 1/1.000.000 ölçekli bir haritada 12 cm olarak ölçülen bir akarsuyun gerçek uzunluğu kaç km’dir?
Cevap: D) 120


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 78  Cevapları GÜN Yayıncılık

5. I. 1/1.000.000
II. 1/200.000
Aynı büyüklükteki kâğıtlara, kâğıdın tamamını kapsayacak şekilde çizilen ve ölçekleri verilen fiziki haritalar için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
Cevap: B) I. harita, daha geniş bir alanı göstermektedir. 


6. 1/200.000 ölçekli bir haritada 3 cm² olarak gösterilen bir yerin gerçek alanı kaç km² dir?
Cevap: D) 12


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 78  Cevapları GÜN Yayıncılık

7. İzohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?
Cevap: E) Plato


8. Aşağıdaki yerlerin hangisinde eş yükseklik eğrilerinin birbirine uzaklığı azdır?
Cevap: B) Eğimli yamaçlarda 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.