Cevap Yaz
5 Nisan 2023, 15:28 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 169-170-171. Sayfa Cevapları GÜN Yayıncılık

9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 169-170-171. Sayfa Cevapları GÜN Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 169-170-171 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 169-170-171. Sayfa Cevapları GÜN Yayıncılık

9.Sınıf GÜN Yayıncılık Coğrafya Ders Kitabı 169-170-171. Sayfa Cevapları 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları GÜN Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörler hangileridir?
Cevap: Yer şekilleri, iklim, su kaynakları, yükseklik

2. Türkiye’de kır ve kent ayrımı hangi ölçüte göre yapılmaktadır?
Cevap: Nüfus ölçütlerine göre yapılmaktadır. 

3. Toplu yerleşmelerin kurulduğu yerlerin özelliği nelerdir?
Cevap: Engebenin az veya hiç olmadığı, su kaynaklarına yakın olan yerlerdir. 

4. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin coğrafi özellikleri nelerdir?
Cevap: Yer şekilleri sade, tarıma elverişli olan, su kaynaklarına yakın olan yerlerdir. 

5. Şehirler büyüklüklerine göre hangi gruplara ayrılır?
Cevap:

  • Küçük şehir,
  • Orta büyüklükteki şehir,
  • Büyük şehir
  • Metropol şehir
  • Mega Şehir

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Cevap:

1. İzmir, nüfusuna göre …büyük…. şehirler grubundadır.
2. Doğu Anadolu’da nüfus ve yerleşmelerin az olmasının doğal nedenleri ..sıcaklığın düşük, yükseltinin fazla ve yerin engebeli olması..
3. Şanlıurfa fonksiyonlarına göre …tarım…. şehirleri içerisinde yer almaktadır.
4. Çatalca ve Kocaeli yarımadalarında yerleşmenin yoğun olmasının beşerî nedenleri …sanayi, ticaret, turizm ve ulaşımın gelişmiş olması. ….
5. İlk yerleşmeler …neolitik… Dönem’de kurulmuştur.
6. Evlerin birbirine yakın olduğu yerleşmelere ….toplu…. yerleşme denir


C. Aşağıdaki soruları haritaya göre yanıtlayınız.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları GÜN Yayıncılık

1. III ve VI numaralı yerlerin yerleşmeye az elverişli olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap:Yer şekillerinin olumsuz olması ve bitki örtüsünden kaynaklıdır. 

2. I, II, IV ve V numaralı yerlerin yerleşmeye elverişli olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap:Düz yerlerin çoğunluk olması, kaynaklara yakın olması, sıcaklık ortalamalarının iyi olması, sanayi ve ticaretin canlı olmasından dolayı yerleşim yeri olmada elverişlidir. 

3. Kaç numaralı yerlerde yerleşmelerin çok olmasında beşerî koşullar daha çok etkili olmuştur?
Cevap: I. numaralı yerde beşeri koşullar etkilidir. Çünkü sanayi ve ticaretin canlı olduğu, turizm olanağının olduğu metropol bir şehirdir. 


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları GÜN Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdaki akarsu havzalarından hangisi ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlardan değildir?
Cevap: C) Amazon


2. I. Doğu Karadeniz
II. Çatalca-Kocaeli yarımadaları
III. Teke Platosu
IV. Menteşeler
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde yerleşmelerin yoğun olduğu alanlardandır?
Cevap: A) I ve II


3. I. Kurulmuş olduğu alanın yüz ölçümü
II. Yapılarda kullanılan malzeme
III. Nüfus miktarı
IV. Ekonomik etkinlikler
Yukarıdakilerden hangileri bir yerleşim biriminin kır ya da kent sayılmasında göz önüne alınan ölçütlerdendir?
Cevap: E) III ve IV


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları GÜN Yayıncılık

4. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde yerleşmelerin çok olmasında sanayileşmenin payı büyüktür?
Cevap: B) I ve III


5. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde dağınık yerleşmelerin oluşmasında,
I. Su kaynaklarının fazla olması,
II. Arazinin engebeli olması,
III. Tarım alanlarının dağınık olması
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
Cevap: E) II ve III


6. Kom, yayla ve oba gibi yerleşmelerin geçici olmasında en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Ekonomik etkinlik


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları GÜN Yayıncılık

7. Bazı şehirlerin gelişmesinde ulaşım koşulları etkili olmuştur. Özellikle önemli yolların kavşağında bulunan şehirlerde bu durum belirgindir. Bu tür şehirlere ulaşım şehirleri denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek verilemez?
Cevap: D) Kırklareli


8. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde yerleşmeler daha azdır?
Cevap: B) II


9. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinin yerleşmeye elverişli olmamasında iklimin etkisi yoktur?
Cevap: A) I


10. Türkiye’nin bulunduğu yer, ilk yerleşik hayatın başladığı dönemden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Bu durum Türkiye’nin bulunduğu yerin,
I. Su kaynakları,
II. İklim,
III. Tarım
etmenlerinden hangilerinin elverişli olmasının sonucudur?
Cevap: E) I, II ve III

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.