Cevap Yaz
29 Mayıs 2024, 14:39 - Saniye Yazdı

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde lise birinci sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği ders kitapları arasında bulunan 2. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme konusunun da bulunduğu 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 40-41-42-43. Sayfa Cevapları 2. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 40. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen haritaya göre tamamlayınız. 
Cevap:

1. Günlük hareket sonucu oluşan dinamik alçak basınç alanları 3 ve 5 numaralar ile gösterilmiştir.
2. Sürekli gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı yer 1 numara ile gösterilmiştir.
3. 21 Haziran’da en kısa gece 3 numaralı yerde yaşanır.
4. 21 Aralık’ta Güneş ışınlarını 5 numaralı yer diğer yerlerden daha büyük açıyla alır.
5. 21 Haziran’da 6 numaralı yere Güneş ışınları daha dik açıyla düşer.
6. 21 Aralık’ta en uzun gündüz 7 numaralı yerde yaşanır.


B. Aşağıdaki tabloda harflendirilmiş şekilde verilen coğrafi olaylarla bu olayların kaynaklandığı durumları örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap: 

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 40. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 41. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

C Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını soruların altında yer alan boşluklara yazınız.

Yukarıdaki haritada yer alan şehirlerin coğrafi konumlarını göz önünde bulundurarak 8, 9, 10, 11 ve 12. soruları cevaplayınız.

8. 21 Haziran’da en uzun ve en kısa gündüzün yaşandığı şehirler hangileridir?
Cevap: Sinop ve Antakya’da yaşanmaktadır.

9. Yıl içinde gece-gündüz sürelerinin en fazla değiştiği şehir hangisidir?
Cevap: Yıl içinde gece ve gündüz süreleri en fazla Sinop’ta değişmektedir.

10. 21 Aralık’ta Ankara’dan hangi şehirlere gidildiğinde gündüz süresinin uzadığı görülür?
Cevap: Muğla ve Antakya’ya gidildiğinde görülür.

11. 21 Mart’ta güneşin en erken ve en geç doğduğu şehirler hangileridir?
Cevap: Ardahan ve Muğla’da en erken ve en geç doğar.

12. Yıl içinde en uzun gölge boyunun görüldüğü şehir hangisidir?
Cevap: Sinoptur.


Aşağıdaki grafikte bir merkezde bulunan 2 metre boyundaki bir cismin belirtilen tarihlere ait gölge uzunlukları verilmiştir. Grafikten yararlanarak 13, 14 ve 15. soruları cevaplayınız.

13. Bu merkez hangi yarım kürede yer almaktadır?
Cevap: Kuzey yarımkürede yer almaktadır.

14. Bu merkezin enlem derecesi kaçtır?
Cevap: Bu merkezin enlem derecesi 45º kuzeydir.

15. Bu merkezde yıl içinde gölge hangi yöne düşmektedir?
Cevap: Yıl içinde gölge kuzeye düşmektedir.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 42. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Ç Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

16. Yukarıdaki şekilde Dünya’nın belirli bir tarihteki konumu verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya şekildeki konumdayken gerçekleşen durumlardan biridir?
Cevap: E) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.


17. I. Güneydoğu Asya’da muson rüzgârlarının görülmesi
     II. İsveç’te alaca karanlık süresinin Mısır’dan daha uzun olması
    III. Dünya’nın 3 Ocak’ta Güneş’e yaklaşması
    IV. Akdeniz’deki tuzluluk oranının Karadeniz’den fazla olması
     V. Sidney’de sürekli rüzgârların sola, İstanbul’da sağa sapması
Yukarıda verilenler sebep-sonuç ilişkisi bağlamında düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D)IV- Dünya’nın yıllık hareketi 


18.  I. 21 Mart
      II. 21 Haziran
      III. 23 Eylül
      IV. 21 Aralık
Ülkemizde yatay düzlemde dik duran bir cismin gölge boyunun en kısa ve en uzun olduğu tarihler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Cevap: D) II ve IV 


19. 21 Aralık tarihinde 30° kuzey enleminde gündüz süresi 10 saat, gece süresi 14 saattir. 30° güney enleminde ise gündüz süresi 14 saat,
gece süresi 10 saattir.
Yukarıda verilen bilgiye göre 30° kuzey ve 30° güney enlemlerinde 21 Aralık tarihinde gece ve gündüz sürelerinin farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Dünya’nın eksen eğikliği


20. I. Yer çekiminin kutuplarda Ekvator’a göre fazla olması
       II. Ekvator’un çapının kutupların çapından daha fazla olması
      III. Sıcaklıkların Ekvator’da kutuplara göre fazla olması
      IV. Kutuplarda gece-gündüz süreleri arasındaki farkın Ekvator’dan fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri, Dünya’nın geoit bir şekle sahip olduğunun kesin kanıtıdır?
Cevap: A) I ve II 

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

21. I. Yıl içinde Güneş ışınları iki kez dik açıyla düşer.
      II. Sürekli rüzgârlar sağa sapar.
     III. Gölge yönü daha çok kuzeye düşer.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki merkezlerden hangisine aittir?
Cevap: 

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


22. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi diğerlerine göre Dünya’ya daha yakındır?
Cevap: A) Mars 


23. Bulundukları konum düşünüldüğünde dört mevsimin en belirgin yaşandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Türkiye 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.