Cevap Yaz
22 Nisan 2024, 16:33 - Saniye Yazdı

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154-155-156-157 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 154-155-156-157 Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları

A Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.

1. İnsanlar, ilk olarak barınma amacıyla mağara ve ağaç kovuklarını tercih etmişlerdir.
2. Kerpiç yapılara daha çok kurak iklimin görüldüğü yerlerde rastlanır.
3. Fabrikaların yaygın olduğu yerlerde öncelikli olarak sanayi şehirleri ortaya çıkmıştır.
4. İnsanların yerleşik hayata geçmesinde tarım faaliyetinin etkisi büyük olmuştur.
5. Türkiye’de vali tarafından yönetilen en büyük idari birime il denir.


B Aşağıdaki haritada numaralandırılmış şekilde verilen illerle tabloda yer alan ifadeleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları

a Bu iller büyükşehir belediyesi özelliğine sahiptir. (1,2,4,5,6)
b İlk yerleşmelerden olan Çatalhöyük bu ilin sınırları içerisinde yer alır. (5)
c Bu illerin isimleriyle merkez ilçelerinin isimleri birbirinden farklıdır. (1,4)
ç Bu ilde şehirleşme oranı daha fazladır. (1)
d Bu ilde kırsal yerleşmeler genellikle dağınık doku özelliği gösterir. (3)
e Bu illerde bulunan kırsal yerleşmelerde taş meskenler yaygındır. (2,4,6)
f Bu illerde kuraklığın etkisiyle yerleşmelerin seyrekleştiği görülür. (5,6)
g Bu ile ait kıyı yerleşmelerinin gelişiminde turizm faaliyetleri etkili olmuştur. (2)


C Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını soruların altında yer alan boşluklara yazınız.

7. Yerleşmelerin birbirinden uzak, küçük ve dağınık olması hizmetlerin götürülmesinde zaman zaman aksamalara neden olabilir. Bu nedenle bazı gelişmiş ülkeler, küçük yerleşmelerin sayısını sınırlandırmaktadır.
Yerleşmelerin küçük ve dağınık olması hangi problemlere neden olabilir?
Cevap: Bu yerleşmelerin küçük ve dağınık olması sanayi alanında gelişmemiş olmasıdır. Sağlık, eğitim alanlarında hala geride olduğundan bu alanlar dağınık ve küçüktür.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki izohips haritasından yararlanarak 8, 9 ve 10. soruları cevaplayınız.

8. Kayasuyu ve Değirmendere köyleri, dokularına göre hangi yerleşme özelliğine sahiptir?
Cevap: Dağınık dokulu yerleşme özelliğine sahiptir.

9. Kuruluş yerleri göz önünde bulundurulduğunda Kayasuyu ve Değirmendere’de yaşayanlar, hangi ekonomik faaliyetlerle uğraşıyor olabilir?
Cevap: Kayasuyu tarım, Değirmendere hayvancılık faaliyetleriyle uğraşıyor olabilir.

10. Gelişme özellikleri dikkate alındığında hangi köyün şehir olma ihtimali daha fazladır? Bu durumu nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Karasuyu köyü şehir olma ihtimali daha fazladır. Çünkü yerleşme daha fazladır. Bu da o köyün diğer köye oranla daha da gelişmiş olduğunu göstermektedir.


I. Tomruk ve kalas gibi malzeme kullanılarak yapılan evdir.
II. Sap ve samanla karıştırılarak çamur hâline getirilen killi toprağın kalıplara dökülmesiyle yapılan konut tipidir.
III. İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi volkanik arazilerin fazla olduğu alanlarda yer alan konutlarda bazalt ve andezit türü volkanik kayaçlar kullanılmaktadır.

Yukarıda doğal koşulların ülkemizde yer alan konut tipleri üzerindeki etkisine örnekler verilmiştir. Verilen bilgilerden hareketle 11 ve 12. soruları cevaplayınız.

11. Verilen örneklerdeki konut tiplerini yazınız.
Cevap:

I. Ahşap
II. Kerpiç

III.  Taş


12. Kırsal kesimdeki konutlarda kullanılan yapı malzemesinin farklılaşmasında etkili olan faktörler nelerdir?
Cevap: Bu kesimlerde iklim şartları, yeryüzü şekilleri ve ekonomik faaliyetler bu farklılaşmaya sebep olmaktadır.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

Ç Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

13.Türkiye’de üniter devlet modeli ile ülke içinde yaşayan toplulukların ortak hareket etmesi; etnik, coğrafi, idari ayrımların ve ekonomik
engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Üniter devlet modeli, ülkenin bölünmez bir bütün ve egemenliğin de millete ait olduğunu ifade eder.
Buna göre aşağıda verilen maddelerin hangisi Türkiye’nin üniter devlet yapısı ile ilgili değildir?
Cevap: D) Ülke yönetiminde egemenlik belli bir gruba aittir.


14.
I. Çöllerde nüfus seyrektir.
II. Batı Avrupa’da yerleşmeler sık nüfusludur.
III. Himalaya Bölgesi’nde nüfus seyrektir.
Yukarıda verilen bilgilere göre yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?
Cevap: E) Kuraklık – Sanayi – Yükselti


15.İlk yerleşme alanlarının kurulmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) İklim


16. Türkiye, tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Tarım alanlarının verimli olması, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, konumu ve ılıman iklim kuşaklarına sahip olması Anadolu Yarımadası’nın tarih boyunca önemini korumasını sağlamıştır.
Yukarıda verilen parçadan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Bu yarımadada jeolojik ve jeomorfolojik özellikler yaşam alanlarını kısıtlar.


17. Anadolu’da yapılan kazılarda insanların Cilalı Taş Devri’nden itibaren köy ve şehir hayatına geçtiği, tarım ve hayvancılıkla uğraştığı
görülmüştür. Türkiye’nin bulunduğu topraklar, yeryüzünde ilk yerleşmelerin kurulduğu bölgeler arasındadır. Bu nedenle Anadolu,
çeşitli kültür ve medeniyetlerin kurulup gelişmesine ev sahipliği yapmış ve bu topraklarda birçok beylik, devlet ve krallık kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu toprakları üzerinde diğerlerine göre sonradan kurulan yerleşmelerden biridir?
Cevap: B) Kestel (Bursa)


18. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerden biri değildir?
Cevap: C) Delta ovaları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları MEB Yayınları

19. Türkiye’nin idari yapısıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) İllerin ve il merkezlerinin isimleri aynıdır.


20.
I. Yeryüzü şekilleri
II. Su kaynakları
III. Göç
IV. İdari yapı
Kırsal yerleşmelerin dağınık ya da toplu olmasında yukarıdaki faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
Cevap: A) I ve II 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.