Cevap Yaz
19 Ekim 2023, 23:30 - Sena Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 105-106. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık

9.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 105-106. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim konusunun bulunduğu 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 105-106 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 105-106. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 105-106. Sayfa Cevapları 4. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Gezegen Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Değerlerin oluşumuna etki eden unsurlar nedir? Belirtiniz.
Cevap: Değerlerin oluşumuna etki eden unsurlar;

  • Din
  • Sevgi
  • Saygı
  • Yardımlaşmak
  • Birlik ve beraberlik
  • Merhamet.

2. Temel değerler nedir? Sıralayınız.
Cevap: Temel değerler; bayrağımız, vatanımız, milletimiz, dinimiz, tarihimiz ve milli değerlerimizdir.


3. Değerlerin oluşumunda din, örf ve âdetlerin etkisi nasıldır? Belirtiniz.
Cevap: Değerlerimizin oluşumda yetiştirilme şeklimiz, aile yapımız, eğitimimiz, dinimiz, yaşadığımız kültürün örf ve adetleri büyük etki eder. Çünkü insan büyüklerinden ne görür ve ne duyarsa onu örnek alarak hayatına geçirir.


4. Kişilik nedir? Gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Kişilik, doğduğumuzdan itibaren başlayıp ölümümüze kadar gelişen, öğrenen en önemli yanımızdır. Gençlerin kişilik gelişiminde ait oldukları değerlerin önemi büyüktür. Çünkü uyum sağlayabilmek için değerlerimizi de göz önünde bulundurmalıyız.


5. İsrâ suresi 23-29. ayetlerde vurgulanan ahlaki değerler hangileridir? Listeleyiniz.
Cevap:

  • Saygılı olmak
  • Güzel sözlü olmak
  • Yalnız Allah’a yönelmek
  • Anne babaya saygılı ve iyi bir evlat olmak

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
Cevap:

1. Bir toplumda veya toplumsal grupta bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü duyuş, düşünce, davranış, kural, uygulama ve kıymetlere ….değer…… denir.


2. Bir toplumda yasalarla belirlenmemiş ancak eskiden beri uygulana gelen, kuşaktan kuşağa aktarılan davranış biçim ve kurallarına …örf…. denir.


3. Kişinin davranışlarında ve çevresiyle ilişkilerinde ölçülü, dengeli olması, her şeyin ve herkesin hak ve hukukunu gözetmesi, ölçüsüzlükten uzaklaşarak orta yolu tutup dengeli davranmasına ……adalet.… denir.


4. Bir kişinin gerektiğinde haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması, zorluk ve sıkıntıları göze alarak hakkını araması, haksızlığa boyun eğmemesi, cesaretle üstün değerleri korumaya yönelmesin ….şecaat…… denir.


5. Kişinin arzu, tutku ve isteklerini aklı ve inancının kontrolünde tutmasını sağlayan, haramlardan koruyan, kötü söz ve davranışlardan sakındıran, bedeni ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten koruyan ahlaki erdeme ……iffet…… denir.


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Gezegen Yayıncılık

C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi estetik değerlerdendir?
Cevap: D) Güzellik


2. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumu ve kaynağı ile ilgili olarak yanlıştır?
Cevap: E) En önemli kaynağı kişinin bireysel tercihleridir. 


3. (..) Hakkında bilgi verilen temel insani erdem ve değer aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Adalet


4. Adaletin zıddı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Zulüm


5. “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” (İsrâ suresi, 29. ayet.) Bu ayette yerilen kötü davranışlar aşağıdakilerden hangileridir?
Cevap: D) Cimrilik – İsraf 


Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğruların başına (D), yanlışların başına da (Y) yazınız.
Cevap:

1. (D) Kişinin belirli durumlarda nasıl davranacağını belirleyen değerleri, onun “değerler sistemini” oluşturur.

2. (Y) Bir toplumda ya da toplumsal grupta benimsenip uygulanan değerler kendiliğinden oluşur.

3. (D) Bireysel değerlerin oluşumunda genellikle doğuştan getirilen özellikler ile geçirilen yaşantılar etkilidir.

4. (D) İslam’ın adalet anlayışında her zaman ve her konumda hukuka uygun, âdil davranmak esastır.

5. (Y) Şecaat insanın kendisini, yaratanını, eşya ve olayları kavramasını sağlayan ilim, derin anlayış ve kavrayıştır.


D. Defterinize “İslam ve Temel Değerler” konulu bir kompozisyon yazınız.
Cevap:

İslam, cahiliye dönemi zamanında Arap Yarımadası’nda gelmiş son hak dindir. İslam, en başta Arap Yarımadasındaki cahiliyeyi sonlandırmak, kalıntılarını temizlemek ve tüm insanlık içerisindeki topluluk kurallarını düzenlemek üzere gelmiştir. İslamiyet, toplulukların kendi arasında dengelerini sağlamak, özgür ve barışçıl şekilde yaşayıp ibadet etmelerini sağlayabilmek için gönderilmiş bir dindir.

İslamiyet temel değerleri arasında insan ve hayvan hayatının korunması, insan aklının korunması, dinin korunması, insan ve hayvan mallarının korunması ile insan neslinin, namusunun korunmasını sağlamak vardır. İslamiyet bu esaslar üzerinde hassas değerlere sahip, değiştirilemez esasları bulunur.

İslam dininin bu esaslarının yanı sıra imanın ve islamın şartlarının gözetilmesi de tam manasıyla bir müslüman gibi yaşayabilmek için çok önemlidir. Bir müslümanın gerek bu değerler üzere yaşaması gerekse islamiyetin ve imanın şartlarını bilip bu gayede hareket etmesi elzemdir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.